Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Постанова Колегії Держатомрегулювання № 14 від 21 грудня 2021 року
Опубліковано 22 грудня 2021 року о 15:00

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА КОЛЕГІЇ 


21 грудня 2021 року                         м. Київ                                           № 14

   

Про результати державної експертизи

звіту з періодичної переоцінки безпеки 

енергоблока №6 Запорізької АЕС 


Відповідно до вимог статті 33 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» експлуатуюча організація (оператор) зобов'язана періодично, відповідно до норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, здійснювати переоцінку безпеки ядерної установки і подавати звіти за її результатами органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Відповідно до вимог п. 6.4.5 Загальних положень безпеки атомних станцій, (НП 306.2.141-2008), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 19 листопада 2007 року № 162 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 року за № 56/14747, експлуатуюча організація періодично (кожні 10 років після початку експлуатації), або на вимогу Держатомрегулювання, здійснює переоцінку безпеки енергоблока. За результатами переоцінки розробляється Звіт з періодичної переоцінки безпеки (далі – ЗППБ).

Вимоги до процесу періодичної переоцінки безпеки, а також до структури та змісту ЗППБ, встановлені у Вимогах до періодичної переоцінки безпеки енергоблоків атомних станцій (НП 306.2.214-2017), затверджених наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 30 серпня 2017 року № 313 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 вересня 2017 року за № 1158/31026.

Метою періодичної переоцінки безпеки (далі – ППБ) є визначення:

- відповідності поточного рівня безпеки енергоблока АЕС нормам, правилам та стандартам з ядерної та радіаційної безпеки (далі – ЯРБ), проєктній та експлуатаційній документації, звіту з аналізу безпеки енергоблока;

- достатності та ефективності існуючих умов, що забезпечують підтримання належного рівня безпеки енергоблока АЕС у період до проведення наступної ППБ або до закінчення строку його експлуатації (у випадку припинення експлуатації енергоблока до проведення наступної ППБ);

- переліку та термінів впровадження заходів з підвищення безпеки енергоблока, що необхідні для усунення або послаблення недоліків у разі їх виявлення за результатами проведених аналізів безпеки.

Згідно з умовами ліцензії ЕО № 000196 (п.3.22) експлуатуюча організація зобов’язана виконувати періодичну переоцінку безпеки енергоблока № 6 Запорізької АЕС з періодичністю раз на 10 років відповідно до вимог п. 6.4.5 НП 306.2.141-2008.

Попередня оцінка безпеки енергоблоку №6 Запорізької АЕС була виконана експлуатуючою організацією шляхом розробки Звіту з аналізу безпеки енергоблоку №6 Запорізька АЕС як такого, що за структурою та змістом відповідає вимогам норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки, у рамках заходу № 9.5 Концепції підвищення безпеки діючих енергоблоків атомних електростанцій, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2005 року №515-р. Звіт з аналізу безпеки енергоблоку №6 Запорізька АЕС був погоджений Держатомрегулювання 28 грудня 2011 року. 

З метою організації виконання вимог законодавства та умов ліцензії ЕО № 000196 щодо переоцінки безпеки, експлуатуючою організацією було розроблено та надано до Держатомрегулювання:

 • підходи до виконання ППБ і дату актуальності даних та інформації щодо стану енергоблока, що аналізується під час проведення ППБ;
 • «Деталізований план-графік виконання періодичної переоцінки безпеки енергоблока №6 ВП ЗАЕС», що визначав строки розробки та надання до Держатомрегулювання матеріалів оновленого Звіту з аналізу безпеки енергоблока № 6 Запорізької АЕС та, безпосередньо, ЗППБ цього енергоблока.

Відповідно до зазначених документів передбачалась поетапна розробка та надання до Держатомрегулювання окремих складових ЗППБ енергоблока № 6 Запорізької АЕС.

Експлуатуючою організацією, у визначений строк, було розроблено та надано на розгляд до Держатомрегулювання повний комплект матеріалів ЗППБ енергоблока № 6 Запорізької АЕС. Всі матеріали пройшли державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки відповідно до вимог статті 40 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

Результати державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки матеріалів ЗППБ енергоблока № 6 Запорізької АЕС дозволяють зробити наступні узагальнюючі висновки:

- Матеріали Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 6 Запорізької АЕС за складовими звіту та обсягом представленої інформації відповідають національним нормативним вимогам (НП 306.2.141-2008 «Загальні положення безпеки атомних станцій», НП 306.2.214-2017 «Вимоги до періодичної переоцінки безпеки енергоблоків атомних станцій», НП 306.2.162.2010 «Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій», НП 306.2.210-2017 «Загальні вимоги до управління старінням елементів і конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій»), враховують рекомендації МАГАТЕ (SSG-25 «Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants») та референтні рівні Асоціації західноєвропейських ядерних регулюючих органів («WENRA Safety Reference Levels for Existing Reactors»).

- Матеріалами ЗППБ підтверджено спроможність ЕО забезпечити під час подальшої експлуатації енергоблока № 6 Запорізької АЕС до закінчення проєктного строку його експлуатації захист персоналу, населення та навколишнього природного середовища відповідно до вимог норм і правил з ЯРБ.

У відповідності до вимог статті 12 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» комісією Держатомрегулювання із залученням фахівців ДНТЦ ЯРБ у період з 22 по 26 листопада 2021 року було проведено інспекційне обстеження ВП «Запорізька АЕС» щодо перевірки достовірності інформації наданої у Звіті з періодичної переоцінки безпеки та готовності ВП «Запорізька АЕС» здійснювати діяльність на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» після чергової переоцінки безпеки енергоблока № 6 Запорізької АЕС.

За результатами інспекційного обстеження було встановлено наступне:

 • Умови ліцензії серії ЕО 000196 від 10 серпня 2004 р. на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки «Запорізька АЕС» та окремого дозволу серія ОД №ЕО000196/86/15 на пуск енергоблока № 6 Запорізької АЕС після проведення планово-попереджувального ремонту з перевантаженням активної зони виконуються.
 • Заходи з оцінки технічного стану та продовження експлуатації, заходи з кваліфікації, заходи з управління старінням обладнання, трубопроводів, споруд та будівельних конструкцій систем важливих для безпеки енергоблока № 6 Запорізької АЕС виконуються в погоджених з Держатомрегулюванням обсягах.
 • Актуалізація Звіту з аналізу безпеки енергоблока №6 Запорізької АЕС виконана в повному обсязі. Детерміністичні та імовірнісні моделі енергоблока підтримуються в актуальному стані.
 • Роботи з переоцінки безпеки енергоблока №6 Запорізької АЕС виконуються відповідно до погоджених з Держатомрегулюванням термінів та обсягів. Тривають роботи з усунення зауважень державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки до розділу «Комплексний аналіз безпеки».
 • Роботи з усунення/компенсації відступів від вимог норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки виконуються в погоджених з Держатомрегулюванням обсягах.
 • Діяльність з управління документацією у ВП «Запорізька АЕС» відповідає встановленим вимогам.
 • У ВП «Запорізька АЕС» встановлена та функціонує система накопичення, аналізу та використання досвіду експлуатації.
 • Стан радіаційної безпеки та поводження з радіоактивними відходами ВП «Запорізька АЕС» відповідає вимогам нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії, регламенту радіаційного контролю та інструкціям з радіаційної безпеки.
 • Стан аварійної готовності і реагування ВП «Запорізька АЕС» відповідає вимогам законодавства у сфері використання ядерної енергії.

03 грудня 2021 року Держатомрегулюванням завершено розгляд матеріалів ЗППБ енергоблока № 6 Запорізька АЕС, доопрацьованих експлуатуючою організацією за результатами державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки. За результати розгляду встановлено, що всі зауваження державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки до матеріалів ЗППБ енергоблока № 6 Запорізької АЕС усунуті експлуатуючою організацією коректно та у повному обсязі. Про результати розгляду експлуатуючу організацію повідомлено листом Держатомрегулювання № 15-23/03/17487-17549 від 03 грудня 2021 року.

Колегія КОНСТАТУЄ:

1. Результати державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 6 Запорізької АЕС та інспекційного обстеження підтверджують:

- можливість подальшої безпечної експлуатації енергоблока № 6 Запорізької АЕС;

- спроможність експлуатуючої організації дотримуватися умов провадження діяльності, встановлених нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки.


Колегія Держатомрегулювання ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 6 Запорізької АЕС.

2. Визнати обґрунтованою можливість безпечної експлуатації енергоблока № 6 Запорізької АЕС на визначених у проекті рівнях потужності до завершення проєктного строку експлуатації енергоблоку, враховуючи відомості, надані у Звіті з періодичної переоцінки безпеки, висновку державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 6 Запорізької АЕС.

3. Зобов’язати експлуатуючу організацію, за три роки до завершення проєктного строку експлуатації, прийняти рішення та поінформувати Держатомрегулювання про подальшу роботу енергоблока № 6 Запорізької АЕС і здійснити відповідні заходи, передбачені законодавством.

4. Наголосити на необхідності реалізації експлуатуючою організацією заходів з підвищення безпеки, визначених за результатами періодичної переоцінки безпеки енергоблоку №6 Запорізької АЕС.

Голова Колегії                                                                         Олег КОРІКОВ

 

Секретар Колегії                                                                     Тетяна КНЯЖНИЦЬКА

 Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux