Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Постанова Колегії Держатомрегулювання №6 від 3 листопада 2017 року
Опубліковано 03 листопада 2017 року о 16:01

 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА КОЛЕГІЇ

 

03 листопада 2017 року м. Київ № 06

 

Про продовження експлуатації енергоблока № 3 Запорізької АЕС

у понадпроектний термін за результатами періодичної переоцінки безпеки

 

Проектний термін експлуатації енергоблоку № 3 ВП «Запорізька АЕС» завершився 05.03.2017 року. Експлуатуючою організацією ДП «НАЕК «Енергоатом» прийнято рішення про довгострокову експлуатацію енергоблоку № 3, яке ґрунтується на положеннях наступних документів:

–        Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р;

        Комплексної програми робіт щодо продовження строку експлуатації діючих енергоблоків атомних електростанцій, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 263-р;

        Державної програми розвитку внутрішнього виробництва, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2011 р. № 1130.

Для переходу до довгострокової експлуатації, відповідно до Загальних вимог до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки (НП 306.2.099-2004), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 26 листопада 2004 р. № 181, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2004 р. за № 1587/10186 та Загальних вимог до управління старінням елементів і конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій (НП 306.2.210-2017), затверджених наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 13 квітня 2017 р. № 136, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 травня 2017 р. за № 578/30446, експлуатуючою організацією обрано варіант, згідно з яким енергоблок зупинено після завершення проектного строку експлуатації для здійснення організаційно-технічних заходів з підготовки до довгострокової експлуатації та поновлення експлуатації.

У рамках реалізації обраного варіанту ДП «НАЕК «Енергоатом» звернулось до Держатомрегулювання із Заявою від 02 березня 2016 року за №3108/06 про внесення змін до ліцензії ЕО № 000196 з метою експлуатації енергоблоку № 3 ВП «Запорізька АЕС» у зупиненому стані з 05.03.2017р. (проектний термін експлуатації) відповідно до технічного рішення «О безопасной эксплуатации ядерной установки энергоблока №3 ЗАЭС после 29 топливной кампании в период выполнения модернизационных работ с целью продления срока эксплуатации».

Наказом Держатомрегулювання №71 від 2 березня 2017 р. відповідно до рішення Колегії Держатомрегулювання, на якому розглядалося питання «Про стан виконання робіт з продовження строку експлуатації енергоблока № 3 ЗАЕС» 23 лютого 2017 року, було прийняте рішення про внесення змін до ліцензії серія ЕО № 000196 щодо експлуатації енергоблока № 3 ВП «Запорізька АЕС» у зупиненому стані з повним вивантаженням палива з активної зони реактора до приреакторного басейну витримки на період виконання експлуатуючою організацією (ДП «НАЕК «Енергоатом») необхідних організаційно-технічних заходів для забезпечення можливості його довгострокової експлуатації, а також визначені умови розгляду питання щодо експлуатації енергоблока № 3 ВП «Запорізька АЕС» на енергетичних рівнях потужності у понадпроектний термін, а саме:

1. Завершення розробки, з урахуванням результатів державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки, Звіту з періодичної переоцінки безпеки (далі - ЗППБ).

2. Виконання в узгоджених Держатомрегулюванням обсягах заходів щодо:

-          кваліфікації обладнання на «жорсткі» умови навколишнього середовища та сейсмічні впливи;

-          підтвердження стійкості обладнання, трубопроводів, будівель і споруд, що забезпечують виконання основних функцій безпеки, до впливу землетрусу;

-          усунення або компенсації відступів від вимог норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки;

-          виконання заходів Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій (далі - КзППрБ);

-          продовження строку експлуатації корпусу реактора, внутрішньокорпусних пристроїв, захисної оболонки, теплообмінників аварійного розхолодження, теплообмінників розхолодження басейну витримки, обладнання та трубопроводів 1-го контуру, трубопровідної арматури та насосного обладнання реакторного відділення, резервних дизель-електростанцій та розробки заходів щодо управління їх старінням.

Керуючись вимогами Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» ДП «НАЕК «Енергоатом» звернулось до Держатомрегулювання із Заявою від 13.07.2016р. за №10269/06 про внесення змін до ліцензії на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерних установок Запорізької АЕС» у зв’язку із забезпеченням довгострокової експлуатації енергоблока №3 ВП «Запорізька АЕС» на енергетичних рівнях потужності після досягнення встановленого проектного строку служби.

У відповідності до положень статті 6 Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» рішення щодо продовження терміну експлуатації існуючих ядерних установок, які мають загальнодержавне значення, приймається органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на підставі висновку державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки шляхом внесення змін до ліцензії на експлуатацію ядерної установки.

Згідно з вимогами Загальних положень безпеки атомних станцій (НП 306.2.141-2008), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 19 листопада 2007 р. № 162 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747, рішення щодо можливості продовження терміну експлуатації енергоблоку у понад встановлений проектом термін приймається Держатомрегулюванням на основі результатів переоцінки його безпеки.

Підставою для прийняття рішення щодо внесення відповідних змін до ліцензії на право здійснення діяльності «експлуатація ядерної установки» є позитивний висновок державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки ЗППБ, що розробляється у відповідності до Загальних вимог до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки (НП 306.2.099-2004). Аналогічний підхід щодо розробки ЗППБ рекомендовано документом МАГАТЕ SSG-25 «Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants. Specific Safety Guide» та референтними рівнями Асоціації західноєвропейських ядерних регулюючих органів «WENRA Safety Reference Levels for Existing Reactors» (WENRA).

Основною метою ЗППБ є обґрунтування того, що поточний стан систем та елементів енергоблоку, рівень його безпеки з урахуванням виконаних модифікацій відповідають вимогам норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки, а також підтвердження можливості експлуатації енергоблока у понадпроектний термін.

Результати державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки матеріалів ЗППБ енергоблоку № 3 ВП «Запорізька АЕС» дозволяють зробити наступні узагальнюючі висновки:

– матеріали ЗППБ енергоблока № 3 ВП «Запорізька АЕС» за складовими звіту та обсягом представленої інформації відповідають нормативним вимогам (Загальні положення безпеки атомних станцій (НП 306.2.141-2008), Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки (НП 306.2.099-2004), Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій (НП 306.2.162.2010), затверджені наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 22 вересня 2010 р. № 124, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2010 р. за № 964/18259), Загальні вимоги до управління старінням елементів і конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій (НП 306.2.210-2017), Вимоги до структури і змісту звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС (СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007), враховують рекомендації МАГАТЕ (SSG-25 «Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants. Specific Safety Guide») та референтні рівні WENRA;

– матеріалами ЗППБ підтверджено готовність та спроможність експлуатуючої організації забезпечити під час подальшої експлуатації енергоблоку № 3 ВП «Запорізька АЕС» захист персоналу, населення та навколишнього природного середовища відповідно до вимог норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

У відповідності до вимог Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» комісією Держатомрегулювання із залученням фахівців Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії України, Розрахунково-аналітичного центру Збройних сил України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Науково-дослідного інституту радіаційного захисту Академії технологічних наук України, Державної екологічної інспекції у Запорізькій області та ДНТЦ ЯРБ у період з 25.09 по 29.09.2017 було проведене комплексне інспекційне обстеження готовності ДП «НАЕК «Енергоатом» до здійснення діяльності з довгострокової експлуатації енергоблока № 3 ВП «Запорізька АЕС» на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки».

За результатами інспекційного обстеження було встановлено:

- виконання запланованих заходів КзППрБ перебуває в завершальній стадії. Зазначені заходи будуть впроваджені до завершення ППР-2017 в узгоджених з Держатомрегулювання обсягах;

- виконання заходів, що визначені «Программой подготовки энергоблока №3 ОП ЗАЭС к эксплуатации в сверхпроектный срок» 03.МР.00.ПМ.21-16/Н» перебуває на завершальній стадії. Зазначені заходи будуть впроваджені до завершення ППР-2017;

- виконання заходів, що визначені «Планом лицензирования энергоблока №3 ОП «Запорожская АЭС» для продления эксплуатации в сверхпроектный срок» 03.ОК.ПН.05-15 перебуває в завершальній стадії;

- виконання заходів, що визначені «Програмой выполнения работ по квалификации оборудования энергоблоков № 1-6 ОП ЗАЭС» 123456.МР.00.ПМ.01-14 перебуває в завершальній стадії. Заходи цієї Програми будуть впроваджені у повному обсязі відповідно до термінів, визначених планом-графіком реалізації КзППрБ;

- виконання заходів, що визначені «Планом мероприятий по оценке сейсмической опасности и проверке сейсмостойкости действующих АЭС» перебуває в завершальній стадії. Зазначені заходи будуть впроваджені в повному обсязі відповідно до термінів, визначених планом-графіком реалізації КзППрБ;

- вимоги регламентів та інструкцій з радіаційної безпеки, безпеки поводження з джерелами іонізуючого випромінювання (ДІВ) та радіоактивними відходами (РАВ) дотримуються. Заходи, визначені «Комплексною програмою поводження з РАВ ДП «НАЕК «Енергоатом» ПМ-Д.0.18.174-16, виконуються у встановлені терміни. Функціонування системи обліку, ідентифікації та реєстрації РАВ відповідає вимогам чинних нормативних документів. Стан радіаційної безпеки і радіаційного захисту під час поводження з ДІВ та РАВ у ВП «Запорізька АЕС» відповідає вимогам нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки і дозволяє зробити позитивний висновок про спроможність здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» з експлуатації енергоблока №3 ВП «Запорізька АЕС» під час довгострокової експлуатації;

- виконання заходів з усунення/компенсації відступів від вимог норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки виконується в узгоджених Держатомрегулюванням обсягах та термінах;

- усунення у повному обсязі зауважень державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки до ЗППБ.

- загальний стан системи фізичного захисту ВП «Запорізька АЕС» дозволяє зробити позитивний висновок про спроможність здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» із експлуатації енергоблока №3 ВП «Запорізька АЕС» під час довгострокової експлуатації;

- стан аварійної готовності і реагування ВП «Запорізька АЕС» відповідає вимогам законодавчих, інших нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

- стан виконання заходів з питань пожежної безпеки ВП «Запорізька АЕС», утримання систем протипожежного захисту, території, будівель, споруд та приміщень енергоблока № 3, рівень готовності 1-ДПРЗ до виконання дій за призначенням відповідає вимогам нормативно-правових актів та дозволяє зробити позитивний висновок про спроможність здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» із експлуатації енергоблока № 3 ВП «Запорізька АЕС» під час довгострокової експлуатації;

- стан робіт з дотримання норм та правил екологічної безпеки, пов’язаної з діяльністю АЕС, дозволяє зробити позитивний висновок про спроможність здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» із експлуатації енергоблока №3 ВП «Запорізька АЕС» під час довгострокової експлуатації, за умов дотримання чинного природоохоронного законодавства;

- надані експлуатуючою організацією документи для внесення змін (переоформлення) ліцензії серії ЕО №000196 від 10 серпня 2004 року на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки «Запорізька АЕС» щодо готовності ДП «НАЕК «Енергоатом» до здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» із експлуатації енергоблоку № 3 ВП «Запорізька АЕС» під час довгострокової експлуатації є достовірними та відображають фактичний стан справ;

- на момент перевірки ДП «НАЕК «Енергоатом» (ВП «Запорізька АЕС») не було виявлено факторів та обставин, які б свідчили про неможливість довгострокової експлуатації енергоблока №3 ВП «Запорізька АЕС».

Інспекцією з ядерної безпеки на Запорізькій АЕС була здійснена перевірка стану впровадження заходів, які були зазначені у Акті інспекційного обстеження як такі, що знаходяться у стадії виконання. За результатами перевірки можна констатувати, що всі зазначені заходи станом на 03.11.2016 виконані в узгоджених обсягах.

З метою залучення громадськості до участі в управлінні державними справами, обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля, надання можливості для вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади Держатомрегулювання було проведено громадське обговорення питання про можливість продовження експлуатації ядерної установки - енергоблока № 3 ВП «Запорізька АЕС».

24 жовтня 2017 року в Енергодарі, місті-супутнику Запорізької АЕС, були проведені громадські слухання стосовно можливості продовження терміну експлуатації ядерної установки - енергоблоку №3 Запорізької АЕС.

В заході взяли участь уповноважені представники Держатомрегулювання, ДП «ДНТЦ ЯРБ», ДП «НАЕК «Енергоатом», Запорізької АЕС, представники громадських організацій та місцевих ЗМІ, міських та сільських рад, а також мешканці населених пунктів зони спостереження Запорізької АЕС: Нікополя, Кам'янки-Дніпровської, Великої Білозерки, Великої Знам'янки, Новодніпровки, Енергодара та Запоріжжя. Всього зареєстрованих учасників громадських слухань - 212 осіб.

 

Колегія констатує:

 

 1. Умови розгляду питання щодо можливості продовження строку експлуатації енергоблоку № 3 Запорізької АЕС виконані.

2. Результати державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки ЗППБ енергоблоку № 3 ВП «Запорізька АЕС» та інспекційного обстеження підтверджують можливість безпечної довгострокової експлуатації енергоблоку № 3 ВП «Запорізька АЕС».

3. Енергоблок № 3 Запорізької АЕС задовольняє вимогам з безпеки за показниками цільових критеріїв безпеки.

4. Держатомрегулюванням забезпечено проведення громадського обговорення питання про можливість продовження експлуатації ядерної установки - енергоблока № 3 Запорізької АЕС.

 

Колегія Держатомрегулювання

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока №3 Запорізької АЕС.

2. Ґрунтуючись на відомостях, наданих в ЗППБ щодо термінів експлуатації корпусу реактора, споруд, систем та елементів, важливих для безпеки, висновку державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки ЗППБ № 3 ВП «Запорізька АЕС», визнати обґрунтованою можливість безпечної експлуатації енергоблоку № 3 ВП «Запорізька АЕС» на визначених у проекті рівнях потужності до 05 березня 2027 року.

3. Департаменту з питань безпеки ядерних установок забезпечити організацію:

а) внесення змін до ліцензії серії ЕО № 000196, виданої ДП «НАЕК «Енергоатом» на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки «Запорізька АЕС».

б) видачі ліцензії ДП «НАЕК «Енергоатом» на право провадження діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки енергоблока № 3 ВП «Запорізької АЕС» у зв’язку з внесенням змін відповідно до пункту а).

 

 

 

Голова Колегії Г. ПЛАЧКОВ

 

 

Секретар Колегії Т. Княжницька

 

 


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux