Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Постанова Колегії Держатомрегулювання №7 від 30 листопада 2017 року
Опубліковано 13 грудня 2017 року о 11:14

http://www.snrc.gov.ua/nuclear/img/publishing/?id=315308

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА КОЛЕГІЇ

 

30 листопада 2017 р. м. Київ №7

 

 

Розгляд та затвердження Національного звіту

до першої тематичної партнерської перевірки

за напрямом «управління старінням»

 

На виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом реалізується «План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки». Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2015 р. за № 110-р «Про схвалення розроблених Державною інспекцією ядерного регулювання планів імплементації деяких актів законодавства ЄС» схвалений План імплементації Директиви Ради 2014/87/ Євратом, яка змінює Директиву Ради 2009/71/ Євратом, яка встановлює для Співтовариства основи з ядерної безпеки ядерних установок (далі – План імплементації Директиви Ради 2014/87/ Євратом).

Відповідно до п.1.2.1 Плану імплементації Директиви Ради 2014/87/ Євратом передбачається проведення міжнародної партнерської перевірки з безпеки ядерних установок за визначеною темою.

За рішенням Європейської групи регуляторів у сфері ядерної безпеки (ENSREG), темою першої партнерської перевірки є розгляд питань щодо управління старінням. Метою партнерської перевірки є обмін інформацією між країнами-учасницями з питань управління старінням конструкцій, систем і елементів ядерних установок, вивчення кращих практик та загальних проблем, а також розробка плану дій щодо удосконалення нормативно-правової бази та практичної діяльності за цим напрямом.

Проведенням тематичної перевірки планується вирішення таких задач:

-            надання можливості державам-членам переглянути свої положення щодо управління старінням атомних електростанцій, визначити передовий досвід, а також напрями, які потребують вдосконалення;

-            проведення європейської партнерської перевірки з метою обміну досвідом експлуатації і визначення загальних проблем;

-            забезпечення для держав-членів відкритої і прозорої бази для розробки відповідних заходів з удосконалення підходів та усунення виявлених недоліків.

Результати розгляду питань управління старінням в Україні наведені у «Національному звіті до першої тематичної перевірки за напрямом «Управління старінням» (далі – Національний звіт) і будуть оприлюднені на веб-сайті Держатомрегулювання (українською та англійською мовами) після затвердження цього звіту Колегією Держатомрегулювання.

Для розробки Національного звіту Держатомрегулюванням були створені Координаційна та Робоча групи до роботи яких були залучені фахівці експлуатуючих організацій (ДП «НАЕК «Енергоатом» та ІЯД НАН України) та організації технічної підтримки (ДНТЦ ЯРБ).

Національний звіт за своїм складом та змістом базується на положеннях документу «Report Topical Peer Review 2017. Ageing Management Technical Specification for the National Assessment Reports. RHWG Reportto WENRA. 21, December 2016. (Тематична партнерська перевірка 2017. Управління старінням. Технічна специфікація для оформлення національних звітів)» (далі – Технічна специфікація) і включає такі основні розділи:

-            загальна інформація;

-            вимоги до загальної програми управління старінням та її впровадження;

-            електричні кабелі;

-            прихована система трубопроводів;

-            корпус реактору;

-            бетонні конструкції захисної оболонки;

-            дослідницький ядерний реактор;

-            загальні оцінки та висновки.

У відповідності до Технічної специфікації WENRA у Національному звіті розглянуті питання управління старінням елементів та конструкцій на енергоблоках АЕС України і дослідницького ядерного реактору ВВР-М.

Результати розробки Національного звіту та аналіз процесу управління старінням в Україні дозволили сформувати такі оцінки по вказаним вище напрямам.

Питання управління старінням розглядається як один із основних факторів забезпечення безпеки ядерних установок як на етапі проектної, так і довгострокової експлуатації. Для більшості енергоблоків АЕС України проектний строк експлуатації (30 років) вже вичерпаний або знаходиться на стадії завершення. Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» як один із пріоритетних напрямів розвитку атомної енергетики виділяє продовження проектного строку експлуатації діючих енергоблоків за результатами періодичної переоцінки безпеки.

Основною метою управління старінням є забезпечення безпеки і максимальної ефективності експлуатації шляхом впровадження технічно та економічно доцільних заходів та модернізацій, спрямованих на своєчасне виявлення і стримування в допустимих межах деградації елементів енергоблоків внаслідок старіння.

Поняття «управління старінням» введено в експлуатаційну практику на початку 2000-х років, проте елементи управління старінням реалізовувались із самого початку експлуатації ядерних установок, зокрема:

-            своєчасне проведення технічного обслуговування та ремонту (ТОіР);

-            виявлення місць значної деградації і прийняття відповідних компенсуючих заходів;

-            модернізація та заміна обладнання;

-            зміна експлуатаційних режимів (за необхідності).

Водночас детальні програми управління старінням і систематизовані бази даних були відсутні.

Національна нормативна-правова база з питань управління старінням розпочала своє формування на початку 2000 років в рамках реалізації заходів, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 263-р «Про затвердження Комплексної програми робіт з продовження строку експлуатації діючих енергоблоків атомних електростанцій».

Одним з основних принципів нормативно-правового регулювання в Україні є системно-ієрархічний підхід при розробці та перегляді нормативних документів. На практиці цей принцип реалізується шляхом побудови ієрархічної піраміди нормативних документів з ядерної та радіаційної безпеки, що включає в себе документи декількох рівнів, від законодавчих актів до деталізованих технічних стандартів.

На цей час основними документами, що встановлюють вимоги до управління старінням є:

1)  документи Регулюючого органу (РО):

-            «Загальні положення безпеки атомних станцій», затверджені наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 19 листопада 2007 р. № 162 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747 (НП 306.2.141-2008);

-            «Загальні вимоги до управління старінням елементів і конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій», затверджені наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 13 квітня 2017 р. № 136 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05 травня 2017 р. за № 578/30446 (НП 306.2.210-2017);

-            «Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки», затверджені наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 26 листопада 2004 р. № 181 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2004 р. за № 1587/10186 (НП 306.2.099-2004).

2)  документи Експлуатуючих організацій (ЕО), погоджені з РО:

-            «Вимоги до структури і змісту звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС» (СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007);

-            «Типовая программа по управлению старением элементов и конструкций энергоблока АЭС» (ПМ-Д.0.03.222-14);

-            «Программа управления старением кабелей АЭС» (ПМ-Т.0.08.121-14);

-            «Положение о порядке продления срока эксплуатации оборудования систем, важных для безопасности» (ПЛ-Д.0.03.126-10);

-            «Експлуатація технологічного комплексу. Довгострокова експлуатація діючих енергоблоків АЕС. Загальні положення» (СОУ НАЭК 080:2014);

-            «Експлуатація технологічного комплексу. Моніторинг будівельних конструкцій АЕС. Загальні положення» (СОУ НАЕК 109:2016);

-            «Инженерная, научная и техническая поддержка. Управление старением элементов и конструкций энергоблока АЭС. Общие требования» (СОУ НАЕК 141:2017);

-            «Програма управління старінням корпусу (бака), трубопроводів та обладнання 1-го контуру ДЯР ВВР-М ІЯД НАН України» (П-2-134-09/10/11);

-            «Робоча програма періодичного контролю стану основного металу та зварних з‘єднань обладнання і трубопроводів реактора ВВР-М» (КМ2-001/4).

Під час розробки основних нормативних документів виконується детальний аналіз на відповідність врахування міжнародного досвіду та практики. Така діяльність РО і ЕО виконується (у тому числі) в рамках міжнародної співпраці Україні щодо гармонізації існуючої національної нормативної бази з вимогами Європейського союзу і стандартами МАГАТЕ. Результати цієї діяльності свідчать про те, що вітчизняні норми і правила з управління старінням за принциповими питаннями розроблені з урахуванням рекомендацій МАГАТЕ, WENRA і передового міжнародного досвіду. На поточний час створена сучасна нормативна база, яка дозволяє проводити роботи з управління старінням на сучасному міжнародному рівні. Робота з розробки нових нормативних документів та удосконалення існуючих постійно триває як в РО, так і в ЕО.

Управління старінням організовано на системній основі, для чого на всіх АЕС створені відповідні структурні підрозділи, які забезпечені достатньою кількістю компетентного персоналу з необхідними повноваженнями та ресурсами.

Управління старінням елементів і конструкцій розглядає два види старіння: фізичне та моральне.

Управління фізичним старінням, яке призводить до деградації, базується на розумінні ефектів старіння і прогнозування розвитку деградації елементів та конструкцій і організовано за схемою: виявлення механізму деградації → визначення ефекту старіння → місцезнаходження дефекту старіння на елементі → засоби і методи контролю деградації → аналіз результатів контролю → заходи з пом’якшення/утримання деградації → аналіз ефективності програм управління старінням.

Управління моральним старінням базується на розвитку знань, технологій, зміні національних вимог і стандартів, реалізації нових технологічних рішень по системам АЕС.

Аналізи, які виконуються для оцінки і прогнозу ефектів старіння елементів і конструкцій, базуються на результатах консервативного прогнозу і експлуатаційному досвіді (для компенсації невизначеності вхідної інформації). Результати цих аналізів враховуються в Звітах з періодичної переоцінки безпеки та погоджуються з Держатомрегулюванням.

Для кожного енергоблока розробляється Програма управління старінням (ПУС) і база даних з управління старінням. Під час експлуатації енергоблоків АЕС управління старінням елементів і конструкцій здійснюється шляхом координації ПУС із існуючими програмами: підвищення безпеки, експлуатаційного контролю, контролю зразків-свідків, ТОіР, водно-хімічного режиму, перевірок і випробувань, кваліфікації обладнання. Окрім цього враховуються результати аналізу, що визначає строк служби, та інформація з досвіду експлуатації.

Звіти про реалізацію ПУС розробляє ЕО для кожного енергоблока і подає до Держатомрегулювання. Розробка і реалізація ПУС є необхідною умовою для реалізації довготермінової експлуатації.

Організаційно-технічна діяльність з управління старінням, яка реалізується ДП «НАЕК «Енергоатом», ІЯД НАН України відповідає вимогам норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки і забезпечує ефективну реалізацію задач з управління старінням.

Результати аналізу, наведені у Національному звіті, показали, що вимоги національних норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки забезпечуються на відповідному рівні.

 

З урахуванням зазначеного Колегія констатує:

                     1.      Існуюча в Україні нормативно-правова база в частині вимог до управління старінням знаходиться на рівні, співставному з документами та рекомендаціями з безпеки МАГАТЕ та WENRA. Це підтверджено результатами незалежних перевірок, виконаних західними експертами в рамках міжнародних проектів.

                     2.      Управління старінням виконується на системній основі і відповідним чином документується із внесенням відомостей в електронні бази даних.

                     3.      Застосовується підхід до управління старінням, який базується на розумінні ефектів старіння і прогнозування розвитку деградації елементів і конструкцій.

                     4.      Розробка і реалізація ПУС є обов’язковою умовою для переходу енергоблока до довготермінової експлуатації.

                     5.      Фактор безпеки «Управління старінням» є складовою частиною Звіту із періодичної переоцінки безпеки, що відповідає положенням стандартів МАГАТЕ.

Ідентифіковані наступні потенційні хороші практики:

                     1.      Накопичення та узагальнення досвіду управління старінням в інформаційно-аналітичній системі управління старінням.

                     2.      Запровадження показників, що використовуються для оцінки ефективності процесу управління старінням.

Водночас визначені наступні потенційні напрями для вдосконалення:

                     1.      Розбудова нормативно-правової бази з питань управління старінням для дослідницьких ядерних реакторів.

                     2.      Подальше вдосконалення робіт з оцінки технічного стану та продовження терміну експлуатації корпусу реактора із розширенням кількості представницьких даних за результатами випробувань зразків-свідків.

 

Беручи до уваги вищенаведене та з урахуванням результатів обговорення Колегія Держатомрегулювання П О С Т А Н О В Л Я Є:

1.      Схвалити «Національний звіт до першої тематичної партнерської перевірки за напрямом «управління старінням».

2.      Доручити ДНТЦ ЯРБ в термін до 29.12.2017 р. забезпечити переклад Національного звіту на англійську мову.

3.      Доручити Сектору інформаційно-аналітичного забезпечення та зв’язків з громадськістю та Департаменту з питань безпеки ядерних установок в термін до 30.12.2017 р. забезпечити розміщення Національного звіту на українській та англійській мові на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання.

 

Голова Колегії Г. Плачков

 

Секретар Колегії Т. Княжницька

 

 


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux