Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Рішення Колегії Держатомрегулювання від 09.11.2023 № 06
Опубліковано 13 листопада 2023 року о 10:29

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА КОЛЕГІЇ

від 9 листопада 2023 р. м. Київ № 06

Про ефективність використання

досвіду експлуатації (результати

розслідування експлуатаційних

подій на АЕС та розрахунку

показників безпеки за 2022 рік та

І півріччя 2023 року)"

Проведення обліку та аналізу експлуатаційних подій у роботі АЕС є невід’ємною частиною системи використання досвіду експлуатації, яка у свою чергу є окремим аспектом безпечної експлуатації АЕС. Підтримання належного рівня безпечної експлуатації АЕС потребує проведення на постійній основі всебічного аналізу досвіду експлуатації з метою виконання оцінки поточного стану енергоблоків, виявлення уроків та розробки коригувальних заходів.

На цей час в Україні впроваджена система використання досвіду експлуатації, ефективне функціонування якої, згідно з положеннями пункту 2.3 та пункту 3.2 керівництва з безпеки МАГАТЕ SSG-50 "Operating Experience Feedback for Nuclear Installations" передбачає активне залучення експлуатуючої організації та регулюючого органу.

У зв’язку з повномасштабним вторгненням російської федерації 24 лютого 2022 року на територію України вперше в історії відбулися безпрецедентні події пов'язані з: захопленням ЧАЕС та ЗАЕС; обстрілами території майданчиків ЗАЕС, ПАЕС; пошкодженням ліній електропередач та руйнуванням станційної інфраструктури; обстрілами та пошкодженням критичної інфраструктури України, при цьому впливу зазнали усі АЕС України. Наразі експлуатаційні події, спричинені агресією рф продовжують відбуватись.

З 04 березня 2022 року по цей час триває окупація ЗАЕС військами рф, здійснюється постійний тиск на персонал станції, який безпосередньо здійснює управління реакторними установками, на майданчику АЕС постійно присутні військові рф, розміщено важку техніку та вибухівку. Працівники станції та їх близькі щоденно ризикують своїм життям.

Зазначені події є актом ядерного тероризму, ігноруванням та порушенням рф норм міжнародного права – Статуту Організації Об’єднаних Націй, Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, Міжнародної конвенції про боротьбу з актами ядерного тероризму від 14 вересня 2005 року та інших.

Події на АЕС України, що відбулися через агресію рф, відповідно до загальноприйнятих визначень (підходів) та вимог Положення про порядок розслідування та обліку експлуатаційних подій у роботі атомних станцій, затвердженого наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 12 липня 2021 року № 411, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2021 р. за № 1182/36804 (далі – НП 306.2.235-2021), не є "експлуатаційними подіями", оскільки вони не були спричинені експлуатаційними факторами (відмовою або пошкодженням обладнання, помилками персоналу, тощо) або характерними для майданчика АЕС впливами природного або технічного походження. Водночас, зазначені події мають суттєвий негативний вплив з точки зору забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ядерної захищеності та потребують детального розгляду з метою виявлення факторів (нестандартні перехідні процеси викликані перехідними процесами в енергомережі, накладання різних видів відмов), які не було проаналізовано раніше.

У таких умовах, вивчення та врахування досвіду від експлуатаційних подій є особливо важливим.

Держатомрегулювання, із залученням ДНТЦ ЯРБ, здійснює нагляд за дотриманням норм і правил з безпеки під час розслідування та аналізу експлуатаційних подій на АЕС, а також планування та проведення інспекційної діяльності з врахуванням досвіду експлуатації, керуючись вимогами національних стандартів з ЯРБ, положеннями Директиви Ради 2014/87/Євратом та відповідними референтними рівнями Асоціації західноєвропейських органів регулювання ядерної безпеки (WENRA), рекомендаціями Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ (зокрема наведеними в документі SSG-50 "Operating Experience Feedback for Nuclear Installations. IAEA Safety Standards. Specific Safety Guide").

Особлива увага Держатомрегулювання під час проведення ДП "НАЕК "Енергоатом" розслідування експлуатаційних подій у роботі АЕС приділяється питанням:

 • організації процесу розслідування експлуатаційних подій та повноти документування його результатів;
 • коректної та своєчасної класифікації експлуатаційних подій залежно від їх ознак та наслідків;
 • коректності визначення корінних причин експлуатаційних подій та призначення коригувальних заходів, які б унеможливлювали повторення експлуатаційних подій у майбутньому;
 • контролю повноти та дотримання термінів впровадження коригувальних заходів, визначених за результатами розслідування.

ДНТЦ ЯРБ забезпечує підтримку діяльності Держатомрегулювання в розгляді зазначених питань починаючи з 1992 року.

Розслідування 15 експлуатаційних подій та дорозслідування 3 експлуатаційних подій, які відбулися на енергоблоках ЗАЕС у 2022 році та І півріччі 2023 року, не завершено через окупацію ЗАЕС та відсутність умов для об’єктивного визначення причин експлуатаційних подій, що унеможливлює проведення розслідування. ЕО було прийнято рішення, погоджене з Держатомрегулюванням, про продовження терміну розслідування зазначених подій до деокупації та створення безпечних умов на ЗАЕС та в місті Енергодар.

Нижче наведені результати аналізу досвіду експлуатації, в частині експлуатаційних подій, що відбулися на АЕС України за 2022 та І півріччя 2023 року (з урахуванням вищезазначених обмежень), зокрема:

 • класифікація подій спричинених агресією рф;
 • основна статистична інформація про експлуатаційні події, які відбулися на АЕС України протягом 2022 року та І півріччя 2023 року;
 • результати оцінки виконання коригувальних заходів за результатами розслідування;
 • результати оцінки якості попередніх повідомлень та розслідування експлуатаційних подій;
 • інформація щодо повторюваності експлуатаційних подій;
 • інформація про стан виконання рішень Колегії Держатомрегулювання;
 • інформація про роботи з удосконалення національної регуляторної бази та відповідних можливостей в рамках системи зворотного зв'язку від досвіду експлуатації.

Класифікація подій спричинених агресією рф

Для однозначності встановлення категорій подій у роботі АЕС України, що відбулися внаслідок військової агресії рф і які мають наслідки/ознаки категорій експлуатаційних подій згідно з НП 306.2.235-2021, однак не супроводжувались помилками персоналу, відмовами або іншими несправностями обладнання, організаційними недоліками, експлуатуючою організацією було прийнято рішення, погоджене з Держатомрегулюванням, класифікувати такі події як експлуатаційні події з категорією "П23" – "Будь-які інші події, які розглядаються експлуатуючою організацією як важливі для безпеки та потребують прийняття коригувальних заходів". Крім того, якщо такі події відбулися на декількох енергоблоках однієї АЕС, вважати їх загальностанційними подіями. У іншому випадку (коли події, спричинені військовою агресією, супроводжувались додатковою відмовою або помилкою персоналу тощо), такі події мають бути класифіковані, відповідно до наслідків/ознак, однією з категорій А01-П22 та розслідуватись окремо для кожного з енергоблоків.

 Загальна кількість експлуатаційних подій

У 2022 році на АЕС України відбулося 54 експлуатаційні події, що більш ніж у двічі перевищує показники попередніх років та є максимальною кількістю за останні 10 років. Різке збільшення подій зумовлено виникненням 29 подій спричинених агресією рф, кількість яких перевищує кількість експлуатаційних подій, що відбулись через експлуатаційні чинники.

У І півріччі 2023 року відбулося 11 експлуатаційних подій. Із них 4 були спричинені агресією рф та 7 подій відбулися через експлуатаційні фактори. Слід зауважити, що у І півріччі 2023 року кількість подій, спричинених агресією рф, значно (у 4 рази) зросла порівняно із І півріччям 2022 року внаслідок обстрілів військами рф критичної інфраструктури, які зумовили виникнення подій на енергоблоках ЗАЕС, ПАЕС та ХАЕС.

Події, спричинені військовою агресією рф, які відбулися у 2022 році та І півріччі 2023 року, були пов’язані із: захопленням ЗАЕС із пошкодженням електротехнічного обладнання та будівель; втратою лінії електропостачання на ЗАЕС через обстріли майданчика та прилеглої території, вибухів мін на ЗАЕС, встановлених окупаційними військами; втратою ліній електропостачання власних потреб АЕС, спричинену важкими перехідними процесами в об’єднаній енергомережі через обстріли рф критичної інфраструктури енергосистеми України.

Кількість експлуатаційних подій на окремих майданчиках АЕС

Порівняно з попередніми роками, у 2022 році кількість експлуатаційних подій, які виникли через експлуатаційні фактори:

 • на ПАЕС досягла максимального значення – 7 подій;
 • на ХАЕС збільшилась у порівнянні з 2019-2021 рр. – 8 подій;
 • на ЗАЕС та РАЕС досягла мінімального значення – 6 та 4 події відповідно.

З урахуванням експлуатаційних подій, спричинених військовою агресією рф, кількість подій на кожній з АЕС зросла до максимального значення.

У І півріччі 2023 року загальна кількість експлуатаційних подій, які виникли через експлуатаційні фактори: на ЗАЕС, ПАЕС та ХАЕС зменшилась у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року; на РАЕС цей показник є незмінним для перших піврічь, починаючи з 2021 року.

Середня кількість експлуатаційних подій за типом реакторної установки

У 2022 році середня кількість експлуатаційних подій на енергоблоках з ВВЕР-440, які відбулися через експлуатаційні фактори, досягла мінімального значення, у порівнянні з попередніми роками – 0,5 подій на енергоблок. Проте, середня кількість подій на енергоблоках з ВВЕР-1000, які відбулися через експлуатаційні фактори, перевищує значення за минулі роки. З урахуванням експлуатаційних подій, спричинених агресією рф, значення середньої кількості експлуатаційних подій на енергоблоках з ВВЕР-1000 є максимальним у 2022 році порівняно з попередніми роками – 4,04 подій на енергоблок.

Кількість експлуатаційних подій за шкалою INES, значущих для безпеки

За період з 2018 року по І півріччя 2023 року було зафіксовано 5 експлуатаційних події (по одній події у рік починаючи з 2018 року), які були класифіковані рівнем "1" за шкалою INES. Дані події відбувались на енергоблоках № 1 ЗАЕС, № 1 РАЕС, № 3 РАЕС та двічі на енергоблоці № 4 ЗАЕС. Загалом події були пов’язані із відмовами ДГ (на ЗАЕС) та культурою безпеки (на РАЕС). Усі події класифіковані рівнем "1" за шкалою INES відбувались у других півріччях за період з 2018 року по І півріччя 2023 року.

Наслідки експлуатаційних подій 

Залежно від ознак і наслідків експлуатаційні події класифікуються однією з категорій, що встановлені в НП 306.2.235-2021.

Половина усіх розслідуваних експлуатаційних подій (51 %), що відбулися протягом 2022 року, призвели до зупинення РУ, розвантаження або відключення енергоблока від мережі (категорії П05/1, П05/2, П08/1, П08/2, П15). Вагомий вклад (38 %) серед зазначених подій вносять події, спричинені агресією рф (8 подій). Решта експлуатаційних подій, що виникли через агресію рф, були класифіковані категорією П23 (22 %), відповідно до погоджених з Держатомрегулювання підходів. Зазначені події призвели до: розвантаження енергоблоків; аварійного зупину; знеструмлення власних потреб енергоблоку та заживлення від дизель- генератору. Крім того, у 2022 році відбулася експлуатаційна подія, пов’язана із вичерпанням резерву каналів СБ (категорія П03). Вперше з 2017 року виникла експлуатаційна подія, пов’язана із виявленням сторонніх предметів (частинок металевого покриття "швидкоз’ємної" теплової ізоляції) в 1-му контурі (в опорному стакані шахти реактора) (категорія П22).

Більшість експлуатаційних подій (56 %), що сталися протягом I півріччя 2023 року, призвели до зупинення РУ (через складні перехідні процеси в енергомережі) або розвантаження енергоблока (категорії П05/1, П08/1 та П15).

Події, спричинені військовою агресією рф, призводили до: спрацьовування аварійного захисту РУ; відключення енергоблоків від мережі; повної втрати зовнішніх ліній електропостачання майданчику АЕС.

Також, окремі із зазначених експлуатаційних подій супроводжувалися відмовами обладнання, які стосувались: незапуску дизель-генераторів; втрати контакту жили контрольного кабелю; пошкодження опорного підшипнику турбіни, знеструмлення
ШРУ-ВП у відкритому положенні.

Переважна більшість експлуатаційних подій із спрацюванням аварійного захисту була спричинена обстрілами критичної інфраструктури енергосистеми України військами рф.

Загалом протягом 2022 року відбулося 16 спрацьовувань аварійного захисту, пов’язаних із військовою агресією, 15 із яких були спричинені обстрілами військами рф критичної інфраструктури енергосистеми України та 1 – мінометним обстрілом майданчику ЗАЕС. Найбільша кількість спрацювання аварійного захисту (8 спрацьовувань) відбулася внаслідок масштабного обстрілу 23.11.2022. Цього дня відбулося відключення всіх енергоблоків АЕС від мережі та повна втрата ліній зовнішнього електропостачання власних потреб на всіх майданчиках АЕС України. Електроживлення енергоблоків відбувалося через дизель-генератори.

У І півріччі 2023 року відбулося 2 спрацьовування аварійного захисту, одне із яких – через військову агресію рф, пов’язану із перехідними процесами через обстріл критичної інфраструктури енергосистеми України. Слід зауважити, що у І півріччі 2022 року спрацьовувань аварійного захисту на енергоблоках АЕС не відбувалось.

Причини експлуатаційних подій 

У 2022 році під час розслідування експлуатаційних подій було визначено 67 корінних причин, а в І півріччі 2023 року – 19 корінних причин.

У 2022 році:

 • кількість корінних причин, пов’язаних з організаційним фактором досягла максимального значення – 21 причина;
 • вперше виникли корінні причини, пов’язані із терористичними діями – 22 причини (не враховані 12 експлуатаційних подій на ЗАЕС, спричинені агресією рф, для яких незавершені розслідування);
 • кількість корінних причин, пов’язаних із людським фактором максимальна за встановлений період – 4 причини;
 • зменшилась кількість корінних причин, пов’язаних із обладнанням у порівнянні з 2018 та 2019 роками – 19 причин.

У І півріччі 2023 року:

 • відбулося збільшення кількості корінних причин, пов’язаних із обладнанням у порівнянні з I півріччям 2022 року – 12 причин;
 • відбулося зменшення кількості корінних причин, пов’язаних із людським фактором у порівнянні з I півріччям 2022 року – 2 причини;
 • кількість корінних причин, пов’язаних із терористичними діями – 2 причини (не враховані 2 експлуатаційні події на ЗАЕС, для яких незавершені розслідування).

Виконання коригувальних заходів за результатами розслідування

Коригувальні заходи, призначені за результатами розслідування експлуатаційних подій в роботі АЕС, загалом впроваджуються відповідно до встановлених термінів.

В 2022 році з 328 призначених коригувальних заходів 4 заходи (1,2 %) були не виконані, для 22 заходів (6,7 %) термін виконання було перенесено та 2 коригувальних заходи (0,6 %) було знято з виконання.

Серед усіх АЕС України найбільша кількість коригувальних заходів (11 заходів) була перенесена на ПАЕС. Аналіз обґрунтування перенесення термінів виконання призначених коригувальних заходів в 2022 році показав, що причиною перенесення, здебільшого, є затвердження нових планів-графіків ремонту або модернізації окремого обладнання (наприклад – заміна блоків ТЕН КТ та ГЄ САОЗ на енергоблоках з ВВЕР-1000, ремонту якорів збудників турбогенераторів та енергоблоках № 2 та 3 ПАЕС), неможливість долучення спеціалізованих організацій до виконання робіт по коригувальним заходам через воєнний стан.

За результатом аналізу статусу виконання 85 запланованих до виконання впродовж І півріччя 2023 року коригувальних заходів, слід зазначити, що термін виконання було перенесено для 3 заходів (4 %), 4 заходи (5 %) було знято з виконання, 1 захід (1 %) було не виконано та 1 захід (1 %) було виконано не в повному обсязі. Усі заходи, для яких були перенесені терміни виконання, були заплановані до виконання на ПАЕС.

Щодо повноти надання інформації у звітах з впровадження коригувальних заходів, слід зауважити, що загалом вона відповідає вимогам НП 306.2.235-2021, однак у звітах з виконання коригувальних заходів на ЗАЕС та ПАЕС були відсутні обґрунтування перенесення термінів виконання коригувальних заходів. Крім того, у разі перенесення термінів виконання коригувальних заходів або зняття з виконання не призначаються тимчасові або компенсуючі заходи, з метою мінімізації ризику повторення події.

Також слід зауважити, що відповідно до пункту 2 постанови Колегії Держатомрегулювання від 21.03.2019 № 02 ДП "НАЕК "Енергоатом" було розроблено та погоджено з Держатомрегулюванням "Перелік коригуючих заходів, термін впровадження яких перевищує 2 роки з дати їх призначення, з остаточно визначеними датами виконання", однак, у період 2022 – І півріччя 2023 на ПАЕС неодноразово відбувалось перенесення остаточних термінів виконання коригувальних заходів, які входять у зазначений перелік. Зокрема, це стосується відновлювального ремонту пошкодженого якоря збудника генератора, реалізації технічного рішення з заміни аналогових регуляторів системи збудження на мікропроцесорні та продовження реконструктивних робіт по підвищенню охолоджувальної здатності Ташликського водосховища відповідно до "Мероприятий по уменьшению потерь выработки электроенергии по температуре и качеству циркуляционной воды на ЮУАЕС". Відповідно до пункту 1 постанови Колегії Держатомрегулювання від 13.10.2021 № 11, Держатомрегулювання вже звертало увагу ДП "НАЕК "Енергоатом" на необхідність дотримання остаточних термінів реалізації призначених коригувальних заходів, однак ситуація не змінилась на краще.

Якість розробки попередніх та додаткових повідомлень про події 

За результатами розгляду та оцінки 58 попередніх повідомлень та 7 додаткових повідомлень про експлуатаційні події, які відбулися у 2022 році та І півріччі 2023 року, варто зазначити про погіршення їх якості у 2022 році порівняно з 2021 роком. Загалом до 4 повідомлень у 2022 році були виявлені зауваження щодо їх невідповідності вимогам НП 306.2.235-2021, до 2 попередніх повідомлень були зауваження щодо коректності та повноти наданої інформації, а також у 4 попередніх повідомленнях було встановлено некоректну категорію експлуатаційної події. Окрім того, у 2022 році одна подія, яка мала ознаки експлуатаційної події відповідно до вимог НП 306.2.235-2021, була некоректно класифікована як технологічне порушення, а також одна подія була некоректно класифікована як малозначна подія. За період I півріччя 2023 року, зауважень до попередніх повідомлень не було виявлено.

Якість розслідування експлуатаційних подій 

Що стосується безпосередньо якості розслідування експлуатаційних подій, необхідно зазначити, що для 15 звітів з розслідування експлуатаційних подій, які відбулись у 2022 році та І півріччі 2023 року, були виявлені зауваження.

Основними недоліками розслідувань експлуатаційних подій, які відбулись у 2022 році та І півріччі 2023 року, є:

 • некоректно встановлена категорія експлуатаційної події;
 • некоректно встановлені причини експлуатаційних подій або недостатньо обґрунтовані;
 • розробка некоректних, по відношенню до виявлених причин, коригувальних заходів;
 • відсутність аналізу усіх аспектів, що вплинули на виникнення подій у тому числі документації;
 • проведення недостатнього аналізу повторюваності подій;
 • недотримання вимог НП 306.2.235-2021 під час розробки звіту з розслідування.

Слід окремо відмітити, що не зважаючи на збільшення у НП 306.2.235-2021 терміну розслідування експлуатаційної події з 15 до 30 діб, протягом 2022 року було подовжено строк розслідування для 30 експлуатаційних подій (56 % від загальної кількості подій, які виникли у 2022 році). Для 2 експлуатаційних подій, які відбулися 10.06.2022 на енергоблоці № 3 РАЕС та 27.08.2022 на енергоблоці № 1 ХАЕС, строк розслідування було подовжено двічі. Водночас, до 4 звітів з розслідування експлуатаційних подій, розслідування яких було подовжено, були виявлені зауваження.

Протягом І півріччя 2023 року було подовжено строк розслідування для 5 експлуатаційних подій, що складає 45 % від загальної кількості експлуатаційних подій, які відбулися у І півріччі 2023 року.

Повторюваність подій

У 2022 році відбулося 3 експлуатаційні події, що повторюються: дві події відбулися на енергоблоці № 1 ХАЕС та одна на енергоблоці № 2 ПАЕС. Одна з подій, яка відбулася на ХАЕС, була спричинена недоліками врахування досвіду експлуатації, у тому числі досвіду від попередніх подій на цьому ж енергоблоці та неприйняття достатніх заходів, направлених на попередження виникнення повторення подій. Інша подія була спричинена недоліками проєктування каналів управління силовими ланцюгами програмно-технічного комплексу групового та індивідуального управління приводами СУЗ. Подія, яка відбулася на ПАЕС, була спричинена недоліком планування процесу щодо продовження терміну експлуатації та заміни обладнання з обмеженим терміном служби для блоків ТЕН КТ. Протягом I півріччя 2023 року експлуатаційних подій, що повторюються, зафіксовано не було.

Виконання рішень Колегії Держатомрегулювання 

Протягом 2019 – 2023 років було проведено три засідання Колегії Держатомрегулювання (від 21.03.2019 № 02, від 10.12.2020 № 09 та від 13.10.2021 № 11), у ході яких були розглянуті питання ефективності використання досвіду експлуатації.

За результатами оцінки стану реалізації рішень зазначених засідань Колегії слід зауважити, що усі заходи зазначених колегій були виконані ДП "НАЕК "Енергоатом".

Роботи з удосконалення національної регуляторної бази та відповідних можливостей в рамках системи зворотного зв'язку від досвіду експлуатації

Впровадження нових вимог НП 306.2. 235-2021

Завдяки міжнародній підтримці щодо посилення національної регуляторної бази та відповідних регуляторних можливостей, на основі найкращої світової практики Держатомрегулювання та ДНТЦ ЯРБ було розроблено новий нормативно-правовий акт – Положення про порядок розслідування та обліку експлуатаційних подій у роботі атомних станцій (НП 306.2.235-2021), який згідно з наказом Держатомрегулювання від 12.07.2021 № 411, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.09.2021 за № 1182/36804, набув чинності 01 січня 2022 року та замінив Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних станцій, затверджене наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 01.12.2004 № 184, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17.12.2004 за № 1594/10193 (НП 306.2.100-2004).

Загалом можна зазначити, що впровадження та застосування НП 306.2.235-2021 позитивно відобразилося на якості та обґрунтованості інформації звітів з розслідування експлуатаційних подій. Цьому також сприяло проведення ДНТЦ ЯРБ циклу навчальних та роз’яснювальних семінарів для профільних фахівців ДП "НАЕК "Енергоатом" (центральний апарат та всі майданчики АЕС) щодо застосування вимог НП 306.2.235-2021.

Разом з цим, за результатами розгляду звітів з розслідування експлуатаційних подій, які відбулися у 2022 році та І півріччі 2023 року слід зауважити, що вимоги
НП 306.2.235-2021 не завжди виконувались під час розробки звіту з розслідування, зокрема зауваження стосувались повноти надання інформації: щодо класифікації за впливом на безпеку для елементу, що відмовив; щодо обґрунтування обраної категорії експлуатаційної події; у полі «Анотація» титульного аркушу; в розділі «Опис виникнення та розвитку експлуатаційної події»; щодо знань та досвіду здобутих за результатами розслідування експлуатаційної події, а також виявлених загальногалузевих проблем.

Крім того, слід зауважити, що у І півріччі 2022 року для жодної із експлуатаційних подій, розслідування яких було подовжено, не було дотримано вимог пункту 16 глави 2 розділу V НП 306.2.235-2021 в частині погодження з Держатомрегулювання рішення з подовження строку розслідування та його направлення до встановленого у пункті 6 глави 2 розділу VI НП 306.2.235-2021 переліку організацій. Також у 2022 році для низки подій замість рішення з подовження строку розслідування (з відповідною структурою і змістом, визначеними вимогами пункту 16 глави 2 розділу V НП 306.2.235-2021) направлявся лише лист із запитом щодо продовження строку розслідування, що є порушенням встановленої у НП 306.2.235-2021 процедури.

Заслухавши доповіді, Колегія Держатомрегулювання КОНСТАТУЄ:

1. Збільшення у 2022 році випадків некоректної класифікації подій.

2. Не повне виконання ДП "НАЕК "Енергоатом" вимог НП 306.2.235-2021 "Положення про порядок розслідування та обліку експлуатаційних подій у роботі атомних станцій" під час класифікації події, розслідування експлуатаційних подій та розробки звітів з впровадження коригувальних заходів.

3. Необхідність посилення контролю за станом основного обладнання, підбором і підготовкою персоналу та рівнем культури захищеності.

4. Не повне дотримання ДП "НАЕК "Енергоатом" остаточних термінів реалізації призначених коригувальних заходів за результатами розслідування експлуатаційних подій, що входять в "Перелік коригуючих заходів, термін впровадження яких перевищує 2 роки з дати їх призначення, з актуалізованими датами виконання".

Підсумовуючи вищенаведене, Колегія Держатомрегулювання ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. ДП "НАЕК "Енергоатом":

 • забезпечити з боку керівництва належний контроль за коректністю класифікації подій та якістю розслідування експлуатаційних подій;
 • прийняти заходи зі своєчасного аналізу здобутих уроків від експлуатаційних подій викликаних військовою агресією рф та розробити і впровадити заходи направлені на пом’якшення перехідних процесів й підвищення стійкості обладнання енергоблоків під час нестабільної роботи енергомережі та втрати зовнішнього електропостачання. Про прийняті заходи, у термін до 30.12.2023, повідомити Держатомрегулювання;
 • розробити та надати на розгляд Держатомрегулювання окрему процедуру розслідування експлуатаційних подій, що відбулися на ЗАЕС під час окупації та розслідування, яких не завершено;
 • прийняти заходи з дотримання вимог НП 306.2.235-2021 під час класифікації експлуатаційних подій та впровадження коригувальних заходів. Про прийняті заходи, у термін до 30.12.2023, проінформувати Держатомрегулювання;
 • виконати перегляд "Переліку коригуючих заходів, термін впровадження яких перевищує 2 роки з дати їх призначення, з остаточно визначеними датами виконання" та, у разі необхідності, доповнити перелік заходів та оновити терміни виконання з наданням відповідних обґрунтувань. Результати надати на розгляд Держатомрегулювання в термін до 15.01.2024.

2. ДНТЦ ЯРБ:

 • продовжити роботи з виконання аналізу експлуатаційних подій, які відбуваються на АЕС України;
 • продовжити роботи з виконання розрахунку показників безпеки та надання рекомендацій з організації і проведення інспекційних перевірок енергоблоків АЕС України.

3. Департаменту з питань безпеки ядерних установок Держатомрегулювання (Халенко Р. В.) після скасування воєнного стану, у рамках проведення планових щорічних комплексних інспекційних перевірок АЕС України, на всіх АЕС провести перевірки системи використання досвіду експлуатації (організацію розслідування експлуатаційних та малозначних подій, впровадження заходів з покращення якості розслідування, врахування вітчизняного та міжнародного досвіду, тощо).

4. Державним інспекціям з ядерної безпеки на АЕС посилити нагляд за дотриманням вимог НП 306.2.235-2021 у частині класифікації подій, відповідності попередніх повідомлень, розслідування та обліку експлуатаційних подій у роботі АЕС, виконання коригувальних заходів, призначених за результатами розслідування, та заходів з покращення якості розслідування.

Голова Колегії Олег КОРІКОВ

Секретар Колегії Ірина БАГЛАЙ


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux