Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Постанова Колегії Держатомрегулювання №2 від 30 березня 2018 року
Опубліковано 06 квітня 2018 року о 13:16

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

 

П О С Т А Н О В А К О Л Е Г І Ї

 

 

30 березня 2018 р. м. Київ № 02

 

 

 

Про ефективність використання досвіду експлуатації (результати розслідування порушень та відхилень на АЕС та розрахунку показників безпеки за 2017 рік)

 

Систематичний аналіз досвіду експлуатації дозволяє визначати поточний стан експлуатаційної безпеки та виявляти проблемні області, які потребують належної уваги та вчасного реагування. Для виконання цього завдання впроваджена система врахування досвіду експлуатації, ефективне функціонування якої передбачає активне залучення експлуатуючої організації та регулюючого органу.

Експлуатуюча організація, відповідно до вимог «Зальних положень безпеки атомних станцій» НП 306.2.141-2008, деталізованих в частині розслідування та врахування порушень у роботі АЕС в НП 306.2.100-2004 «Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних станцій» (далі – НП 306.2.100-2004), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України 01.12.2004 № 184 (у редакції наказу Державної інспекції ядерного регулювання України від 20.04.2011 № 39):

-        створює систему накопичення, аналізу і використання досвіду експлуатації;

-        є відповідальною за повноту та якість розслідування, достовірність і своєчасність направлення результатів розслідування порушень у роботі АЕС до Держатомрегулювання;

-        здійснює діяльність, спрямовану на профілактику і запобігання подіям, які впливають на безпеку, включаючи відмови обладнання і помилки персоналу, на удосконалення експлуатаційних процедур, методів і засобів діагностики стану обладнання та систем і елементів, важливих для безпеки.

Держатомрегулювання, здійснюючи нагляд за дотриманням норм і правил безпеки під час розслідування та аналізу порушень у роботі АЕС, а також планування та здійснення інспекційної діяльності з врахуванням досвіду експлуатації, керується вимогами національних норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, положеннями Директиви Ради 2014/87/Євратом та відповідними референтними рівнями WENRA.

Загальна кількість подій (порушень та відхилень у роботі АЕС)

У 2017 році сталося 17 порушень в роботі АЕС України, що є найбільшою кількістю за останні 7 років.

Аналіз статистичних даних щодо відхилень та порушень в роботі АЕС України, показав, що спостерігається позитивна тенденція в зміні показника кількості експлуатаційних подій (сума відхилень та порушень) – показник за 2017 рік є нижчим показника за 2016 рік.

Кількість порушень на окремих майданчиках АЕС

Аналіз розподілу порушень за майданчиками діючих АЕС свідчить, що загальне зростання кількості порушень у 2017 році зумовлене суттєвим збільшенням порушень на РАЕС. Також збільшення відбулось і на ХАЕС. На ЗАЕС показник не змінився і залишається на сталому рівні. На ЮУАЕС спостерігається тенденція щодо зменшення кількості порушень протягом останніх років.

Кількість значущих для безпеки подій за шкалою ІНЕС

Міжнародна шкала ядерних та радіологічних подій (ІНЕС) використовується для оперативного та обґрунтованого інформування громадськості щодо значимості з погляду безпеки подій, пов’язаних з джерелами випромінювання.

За останні п’ять років на АЕС України всі порушення були класифіковані за шкалою ІНЕС рівнем «нижче шкали/рівень "0"» (не суттєво для безпеки).

Наслідки порушень у роботі АЕС

Протягом 2008-2017 рр. на АЕС України не було зафіксовано порушень, що призвели до опромінення персоналу чи викиду/скиду радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище вище регламентованих значень. АЕС України експлуатувалися без порушень меж та/або умов безпечної експлуатації. Також не було порушень, що призвели б до падіння та/або пошкодження тепловиділяючих збірок (ТВЗ).

Три чверті (76 %) усіх порушень у роботі АЕС, що сталися протягом 2017 року, призвели до зупинення реакторної установки, розвантаження або відключення енергоблока від мережі (категорії П05, П08), що призводить до зменшення залишкового проектного ресурсу обладнання систем, важливих для безпеки, та зниження регламентованої кількості циклів навантаження елементів реакторної установки. Наслідками 2 порушень були відмови важливого для безпеки АЕС обладнання та трубопроводів (П07/1). По одному порушенню було пов’язано зі спрацюванням або непрацездатністю систем безпеки (категорії П09 та П10).

Якість розслідування порушень

За результатами оцінки попередніх повідомлень про порушення та відхилення в роботі АЕС України необхідно констатувати, що на теперішній час існує проблема з класифікацією подій, які виникають на АЕС України.

5 експлуатаційних подій, які відбулись у 2017 році та мали ознаки порушення відповідно до вимог НП 306.2.100-2004, було класифіковано некоректно. Також, 2 повідомлення про порушення не відповідали вимогам НП 306.2.100-2004 щодо надання інформації про події та до 1 повідомлення про порушення була виконана некоректна попередня класифікація події за шкалою ІНЕС.

Виконання рішень Колегії Держатомрегулювання від 30.11.2017 р.

30 листопада 2017 року відбулось засідання Колегії Держатомрегулювання, під час якого було розглянуто ефективність використання досвіду експлуатації (результати розслідування порушень на АЕС та розрахунку показників безпеки за період 2015-листопад 2017 рр.).

Колегією було підкреслено важливість забезпечення ефективного функціонування системи зворотнього зв’язку від досвіду експлуатації (досвіду розслідування порушень у роботі АЕС), як одного з компонентів забезпечення безпеки АЕС.

Беручи до уваги рівень якості розслідування та недоліки з класифікації порушень, Колегією було прийнято рішення про необхідність виконання аналізу відхилень у роботі АЕС, які відбулись протягом 2017 року, в рамках виконання науково-дослідної роботи (далі – НДР) «Оперативний та технологічний аналіз порушень у роботі АЕС за 2017 рік».

На теперішній час за рішеннями Колегії:

-        Департаментом з питань безпеки ядерних установок Держатомрегулювання – підготовлено пропозиції з вдосконалення положень НП 306.2.100-2004, які було представлено під час стартової зустрічі за проектом UK/TS/55.

-        ДП «НАЕК «Енергоатом»:

-      завершено у встановлені терміни розслідування порушень у роботі АЕС, які на 30.11.2017 року знаходились на стадії розслідування, звіти з розслідування представлені до Держатомрегулювання;

-      у встановлені терміни (до 31.01.2018) надані до Держатомрегулювання та ДНТЦ ЯРБ всі звіти з розслідування відхилень у роботі АЕС, які відбулись протягом 2017 року;

-      з метою усунення недоліків, визначених у п. 1 та 2 постанови Колегії Держатомрегулювання, ДП «НАЭК «Энергоатом» розробив зміни у ПЛ-Д.0.03.010-11 «Положение о порядке расследования и учёта нарушений и отклонений в работе АЭС ДП «НАЭК «Энергоатом». Зазначені зміни направлені Держатомрегулюванням (лист від 19.03.2018 № 15-21/6-1776) до ДНТЦ ЯРБ для аналізу.

-        ДНТЦ ЯРБ виконано аналіз звітів з розслідування відхилень у роботі АЕС за 2017 рік в рамках виконання НДР «Оперативний та технологічний аналіз порушень у роботі АЕС України за 2017 рік».

Заслухавши доповідь та беручи до уваги результати обговорення Колегія Держатомрегулювання

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.      Звернути увагу ДП «НАЕК «Енергоатом» на недостатню якість розслідування порушень у роботі АЕС України.

2.      Продовжувати реалізацію прийнятих 30 листопада 2017 року рішень Колегії Держатомрегулювання «Про ефективність використання досвіду експлуатації (результати розслідування порушень на АЕС та розрахунку показників безпеки за період 2015 – листопад 2017 рр.)» щодо необхідності проведення комплексного аналізу відхилень та порушень у роботі АЕС у контексті поточної діяльності з аналізу досвіду експлуатації, яку проводить Держатомрегулювання.

3.      Запропонувати ДП «НАЕК «Енергоатом»:

­       завершити у встановлений термін (31.05.2018) розслідування порушення, яке відбулось 25.03.2017 на енергоблоці № 1 РАЕС та надати на розгляд до Держатомрегулювання звіт про розслідування, розроблений у відповідності до вимог НП 306.2.100-2004;

­       виконати узагальнений систематичний аналіз порушень та відхилень з урахуванням усіх факторів, що впливають на ці події та до 01.06.2018 надати на розгляд до Держатомрегулювання технічне завдання цього аналізу.

­       надати до Держатомрегулювання пропозиції щодо внесення змін до НП 306.2.100-2004 «Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних станцій» з відповідними обґрунтуваннями, конкретними прикладами, які базуються на міжнародній практиці та досвіді експлуатації в термін до 29.09.2018. Зазначені пропозиції повинні бути попередньо розглянуті на найближчому засіданні ради фахівців з досвіду експлуатації, та узгоджені усіма АЕС.

4.      Запропонувати ДНТЦ ЯРБ:

­       продовжити роботи з виконання аналізу звітів з розслідування порушень та відхилень, які відбуваються на АЕС України, в рамках виконання НДР «Оперативний та технологічний аналіз порушень у роботі АЕС України»;

­       виконати розрахунки показників безпеки за 2017 рік та надати рекомендації з організації і проведення інспекційних перевірок енергоблоків АЕС України в рамках НДР «Розрахунок показників безпеки в рамках підтримки Інтегральної системи нагляду».

5.      Запропонувати Департаменту з питань безпеки ядерних установок Держатомрегулювання завершити погодження та ввести в дію документи, розроблені для забезпечення функціонування Інтегральної системи нагляду за безпекою АЕС.

 

 

Голова Колегії

 

Г. ПЛАЧКОВ

 

 

 

 

Секретар Колегії

Т. КНЯЖНИЦЬКА

 

 


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux