Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Постанова Колегії Держатомрегулювання №2 від 23 лютого 2017 року
Опубліковано 07 березня 2017 року о 08:49

http://www.snrc.gov.ua/nuclear/img/publishing/?id=315308

 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА КОЛЕГІЇ

 

23 лютого 2017 р. м. Київ № 2

 

 

Про стан виконання робіт з продовження

строку експлуатації енергоблока № 3 ЗАЕС

 

Експлуатація енергоблоку № 3 ВП «Запорізька АЕС» (далі – ЗАЕС) здійснюється у відповідності до умов ліцензії серії ЕО №000196 на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки «Запорізька АЕС» (далі – ліцензія ЕО № 000196). Проектний термін експлуатації енергоблоку № 3 ЗАЕС вичерпується 05 березня 2017 року.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» рішення щодо продовження терміну експлуатації існуючих ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, приймається органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на підставі висновку державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки шляхом внесення змін до ліцензії на експлуатацію ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами

У відповідності до Загальних положень безпеки атомних станцій (НП 306.2.141-2008), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 19 листопада 2007 р. № 162, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747, рішення щодо можливості довгострокової експлуатації енергоблоку у понад встановлений проектом термін приймається Держатомрегулюванням на основі результатів переоцінки його безпеки.

Підставою для прийняття рішення щодо внесення відповідних змін до ліцензії на право здійснення діяльності «експлуатація ядерної установки» є позитивний висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки (далі – ЯРБ) Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоку (далі - ЗППБ), що розроблюється у відповідності до Загальних вимог до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки (НП 306.2.099-2004), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 26 листопада 2004 р. № 181, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2004 р. за № 1587/10186.

Окрім цього, Експлуатуюча організація (далі – ЕО) з метою підготовки енергоблоку АЕС до довгострокової експлуатації повинна виконати заходи:

        щодо усунення або компенсації відступів від вимог чинних норм та правил з ЯРБ;

        щодо оцінки поточного технічного стану систем та елементів і строку їх експлуатації, кваліфікації обладнання, підтвердження сейсмічної стійкості обладнання, трубопроводів, будівель та споруд, управління старінням та стримування деградації, інших заходів, розроблених за результатами виконання програми управління старінням;

«Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій» (далі – КзППрБ), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 року за № 1270.

Результати аналізу Держатомрегулюванням виконання вищезазначених вимог свідчать про наступне.

1. Стосовно ЗППБ

 Розроблені звітні матеріали за результатами оцінки всіх 14 факторів безпеки.

По 8 факторам безпеки Держатомрегулюванням підтверджено повне усунення зауважень державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки:

- проект енергоблока;

- експлуатаційна безпека;

- використання досвіду інших АЕС і результатів наукових досліджень;

- організація і управління;

- експлуатаційна документація;

- людський фактор;

- аварійна готовність і планування;

- вплив на навколишнє середовище.

По 3 факторам безпеки (детерміністичний аналіз безпеки, імовірнісний аналіз безпеки, аналіз внутрішніх і зовнішніх подій) продовжуються роботи по усуненню зауважень державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки.

Матеріали по 3 факторах безпеки (поточний технічний стан систем і елементів, кваліфікація обладнання, старіння), а також «Комплексний аналіз безпеки», Держатомрегулюванням повернуто без розгляду у зв’язку з тим, що роботи з оцінки технічного стану та кваліфікації обладнання енергоблока № 3 ЗАЕС на поточний момент перебувають на стадії виконання.

2.  Стосовно усунення або компенсації відступів від вимог норм та правил з ЯРБ

Роботи на енергоблоці № 3 ЗАЕС по усуненню відступів від вимог норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки виконуються в обсягах та термінах, що визначені у документі «Запорожская АЭС. Энергоблок № 3. Отчет по анализу безопасности. Детерминистическая оценка уровня безопасности. Анализ отступлений от требований действующей НТД. Книга 8. Часть 5. 21.3.59.ОБ.01.07» та відповідно до наказу ЗАЕС від 17.08.2015 №1004 «Про організацію виконання заходів на енергоблоці № 3».

На поточний час:

1.      3 відступи усунуті у повному обсязі;

2.      по 1 відступу захід, що направлений на його усунення фізично реалізований, звіт та сповіщення до додаткові матеріали з аналізу безпеки направлені до ДП «НАЕК «Енергоатом» для подальшого затвердження Держатомрегулювання;

3.      по 22 відступам заходи, що направлені на їх усунення реалізуються в обсягах, що визначені відповідними технічними рішеннями та/або програмами.

3. Стосовно оцінки поточного технічного стану систем та елементів і строку їх експлуатації, кваліфікації обладнання, підтвердження сейсмічної стійкості обладнання, трубопроводів, будівель та споруд, управління старінням.

3.1. Системи та елементи енергоблоку № 3 ЗАЕС для оцінки технічного стану та перепризначення строку їх експлуатації розділені на 23 групи. На поточний момент узгоджені рішення з продовження строку експлуатації 16-ти груп.

Тривають роботи з оцінки технічного стану та продовження строку експлуатації по 7-ми групам критичних елементів. Залишаються непогодженими з Держатомрегулюванням технічні рішення щодо продовження строку експлуатації:

- елементів корпусу реактору (включаючи верхній блок, головний роз’єм реактора, внутрішньокорпусні пристрої, опорні елементи);

- елементів 1-го контуру (включаючи парогенератор, компенсатор тиску, головний циркуляційний насос, головні циркуляційні трубопроводи, гідро’ємність системи аварійного охолодження активної зони реактора, барботажний бак, трубопроводи);

- конструкцій системи герметичного обєму локалізуючих систем безпеки реакторного відділення;

- обладнання автоматизованої дизельної станції 5600 резервної дизельної електричної станції;

- теплообмінників аварійного розхолодження, теплообмінників розхолодження басейна витримки;

- трубопровідної арматури систем, важливих для безпеки реакторного відділення;

- насосного обладнання систем, важливих для безпеки реакторного відділення.

3.2. Кваліфікація обладнання енергоблока №3 ЗАЕС на «жорсткі» умови навколишнього середовища в стадії виконання. Звітні документи з оцінки поточного стану кваліфікації знаходяться на доопрацюванні на ЗАЕС та розгляді у Держатомрегулюванні.

Виконана оцінка початкового стану кваліфікації обладнання енергоблока №3 ЗАЕС на сейсмічні впливи щодо обладнання інформаційно-керуючих систем, електротехнічного обладнання та обладнання вентиляції та кондиціювання. На етапі підготовчих робіт знаходиться оцінка початкового стану кваліфікації на сейсмічні впливи тепломеханічного обладнання. Триває виконання заходів з оцінки поточного стану кваліфікації електротехнічного обладнання, обладнання інформаційних керуючих систем та обладнання систем вентиляції та кондиціювання.

Результати аналізу виконаних робіт з кваліфікації на «жорсткі» умови навколишнього середовища та сейсмічні впливи з урахуванням досвіду аналогічних робіт на енергоблоках №№ 1,2 ЗАЕС, вказали на необхідність оновлення «Развернутого перечня оборудования энергоблока №3 ОП ЗАЭС, подлежащего квалификации. 03.МР.00.Пр.36-14».

Роботи з підтвердження сейсмічної стійкості обладнання, трубопроводів, будівель та споруд енергоблока №3 ЗАЕС в стадії виконання. Завершена оцінка сейсмічної стійкості обладнання та трубопроводів систем вентиляції та кондиціювання, будівель та споруд. Оцінка сейсмостійкості обладнання реакторного відділення, трубопроводів систем реакторного відділення та РДЕС в стадії виконання.

3.3. Не завершеність робіт з оцінки технічного стану, строку експлуатації, кваліфікації не дозволяє в повній мірі сформувати заходи з управління старінням систем та елементів енергоблоку № 3 ЗАЕС.

Це також не дозволяє закінчити розробку Звіту з періодичної переоцінки безпеки (факторів безпеки: поточний стан систем, споруд та елементів; кваліфікація обладнання; старіння споруд, систем та елементів, важливих для безпеки, та розділу «Комплексний аналіз безпеки»).

 

4.   Стосовно реалізації заходів КзППрБ

4.1. Перелік заходів КзППрБ, виконання яких передбачено ЕО в рамках підготовки енергоблоку № 3 ЗАЕС до продовження терміну експлуатації, визначений технічним рішенням «О безопасной эксплуатации ядерной установки энергоблока №3 ОП ЗАЭС после 29 топливной кампании в период выполнения модернизационных работ с целью продления срока эксплуатации» 03.МР.00.ТР.2318 від 11.01.2016 та «Программой подготовки энергоблока №3 ОП ЗАЭС к эксплуатации в сверхпроектный срок» 03.МР.00.ПМ.21-16/Н.

На поточний час з Держатомрегулюванням погоджено 35 звітів про виконання заходів КзППрБ, щодо решти заходів тривають роботи щодо їх впровадження.

4.2. Слід зазначити, що серед заходів, необхідних для внесення зміни до ліцензії, залишаються такі, які направлені на запобігання аварій із пошкодженням палива як в активній зоні реактору, так і в басейні витримки палива та пом’якшення їх наслідків (врахування уроків аварії на АЕС «Фукусіма-Даічі» та результатів «стрес-тестів»). Також серед запланованих до виконання в період ППР-2017 заходів є такі, що безпосередньо впливають на можливість продовження терміну експлуатації енергоблоку (завершення робіт з кваліфікації обладнання, модернізації систем та елементів, важливих для безпеки енергоблоку).

Враховуючи такий стан виконання заходів, спрямованих на подовження терміну експлуатації енергоблоку №3 ЗАЕС, ЕО заздалегідь був обраний варіант підготовки до продовження експлуатації, який передбачає зупинку енергоблоку після завершення проектного строку експлуатації, здійснення організаційно-технічних заходів для продовження експлуатації та поновлення експлуатації відповідно до Загальних вимог до продовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки (НП 306.2.099-2004).

У рамках реалізації обраного варіанту 02 березня 2016 року ДП «НАЕК «Енергоатом» звернулося до Держатомрегулювання із Заявою про внесення змін до ліцензії ЕО №000196 з метою експлуатації енергоблоку № 3 ЗАЕС в період з 05.03.2017 р. у зупиненому стані з повним вивантаженням палива з активної зони до приреакторного басейна витримки для виконання необхідних для продовження заходів відповідно до узгодженого Держатомрегулювання технічного рішення «О безопасной эксплуатации ядерной установки энергоблока №3 ОП ЗАЭС после 29 топливной кампании в период выполнения модернизационных работ с целью продления срока эксплуатации» 03.МР.00.ТР.2318 від 11.01.2016.

Для забезпечення безпеки блоку № 3 ЗАЕС під час виконання організаційно-технічних заходів та відповідно до технічного рішення № 03.МР.00.ТР.2318 ЕО було вирішено:

1. До 05.02.2017 р. повинні бути виконані роботи з оцінки технічного стану обладнання та трубопроводів, що забезпечують безпечну експлуатацію РУ (І-ІІІ клас безпеки) в стані «Холодний зупин», «Зупин для ремонту» і «Перевантаження палива» та узгоджені з Держатомрегулювання рішення щодо продовження строку їх експлуатації.

2. ДП «НАЕК «Енергоатом» до 12.02.2017 р. має перевести реакторну установку енергоблоку № 3 ЗАЕС в стан «Холодний зупин» з наступним вивантаження палива з активної зони до приреакторного басейну витримки (термін до 05.03.2017р.).

Згідно з вимогами Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» 23-27 січня 2017 року комісією Держатомрегулювання із залученням Державної служби України з надзвичайних ситуацій було проведене інспекційне обстеження готовності Експлуатуючої організації до експлуатації реакторної установки енергоблоку № 3 ЗАЕС в зупиненому стані по завершенню проектного строку експлуатації.

За результатами інспекційного обстеження встановлено:

1.Умови ліцензії серії ЕО № 000196 на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки «Запорізька АЕС» та окремого дозволу серія ОД №000196/75/15 на пуск енергоблоку №3 «Запорізька АЕС» після проведення планово-попереджувального ремонту з перевантаженням активної зони виконуються у встановленні терміни.

2.Умови, визначенні у технічному рішенні «О безопасной эксплуатации ядерной установки энергоблока №3 ОП ЗАЭС после 29 топливной кампании в период выполнения модернизационных работ с целью продления срока эксплуатации» 03.МР.00.ТР.2318 від 11.01.2016, в стадії виконання. Для можливості здійснювати безпечну експлуатацію реакторної установки енергоблока №3 ЗАЕС в станах «Холодний зупин», «Зупин для ремонту» і «Перевантаження палива» ЗАЕС необхідно завершити роботи у відповідності до п.1 вирішальної частини технічного рішення 03.МР.00.ТР.2318 від 11.01.2016.

3.Впровадження заходів «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій» на енергоблоці №3 виконуються в узгоджених обсягах.

4.Роботи з підготовки енергоблока №3 до довгострокової експлуатації проводяться відповідно до «Программы подготовки энергоблока №3 ОП ЗАЭС к эксплуатации в сверхпроектный срок» 03.МР.00.ПМ.21-16/Н та «Плана лицензирования энергоблока №3 ОП «Запорожская АЭС» для продления эксплуатации в сверхпроектный срок» 03.ОК.ПН.05-15. З відставанням від встановлених термінів виконуються роботи з оцінки технічного стану та розрахункового обґрунтування безпечної експлуатації корпусу реактора, внутрішньокрпусні пристрої і опорні елементи, обладнання резервної дизельної електричної станції, гідро’ємність системи аварійного охолодження активної зони реактора, теплообмінника аварійного розхолоджування активної зони реактора і теплообмінника аварійного розхолоджування басейна витримки, обладнання 1-го контуру, трубопровідної арматури реакторного відділення. Роботи з кваліфікації та оцінки сейсмостійкості обладнання та трубопроводів знаходяться в стадії виконання. Незавершеність зазначених робіт не дозволяє закінчити розробку Звіту з періодичної переоцінки безпеки (факторів безпеки: поточний стан систем, споруд та елементів; кваліфікація обладнання; старіння споруд, систем та елементів, важливих для безпеки, та розділу «Комплексний аналіз безпеки»).

5.Стан радіаційної безпеки та поводження з радіоактивними відходами ЗАЕС відповідає вимогам нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії, регламенту радіаційного контролю та інструкціям з радіаційної безпеки.

6.Стан аварійної готовності і реагування ЗАЕС відповідає вимогам законодавчих, інших нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії, а також вимогам щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

7.Роботи по усуненню на енергоблоці №3 ЗАЕС відступів від вимог норм, правил і стандартів з ЯРБ та розробка Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока №3 виконуються в узгоджених обсягах.

8.Стан виконання організаційних заходів з питань пожежної безпеки, утримання систем протипожежного захисту території, будівель, приміщень та споруд, а також виконання протипожежних заходів, передбачених КзППрБ та приписами органів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки дозволяє зробити позитивний висновок щодо можливості провадження заявленої діяльності з експлуатації енергоблока №3 ЗАЕС у зупиненому стані на період виконання робіт, необхідних для продовження терміну експлуатації енергоблока №3.

9.Надані, разом із Заявою ДП «НАЕК «Енергоатом» (лист від 02.03.2016 за №3108/06) про внесення змін до ліцензії серія ЕО №000196 від 10 серпня 2004 року на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» щодо експлуатації енергоблока №3 ЗАЕС у зупиненому стані на період виконання необхідних заходів для продовження його в понадпроектний термін, документи є повними та достовірними.

10.    Для можливості здійснювати безпечну експлуатацію реакторної установки енергоблока №3 ЗАЕС в станах «Холодный останов», «Останов для ремонта», «Перегрузка топлива» ЗАЕС необхідно завершити роботи у відповідності до п.1 вирішальної частини технічного рішення «О безопасной эксплуатации ядерной установки энергоблока №3 ОП ЗАЭС после 29 топливной кампании в период выполнения модернизационных работ с целью продления срока эксплуатации» 03.МР.00.ТР.2318 від 11.01.2016.

 За результатами перевірки Інспекцією з ядерної безпеки на ЗАЕС стану виконання технічного рішення встановлено, що на поточний час погоджені технічні рішення щодо продовження терміну експлуатації всього обладнання І-ІІІ класів безпеки систем, які забезпечують безпечну експлуатацію реакторної установки в станах «Холодный останов», «Останов для ремонта» та «Перегрузка топлива», а п.1 вирішальної частини Технічного рішенням № 03.МР.00.ТР.2318 виконано в повному обсязі.

З урахуванням зазначеного Колегія констатує:

1.  Експлуатуючою організацією представлено комплект документів, у яких надана необхідна для внесення змін до ліцензії ЕО №000196 інформація щодо експлуатації енергоблоку №3 ЗАЕС у зупиненому стані з повним вивантаженням палива з активної зони реактора до приреакторного басейна витримки на період виконання необхідних організаційно-технічних заходів для обґрунтування можливості його довгострокової експлуатації.

2. На даний момент не завершенні роботи щодо розробки та погодження з Держатомрегулювання ЗППБ.

3. Встановлено, що на даний час ДП «НАЕК «Енергоатом» не завершило роботу з:

- кваліфікації обладнання на «жорсткі» умови навколишнього середовища та сейсмічні впливи;

- підтвердження стійкості обладнання, трубопроводів, будівель та споруд, що забезпечують виконання основних функцій безпеки, до впливу землетрусу;

- усунення або компенсації відступів від вимог норм, правил та стандартів з ЯРБ;

- виконання заходів Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій;

- продовження строку експлуатації корпусу реактора, внутрішньокорпусних пристроїв, захисної оболонки, теплообмінників аварійного розхолодження, теплообмінників розхолодження басейна витримки, обладнання та трубопроводів 1-го контура, трубопровідної арматури та насосного обладнання реакторного відділення, резервних дизель-електростанцій та розробки заходів щодо управління їх старінням.

4. Станом на 23.02.2017 р. Експлуатуючою організацією обґрунтована можливість експлуатації енергоблоку №3 ЗАЕС лише в зупиненому стані з вивантаженим із активної зони реактора ядерним паливом. Можливість експлуатації енергоблоку №3 ЗАЕС на енергетичних рівнях потужності в даний час залишається необґрунтованою.

Беручи до уваги вищенаведене та з урахуванням результатів обговорення

 К О Л Е Г І Я П О С Т А Н О В Л Я Є:

  1. Доручити Департаменту з питань безпеки ядерних установок забезпечити внесення змін до ліцензії серія ЕО № 000196 на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки «Запорізька АЕС» щодо експлуатації енергоблоку №3 ЗАЕС у зупиненому стані з повним вивантаженням палива з активної зони реактора до приреакторного басейна витримки на період виконання ЕО необхідних організаційно-технічних заходів для забезпечення можливості його довгострокової експлуатації.

2. Вважати можливим розгляд питання щодо поновлення експлуатації енергоблоку №3 ЗАЕС на енергетичних рівнях потужності за таких умов:

2.1. Завершення розробки, з урахуванням результатів державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки, Звіту з періодичної переоцінки безпеки.

2.2. Виконання в узгоджених Держатомрегулюванням обсягах заходів щодо:

- кваліфікації обладнання на «жорсткі» умови навколишнього середовища та сейсмічні впливи;

- підтвердження стійкості обладнання, трубопроводів, будівель та споруд, що забезпечують виконання основних функцій безпеки, до впливу землетрусу;

- усунення або компенсації відступів від вимог норм, правил та стандартів з ЯРБ;

- Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій;

- продовження строку експлуатації корпусу реактора, внутрішньокорпусних пристроїв, захисної оболонки, теплообмінників аварійного розхолодження, теплообмінників розхолодження басейна витримки, обладнання та трубопроводів 1-го контура, трубопровідної арматури та насосного обладнання реакторного відділення, резервних дизель-електростанцій та розробки заходів щодо управління їх старінням.

 

Голова Колегії

 

 Б.В.Столярчук

 

Секретар Колегії

 

Т.В.Козулько

 

 


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux