Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Постанова Колегії Держатомрегулювання №5 від 28 вересня 2017 року
Опубліковано 03 листопада 2017 року о 15:55

 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА КОЛЕГІЇ

 

 

 

«2 вересня 2017 р. м. Київ № 05

 

 

Про результати роботи державних підприємств,

що належать до сфери управління

Держатомрегулювання, за 2016 рік

та 1 півріччя 2017 року

 

 

До сфери управління Держатомрегулювання належать три державні комерційні підприємства, а саме: ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» (має 2 філії (в м. Славутич, м. Харків), ДП «Державний центр регулювання якості поставок та послуг», ДП «Центр інформаційних технологій використання ядерної енергії».

Державною інспекцією ядерного регулювання України проведений аналіз стану ефективності фінансово-господарської діяльності та використання державного майна двох державних підприємств, а саме: ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» та ДП «Державний центр регулювання якості поставок та послуг» за 2016 рік та за 1 півріччя 2017 року.

ДП «Центр інформаційних технологій використання ядерної енергії» на даний час знаходиться в процесі реорганізації, шляхом приєднання до ДНТЦ ЯРБ. Господарська діяльність не здійснюється починаючи з середини 2013 року, всі активи та зобов`язання передані ДНТЦ ЯРБ. На даний час діє комісія з проведення реорганізації ДП «Інфоатом». Складений передавальний акт, передаточний баланс та надіслано до ДПІ «нульовий» баланс. Пройдені перевірки Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Пенсійним фондом України. Рахунки в установах банків закриті. ДПІ видано рішення про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість № 38/26-55-15-07 від 19.02.2015 року. Процес припинення діяльності підприємства гальмується невизначеністю термінів перевірки підприємства ДПІ.

 

Колегія Держатомрегулювання відзначає, що питання про ефективність роботи держпідприємств розглядається на підставі інформації, що міститься у фінансових звітах, наданих керівниками підприємств.

 

Розглянувши та обговоривши звіти ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» та ДП «Державний центр регулювання якості поставок та послуг», що належать до сфери управління Держатомрегулювання, Колегія Держатомрегулювання

 

констатує:

 

щодо діяльності ДП «Державний центр регулювання якості поставок та послуг» (ДП «Держцентрякості»).

У 2016 році та 1 півріччі 2017 року діяльність ДП «Держцентрякості» була спрямована на виконання функцій органу з оцінки відповідності згідно з діючими технічними регламентами, акредитації, метрологічного забезпечення діяльності Держатомрегулювання та функцій секретаріату Технічного комітету ТК 79 «Атомна енергія». У звітному періоді підприємство виконувало методичні та організаційні роботи, спрямовані на вдосконалення існуючого рівня технічного регулювання в сфері використання ядерної енергії за напрямами: оцінка відповідності продукції, гармонізація національних стандартів. Аналіз ринку послуг, пов’язаних із здійсненням статутних функцій підприємства, показує низьку потребу і дохідність в їх виконанні.

Фінансово-господарська діяльність ДП «Держцентрякості» за 2016 рік оцінена, як задовільна. У 2016 році ДП «Держцентрякості» заборгованості з заробітної плати не має, середньомісячна заробітна плата штатного працівника порівняно з минулим періодом зросла. План з отримання чистого прибутку виконано в повному обсязі, за рахунок зменшення витрат та в результаті, частина прибутку, що сплачується державними підприємствами до державного бюджету, за 2016 рік перевиконана.

Фактичні капітальні інвестиції за звітний період не здійснювались.

Згідно з пунктом 13 постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 року № 1673 “Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів” ДП «Держцентрякості» у 2016 році порівняно з планом граничні обсяги витрат, а саме:

-           витрати, пов’язані з використанням власних службових автомобілів виконано на 136,4%;

-           витрати на страхові послуги виконано на 100,0%.

Значення коефіцієнтів покриття та фінансової стійкості підприємства більше 1 та коефіцієнт платоспроможності більше оптимального значення 0,5. Зношеність основних фондів підприємства складає 88,5%. В останні роки підприємством інвестувались незначні кошти у розвиток виробництва у зв’язку з нестабільною фінансовою ситуацією, пов’язаною зі звуженням ринку послуг.

 

Фінансово-господарська діяльність ДП «Держцентрякості» за 1 півріччя 2017 року була задовільною, про що свідчать показники застосованих критеріїв щодо ефективності діяльності підприємства у звітному періоді. Дана ситуація склалась внаслідок недовиконання плану по реалізації послуг, а саме: по технічному нагляду за виготовлення устаткування та за договором по проведенню робіт з нагляду за виготовленням та прийманням партій ядерного палива, що відповідно призвело до отримання збитку підприємства. При цьому незаключення запланованих договорів та ненадходження замовлень у наданні послуг призводить до погіршення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Середньооблікова кількість штатних працівників ДП «Держцентрякості» складає 12 осіб, яка порівняно з 1 півріччям 2016 року зменшилась на 2 особи.

Фінансовий план за чистим доходом та собівартістю реалізованої продукції, сплачені до бюджету податки, збори та інші обов’язкові платежі за 1 півріччя 2017 року ДП «Держцентрякості» недовиконано. В результаті, підприємством отримано чистий фінансовий результат – збиток у розмірі 83,0 тис. грн. Отримання збитку обумовлене зменшенням обсягів реалізації продукції, а саме: внаслідок незаключення запланованих договорів та внаслідок меншої кількості замовлень у наданні послуг. Очікується виконання показників фінансового плану за результатами року.

Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету виконано у повному обсязі.

Фактичні капітальні інвестиції за 1 півріччя 2017 року не планувались та не здійснювались.

Показники фінансово-господарської діяльності порівняно з 1 півріччям 2016 року збільшились: чистий дохід та собівартість реалізованої продукції, а валовий прибуток та сплачені до бюджету податки, збори та інші обов’язкові платежі зменшились.

Значення коефіцієнтів покриття та фінансової стійкості підприємства більше 1 та коефіцієнт платоспроможності більше оптимального значення 0,5.

Зношеність основних фондів підприємства складає 88,5%. У останні роки підприємством інвестувались незначні кошти у розвиток виробництва у зв’язку з нестабільною фінансовою ситуацією, пов’язаною зі звуженням ринку послуг.

Дебіторська та кредиторська заборгованості, що рахуються за державним підприємством у періоді, який аналізується, є поточними.

Заборгованості з виплати заробітної плати підприємство не має.

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника порівняно з 1 півріччям 2016 року збільшилась.

Вартість активів, первісна вартість основних засобів, знос основних засобів, оборотні активи та власний капітал підприємства протягом звітного періоду знизились.

Згідно з пунктом 13 постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 року № 1673 “Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів” ДП «Держцентрякості» у 1 півріччі 2017 року порівняно з планом граничні обсяги витрат, а саме:

-           витрати, пов’язані з використанням власних службових автомобілів виконано на 132,4%;

-           витрати на страхові послуги не здійснювались.

Простроченої заборгованості перед бюджетом підприємство не має.

Підготовка та подання фінансових планів, звітів про їх виконання, інших документів підприємством здійснюється у встановлені терміни.

 

щодо діяльності ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» (ДНТЦ ЯРБ).

У 2016 році та 1 півріччі 2017 року ДНТЦ ЯРБ в цілому успішно здійснював функції організації науково-технічної підтримки органу державного регулювання у сфері безпеки використання ядерної енергії відповідно до Стратегічного плану розвитку ДНТЦ ЯРБ. Підприємством вжито низку заходів, направлених на розвиток системи науково-технічної підтримки державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Фінансово-господарська діяльність ДНТЦ ЯРБ за 2016 рік була ефективною, про що свідчить коефіцієнтний аналіз. Показник поточної ліквідності свідчить про високий рівень ресурсів, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Коефіцієнти фінансової стійкості та відношення боргу до ЕBITDA за період, який аналізується вказують на достатній ступінь незалежності від зовнішніх джерел та можливостей підприємства виконувати зовнішні зобов’язання за рахунок власних коштів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року показники ліквідності, фінансової стійкості та незалежності є нижчими. Однак коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації порівняно з аналогічним періодом минулого року є вищим.

Затверджений підприємству фінансовий план на 2016 рік виконаний у повному обсязі. Дохід від реалізації продукції, чистий прибуток підприємства, собівартість реалізованої продукції, обсяг сплачених до бюджету податків та обов’язкових платежів за результатами 2016 року є вищими за заплановані та в основному є вищими у порівнянні з фактом 2015 року.

Середньооблікова кількість штатних працівників ДНТЦ ЯРБ за 2016 рік складає 245 осіб, яка збільшилась порівняно з відповідним періодом минулого року на 13 осіб.

Згідно з пунктом 13 постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 року № 1673 “Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів” ДНТЦ ЯРБ у 2016 році порівняно з планом граничні обсяги витрат, а саме:

-           витрати, пов’язані з використання власних службових автомобілів здійснено на 114,3% ;

-           витрати на страхові послуги здійснено на 85,0%;

-           витрати на рекламу не здійснювались;

-           витрати на благодійну допомогу здійснено на 100%.

 

Фінансово-господарська діяльність ДНТЦ ЯРБ за 1 півріччя 2017 року оцінена, як задовільна. Дана ситуація склалась внаслідок:

-           зменшення доходів і витрат по відношенню до відповідного періоду минулого року, що призвело до зменшення чистого прибутку підприємства порівняно з 1 півріччям минулого року;

-           недовиконання фінансового плану з капітальних інвестицій за 1 півріччя 2017 року на 20,0 тис. грн., а порівняно з фактом 1 півріччя 2016 року капітальні інвестиції недовиконано на 62,0 тис. грн.;

-           зменшення порівняно з попереднім періодом середньомісячної заробітної плати штатних працівників на 17,8%.

Поряд з тим, відрахування частини чистого прибутку, що сплачується державним підприємством до державного бюджету, за 1 півріччя 2016 року відсутні у зв’язку з тим, що відповідно до статті 1 ЗУ «Про науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 року № 848-VIII ДНТЦ ЯРБ належить до наукової установи та враховуючи вимоги статті 11-1 Закону України від 21.09.2006 року № 185-V «Про управління об’єктами державної власності» та з 01.01.2016 року не повинно здійснювати відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку.

Відповідно до критеріїв ефективності у 1 півріччі 2017 року дохід від реалізації продукції, собівартість реалізованої продукції, фінансовий результат до оподаткування, чистий фінансовий результат підприємства, сплачені до бюджету податки, збори та інші обов’язкові платежі порівняно з планом 1 півріччя 2017 року перевиконано, однак за результатами 1 півріччя 2017 року по відношенню до 1 півріччя 2016 року зазначені показники є нижчими.

У звітному періоді коефіцієнти рентабельності активів, власного капіталу та діяльності становлять 3,6; 5,8; 5,7 відповідно, що характеризує ефективність господарської діяльності підприємства, однак порівняно з минулим періодом є нижчими. Коефіцієнт фінансової стійкості становить 1,6, що свідчить про достатність співвідношення власних коштів від зовнішніх фінансових джерел. Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) становить 2,1 та показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Коефіцієнт зносу основних засобів складає 0,5, що характеризує інвестиційну політику підприємства.

Згідно з пунктом 13 постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 року № 1673 “Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів” ДНТЦ ЯРБ у 1 півріччі 2017 року порівняно з планом граничні обсяги витрат, а саме:

-           витрати, пов’язані з використання власних службових автомобілів здійснено на 78,3%;

-           витрати на страхові послуги здійснено на 128,2%;

-           витрати на рекламу не здійснювались;

-           витрати на благодійну допомогу здійснено на 75,0%.

Заборгованості з виплати заробітної плати підприємство не має.

Середньооблікова кількість штатних працівників ДНТЦ ЯРБ за 1 півріччя 2017 року складає 255 осіб, яка збільшилась порівняно з відповідним періодом минулого року на 14 осіб.

Простроченої заборгованості перед держбюджетом підприємство не має.

Підготовка та подання фінансових планів, звітів про їх виконання, інших документів підприємством здійснюється у встановлені терміни.

 

За результатами розгляду звітів та обговорення результатів роботи державних підприємств, що належать до сфери управління Держатомрегулювання, за 2016 рік та 1 півріччя 2017 року, Колегія Державної інспекції ядерного регулювання України

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1.        Визнати роботу ДП «Держценрякості» протягом 2016 року та 1 півріччя 2017 року такою, що відповідає оцінці «задовільно».

2.        Визнати роботу ДНТЦ ЯРБ протягом 2016 року такою, що відповідає оцінці «добре», а за період 1 півріччя 2017 року, що відповідає оцінці «задовільно».

3.        Директорам ДП «Держцентрякості» та ДНТЦ ЯРБ:

-                вживати дієвих заходів для покращення фінансового становища підприємства;

-                забезпечити ефективне функціонування підприємства;

-                неухильно дотримуватись затверджених показників фінансового плану у розрізі витрат в граничних межах, установлених п.13 постанови КМУ від 29.11.2006 року № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів».

4.        Рекомендувати керівникам державних підприємств, що належать до сфери управління Держатомрегулювання:

-                відслідковувати та вчасно реагувати на появу простроченої дебіторської та кредиторської заборгованостей, інформувати про її наявність Держатомрегулювання;

термін - постійно

-                відпрацьовувати претензійно-позовну роботу щодо боргових зобов’язань;

термін – постійно.

-                здійснювати постійний контроль за дотриманням підприємствами обґрунтованого рівня витрат, у тому числі передбачених пунктом 13 постанови КМУ від 29.11.2006 року № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів»;

термін – постійно

-                вживати дієвих заходів щодо недопущення фінансових порушень, шляхом посиленого контролю за збереженням та ефективним використанням державного майна і коштів, неухильного виконання вимог нормативно-правових актів законодавства України;

термін – постійно

-                вживати дієвих заходів для покращення виконавчої дисципліни та якості підготовки документів державними підприємствами, що подаються на розгляд до Держатомрегулювання.

5.        Управлінню економіки, фінансів та обліку:

-                узагальнювати інформацію державних підприємств, що належать до сфери управління Держатомрегулювання про ефективність управління об’єктами державної власності та надавати її до Мінекономрозвитку, згідно встановлених термінів;

термін – щокварталу.

-                здійснювати контроль за виконанням Постанови Колегії Держатомрегулювання та вчасно вносити на розгляд Голові Держатомрегулювання необхідні пропозиції для забезпечення її безумовного виконання.

термін – впродовж 2017 року

 

 

Голова Колегії Б. СТОЛЯРЧУК

 

 

Секретар Колегії Т. КНЯЖНИЦЬКА

 

 


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux