Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Постанова Колегії Держатомрегулювання № 07 від 10 червня 2021 року
Опубліковано 11 червня 2021 року о 10:00

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА КОЛЕГІЇ 

10 червня 2021 року                             м. Київ                                   № 07

   

Про результати державної експертизи


звіту з періодичної переоцінки безпеки 

енергоблока №2 Рівненської АЕС

     
Відповідно до вимог статті 33 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», експлуатуюча організація (оператор) зобов'язана періодично, відповідно до норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, здійснювати переоцінку безпеки ядерної установки і подавати звіти за її результатами органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Відповідно до вимог п. 6.4.5 Загальних положень безпеки атомних станцій, (НП 306.2.141-2008), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 19 листопада 2007 року № 162 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 року за № 56/14747, експлуатуюча організація періодично (кожні 10 років після початку експлуатації), або на вимогу Держатомрегулювання, здійснює переоцінку безпеки енергоблока. За результатами переоцінки розробляється Звіт з періодичної переоцінки безпеки (далі – ЗППБ).

Метою періодичної переоцінки безпеки (далі - ППБ) є визначення:

– відповідності поточного рівня безпеки енергоблока АЕС нормам, правилам та стандартам з ядерної та радіаційної безпеки, проєктній та експлуатаційній документації, звіту з аналізу безпеки енергоблока;

– достатності та ефективності існуючих умов, що забезпечують підтримання належного рівня безпеки енергоблока АЕС у період до проведення наступної ППБ або до закінчення строку його експлуатації (у випадку припинення експлуатації енергоблока до проведення наступної ППБ);

– переліку та термінів впровадження заходів з підвищення безпеки енергоблока, що необхідні для усунення або послаблення недоліків у разі їх виявлення за результатами проведених аналізів безпеки.

На основі постанови Колегії Держатомрегулювання №15 від 10 грудня 2010 року «Про продовження експлуатації енергоблоків № 1 і № 2 Рівненської АЕС у понадпроектний строк за результатами переоцінки безпеки» та Протоколу засідання ліцензійної комісії Держатомрегулювання № 47/2010 від 2 грудня 2010 року, 10 грудня 2010 року Держатомрегулюванням була видана ліцензія Серія ЕО № 000943 на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерних установок енергоблоків № 1, 2 Рівненської АЕС», що передбачає довгострокову експлуатацію енергоблока № 2 Рівненської АЕС до 22 грудня 2031 року.

Згідно з умовами ліцензії ЕО № 000943 (п.3.6.1) експлуатуючій організації необхідно було виконати періодичну переоцінку безпеки енергоблока № 2 Рівненської АЕС та в термін до 14 червня 2020 року надати до Держатомрегулювання за її результатами ЗППБ. 

З метою організації виконання вищезазначених вимог законодавства та умов ліцензії ЕО № 000943, експлуатуючою організацією було розроблено та надано до Держатомрегулювання:

– підходи до виконання ППБ і дату актуальності даних та інформації щодо стану енергоблока, що аналізується під час проведення ППБ;

– документ «Деталізований план-графік виконання періодичної переоцінки безпеки енергоблоків № 1, 2 ВП РАЕС», що визначав строки розробки та надання до Держатомрегулювання матеріалів оновленого Звіту з аналізу безпеки енергоблока № 2 Рівненської АЕС та, безпосередньо, ЗППБ енергоблока № 2 Рівненської АЕС;

– документ «Программа переоценки безопасности энергоблоков № 1, 2 ОП «Ривненская АЭС» 191-151-ПСЭ-СНРиПЭ, що визначала обсяги виконання робіт для отримання вихідних даних для періодичної переоцінки безпеки.

Відповідно до зазначених документів передбачалась поетапна розробка та надання до Держатомрегулювання окремих складових ЗППБ енергоблока № 2 Рівненської АЕС.

Експлуатуючою організацією, у визначений пунктом 3.6.1 ліцензії ЕО № 000943 строк, було розроблено та надано на розгляд до Держатомрегулювання повний комплект матеріалів ЗППБ енергоблока № 2 Рівненська АЕС. Усі матеріали пройшли державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки відповідно до вимог статті 40 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

Результати державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки матеріалів ЗППБ енергоблока № 2 Рівненської АЕС дозволяють зробити наступні узагальнюючі висновки:

– матеріали ЗППБ енергоблока № 2 Рівненської АЕС за складовими звіту та обсягом представленої інформації відповідають національним нормативним вимогам (Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 19 листопада 2007 року № 162 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 року за № 56/14747, Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроєктний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки, затверджені наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 26 листопада 2004 року № 181 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2004 року за № 1587/10186, Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій, затверджені наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 22 вересня 2010 року №124 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2010 року за № 964/18259, Загальні вимоги до управління старінням елементів і конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 13 квітня 2017 року № 136 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 травня 2017 року за № 578/30446, СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007 «Вимоги до структури і змісту звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС», враховують рекомендації МАГАТЕ (SSG-25 «Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants») та референтні рівні Асоціації західноєвропейських ядерних регулюючих органів («WENRA Safety Reference Levels for Existing Reactors»).

– матеріалами ЗППБ підтверджено спроможність ЕО забезпечити під час подальшої експлуатації енергоблока № 2 РАЕС захист персоналу, населення та навколишнього природного середовища відповідно до вимог норм і правил з ЯРБ.

У відповідності до вимог статті 12 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», комісією Держатомрегулювання із залученням фахівців ДНТЦ ЯРБ у період з 24 по 28 травня 2021 року було проведено інспекційне обстеження ВП «Рівненська АЕС» щодо перевірки достовірності інформації, наведеної в ЗППБ за результатами чергової переоцінки безпеки енергоблока № 2 Рівненської АЕС, яка виконана у рамках ліцензії серії ЕО №000943 на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерних установок енергоблоків № 1, 2 Рівненської АЕС».

За результатами інспекційного обстеження було встановлено наступне:

Умови ліцензії ЕО № 000943 на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерних установок енергоблоків № 1, 2 «Рівненської АЕС» та окремого дозволу від 09 квітня 2021 року, серії ОД № 000943/31/15, на пуск ядерної установки енергоблоку № 2 Рівненської АЕС після проведення планово-попереджувального ремонту з перевантаженням активної зони виконуються.

Виконання запланованих заходів «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 року № 1270, здійснюється в узгоджених з Держатомрегулювання обсягах.

Перевірка стану робіт з розробки ЗППБ енергоблока № 2 Рівненської АЕС свідчить про те, що на час проведення інспекційного обстеження ВП РАЕС усунуто переважну кількість зауважень державної експертизи ЯРБ до Звіту. Зауваження, що залишились до матеріалів розділу «Комплексний аналіз безпеки», носять редакційних характер та/або не впливають на Висновки державної експертизи ЯРБ.

Роботи з усунення на енергоблоці № 2 Рівненської АЕС відступів від вимог норм, правил і стандартів з ЯРБ, а також супроводження та використання Звіту з аналізу безпеки енергоблока № 2 виконуються в узгоджених обсягах.

   Роботи з оцінки технічного стану та продовження експлуатації обладнання, трубопроводів, споруд та будівельних конструкцій важливих для безпеки енергоблоку № 2 ВП «Рівненська АЕС», а також роботи з кваліфікації та оцінки сейсмостійкості обладнання та трубопроводів виконуються в узгоджених обсягах.

   Стан ядерної безпеки та системи поводження із паливом відповідає вимогам нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії.

   Стан радіаційної безпеки та поводження з радіоактивними відходами Рівненської АЕС відповідає вимогам нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії, регламенту радіаційного контролю та інструкціям з радіаційної безпеки.

   Стан аварійної готовності Рівненської АЕС відповідає вимогам законодавчих, інших нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії, а також вимогам щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

Надані ДП «НАЕК «Енергоатом» (ВП «Рівненська АЕС») відомості у Звіті з періодичної переоцінки безпеки енергоблоку № 2 ВП «Рівненська АЕС» є достовірними та відображають фактичний стан справ.


Колегія КОНСТАТУЄ:

1. Результати державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 2 Рівненської АЕС та інспекційного обстеження підтверджують:

- можливість подальшої безпечної довгострокової експлуатації енергоблока № 2 Рівненської АЕС;

- спроможність експлуатуючої організації дотримуватися умов провадження діяльності, встановлених нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки.

2. Енергоблок № 2 Рівненської АЕС задовольняє вимоги з ядерної та радіаційної безпеки, зокрема, за показниками цільових критеріїв безпеки.

Колегія Держатомрегулювання ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 2 Рівненської АЕС.

2. Ґрунтуючись на відомостях, наданих у Звіті з періодичної переоцінки безпеки щодо термінів експлуатації корпусу реактора, споруд, систем та елементів, важливих для безпеки, висновку державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 2 Рівненської АЕС:

- визнати обґрунтованою можливість безпечної експлуатації енергоблока № 2 Рівненської АЕС на визначених у проєкті рівнях потужності до 22 грудня 2031 року;

- за три роки до закінчення терміну, визначеного у п. 3.3 умов ліцензії серії ЕО № 000943, виданої ДП «НАЕК «Енергоатом» на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерних установок енергоблоків № 1, 2 Рівненської АЕС», експлуатуючій організації необхідно прийняти рішення та поінформувати Держатомрегулювання про подальшу роботу енергоблока № 2 Рівненської АЕС і здійснити відповідні заходи, передбачені законодавством.

 

Голова Колегії                                                                         Григорій ПЛАЧКОВ

 


Секретар Колегії                                                                     Тетяна Княжницька

    

 

     

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux