Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Постанова Колегії Держатомрегулювання № 10 від 22 листопада 2018 року
Опубліковано 27 листопада 2018 року о 08:09

http://www.snrc.gov.ua/nuclear/img/publishing/?id=315308

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА КОЛЕГІЇ

 

22 листопада 2018 р. м. Київ № 10

  

Про стан виконання робіт з продовження

строку експлуатації енергоблока № 1 ХАЕС

 

Експлуатація енергоблока № 1 ВП «Хмельницька АЕС» (далі – ХАЕС) здійснюється у відповідності до умов ліцензії серії ЕО №000220 на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки «Хмельницька АЕС» (далі – ліцензія ЕО № 000220). Проектний термін експлуатації енергоблоку № 1 ХАЕС вичерпується 13 грудня 2018 року.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» рішення щодо продовження терміну експлуатації існуючих ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, приймається органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на підставі висновку державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки шляхом внесення змін до ліцензії на експлуатацію ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами

У відповідності до Загальних положень безпеки атомних станцій (НП 306.2.141-2008), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 19 листопада 2007 р. № 162, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747, рішення щодо можливості довгострокової експлуатації енергоблоку у понад встановлений проектом термін приймається Держатомрегулюванням на основі результатів переоцінки його безпеки.

Підставою для прийняття рішення щодо внесення відповідних змін до ліцензії на право здійснення діяльності «експлуатація ядерної установки» є позитивний висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки (далі – ЯРБ) Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоку (далі - ЗППБ), що розроблюється у відповідності до Загальних вимог до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки (НП 306.2.099-2004), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 26 листопада 2004 р. № 181, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2004 р. за № 1587/10186.

Окрім цього, Експлуатуюча організація (далі – ЕО) з метою підготовки енергоблоку АЕС до довгострокової експлуатації повинна виконати заходи:

        щодо усунення або компенсації відступів від вимог чинних норм та правил з ЯРБ;

        щодо оцінки поточного технічного стану систем та елементів і строку їх експлуатації, кваліфікації обладнання, підтвердження сейсмічної стійкості обладнання, трубопроводів, будівель та споруд, управління старінням та стримування деградації, інших заходів, розроблених за результатами виконання програми управління старінням;

Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 року за № 1270 (далі – КзППрБ).

Результати аналізу Держатомрегулюванням виконання вищезазначених вимог свідчать про наступне.

1. Стосовно ЗППБ

Роботи з розробки та погодження Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 1 ВП «Хмельницька АЕС» виконуються відповідно до документів, погоджених Держатомрегулювання:

- «Зведений графік виконання робіт з розробки Звітів з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків АЕС України»;

- «Програма підготовки енергоблока № 1 ВП «Хмельницька АЕС» до експлуатації у понадпроектний строк» № 1.НР.7947.ПМ-17;

- «План лицензирования энергоблока № 1 ОП «Хмельницкая АЭС» для продления эксплуатации в сверхпроектный срок» № 1.НР.0700.ПН-16.

Відповідно до зазначених документів, передбачається поетапна розробка та погодження окремих глав Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 1 ВП «Хмельницька АЕС».

Розроблені та надані на розгляд до Держатомрегулювання звітні матеріали за результатами оцінки всіх 14 факторів безпеки та розділу «Комплексний аналіз безпеки».

По 8 факторам безпеки Держатомрегулювання підтверджено повне усунення зауважень державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки:

- проект енергоблока;

- експлуатаційна безпека;

- використання досвіду інших АЕС і результатів наукових досліджень;

- організація і управління;

- експлуатаційна документація;

- людський фактор;

- аварійна готовність і планування;

        вплив на навколишнє середовище.

 

Матеріали з оцінки 6-ти факторів безпеки доопрацьовуються експлуатуючою організацією за результатами державної експертизи ЯРБ або попереднього розгляду Держатомрегулювання:

- поточний технічний стан систем і елементів;

- кваліфікація обладнання;

- старіння;

- детерміністичний аналіз безпеки;

- iмовiрнiсний аналіз безпеки;

- аналіз внутрішніх та зовнішніх впливів.

«Комплексний аналіз безпеки» доопрацьовуються експлуатуючою організацією за результатами попереднього розгляду Держатомрегулювання.

Остаточне рішення щодо погодження матеріалів ЗППБ буде прийняте Держатомрегулювання після повного усунення зауважень державної експертизи ЯРБ до розділу «Комплексний аналіз безпеки».

 

2Стосовно усунення або компенсації відступів від вимог норм та правил з ЯРБ

Перелік відступів від вимог норм та правил з ЯРБ енергоблока №1 ВП ХАЕС, заходи щодо усунення/компенсації зазначених відступів визначені в додаткових матеріалах Звіту з аналізу безпеку енергоблоку №1 (книга №ЕР33-2008.730.ОД.3) та у «Програмі підготовки енергоблоку №1 ВП «Хмельницька АЕС» до експлуатації у понадпроектний строк. №1.НР.7947.ПМ.17». На поточний час з 49-ти відступів:

-    по 16-ти відступам заходи, направлені на їх усунення, реалізовані в повному обсязі. Звіти погоджені Держатомрегулюванням в установленому порядку;

-    по 3-ом відступам - заходи фізично реалізовані, тривають роботи з підготовки до погодження з Держатомрегулюванням відповідних звітів;

-    по 20-ти відступам - заходи заплановані до реалізації з кінцевим терміном завершення – ППР-2018;

-    10 відступів - мають бути усунені під час довготермінової експлуатації енергоблока №1 ВП «Хмельницької АЕС», відповідно до технічних рішень та програм, погоджених Держатомрегулюванням.

 

3. Стосовно оцінки поточного технічного стану систем та елементів і строку їх експлуатації, кваліфікації обладнання, підтвердження сейсмічної стійкості обладнання, трубопроводів, будівель та споруд, управління старінням.

Роботи виконуються у відповідності до:

- «Програми підготовки енергоблока № 1 ВП «Хмельницька АЕС» до експлуатації у понадпроектний строк» № 1.НР.7947.ПМ-17;

-  «Плана лицензирования энергоблока № 1 ОП «Хмельницкая АЭС» для продления эксплуатации в сверхпроектный срок» № 1.НР.0700.ПН-16.

3.1 Оцінка поточного технічного стану систем та елементів і строку їх експлуатації

Для забезпечення можливості довгострокової експлуатації розроблено та узгоджено з Держатомрегулювання 28 (із запланованих 28) робочих програм з оцінки технічного стану та продовження терміну експлуатації обладнання, трубопроводів, будівель та споруд енергоблока №1 ВП ХАЕС.

На поточний час із запланованих 39 рішень про продовження строку експлуатації (далі - ПСЕ):

1)                    Погоджено 22 рішення про ПСЕ обладнання, трубопроводів, будівель та споруд.

2)                    Тривають роботи з підготовки та погодження 17 рішень:

-                елементи реактора - 4 рішення;

-                захист тепловий та біологічний - 1 рішення;

-                обладнання і трубопроводи 1-го контуру - 6 рішень.

-                теплообмінники - 1 рішення;

-                посудини і фільтри - 1 рішення;

-                трубопроводи систем важливих для безпеки (далі – СВБ) - 2 рішення;

-                транспортно-технологічне обладнання - 2 рішення.

3.2. Кваліфікація обладнання

Роботи з кваліфікації обладнання енергоблока №1 ХАЕС на «жорсткі» умови навколишнього середовища та сейсмічні впливи виконуються відповідно до погодженого Держатомрегулюванням документа «Программа работ по квалификации оборудования энергоблоков №1,2 ОП ХАЭС 0.ОБ.382.ПМ-08» у межах реалізації заходу КзППрБ №10101 «Разработка материалов и выполнение квалификации элементов энергоблока».

Експлуатуючою організацією розроблені та погоджені з Держатомрегулюванням вихідні дані для виконання робіт з кваліфікації обладнання та перелік обладнання, яке підлягає кваліфікації.

«Жорсткі» умови навколишнього середовища:

Виконана кваліфікація для обладнання, визначеного ЕО.

Для обладнання із встановленою кваліфікацією передбачені організаційно-технічні заходи, з метою збереження його кваліфікації.

Для обладнання (72 одиниці), кваліфікація якого не встановлена, заплановано його заміна у період ППР-2018.

Сейсмічні впливи:

Виконана кваліфікація для всього обладнання, визначеного ЕО.

Для обладнання із встановленою кваліфікацією передбачені організаційно-технічні заходи, з метою збереження його кваліфікації.

Для обладнання, кваліфікація якого не встановлена, у період ППР-2018 заплановані:

компенсуючі заходи для 242 одиниць;

заміна 3 одиниць.

3.3 Оцінка сейсмостійкості обладнання, трубопроводів, будівель та споруд.

Роботи з оцінки сейсмічної стійкості елементів та конструкцій енергоблока №1 ХАЕС виконуються у межах заходу КзППрБ № 18101 «Обеспечение сейсмостойкости систем и строительных конструкций». Експлуатуючою організацією розроблені та погоджені з Держатомрегулюванням вихідні дані для виконання розрахунків на сейсмостійкість та перелік обладнання, трубопроводів, будівель та споруд, для яких необхідно підтвердити стійкість до сейсмічних впливів.

Виконана оцінка сейсмічної стійкості всіх елементів та конструкцій згідно переліку.

Для елементів (6 ділянок трубопроводів), сейсмостійкість яких не підтверджена, заплановані компенсуючі заходи у період ППР-2018.

 

 4.   Стосовно реалізації заходів КзППрБ

Перелік заходів КзППрБ, які необхідно впровадити до прийняття рішення щодо довготермінової експлуатації енергоблока №1 ВП ХАЕС, визначено «Програмою підготовки енергоблока № 1 ВП «Хмельницька АЕС» до експлуатації у понадпроектний строк» № 1.НР.7947.ПМ-17 (зі змінами № 1, 2, 3), яка погоджена Держатомрегулювання листом від 06.03.2017 вих. №15-32/5-2/1407.

Відповідно до «План – графіка реалізації заходів Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій на 2019 рік для РУ В-320», погодженого Держатомрегулювання листом від 31.10.2018 №15-05/7308, на енергоблоці №1 та загальностанційних об’єктах
ВП ХАЕС має бути виконано 97 заходів:

- 50 заходів КзППрБ виконано у повному обсязі. Звіти щодо протипожежних заходів погоджені Держатомрегулювання та ДСНС України. Внесені зміни до експлуатаційної та ремонтної документації.

З 47 заходах КзППрБ, що залишилися:

- 37 заходів (в узгоджених обсягах) мають бути виконані до завершення ППР – 2018 (ППР з переходом на 2019 рік);

- 10 заходів мають бути виконані при довгостроковій експлуатації.

Для підготовки до продовження експлуатації ЕО був обраний варіант, який передбачає зупинку енергоблоку після завершення проектного строку експлуатації, здійснення організаційно-технічних заходів для продовження експлуатації та поновлення експлуатації відповідно до Загальних вимог до продовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки (НП 306.2.099-2004) та Загальних вимог до управління старінням елементів і конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій (НП 306.2.210-2017), затверджених наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 13 квітня 2017 р. № 136, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 травня 2017 р. за № 578/30446.

У рамках реалізації обраного варіанту 12 грудня 2017 року ДП «НАЕК «Енергоатом» звернулося до Держатомрегулювання із Заявою про внесення змін до ліцензії ЕО №000220 з метою експлуатації енергоблоку № 1 ХАЕС в період з 13.12.2018 у зупиненому стані.

Згідно з вимогами Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» 01-05 жовтня 2018 року комісією Держатомрегулювання, із залученням Державної служби України з надзвичайних ситуацій, проведене інспекційне обстеження готовності експлуатуючої організації до експлуатації реакторної установки енергоблоку № 1 ХАЕС в зупиненому стані по завершенню проектного строку експлуатації.

На підставі висновків за напрямами інспекційного обстеження, Комісія вважає:

1) Документи, надані разом із Заявою ДП «НАЕК «Енергоатом» про внесення змін до ліцензії серія ЕО №000220 на право провадження діяльності «експлуатація ядерних установок» ВП «Хмельницька АЕС» щодо експлуатації енергоблока №1 по завершенню проектного терміну експлуатації в період виконання необхідних для продовження експлуатації робіт відповідно до технічного рішення
№1.НР.1939.ТР-17/ОZ «Про безпечну експлуатацію реакторної установки енергоблоку №1 ВП ХАЕС після закінчення 29 паливної кампанії та з вивантаженим ядерним паливом з реактора», є повними та достовірними.

2) Для забезпечення безпеки при експлуатації реакторної установки енергоблока №1 ХАЕС в станах «Останов для ремонта», «Перегрузка топлива»
мають бути завершені роботи у відповідності до п.2 вирішальної частини технічного рішення №1.НР.1939.ТР-17/ОZ «Про безпечну експлуатацію реакторної установки енергоблоку №1 ВП ХАЕС після закінчення 29 паливної кампанії та з вивантаженим ядерним паливом з реактора» в строк до 13.12.2018.

Узгодженим Держатомрегулювання технічним рішенням «Про безпечну експлуатацію реакторної установки енергоблока №1 ВП ХАЕС після закінчення 29 паливної кампанії та з вивантаженим ядерним паливом з реактора» №1.НР.1939.ТР-17/OZ. експлуатуючою організацією було вирішено:

- ДП «НАЕК «Енергоатом» перевести реакторну установку енергоблоку № 1 ХАЕС в стан «Холодный останов» та в термін до 13.12.2018 вивантажити паливо з активної зони до приреакторного басейну витримки.

З урахуванням зазначеного Колегія констатує:

1.  Експлуатуючою організацією представлено комплект документів, у яких надана необхідна для внесення змін до ліцензії ЕО №000220 інформація щодо експлуатації енергоблоку №1 ХАЕС у зупиненому стані з повним вивантаженням палива з активної зони реактора до приреакторного басейна витримки на період виконання необхідних організаційно-технічних заходів для обґрунтування можливості його довгострокової експлуатації.

2. На даний момент не завершенні роботи щодо:

- розробки та погодження з Держатомрегулювання ЗППБ.

- усунення або компенсації відступів від вимог норм, правил та стандартів з ЯРБ;

- виконання заходів Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій;

- реалізації компенсуючих заходів з підвищення кваліфікації обладнання та сейсмостійкості трубопроводів;

- продовження строку експлуатації: елементів реактора теплового та біологічного захисту, обладнання та трубопроводів1-го контуру, теплообмінників, посудин і фільтрів, трубопроводів СВБ, транспортно-технологічного обладнання.

3. Станом на 22 листопада 2018 року Експлуатуючою організацією обґрунтована можливість експлуатації енергоблоку №1 ХАЕС лише у зупиненому стані з вивантаженим ядерним паливом із активної зони реактора до приреакторного басейна витримки.

4. Можливість експлуатації енергоблоку №1 ХАЕС на енергетичних рівнях потужності на поточний час залишається не обґрунтованою. 

 

Беручи до уваги вищенаведене та з урахуванням результатів обговорення Колегія Держатомрегулювання П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Доручити Департаменту з питань безпеки ядерних установок забезпечити внесення змін до ліцензії серія ЕО № 000220 на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки «Хмельницька АЕС» щодо експлуатації енергоблоку №1 ХАЕС у зупиненому стані з повним вивантаженням палива з активної зони реактора до приреакторного басейна витримки на період виконання експлуатуючою організацією необхідних організаційно-технічних заходів для забезпечення можливості його довгострокової експлуатації.

2. Вважати можливим розгляд питання щодо поновлення експлуатації енергоблоку №1 ХАЕС на енергетичних рівнях потужності за умов:

2.1. Продовження строку експлуатації: елементів реактора; теплового та біологічного захисту реакторної установки; обладнання 1-го контуру; теплообмінників; посудин фільтрів; трубопроводів систем важливих для безпеки; транспортно-технологічного обладнання

2.2. Реалізації компенсуючих заходів з підвищення кваліфікації обладнання та сейсмостійкості трубопроводів.

2.3. Виконання в узгоджених Держатомрегулюванням обсягах заходів:

- із усунення або компенсації відступів від вимог норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки;

- Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій.

2.4. Завершення розробки (з урахуванням результатів державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки) Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 1 ВП «Хмельницька АЕС».

 

 

Голова Колегії Г. ПЛАЧКОВ

 

Секретар Колегії Т. КНЯЖНИЦЬКА

 


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux