Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Постанова Колегії Держатомрегулювання від 18 липня 2019 року № 05
Опубліковано 23 липня 2019 року о 09:22

 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА КОЛЕГІЇ

 

18 липня 2019 року м. Київ № 05

 

Про продовження експлуатації енергоблока № 1 Хмельницької АЕС у понадпроектний термін за результатами періодичної переоцінки безпеки

 

Проектний термін експлуатації енергоблока № 1 ВП «Хмельницька АЕС» завершився 13 грудня 2018 року. Експлуатуючою організацією ДП «НАЕК «Енергоатом» прийнято рішення про довгострокову експлуатацію енергоблока №1, яке ґрунтується на положеннях наступних документів:

–        Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р;

–        Комплексної програми робіт щодо продовження строку експлуатації діючих енергоблоків атомних електростанцій, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 263-р;

–        Державної програми розвитку внутрішнього виробництва, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2011 р. № 1130.

Для переходу до довгострокової експлуатації, відповідно до Загальних вимог до управління старінням елементів і конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій (НП 306.2.210-2017), затверджених наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 13 квітня 2017 р. № 136, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 травня 2017 р. за № 578/30446, експлуатуючою організацією обрано варіант, згідно з яким енергоблок зупинено після завершення проектного строку експлуатації для здійснення організаційно-технічних заходів з підготовки до довгострокової експлуатації та поновлення експлуатації.

У рамках реалізації обраного варіанту ДП «НАЕК «Енергоатом» звернулось до Держатомрегулювання із Заявою від 12 грудня 2017 року за №17395/06 про внесення змін до ліцензії ЕО № №000220 на право провадження діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки ВП «Хмельницька АЕС» у зв’язку із забезпеченням експлуатації енергоблока № 1 ВП «Хмельницька АЕС» у зупиненому стані після 13 грудня 2018 року відповідно до технічного рішення №1.НР.1939.ТР-17/ОZ «Про безпечну експлуатацію реакторної установки енергоблоку №1 ВП ХАЕС» після закінчення 29 паливної кампанії та з вивантаженим ядерним паливом з реактора (для здійснення організаційно-технічних заходів з продовження експлуатації).

На засіданні Колегії Держатомрегулювання, на якому розглядалося питання «Про стан виконання робіт з продовження строку експлуатації енергоблока № 1 ХАЕС» 22 листопада 2018 року було прийняте рішення про внесення змін до ліцензії серія ЕО № 000220 щодо експлуатації енергоблока № 1 ВП «Хмельницька АЕС» у зупиненому стані з повним вивантаженням палива з активної зони реактора до приреакторного басейну витримки на період виконання експлуатуючою організацією (ДП «НАЕК «Енергоатом») необхідних організаційно-технічних заходів для забезпечення можливості його довгострокової експлуатації, а також визначені умови розгляду питання щодо експлуатації енергоблока № 1 ВП «Хмельницька АЕС» на енергетичних рівнях потужності у понадпроектний термін, а саме:

1. Продовження строку експлуатації: елементів реактора; теплового та біологічного захисту реакторної установки; обладнання 1-го контуру; теплообмінників; посудин фільтрів; трубопроводів систем, важливих для безпеки; транспортно-технологічного обладнання.

2. Реалізація компенсуючих заходів з підвищення кваліфікації обладнання та сейсмостійкості трубопроводів.

3. Виконання в узгоджених Держатомрегулюванням обсягах заходів:

– із усунення або компенсації відступів від вимог норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки;

– Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій.

4. Завершення розробки (з урахуванням результатів державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки) Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 1 ВП «Хмельницька АЕС».

Керуючись вимогами Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» ДП «НАЕК «Енергоатом» звернулось до Держатомрегулювання із Заявою від 11.06.2018 за №8043/06 про переоформлення/внесення змін до ліцензії на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки ВП «Хмельницька АЕС» у зв’язку із забезпеченням довгострокової експлуатації енергоблока №1 ВП ХАЕС на енергетичних рівнях потужності після досягнення встановленого проектного строку служби (експлуатації).

Відповідно до положень статті 6 Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» рішення щодо продовження терміну експлуатації існуючих ядерних установок, які мають загальнодержавне значення, приймається органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на підставі висновку державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки шляхом внесення змін до ліцензії на експлуатацію ядерної установки.

Згідно з вимогами Загальних положень безпеки атомних станцій (НП 306.2.141-2008), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 19 листопада 2007 р. № 162 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747, рішення щодо можливості продовження терміну експлуатації енергоблока у понад встановлений проектом термін приймається Держатомрегулюванням на основі результатів переоцінки його безпеки.

Підставою для прийняття рішення щодо внесення відповідних змін до ліцензії на право здійснення діяльності «експлуатація ядерної установки» є позитивний висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки звіту з періодичної переоцінки безпеки (ЗППБ), що розробляється у відповідності до Загальних вимог до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки (НП 306.2.099-2004). Аналогічний підхід щодо розробки ЗППБ рекомендовано документом МАГАТЕ SSG-25 «Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants. Specific Safety Guide» та референтними рівнями Асоціації західноєвропейських ядерних регулюючих органів «WENRA Safety Reference Levels for Existing Reactors» (WENRA).

Основною метою ЗППБ є обґрунтування того, що поточний стан систем та елементів енергоблока, рівень його безпеки з урахуванням виконаних модифікацій відповідають вимогам норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки, а також підтвердження можливості експлуатації енергоблока у понадпроектний термін.

Результати державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки матеріалів ЗППБ енергоблока № 1 ВП «Хмельницька АЕС» дозволяють зробити наступні узагальнюючі висновки:

        матеріали ЗППБ енергоблока № 1 Хмельницької АЕС за складовими звіту та обсягом представленої інформації відповідають національним нормативним вимогам (Загальні положення безпеки атомних станцій, Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки, Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій, Загальні вимоги до управління старінням елементів і конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій, Вимоги до структури і змісту звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС), враховують рекомендації МАГАТЕ (SSG-25 «Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants») та референтні рівні Асоціації західноєвропейських ядерних регулюючих органів («WENRA Safety Reference Levels for Existing Reactors»);

        матеріалами ЗППБ підтверджено спроможність ЕО забезпечити під час довгострокової експлуатації енергоблока № 1 ХАЕС захист персоналу, населення та навколишнього природного середовища відповідно до вимог норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки.

Відповідно до вимог Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» комісією Держатомрегулювання із залученням фахівців Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Міністерства внутрішніх справ України, Хмельницької облдержадміністрацій та ДНТЦ ЯРБ у період з 27 по 31 травня 2019 року проведено комплексне інспекційне обстеження готовності ДП «НАЕК «Енергоатом» до здійснення діяльності з довгострокової експлуатації енергоблока № 1 ВП «Хмельницька АЕС» на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки».

За результатами інспекційного обстеження було встановлено наступне:

-                 умови ліцензії серії ЕО №000220 на право провадження діяльності «експлуатація ядерної установки ВП «Хмельницька АЕС» та окремого дозволу серії ОД №000220/14/15 виконуються у встановлені терміни;

-                 впровадження заходів «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій» на енергоблоці №1 виконуються в узгоджених обсягах;

-                 роботи з підготовки енергоблока №1 до довгострокової експлуатації проводяться відповідно до «Програми підготовки енергоблоку №1 ВП «Хмельницька АЕС» до експлуатації у понадпроектний строк» №1.НР.7947.ПМ-17 та «Плана лицензирования энергоблока №1 ОП "Хмельницкая АЭС" для продления эксплуатации в сверхпроектный срок». №1.НР.0700.ПН-16». У відповідності до «Програми підготовки енергоблоку №1 ВП «Хмельницька АЕС …» заплановано виконання 101 заходу. Виконано - 93 заходи, в стадії виконання – 8 заходів;

-                 роботи з оцінки технічного стану та продовження строку експлуатації критичних елементів завершені. В стадії виконання роботи з відновлення ресурсу обладнання систем, важливих для безпеки;

-                 роботи з оцінки сейсмостійкості обладнання та трубопроводів будівель та споруд виконані;

-                 стан кваліфікації обладнання встановлений. Виконуються компенсуючі заходи;

-                 стан радіаційної безпеки та поводження з радіоактивними відходами ВП «Хмельницька АЕС» відповідає вимогам нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії, регламенту радіаційного контролю та інструкціям з радіаційної безпеки;

-                 стан поводження зі свіжим та відпрацьованим ядерним паливом відповідає вимогам нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії, вимогам типових програм проведення ядерно-небезпечних робіт з ЯП, вимогам інструкцій із забезпечення ядерної безпеки при поводженні з ядерним паливом;

-                 стан аварійної готовності і реагування ВП «Хмельницька АЕС» відповідає вимогам законодавчих, інших нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії, а також вимогам щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

-                 роботи з усунення на енергоблоці №1 ВП «Хмельницька АЕС» відступів від вимог норм, правил і стандартів з ЯРБ та розробка Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока №1 виконуються в узгоджених обсягах;

-                 стан забезпечення пожежної безпеки ВП ХАЕС, утримання систем протипожежного захисту, території, будівель, приміщень та споруд енергоблока № 1 відповідає встановленим вимогам. Завершення реалізації запланованих протипожежних заходів у встановлені терміни, дотримання вимог пожежної безпеки під час реалізації робіт з реконструкції модернізації та технічного переоснащення на об’єктах енергоблока № 1, а також покращення матеріально-технічного забезпечення 7-ї ДПРЧ по охороні ХАЕС дозволить зробити висновок про спроможність здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» під час довгострокової експлуатації енергоблока
№ 1 ВП ХАЕС;

-                 загальний стан системи фізичного захисту ВП ХАЕС дозволяє зробити позитивний висновок про спроможність здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація» ядерної установки із експлуатації енергоблока № 1 ВП ХАЕС під час довгострокової експлуатації;

-                 надані, разом із Заявою ДП «НАЕК «Енергоатом» про внесення змін до ліцензії серія ЕО №000220 на право провадження діяльності «експлуатація ядерної установки» ВП «Хмельницька АЕС» у зв’язку із забезпеченням довгострокової експлуатації енергоблока №1 ВП ХАЕС на енергетичних рівнях потужності після досягнення встановленого проектом строку служби (експлуатації), документи є повними та достовірними та відображають фактичний стан справ;

-                 на момент обстеження встановлено, що ДП «НАЕК «Енергоатом» (ВП «Хмельницька АЕС») не завершено виконання всіх запланованих в ППР-2018 робіт, зокрема:

-       заходів КзППрБ;

-       заходів, спрямованих на усунення/компенсацію відхилень від вимог норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки;

-       робіт з продовження стоку експлуатації обладнання систем та елементів, важливих для безпеки;

-       компенсуючих заходів для обладнання з невстановленою кваліфікацією;

-       протипожежних заходів;

-       доопрацювання за зауваженнями державної експертизи матеріалів факторів безпеки «поточний технічний стан систем та елементів», «старіння» та розділу «Комплексний аналіз безпеки» ЗППБ.

 

15-17 липня 2019 року проведено повторне інспекційне обстеження енергоблока №1 ХАЕС щодо перевірки стану виконання заходів, які на час проведення комплексного інспекційного обстеження ВП ХАЕС (акт №АІО-122/15-26/05-1 від 31.05.2019р.) були незавершеними.

За результатами інспекційного обстеження встановлено, що не завершені заходи, які відмічені в акті №АІО-122/15-26/05-1 від 31.05.2019р., виконуються в узгоджених Держатомрегулюванням обсягах та терміни.

З метою залучення громадськості до участі в управлінні державними справами, обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля, надання можливості для вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади Держатомрегулювання було проведено громадське обговорення питання про можливість продовження експлуатації ядерної установки - енергоблока № 1 ВП «Хмельницька АЕС».

 

02 липня 2019 року в Нетішині, місті-супутнику Хмельницької АЕС, були проведені громадські слухання стосовно можливості продовження терміну експлуатації ядерної установки - енергоблока №1 ВП «Хмельницька АЕС».

В заході взяли участь уповноважені представники Держатомрегулювання, ДП «ДНТЦ ЯРБ», ДП «НАЕК «Енергоатом», Хмельницької АЕС, представники громадських організацій та місцевих ЗМІ, міських та сільських рад, а також мешканці населених пунктів зони спостереження Хмельницької АЕС. Всього зареєстрованих учасників громадських слухань - 375 осіб.

Учасниками громадських слухань під час виступів та обговорення не ставилася під сумнів обґрунтованість безпеки та доцільність довготермінової експлуатації енергоблока №1 ХАЕС.

 

Колегія Держатомрегулювання КОНСТАТУЄ:

1. Умови розгляду питання щодо можливості продовження строку експлуатації енергоблока № 1 ВП «Хмельницька АЕС» виконані.

2. Результати державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 1 ВП «Хмельницька АЕС» та інспекційних обстежень підтверджують можливість безпечної довгострокової експлуатації енергоблока № 1 ВП «Хмельницька АЕС».

3. Енергоблок № 1 ВП «Хмельницька АЕС» відповідає вимогам з безпеки за показниками цільових критеріїв безпеки.

4. Держатомрегулюванням забезпечено проведення громадського обговорення питання про можливість продовження експлуатації ядерної установки - енергоблока № 1 ВП «Хмельницька АЕС».

 

За результатами обговорення та враховуючи розгляд матеріалів Колегія Держатомрегулювання ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока №1 ВП «Хмельницька АЕС».

 

2. Ґрунтуючись на відомостях, наданих у Звіті з періодичної переоцінки безпеки енергоблока щодо термінів експлуатації корпусу реактора, споруд, систем та елементів, важливих для безпеки, висновку державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 1 ВП «Хмельницька АЕС», визнати обґрунтованою можливість безпечної експлуатації енергоблока № 1 ВП «Хмельницька АЕС» на визначених у проекті рівнях потужності.

 

3. Встановити дату наступної періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 1 ВП «Хмельницька АЕС» 13 грудня 2028 року.

 

4. Департаменту з питань безпеки ядерних установок забезпечити підготовку документів для переоформлення ліцензії серії ЕО №000220 на право провадження діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки «Хмельницька АЕС».

 

5. Дозвіл на перший пуск ядерної установки енергоблока № 1 ВП «Хмельницька АЕС» видати за умови виконання у повному обсязі запланованих заходів щодо продовження терміну експлуатації.

 

 

Голова Колегії Григорій ПЛАЧКОВ

 

 

Секретар Колегії Тетяна Княжницька

 


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux