Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Постанова Колегії Держатомрегулювання №3 від 30 березня 2018 року
Опубліковано 06 квітня 2018 року о 13:18

http://www.snrc.gov.ua/nuclear/img/publishing/?id=315308

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА КОЛЕГІЇ

 

30 березня 2018 р. м. Київ № 03

  

Про стан виконання робіт з продовження

строку експлуатації енергоблока № 4 ЗАЕС

 

Експлуатація енергоблока № 4 ВП «Запорізька АЕС» (далі – ЗАЕС) здійснюється у відповідності до умов ліцензії серії ЕО №000196 на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки «Запорізька АЕС» (далі – ліцензія ЕО № 000196). Проектний термін експлуатації енергоблоку № 4 ЗАЕС вичерпується 04 квітня 2018 року.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» рішення щодо продовження терміну експлуатації існуючих ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, приймається органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на підставі висновку державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки шляхом внесення змін до ліцензії на експлуатацію ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами

У відповідності до Загальних положень безпеки атомних станцій (НП 306.2.141-2008), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 19 листопада 2007 р. № 162, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747, рішення щодо можливості довгострокової експлуатації енергоблоку у понад встановлений проектом термін приймається Держатомрегулюванням на основі результатів переоцінки його безпеки.

Підставою для прийняття рішення щодо внесення відповідних змін до ліцензії на право здійснення діяльності «експлуатація ядерної установки» є позитивний висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки (далі – ЯРБ) Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоку (далі - ЗППБ), що розроблюється у відповідності до Загальних вимог до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки (НП 306.2.099-2004), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 26 листопада 2004 р. № 181, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2004 р. за № 1587/10186.

Окрім цього, Експлуатуюча організація (далі – ЕО) з метою підготовки енергоблоку АЕС до довгострокової експлуатації повинна виконати заходи:

        щодо усунення або компенсації відступів від вимог чинних норм та правил з ЯРБ;

        щодо оцінки поточного технічного стану систем та елементів і строку їх експлуатації, кваліфікації обладнання, підтвердження сейсмічної стійкості обладнання, трубопроводів, будівель та споруд, управління старінням та стримування деградації, інших заходів, розроблених за результатами виконання програми управління старінням;

«Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій» (далі – КзППрБ), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 року за № 1270.

Результати аналізу Держатомрегулюванням виконання вищезазначених вимог свідчать про наступне.

1. Стосовно ЗППБ

Роботи з розробки та погодження Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 4 ВП «Запорізька АЕС» виконуються відповідно до документів, погоджених Держатомрегулювання:

-              «Зведений графік виконання робіт з розробки Звітів з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків АЕС України»;

-              «Программа подготовки энергоблока № 4 ОП ЗАЭС к эксплуатации в сверхпроектный срок» 04.МР.00.ПМ.22-16/Н;

-              «План лицензирования энергоблока № 4 ОП «Запорожская АЭС» для продления эксплуатации в сверхпроектный срок» 04.ОК.ПН.06-16.

Відповідно до зазначених документів, передбачається поетапна розробка та погодження окремих глав Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 4 ВП «Запорiзька АЕС».

Відповідно до «Программы подготовки энергоблока №4 ОП ЗАЭС к эксплуатации в сверхпроектный срок» 04.МР.00.ПМ.22-16/Н визначені терміни розробки та узгодження Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 4 ВП «Запорiзька АЕС».

Розроблені звітні матеріали за результатами оцінки всіх 14 факторів безпеки та розділу «Комплексний аналіз безпеки».

По 11 факторам безпеки Держатомрегулювання підтверджено повне усунення зауважень державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки:

-              проект енергоблока;

-              детерміністичний аналіз безпеки;

-              iмовiрнiсний аналіз безпеки;

-              аналіз внутрішніх та зовнішніх впливів;

-              експлуатаційна безпека;

-              використання досвіду інших АЕС і результатів наукових досліджень;

-              організація і управління;

-              експлуатаційна документація;

-              людський фактор;

-              аварійна готовність і планування;

-              вплив на навколишнє середовище.

Три фактори безпеки («поточний технічний стан систем і елементів», «кваліфікація обладнання», «старіння»), а також розділ «Комплексний аналіз безпеки», доопрацьовуються експлуатуючою організацією за результатами робіт з оцінки технічного стану та кваліфікації обладнання енергоблока № 4 ВП «Запорізька АЕС».

Відповідно до «Программы подготовки энергоблока №4 ОП ЗАЭС к эксплуатации в сверхпроектный срок» 04.МР.00.ПМ.22-16/Н, термін погодження факторів безпеки «поточний технічний стан систем і елементів», «кваліфікація обладнання», «старіння» та розділу «Комплексного аналізу безпеки» становить 02.09.2018.

2Стосовно усунення або компенсації відступів від вимог норм та правил з ЯРБ

Роботи на енергоблоці №4 ВП «Запорізька АЕС» з усунення відступів від вимог норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки виконуються в обсягах та термінах, що визначені у документах «Запорожская АЭС. Энергоблок № 4. Отчет по анализу безопасности. Детерминистическая оценка уровня безопасности. Анализ отступлений от требований действующей НТД. Книга 8. Часть 5. 21.4.59.ОБ.01.07».

Із 23 відступів:

-              заходи, направлені на усунення 15 відступів, заплановані до реалізації в ППР-2018;

-              8 відступів мають бути усунені під час довготермінової експлуатації енергоблока №4 ВП «Запорізька АЕС», відповідно до технічних рішень та програм.

3. Стосовно оцінки поточного технічного стану систем та елементів і строку їх експлуатації, кваліфікації обладнання, підтвердження сейсмічної стійкості обладнання, трубопроводів, будівель та споруд, управління старінням.

3.1 Для забезпечення можливості довгострокової експлуатації розроблено та узгоджено з Держатомрегулювання 45 (із запланованих 45) робочих програм з оцінки технічного стану та продовження терміну експлуатації обладнання, трубопроводів, будівель та споруд енергоблока №4 ВП ЗАЕС. Виконання заходів з продовження строку експлуатації заплановано для 31 групи обладнання, трубопроводів, будівель та споруд.

На поточний час:

1)            Погоджено 34 рішення про продовження строку експлуатації для 25 груп обладнання, трубопроводів, будівель та споруд.

2)            Для 6 груп обладнання трубопроводів, будівель та споруд тривають роботи з підготовки та погодження 18 рішень:

-               корпус реактора (включаючи ВБ, ГРР, ВКП, ОЕ) – 4 рішення;

-               конструкції СГО ЛСБ РВ-4 – 1 рішення;

-               обладнання АСД 5600 РДЕС – 5 рішень;

-               ТОАР, ТОР БВ – 1 рішення;

-               обладнання 1-го контуру (ПГ, КТ, ГЦН, ГЦТ, ГЄ САОЗ, ББ, трубопроводи 1-го контуру) – 6 рішень.

-               насосне обладнання РВ – 1 рішення.

Діяльність з управління старінням у ВП ЗАЕС виконується відповідно до «Программы управления старением элементов и конструкций энергоблока №1-6 ОП ЗАЭС» 123456.1020.00.МР.ПМ.23-16, яка погоджена Держатомрегулювання від 07.11.2016 вих. №15-33/5-1/7401.

Звітність з управління старінням елементів і конструкцій енергоблока №4 виконується в рамках річних звітів з управління старінням та надання матеріалів з управління старінням до звітної документації перед виходом енергоблоків з ППР.

На ВП ЗАЕС введена в промислову експлуатацію «Автоматизированная система управления старением» (АСУС).

3.2. Кваліфікація обладнання енергоблока № 4 ВП ЗАЕС проводиться відповідно до «Программы выполнения работ по квалификации оборудования энергоблоков № 1÷6 ОП «Запорожская АЭС. 123456.МР.00.ПМ.01-14» (погоджена Держатомрегулюванням зі зміною № 2 від 16.03.2017 № 15-33/5-1/1603). Роботи виконуються у межах заходу КзППрБ №10101 «Розробка матеріалів та виконання кваліфікації елементів енергоблока» для обладнання, що входить до «Развернутого перечня оборудования энергоблока №4 ОП ЗАЭС, подлежащего квалификации. 04.МР.00.Пр.17-14/Н» (погоджений листом Держатомрегулювання від 05.01.2015 № 18-31/4-4/20).

3.2.1 Кваліфікація обладнання на «жорсткі» умови навколишнього середовища

На поточний час роботи з кваліфікації тривають:

1)            Виконана оцінка початкового стану кваліфікації, звітні документи погоджені листом Держатомрегулювання від 01.11.2017 № 15-33/5-5/6833.

2)            В стадії виконання оцінка поточного стану кваліфікації. Звітні документи надані на розгляд до Держатомрегулювання.

3.2.2 Кваліфікація обладнання на сейсмічні впливи (СВ)

На поточний час:

1)            Виконана кваліфікація обладнання інформаційних керуючих систем (ІКС), електротехнічного обладнання (ЕТО), обладнання систем вентиляції та кондиціювання (СВтаК) на сейсмічні впливи, звітні матеріали погоджені Держатомрегулювання.

Для ЕТО і обладнання СВтаК з невстановленим статусом кваліфікації на СВ у ППР-2017 були виконані необхідні компенсуючі заходи, які направлені на усунення зауважень, виявлених під час візуального обстеження обладнання, та підвищення кваліфікації.

2)            В стадії виконання кваліфікація на СВ тепломеханічного обладнання РВ та РДЕС (баки, посудини, теплообмінники, фільтри, вимикаючі пристрої, насосне обладнання).

Для ТМО РВ та РДЕС з невстановленою кваліфікацією на СВ виконуються компенсуючі заходи. Завершення робіт з виконання компенсуючих заходів передбачено до закінчення ППР-2018.

3)            В стадії виконання кваліфікація на СВ арматури реакторного відділення та локалізуюча арматура.

3.3 Оцінка сейсмостійкості обладнання, трубопроводів, будівель та споруд.

Оцінка сейсмічної стійкості елементів та конструкцій енергоблока №4 ВП ЗАЕС проводиться відповідно до «Плана мероприятий по оценке сейсмической опасности и проверке сейсмостойкости действующих АЭС» зі зміною № 3 (погоджена Держатомрегулюванням листом від 06.04.2016 №15-33/1-2178). Роботи виконуються у межах заходу КзППрБ № 18101 «Обеспечение сейсмостойкости систем и строительных конструкций» для обладнання, що входить до «Перечня оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений энергоблока №4 Запорожской АЭС, для которых необходимо выполнить обоснование к сейсмическим воздействиям» (погоджений Держатомрегулюванням 02.12.2014).

1)            На поточний час виконано:

-               оцінку сейсмостійкості будівель та споруд, обладнання та трубопроводів систем вентиляції та кондиціювання, звітні матеріали погоджені Держатомрегулюванням;

-               оцінку сейсмостійкості електротехнічного обладнання та обладнання інформаційних керуючих систем (виконана у межах заходів з кваліфікації обладнання).

2)            В стадії виконання оцінка сейсмостійкості обладнання та трубопроводів:

-               реакторного відділення;

-               РДЕС;

-               систем вентиляції та кондиціювання.

 

4.   Стосовно реалізації заходів КзППрБ

Перелік заходів КзППрБ, які необхідно впровадити до прийняття рішення щодо довготермінової експлуатації енергоблока №4 ВП ЗАЕС, визначено «Програмою підготовки енергоблока №4 ВП ЗАЕС до довгострокової експлуатації» 04.МР.00.ПМ.22-16/Н, яка погоджена Держатомрегулюванням листом від 14.09.2017 вих. №15-33/5-5/5706.

Відповідно до «План – графіка реалізації заходів Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій на 2018 рік для РУ В-320», погодженого Держатомрегулюванням листом від 20.10.2017 №15-05/6520, на енергоблоці №4 ОП ЗАЭС має бути виконано 97 заходів, з яких 36 заходів КзППрБ виконано у повному обсязі. Звіти з виконання цих заходів погоджені Держатомрегулюванням та ДСНС України (щодо протипожежних заходів). Внесені зміни до експлуатаційної та ремонтної документації.

З 61 заходу КзППрБ, що залишилися:

        до завершення ППР - 2018 має бути виконано – 44 заходи (в узгоджених обсягах);

        після продовження строку експлуатації має бути виконано – 17 заходів.

Враховуючи такий стан виконання заходів, спрямованих на подовження терміну експлуатації енергоблоку №4 ЗАЕС, ЕО заздалегідь був обраний варіант підготовки до продовження експлуатації, який передбачає зупинку енергоблоку після завершення проектного строку експлуатації, здійснення організаційно-технічних заходів для продовження експлуатації та поновлення експлуатації відповідно до Загальних вимог до продовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки (НП 306.2.099-2004) та Загальних вимог до управління старінням елементів і конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій (НП 306.2.210-2017), затверджених наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 13 квітня 2017 р. № 136, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 травня 2017 р. за № 578/30446.

У рамках реалізації обраного варіанту 03 квітня 2017 року ДП «НАЕК «Енергоатом» звернулося до Держатомрегулювання із Заявою про внесення змін до ліцензії ЕО №000196 з метою експлуатації енергоблоку № 4 ЗАЕС в період з 04.04.2017 р. у зупиненому стані з повним вивантаженням палива з активної зони до приреакторного басейна витримки для виконання необхідних для продовження заходів відповідно до узгодженого Держатомрегулювання технічного рішення «О безопасной эксплуатации ядерной установки энергоблока №4 ОП ЗАЭС после 30 топливной кампании в период выполнения модернизационных работ с целью продления срока эксплуатации» 04.МР.00.ТР.2079 від 22.12.2016.

Для забезпечення безпеки блоку № 4 ЗАЕС під час виконання організаційно-технічних заходів та відповідно до технічного рішення № 04.МР.00.ТР.2079 експлуатуючою організацією було вирішено:

1. До 04.03.2018 р. для обладнання та трубопроводів, що забезпечують безпечну експлуатацію РУ (І-ІІІ клас безпеки) в стані «Холодный останов», «Останов для ремонта» і «Перегрузка топлива» повинні бути виконані роботи з оцінки технічного стану та узгоджені з Держатомрегулювання рішення щодо продовження строку їх експлуатації.

2. ДП «НАЕК «Енергоатом» перевести реакторну установку енергоблоку № 4 ЗАЕС в стан «Холодный останов» та в термін до 04.04.2017 р. вивантажити паливо з активної зони до приреакторного басейну витримки.

Згідно з вимогами Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» 12-16 березня 2018 року комісією Держатомрегулювання, із залученням Державної служби України з надзвичайних ситуацій, проведене інспекційне обстеження готовності експлуатуючої організації до експлуатації реакторної установки енергоблоку № 4 ВП ЗАЕС в зупиненому стані по завершенню проектного строку експлуатації.

За результатами інспекційного обстеження встановлено:

1. Умови ліцензії серії ЕО № 000196 на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки «Запорізька АЕС» та окремого дозволу серія ОД №000196/80/15 на пуск енергоблока №4 ВП «Запорізька АЕС» після проведення планово-попереджувального ремонту з перевантаженням активної зони виконуються у встановленні терміни.

2. Умови, визначенні у п.1 вирішальної частини технічного рішення № 04.МР.00.ТР.2079 «О безопасной эксплуатации ядерной установки энергоблока №4 ОП ЗАЭС после 30 топливной кампании в период выполнения модернизационных работ с целью продления срока эксплуатации» виконані.

3. Впровадження заходів «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій» на енергоблоці №4 виконуються в узгоджених обсягах.

4. Роботи з підготовки енергоблока №4 ВП ЗАЕС до довгострокової експлуатації проводяться відповідно до «Програми підготовки енергоблока №4 ВП ЗАЕС до довгострокової експлуатації» 04.МР.00.ПМ.22-16/Н та «Плана лицензирования энергоблока №4 ОП «Запорожская АЭС» для продления эксплуатации в сверхпроектный срок» 04.ОК.ПН.06-16. В стадії виконання роботи з оцінки технічного стану та розрахункового обґрунтування безпечної експлуатації корпусу реактора, ГРР, ВБ, ВКП і ОЕ, обладнання РДЕС, СГО ЛСБ, ТОАР і ТОР БВ, обладнання 1-го контуру (ПГ, КТ, ГЦН, ГЦТ, ГЄ САОЗ, ББ, трубопроводи 1-го контуру), насосне обладнання РВ. Роботи з кваліфікації обладнання та оцінки сейсмостійкості обладнання та трубопроводів будівель та споруд знаходяться в стадії виконання. Результати зазначених робіт мають бути враховані при розробці Звіту з періодичної переоцінки безпеки (факторів безпеки: поточний стан систем, споруд та елементів; кваліфікація обладнання; старіння споруд, систем та елементів, важливих для безпеки, та розділу «Комплексний аналіз безпеки»).

5. Розроблені звітні матеріали з результатами оцінки всіх 14 факторів безпеки. По 3 факторам безпеки (поточний технічний стан систем та елементів енергоблока, кваліфікація обладнання, старіння споруд, систем та елементів) та комплексному аналізу безпеки продовжуються роботи з усунення зауважень державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки.

6. Перевірка стану виконання програми з формування та підтримки культури безпеки, дотримання вимог щодо збирання, аналізу та врахування в роботі досвіду експлуатації в частині людського та організаційного факторів відповідає вимогам законодавчих, інших нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії.

7. Стан радіаційної безпеки та поводження з радіоактивними відходами ВП «Запорізька АЕС» відповідає вимогам нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії, регламенту радіаційного контролю та інструкціям з РБ.

8. Стан аварійної готовності і реагування ВП «Запорізька АЕС» відповідає вимогам законодавчих, інших нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії, а також вимогам щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

9. Роботи з усунення на енергоблоці №4 ВП «Запорізька АЕС» відступів від вимог норм, правил і стандартів з ЯРБ та розробка Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока №4 виконуються в узгоджених обсягах.

10. Стан поводження зі свіжим та відпрацьованим ядерним паливом відповідає вимогам нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії, вимогам типових програм проведення ядерно-небезпечних робіт з ядерним паливом, вимогам інструкцій із забезпечення ядерної безпеки при поводженні з ядерним паливом.

11. Стан виконання організаційних заходів з питань пожежної безпеки, утримання систем протипожежного захисту, території, будівель, приміщень та споруд, а також виконання протипожежних заходів, передбачених приписами органів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки дозволяє зробити висновок щодо можливості провадження заявленої діяльності з експлуатації енергоблока №4 ВП ЗАЕС у зупиненому стані на період виконання робіт, необхідних для продовження терміну експлуатації енергоблока №4.

З урахуванням зазначеного Колегія констатує:

1.  Експлуатуючою організацією представлено комплект документів, у яких надана необхідна для внесення змін до ліцензії ЕО №00196 інформація щодо експлуатації енергоблоку №4 ЗАЕС у зупиненому стані з повним вивантаженням палива з активної зони реактора до приреакторного басейна витримки на період виконання необхідних організаційно-технічних заходів для обґрунтування можливості його довгострокової експлуатації.

2. На даний момент не завершенні роботи щодо:

- розробки та погодження з Держатомрегулювання ЗППБ.

- усунення або компенсації відступів від вимог норм, правил та стандартів з ЯРБ;

- виконання заходів Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій;

- оцінка сейсмічної стійкості обладнання та трубопроводів: реакторного відділення, РДЕС, систем вентиляції та кондиціювання;

- кваліфікація обладнання на «жорсткі» умови навколишнього середовища та сейсмічні впливи;

- продовження строку експлуатації: корпус реактора (включаючи ВБ, ГРР, ВКП, ОЕ), конструкції СГО ЛСБ РВ-4, обладнання АСД 5600 РДЕС, ТОАР, ТОР БВ, обладнання 1-го контуру (ПГ, КТ, ГЦН, ГЦТ, ГЄ САОЗ, ББ, трубопроводи 1-го контуру), насосне обладнання РВ.

4. Станом на 29.03.2018 р. Експлуатуючою організацією обґрунтована можливість експлуатації енергоблоку №4 ЗАЕС лише в зупиненому стані з вивантаженим із активної зони реактора ядерним паливом. Можливість експлуатації енергоблоку №4 ЗАЕС на енергетичних рівнях потужності в даний час залишається необґрунтованою.

 

Беручи до уваги вищенаведене та з урахуванням результатів обговорення Колегія Держатомрегулювання П О С Т А Н О В Л Я Є:

 

  1. Доручити Департаменту з питань безпеки ядерних установок забезпечити внесення змін до ліцензії серія ЕО № 000196 на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки «Запорізька АЕС» щодо експлуатації енергоблоку №4 у зупиненому стані з повним вивантаженням палива з активної зони реактора до приреакторного басейна витримки на період виконання експлуатуючою організацією необхідних організаційно-технічних заходів для забезпечення можливості його довгострокової експлуатації.

2. Вважати можливим розгляд питання щодо поновлення експлуатації енергоблоку №4ЗАЕС на енергетичних рівнях потужності за умов:

2.1. Завершення розробки, з урахуванням результатів державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки, Звіту з періодичної переоцінки безпеки.

2.2. Продовження строку експлуатації: корпус реактора (включаючи ВБ, ГРР, ВКП, ОЕ), конструкції СГО ЛСБ РВ-4, обладнання АСД 5600 РДЕС,ТОАР, ТОР БВ, обладнання 1-го контуру (ПГ, КТ, ГЦН, ГЦТ, ГЄ САОЗ, ББ, трубопроводи 1-го контуру), насосне обладнання РВ.

2.3 Виконання оцінки сейсмічної стійкості обладнання та трубопроводів: реакторного відділення, РДЕС, систем вентиляції та кондиціювання;

2.4. Виконання кваліфікації обладнання на «жорсткі» умови навколишнього середовища та сейсмічні впливи.

2.5. Виконання в узгоджених Держатомрегулюванням обсягах заходів:

- із усунення або компенсації відступів від вимог норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки;

- Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій.

 

 

Голова Колегії

 

 

Г. Плачков 

 

Секретар Колегії

 

Т. Княжницька

 

 


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux