Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Постанова Колегії Держатомрегулювання від 28.11.2019 № 12
Опубліковано 05 грудня 2019 року о 13:06

 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА КОЛЕГІЇ

 

 

28 листопада 2019 року м. Київ № 12

 

 

Про виконання умов ліцензії на право провадження діяльності з будівництва та введення в експлуатацію ЯПУ «Джерело нейтронів»

 

Ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів, що засноване на підкритичній збірці, керованій лінійним прискорювачем електронів» (далі ‒ ЯПУ «Джерело нейтронів») створюється на базі Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (далі ‒ ННЦ «ХФТІ») у відповідності до домовленостей Вашингтонського саміту, викладених у Спільній заяві Президентів України та США в квітні 2010 року, та «Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки стосовно співробітництва з питань ядерної безпеки», підписаного 26 вересня 2011 року. Реалізація проекту із створення ЯПУ «Джерело нейтронів» здійснюється за рахунок підтримки Аргонської національної лабораторії США.

ЯПУ «Джерело нейтронів» призначене для проведення наукових і прикладних досліджень в області ядерної фізики, радіаційного матеріалознавства, біології, хімії та для виробництва медичних радіоізотопів.

Спорудження цієї ядерної установки здійснюється ННЦ «ХФТІ» у відповідності до умов ліцензії серії ЕО № 001018 на провадження діяльності з будівництва та введення в експлуатацію ЯПУ «Джерело нейтронів», що була видана Держатомрегулюванням 10.10.2013 р. (далі ‒ ліцензія ЕО № 001018). Термін її дії згідно з наказом Держатомрегулювання від 30.11.2018 за № 492 встановлений до 01.12.2020 р.

Відповідно до умов вищезазначеної ліцензії, ННЦ «ХФТІ», як експлуатуюча організація, протягом 2013-2019 рр. здійснювала будівельно-монтажні роботи, а також роботи з розробки та погодження з Держатомрегулюванням технічних умов та технічних специфікацій на обладнання, важливе для безпеки, експлуатаційної документації ЯПУ «Джерело нейтронів».

Окрім цього, в рамках цієї ліцензії ННЦ «ХФТІ» повинен отримати три окремих дозволи на:

1)        перше завезення ядерного палива для ЯПУ «Джерело нейтронів» на територію промислового майданчика ННЦ «ХФТІ» (виданий Держатомрегулюванням 12.04.2019 р.);

2)        фізичний пуск ЯПУ «Джерело нейтронів»;

3)        дослідно-промислову експлуатацію ЯПУ «Джерело нейтронів».

Нагляд за дотриманням ННЦ «ХФТІ» вимог з ядерної та радіаційної безпеки, а також умов ліцензії № 001018 під час будівництва та введення в експлуатацію ЯПУ «Джерело нейтронів» здійснюється Держатомрегулюванням шляхом:

1)        аналізу щомісячних звітів ННЦ «ХФТІ» щодо виконання умов вищезазначеної ліцензії;

2)        проведення інспекційних перевірок (обстежень);

3)        безпосередньої участі представників регулюючого органу у роботі комісій з перевірки знань вимог ядерної та радіаційної безпеки у посадових осіб ЯПУ «Джерело нейтронів».

24.05.2019 р. Держатомрегулюванням отримано заяву ННЦ «ХФТІ» від 21.05.2019 р. за № 80-10/17-1191 про видачу окремого дозволу на фізичний пуск ЯПУ «Джерело нейтронів» та комплект документів, що її обґрунтовує.

21.06.2019 р. Держатомрегулюванням повідомлено ННЦ «ХФТІ» про відмову у видачі окремого дозволу на фізичний пуск ЯПУ «Джерело нейтронів». Рішення ґрунтувалось на невиконанні ННЦ «ХФТІ» вимог з фізичного захисту, відсутності погодженої експлуатаційної документації (Технологічного регламенту безпечної експлуатації (далі ‒ ТРБЕ), Керівництва з експлуатації ЯПУ «Джерело нейтронів» (далі ‒ КЕ), технічного рішення про склад та експлуатацію активної зони ЯПУ «Джерело нейтронів»).

Станом на 18.11.2019 р. зауваження з фізичного захисту усунуті та Держатомрегулюванням погоджено «Технічне рішення щодо комплектації активної зони у процесі фізичного пуска. Завантаження перших 35 ТВЗ. ДДН 02.00 ТР1».

Непогодженими залишаються ТРБЕ та КЕ. Відповідно до чинних нормативно-правових актів зазначена експлуатаційна документація розробляється на основі попереднього звіту з аналізу безпеки (далі ‒ ПЗАБ).

Розгляд ПЗАБ (доповненого та оновленого за результатами завершення будівництва) був розпочатий Держатомрегулюванням 23.06.2018 р. після отримання від ННЦ «ХФТІ» документу «Ядерная подкритическая установка «Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов». Отчёт по анализу безопасности (предварительный) ДДН 39-6-010».

11.09.2018 р. за результатами розгляду із залученням ДНТЦ ЯРБ на адресу ННЦ «ХФТІ» направлено принципові зауваження до оновленого ПЗАБ.

09.11.2018 р. направлено результати державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки до ННЦ «ХФТІ» (Висновок негативний).

З метою прискорення процесу усунення ННЦ «ХФТІ» зауважень до ПЗАБ Держатомрегулюванням було дозволено обговорення шляхів їх усунення в робочому порядку із експертами ДНТЦ ЯРБ. В рамках цього процесу проведено 2 наради. Протягом цього періоду ННЦ «ХФТІ» неодноразово направлявся доопрацьований документ, але аналіз показував незадовільний стан стосовно усунення зауважень.

05.11.2019 р. Держатомрегулюванням отримана чергова доопрацьована версія ПЗАБ ЯПУ «Джерело нейтронів» ДДН 39-6-010. За результатами аналізу цього документу на предмет повноти та коректності усунення зауважень, що був виконаний Держатомрегулюванням із залученням ДНТЦ ЯРБ, ПЗАБ ЯПУ «Джерело нейтронів» ДДН 39-6-010 повернуто на доопрацювання.

Зауваження, які залишились не усунутими, розділено на дві категорії:

зауваження (15 шт.), які враховані частково або можуть вважатись врахованими на даному етапі (зауваження загалом стосуються якості документування і принципово не впливають на можливість погодження документу);

зауваження (10 шт.), які не враховані в наданому ПЗАБ і не дають можливість для його погодження.

Найбільш важливі зауваження до ПЗАБ стосуються: обґрунтування меж та умов безпечної експлуатації, місць розташування поглинаючих стрижнів, врахування консервативного підходу при обґрунтуванні ядерної безпеки ЯПУ «Джерело нейтронів».

Таким чином у даний час у Держатомрегулювання відсутні підстави для ухвалення позитивного рішення стосовно видачі окремого дозволу на фізичний пуск ЯПУ «Джерело нейтронів».

 

Окремо слід зазначити, що 20.08.2019 р. Держатомрегулювання проінформувало ННЦ «ХФТІ» про набуття чинності нормативно-правового акту «Вимоги безпеки під час поводження з ядерним паливом» (НП 306.2.221-2019), затвердженого наказом Держатомрегулювання від 21.06.2019 р. за № 269 зареєстрованого у Мін’юсті України 30.07.2019 р. за № 833/33804.

Відповідно до статті 30 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» в даному випадку ННЦ «ХФТІ», як і будь-яка інша експлуатуюча організація, повинна була виконати аналіз на відповідність ядерної установки та діяльності, що здійснюється, вимогам НП 306.2.221-2019 та, за необхідності, розробити відповідні організаційно-технічні заходи.

Станом на 18.11.2019 року такий аналіз та відповідні організаційно-технічні заходи на адресу Держатомрегулювання не надходили.

 

Підсумовуючи вищенаведене можна констатувати наступне:

1.                 Умови ліцензії ЕО № 001018 експлуатуючою організацією виконуються формально, тому термін проведення фізичного пуску ЯПУ «Джерело нейтронів» постійно переноситься.

2.                 Розробка документів, які надаються до Держатомрегулювання на погодження, та їх доопрацювання відповідно до результатів державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки здійснюється ННЦ «ХФТІ» на низькому рівні якості, що у свою чергу суттєво сповільнює ліцензійний процес.

 

З урахуванням вищезазначеного та беручи до уваги результати обґоворення Колегія Держатомрегулювання П О С Т А Н О В Л Я Є

1.                 Вказати Національному науковому центру «Харківський фізико-технічний інститут» на необхідність:

1)     суттєвого підвищення якості розробки документів, що надаються на розгляд до Держатомрегулювання в рамках ліцензійного процесу;

2)     суворого дотримання вимог чинного законодавства під час провадження діяльності з будівництва та введення в експлуатацію ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів».

3)     посилення персональної відповідальності керівництва ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів» за дотримання умов документів дозвільного характеру, вимог норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки.

2.                 Зауважити Національній академії наук України на необхідність посилення контролю за діяльністю установи, що знаходиться у сфері її державного управління.

 

 

Голова Колегії

Григорій ПЛАЧКОВ

 

 

Секретар Колегії

Тетяна КНЯЖНИЦЬКА

 

 


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux