Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Постанова Колегії Держатомрегулювання № 11 від 13 жовтня 2021 року
Опубліковано 19 жовтня 2021 року о 16:30

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА КОЛЕГІЇ

13 жовтня 2021 р.                                        м. Київ                                                        № 11Про ефективність використання досвіду експлуатації 

(результати розслідування порушень та відхилень на АЕС

та розрахунку показників безпеки за І півріччя 2021 року)На цей час в Україні впроваджена система використання досвіду експлуатації, ефективне функціонування якої, згідно з положеннями п. 2.3 та п. 3.2 керівництва з безпеки МАГАТЕ SSG-50 "Operating Experience Feedback for Nuclear Installations" передбачає активне залучення експлуатуючої організації та регулюючого органу.

ДП "НАЕК "Енергоатом", відповідно до вимог "Зальних положень безпеки атомних станцій" НП 306.2.141-2008, деталізованих у частині розслідування та врахування порушень у роботі АЕС у НП 306.2.100-2004 "Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних станцій":

 • створює систему накопичення, аналізу і використання досвіду експлуатації;
 • несе відповідальність за повноту та якість розслідування, достовірність і своєчасність доведення результатів розслідування порушень у роботі АЕС до Держатомрегулювання;
 • здійснює діяльність, спрямовану на профілактику і запобігання подіям, які впливають на безпеку, включно з відмовами обладнання і помилками персоналу, на удосконалення експлуатаційних процедур, методів і засобів діагностики стану обладнання та систем і елементів, важливих для безпеки.

Держатомрегулювання, із залученням ДНТЦ ЯРБ, здійснює нагляд за дотриманням норм і правил з безпеки під час розслідування та аналізу експлуатаційних подій на АЕС, а також планування та проведення інспекційної діяльності з врахуванням досвіду експлуатації, керуючись вимогами національних стандартів з ЯРБ, положеннями Директиви Ради 2014/87/Євратом та відповідними референтними рівнями Асоціації західноєвропейських органів регулювання ядерної безпеки (WENRA), рекомендаціями Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Особлива увага Держатомрегулювання під час проведення ДП "НАЕК "Енергоатом" розслідування експлуатаційних подій у роботі АЕС приділяється питанням:

 • організації процесу розслідування експлуатаційних подій та повноти документування його результатів;
 • коректної та своєчасної класифікації експлуатаційних подій залежно від їх ознак та наслідків;
 • коректності визначення корінних причин експлуатаційних подій та призначення коригувальних заходів, які б унеможливлювали повторення аналогічних експлуатаційних подій у майбутньому;
 • контролю повноти та дотримання термінів впровадження коригувальних заходів, визначених за результатами розслідування.

Загальна кількість експлуатаційних подій

У першому півріччі 2021 року на АЕС України сталося 13 експлуатаційних подій (9 порушень та 4 відхилення). Цей показник зменшився на 1 подію порівняно з першим півріччям 2020 року, але перевищує значення 2017 та 2019 років.

За загальним показником кількості експлуатаційних подій за роками з 2019 року спостерігається тенденція до зниження кількості подій після максимуму в 2018 році (26 подій), і, наразі, показник 2021 року складає 17 експлуатаційних подій (* інформація за 9 місяців 2021 року).

Кількість експлуатаційних подій на окремих майданчиках АЕС

Порівняно з минулим роком, у першому півріччі 2021 року кількість експлуатаційних подій:

 • значно зменшилася на РАЕС (з 5 до 2);
 • зменшилася на 2 події на ЮУАЕС. У першому півріччі 2021 року не сталося жодної події;
 • на ХАЕС збільшилася вдвічі (всі порушення на ХАЕС відбулись на енергоблоці № 2);
 • на ЗАЕС відбулось збільшення цього показника на 2 експлуатаційні події, і, наразі, цей показник (7 подій) є максимальним за період, що розглядається.

Результати оцінки свідчать, що за перше півріччя серед усіх майданчиків найвищою є середня кількість подій на енергоблоці ХАЕС. Крім того, цей показник є найбільшим за останні 5 років серед усіх АЕС України й перевищує середнє значення по галузі більше, ніж у 2 рази.

Кількість експлуатаційних подій за шкалою INES, значущих для безпеки

Міжнародна шкала ядерних та радіологічних подій (INES) використовується для оперативного та обґрунтованого інформування громадськості щодо значимості з погляду безпеки подій, що виникають на ядерних об'єктах.

Усі зафіксовані протягом першого півріччя 2021 року експлуатаційні події відповідали рівню "нижче шкали/рівень “0” (не суттєво для безпеки)" за шкалою INES. Подій, класифікованих рівнем "1" та вище, в перших півріччях 2017–2021 рр. не відбулося.

Наслідки експлуатаційних подій у роботі АЕС

Залежно від ознак і наслідків, експлуатаційні події класифікуються однією з категорій, що встановлені в НП 306.2.100-2004 та ПЛ-Д.0.03.010-11.

У першому півріччі 2021 року не відбулося експлуатаційних подій, що призвели до переопромінення персоналу чи викидів радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище вище регламентованих значень. АЕС України експлуатувалися без порушень меж або умов безпечної експлуатації. Також не було подій, що призвели б до падіння та/або пошкодження тепловидільної збірки.

Причини подій у роботі АЕС України

У першому півріччі 2021 року під час розслідування порушень і відхилень було визначено 27 корінних причин.

У порівнянні з аналогічними періодами попередніх років:

 • зросла кількість корінних причин через відмови обладнання. Найбільша частка причин сталася через недоліки виготовлення;
 • дещо зросла кількість корінних причин, що пов'язані з документацією;
 • кількість корінних причин через помилки персоналу збільшилася в 1,7 рази;
 • кількість корінних причин, що не була визначена під час розслідування подій, залишилася незмінною – 1 причина (планується встановити під час найближчого планово-попереджувального ремонту).

Виконання коригувальних заходів за результатами розслідування

Коригувальні заходи, призначені за результатами розслідування експлуатаційних подій у роботі АЕС, загалом, впроваджуються відповідно до встановлених термінів.

У першому півріччі 2021 року зі 150 призначених коригувальних заходів 1 коригувальний захід було знято з виконання з наданням відповідних обґрунтувань, для 6 заходів (4 %) термін виконання було перенесено. Найбільша частка від загальної кількості запланованих коригувальних заходів (20 %) була перенесена на ЮУАЕС. На РАЕС було перенесено 3 коригувальних заходи (14 %). 1 коригувальний захід був перенесений на ЗАЕС.

Аналіз звітів з виконання коригувальних заходів виявив недоліки в організації системи використання досвіду експлуатації в частині впровадження коригувальних заходів.

Якість розробки попередніх повідомлень про події 

За результатами розгляду та оцінки попередніх повідомлень про експлуатаційні події, зазначимо про значне покращення їх якості в першому півріччі 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року.

Усі події, які відбулись у першому півріччі 2021 року, були коректно класифіковані як порушення або відхилення і для них правильно встановлено категорії (у 2020 році цей показник складав 71 %). Усі повідомлення за формою та структурою відповідали встановленим вимогам.

Якість розслідування експлуатаційних подій 

Для 6 звітів з розслідування експлуатаційних подій, які відбулись у першому півріччі 2021 року, були виявлені зауваження, тобто, майже для половини (46 %) звітів з розслідування експлуатаційних подій були виявлені зауваження до якості розслідування та/або складання відповідних звітів.

Стан щодо якості розслідування на окремих майданчиках у першому півріччі 2021 року такий:

 • з 7 експлуатаційних подій (3 порушення та 4 відхилення) у роботі енергоблоків ЗАЕС 2 порушення було направлено на дорозслідування та 2 звіти з розслідування відхилень були направлені на доопрацювання;
 • до розслідування 2-х порушень у роботі енергоблоків РАЕС не було виявлено зауважень;
 • з 4 порушень у роботі енергоблоків ХАЕС, 2 було направлено на дорозслідування.

Протягом першого півріччя 2021 року було продовжено строк розслідування для 6 порушень, що складає 67 % від загальної кількості порушень, причому для порушення, яке відбулося 30.05.2021 на енергоблоці № 2 ЗАЕС, термін розслідування було продовжено двічі, однак причини однієї із аномальних подій так і не було визначено. Слід зазначити, що з 6 порушень, для яких було подовжено термін розслідування, 4 порушення були направлені на дорозслідування.

Основними недоліками розслідувань експлуатаційних подій, які відбулись у першому півріччі 2021 року, є:

 • розгляд не всіх аномальних подій, які мали місце під час виникнення та розвитку експлуатаційних подій;
 • некоректно встановлення причин експлуатаційних подій;
 • розробка неповних коригувальних заходів;
 • проведення недостатнього аналізу аналогічних та подібних подій;
 • представлення в звіті з розслідування неповної та не завжди коректної інформації.

Зазначені недоліки повторюються вже протягом багатьох років, та на них неодноразово звертала увагу Держатомрегулювання, як за результатами розгляду звітів з розслідування, так і під час засідань Колегії, присвячених оцінці ефективності використання досвіду експлуатації, однак ситуація з якістю розслідування залишається на низькому рівні.

Повторюваність експлуатаційних подій 

У першому півріччі 2021 року кількість аналогічних відхилень збільшилась у порівнянні з 2018–2020 рр. Однак, слід зазначити, що в першому півріччі 2021 року, вперше за останніх п'ять років, не було зафіксовано аналогічних порушень.

Загалом, частка експлуатаційних подій у роботі АЕС, що відбувались раніше, у першому півріччі 2021 році збільшилась більше ніж в 2 рази порівняно з 2020 роком, це сталося через збільшення кількості відхилень, які мали аналогічні події, при зменшенні загальної кількості експлуатаційних подій у першому півріччі 2021 року.

Роботи з удосконалення національної регуляторної бази та відповідних можливостей в рамках системи зворотного зв'язку від досвіду експлуатації

У рамках міжнародній підтримки щодо посилення національної регуляторної бази та відповідних регуляторних можливостей, та власними зусиллями Держатомрегулювання та ДНТЦ ЯРБ було розроблено нормативно-правовий акт "Положення про порядок розслідування та обліку експлуатаційних подій у роботі атомних станцій" (далі - Положення) на заміну НП 306.2.100-2004 "Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних станцій".

Положення розроблено з урахуванням підходів WENRA, рекомендацій МАГАТЕ, рекомендацій експертів Франції (IRSN) та Німеччини (GRS) щодо врахування досвіду експлуатації та розслідування експлуатаційних подій, а також багаторічного досвіду із застосування НП 306.2.100-2004 та пропозицій ДП "НАЕК "Енергоатом".

Положення вдосконалює систему нормативно-правового регулювання ядерної та радіаційної безпеки в частині визначення вимог щодо обліку і розслідування експлуатаційних подій у роботі АЕС та приводить національне законодавство у відповідність до міжнародних норм.

У нормативно-правовому акті запроваджено такі нововведення у порівнянні з НП 306.2.100-2004:

 • знижено поріг звітності про експлуатаційні події на АЕС України, а саме, розширено дію нормативного документа і на відхилення;
 • уточнено та приведено у відповідність з сучасними міжнародними вимогами основні терміни та визначення;
 • уточнено ознаки категорій експлуатаційних подій;
 • встановлено більш чіткі вимоги до оцінки експлуатаційних подій за впливом на безпеку та за міжнародною шкалою INES;
 • встановлені загальні вимоги та впроваджено (як додаток до документа) методику виконання кількісної (імовірнісної) оцінки експлуатаційних подій;
 • переглянуто вимоги до аналізу експлуатаційних подій, що повторюються;
 • деталізовано та уточнено вимоги до звіту з розслідування експлуатаційної події та впровадження коригувальних заходів;
 • встановлено порядок звітування про результати аналізу досвіду експлуатації від експлуатаційних і малозначних подій;
 • переглянуто та доповнено словник кодів (зокрема, розширено коди корінних причин).

Згідно з наказом Держатомрегулювання від 12.07.2021 № 411, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.09.2021 за № 1182/36804 "Положення про порядок розслідування та обліку експлуатаційних подій у роботі атомних станцій" набуває чинності з 01 січня 2022 року, та скасовує дію НП 306.2.100‑2004 "Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних станцій". 

Виконання рішень Колегії Держатомрегулювання 

Протягом 2017–2020 рр. було проведено п'ять засідань Колегії Держатомрегулювання (30.11.2017 р. за № 09, 30.03.2018 за № 02, 09.08.2018 за № 06, 21.03.2019 за № 02 та 10.12.2020 за № 09) з метою розгляду питання ефективності використання досвіду експлуатації.

За результатами оцінки стану реалізації рішень засідань Колегії Держатомрегулювання за 2017–2020 рр., що наразі залишаються не виконаними рішення щодо:

 • проведення дорозслідування експлуатаційних подій, корінні причини яких за результатами розслідувань не були встановлені (рішення від 10.12.2020 № 09);
 • визначення переліку заходів, направлених на зниження кількості експлуатаційних подій у роботі АЕС, а також якості їх розслідувань та врахування досвіду експлуатації;
 • звіту з аналізу використання досвіду експлуатації за 2020 рік (рішення від 10.12.2020 № 09);
 • аналізу ситуації з відмовами дизельного генератора та/або систем, які забезпечують його працездатність та заходи з забезпечення необхідного технічного стану дизельного генератора (рішення від 10.12.2020 № 09);
 • виконання узагальненого системного аналізу порушень та відхилень з урахуванням усіх факторів, що впливають на ці події (рішення від 21.03.2019 № 02 та від 10.12.2020 № 09).

На основі наведеного вище можна зробити висновок, що п. 2 постанови Колегії Держатомрегулювання від 21.03.2019 № 02 та п. 1 постанови Колегії Держатомрегулювання від 10.12.2020 № 09 виконано не в повному обсязі.Заслухавши доповідь та враховуючи результати обговорення, Колегія Держатомрегулювання ПОСТАНОВЛЯЄ:

 • Зауважити ДП "НАЕК "Енергоатом" на:
 • недостатню якість розслідування експлуатаційних подій, які відбулись у першому півріччі 2021 року на енергоблоках ХАЕС та ЗАЕС;
 • невиконання попередніх рішень засідання Колегії Держатомрегулювання;
 • недоліки використання досвіду експлуатації;
 • необхідність дотримання остаточних термінів реалізації призначених коригувальних заходів за результатами розслідування порушень і відхилень, що входять в "Перелік коригуючих заходів, термін впровадження яких перевищує 2 роки з дати їх призначення, з актуалізованими датами виконання".
 • Запропонувати ДП "НАЕК "Енергоатом":
 • забезпечити належний нагляд та контроль за якістю розслідування експлуатаційних подій у роботі АЕС;
 • виконати, під час найближчих планово-попереджувальних ремонтів, дорозслідування експлуатаційних подій, для яких за результатами розслідувань у 2020 році та першому півріччі 2021 року не були встановлені корінні причини, та надати на розгляд звіти з дорозслідувань;
 • проаналізувати ситуацію щодо якості розслідування експлуатаційних подій за період 2017–2021 рр., та в термін до 20.01.2022 надати на розгляд Держатомрегулюванню обґрунтовані результати аналізу та детальний перелік заходів, спрямованих на підвищення якості розслідування;
 • проаналізувати ситуацію з повторюваністю експлуатаційних подій, а саме – встановити причини повторюваності (чому саме повторюються події за тих же самих причин) за останні п'ять років, та в термін до 30.12.2021 надати на розгляд Держатомрегулюванню результати аналізу та детальний перелік заходів, спрямованих на попередження виникнення подій та усунення недоліків використання досвіду експлуатації;
 • провести доопрацювання матеріалів щодо аналізу ситуації, яка склалася з відмовами дизельного генератора та/або систем, які забезпечують його працездатність, з урахуванням зауважень Держатомрегулювання (лист від 15.07.2021 № 15‑18/10810-11268), під час якого виконати всебічний аналіз причин виникнення експлуатаційних подій з відмовами дизельного генератора та/або систем, які забезпечують їх працездатність, за останні 10 років, з урахуванням поточної ситуації з забезпечення необхідного технічного стану дизельного генератора, впроваджених заходів, а також досвіду експлуатації обладнання дизельного генератора з подовженим строком експлуатації та надати на розгляд до Держатомрегулювання в термін до 30.11.2021 результати аналізу та перелік заходів (з встановленими термінами виконання, без можливості їх перенесення), спрямованих на забезпечення необхідного технічного стану дизельного генератора з урахуванням встановлених термінів ремонтів та запобігання відмовам дизельного генератора у майбутньому;
 • погодити з Держатомрегулюванням детальний зміст Звіту з аналізу використання досвіду експлуатації та надати до Департаменту з питань безпеки ядерних установок Держатомрегулювання і ДНТЦ ЯРБ річний Звіт з аналізу використання досвіду експлуатації за 2021 рік згідно з терміном, установленим в НПА "Положення про порядок розслідування та обліку експлуатаційних подій у роботі атомних станцій".
 • Запропонувати ДНТЦ ЯРБ продовжити роботи з аналізу експлуатаційних подій у роботі АЕС та розрахунку показників безпеки з метою надання всебічної підтримки Держатомрегулюванню у формуванні напрямів перевірок для планування та здійснення інспекційної діяльності на АЕС України з використанням результатів зазначених робіт.
 • Інспекціям з ядерної безпеки на АЕС посилити контроль за дотриманням порядку розслідування та обліку експлуатаційних подій у роботі АЕС, виконанням коригувальних заходів, призначених за результатами розслідування, заходів з покращення якості розслідування.Голова Колегії                                                                                                  Григорій ПЛАЧКОВСекретар Колегії                                                                                         Тетяна КНЯЖНИЦЬКАOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux