Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Постанова Колегії Держатомрегулювання № 09 від 11 жовтня 2018 року
Опубліковано 17 жовтня 2018 року о 14:04

 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА КОЛЕГІЇ

 

11 жовтня 2018 року м. Київ № 09_

 

Про продовження експлуатації енергоблока № 4 Запорізької АЕС у понадпроектний термін за результатами періодичної переоцінки безпеки

 

Проектний термін експлуатації енергоблока № 4 ВП «Запорізька АЕС» завершився 04 квітня 2018 року. Експлуатуючою організацією ДП «НАЕК «Енергоатом» прийнято рішення про довгострокову експлуатацію енергоблока № 4, яке ґрунтується на положеннях наступних документів:

–        Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р;

        Комплексної програми робіт щодо продовження строку експлуатації діючих енергоблоків атомних електростанцій, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 263-р;

        Державної програми розвитку внутрішнього виробництва, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2011 р. № 1130.

Для переходу до довгострокової експлуатації, відповідно до Загальних вимог до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки (НП 306.2.099-2004), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 26 листопада 2004 р. № 181, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2004 р. за № 1587/10186 та Загальних вимог до управління старінням елементів і конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій (НП 306.2.210-2017), затверджених наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 13 квітня 2017 р. № 136, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 травня 2017 р. за № 578/30446, експлуатуючою організацією обрано варіант, згідно з яким енергоблок зупинено після завершення проектного строку експлуатації для здійснення організаційно-технічних заходів з підготовки до довгострокової експлуатації та поновлення експлуатації.

У рамках реалізації обраного варіанту ДП «НАЕК «Енергоатом» звернулось до Держатомрегулювання із Заявою від 03 квітня 2017 року за №4791/06 про внесення змін до ліцензії ЕО № 000196 з метою експлуатації енергоблока № 4 ВП «Запорізька АЕС» у зупиненому стані з 04.04.2018 (проектний термін експлуатації) відповідно до технічного рішення «О безопасной эксплуатации ядерной установки энергоблока №4 ЗАЭС после 30 топливной кампании в период выполнения модернизационных работ с целью продления срока эксплуатации».

На засіданні Колегії Держатомрегулювання 30 березня 2018 року в рамках розгляду питання «Про стан виконання робіт з продовження строку експлуатації енергоблока № 4 ЗАЕС» було прийняте рішення про внесення змін до ліцензії серія ЕО № 000196 щодо експлуатації енергоблока № 4 ВП «Запорізька АЕС» у зупиненому стані з повним вивантаженням палива з активної зони реактора до приреакторного басейну витримки на період виконання експлуатуючою організацією (ДП «НАЕК «Енергоатом») необхідних організаційно-технічних заходів для забезпечення можливості його довгострокової експлуатації, а також визначені умови розгляду питання щодо експлуатації енергоблока № 4 ВП «Запорізька АЕС» на енергетичних рівнях потужності у понадпроектний термін, а саме:

1.  Завершення розробки, з урахуванням результатів державної експертизи  ядерної та радіаційної безпеки звіту з періодичної переоцінки безпеки (далі - ЗППБ).

2. Продовження строку експлуатації обладнання: корпус реактора (включаючи верхній блок, головний роз’їм реактора, внутрішньокорпусні пристрої, опорні елементи), конструкції системи герметичного огородження локалізуючої системи безпеки реакторного відділення енергоблока № 4, обладнання резервних дизельних електростанцій, теплообмінників аварійного розхолодження, теплообмінників розхолодження басейну витримки, обладнання 1-го контуру (парогенератори, компенсатор тиску, головний циркуляційний насос, головний циркуляційний тракт, гермоємності системи аварійного охолодження активної зони, трубопровідної арматури та насосного обладнання реакторного відділення).

3 Виконання оцінки сейсмічної стійкості обладнання та трубопроводів: реакторного відділення, резервних дизельних електростанцій, систем вентиляції та кондиціювання;

4. Виконання кваліфікації обладнання на «жорсткі» умови навколишнього середовища та сейсмічні впливи.

5. Виконання в узгоджених Держатомрегулюванням обсягах заходів:

- із усунення або компенсації  відступів від вимог норм, правил з ядерної та радіаційної безпеки;

- Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій (КзППрБ).

Керуючись вимогами Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» ДП «НАЕК «Енергоатом» звернулось до Держатомрегулювання із Заявою від 04.08.2017р. за №10811/06 про внесення змін до ліцензії на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерних установок Запорізької АЕС» у зв’язку із забезпеченням довгострокової експлуатації енергоблока №4 ВП «Запорізька АЕС» на енергетичних рівнях потужності після досягнення встановленого проектного строку служби (експлуатації).

У відповідності до положень статті 6 Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» рішення щодо продовження терміну експлуатації існуючих ядерних установок, які мають загальнодержавне значення, приймається органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на підставі висновку державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки шляхом внесення змін до ліцензії на експлуатацію ядерної установки.

Згідно з вимогами Загальних положень безпеки атомних станцій (НП 306.2.141-2008), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 19 листопада 2007 р. № 162 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747, рішення щодо можливості продовження терміну експлуатації енергоблока у понад встановлений проектом термін приймається Держатомрегулюванням на основі результатів переоцінки його безпеки.

Підставою для прийняття рішення щодо внесення відповідних змін до ліцензії на право здійснення діяльності «експлуатація ядерної установки» є позитивний висновок державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки ЗППБ, що розробляється у відповідності до Загальних вимог до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки (НП 306.2.099-2004). Аналогічний підхід щодо розробки ЗППБ рекомендовано документом МАГАТЕ SSG-25 «Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants. Specific Safety Guide» та референтними рівнями Асоціації західноєвропейських ядерних регулюючих органів «WENRA Safety Reference Levels for Existing Reactors» (WENRA).

Основною метою ЗППБ є обґрунтування того, що поточний стан систем та елементів енергоблока, рівень його безпеки з урахуванням виконаних модифікацій відповідають вимогам норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки, а також підтвердження можливості експлуатації енергоблока у понадпроектний термін.

Результати державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки матеріалів ЗППБ енергоблока № 4 ВП «Запорізька АЕС» дозволяють зробити наступні узагальнюючі висновки:

– матеріали ЗППБ енергоблока № 4 ВП «Запорізька АЕС» за складовими звіту та обсягом представленої інформації відповідають нормативним вимогам (Загальні положення безпеки атомних станцій (НП 306.2.141-2008), Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки (НП 306.2.099-2004), Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій (НП 306.2.162.2010), затверджені наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 22 вересня 2010 р. № 124, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2010 р. за № 964/18259), Загальні вимоги до управління старінням елементів і конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій (НП 306.2.210-2017), Вимоги до структури і змісту звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС (СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007), враховують рекомендації МАГАТЕ (SSG-25 «Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants. Specific Safety Guide») та референтні рівні WENRA;

– матеріалами ЗППБ підтверджено готовність та спроможність експлуатуючої організації забезпечити під час подальшої експлуатації енергоблока № 4 ВП «Запорізька АЕС» захист персоналу, населення та навколишнього природного середовища відповідно до вимог норм, правил з ядерної та радіаційної безпеки.

У відповідності до вимог Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» комісією Держатомрегулювання із залученням фахівців Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії України, Розрахунково-аналітичного центру Збройних сил України, Міністерства охорони здоров’я України, Державної екологічної інспекції у Запорізькій області, Запорізької та Дніпропетровської облдержадміністрацій та ДНТЦ ЯРБ у період з 27.08 по 31.08.2018 було проведене комплексне інспекційне обстеження готовності ДП «НАЕК «Енергоатом» до здійснення діяльності з довгострокової експлуатації енергоблока № 4 ВП «Запорізька АЕС» на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки».

За результатами інспекційного обстеження було встановлено наступне:

- умови ліцензії серії ЕО № 000196 на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки «Запорізька АЕС» та Окремого дозволу серія ОД №000196/80/15 на пуск енергоблока №4 ВП «Запорізька АЕС» після проведення планово-попереджувального ремонту з перевантаженням активної зони виконуються у встановленні терміни;

- виконання заходів технічного рішення «О безопасной эксплуатации ядерной установки энергоблока №4 ОП ЗАЭС после 30 топливной кампании в период выполнения модернизационных работ с целью продления срока эксплуатации» №04.МР.00.ТР.2079 від 22.12.2016 забезпечило безпечну експлуатацію ядерної установки енергоблока № 4 ВП «Запорізька АЕС» після 30 паливної кампанії у період виконання робіт з метою продовження строку експлуатації;

- впровадження заходів «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій» на енергоблоці №4 виконується в погоджених обсягах;

- роботи з підготовки енергоблока №4 до довгострокової експлуатації проводяться відповідно до «Программы подготовки энергоблока №4 ОП ЗАЭС к эксплуатации в сверхпроектный срок» 04.МР.00.ПМ.22-16/Н та «Плана лицензирования энергоблока №4 ОП «Запорожская АЭС» для продления эксплуатации в сверхпроектный срок» 04.ОК.ПН.06-16;

- стан радіаційної безпеки та поводження з радіоактивними відходами ВП «Запорізька АЕС» відповідає вимогам нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії, регламенту радіаційного контролю та інструкціям з радіаційної безпеки;

- необхідно завершити актуалізацію оцінки безпеки систем поводження з радіоактивними відходами (РАВ), аналіз складу і кількості РАВ, в тому числі стан елементів систем, переробних потужностей і наявність обсягів для зберігання РАВ, при нормальній експлуатації і проектних аваріях;

- стан аварійної готовності і реагування ВП «Запорізька АЕС» відповідає вимогам законодавчих, інших нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії, а також вимогам щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

- виконання заходів з усунення/компенсації відхилень від вимог норм, правил з ядерної та радіаційної безпеки виконується в погоджених з Держатомрегулюванням обсягах та терміни;

- звіт з періодичної переоцінки безпеки розроблений та пройшов державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки. Держатомрегулюванням підтверджено повне усунення зауважень державної експертизи ЯРБ до 14 факторів безпеки. Триває доопрацювання розділу «Комплексний аналіз безпеки» ЗППБ;

- загальний стан системи фізичного захисту ВП «Запорізька АЕС» дозволяє зробити позитивний висновок про спроможність здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» із експлуатації енергоблока № 4 ВП «Запорізька АЕС» під час довгострокової експлуатації;

- стан забезпечення пожежної безпеки ВП «Запорізька АЕС», утримання систем протипожежного захисту, території, будівель, приміщень та споруд енергоблока № 4 відповідає встановленим вимогам. Завершення виконання до кінця планово-попереджувального ремонту (далі - ППР) запланованих протипожежних заходів відповідно до вимог норм та правил, виконання вимог пожежної безпеки під час реалізації робіт з нового будівництва, реконструкції/модернізації та технічного переоснащення на об’єктах енергоблока № 4 дозволить зробити позитивний висновок про спроможність здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» із експлуатації енергоблока № 4 ВП «Запорізька АЕС» під час довгострокової експлуатації;

- стан робіт з додержання норм та правил екологічної безпеки, пов’язаної з діяльністю АЕС, дозволяє зробити позитивний висновок про спроможність здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація» ядерної установки із експлуатації енергоблока №4 ВП «Запорізька АЕС» під час довгострокової експлуатації, за умов дотримання чинного природоохоронного законодавства;

- надані ДП «НАЕК «Енергоатом» (ВП «Запорізька АЕС») документи для внесення змін (переоформлення) до ліцензії серії ЕО №000196 від 10 серпня 2004 року на право провадження діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація» ядерної установки енергоблока № 4 ВП «Запорізька АЕС» щодо готовності ДП «НАЕК «Енергоатом» до здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація» ядерної установки енергоблока № 4 ВП «Запорізька АЕС» під час довгострокової експлуатації є достовірними та відображають фактичний стан справ;

- на момент перевірки встановлено, що ДП «НАЕК «Енергоатом» (ВП «Запорізька АЕС») не завершено виконання всіх запланованих в ППР-2018 робіт, зокрема:

-       заходів КзППрБ;

-       заходів, направлених на усунення/компенсацію відхилень від вимог норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки;

-       капітального ремонту та погодження рішення щодо продовження терміну експлуатації дизель-генератора резервної дизель-електростанції (4РДЕС-3) та іншого обладнання систем важливих для безпеки;

-       заходів з кваліфікації обладнання та оцінки сейсмостійкості;

-       протипожежних заходів;

-       актуалізації оцінки безпеки систем поводження з РАВ.

27-28.09.2018 було проведено повторне інспекційне обстеження енергоблока №4 «Запорізька АЕС» щодо перевірки стану виконання заходів, які на час проведення комплексного інспекційного обстеження ВП «Запорізька АЕС» були незавершеними.

За результатами повторного інспекційного обстеження було встановлено:

- виконання запланованих заходів КзППрБ перебуває в завершальній стадії. Зазначені заходи будуть впроваджені до завершення ППР-2018 в узгоджених з Держатомрегулювання обсягах.

- заходи з усунення/компенсації відхилень від вимог норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки виконуються в узгоджених Держатомрегулювання обсягах та терміни;

- рішення з продовження терміну експлуатації обладнання систем важливих для безпеки розробляються та направляються до Держатомрегулювання у відповідності до встановлених термінів;

- під час повторного інспекційного обстеження встановлено, що незавершені заходи, які відмічені в акті №06-15-13/5 від 31.08.2018р., знаходяться на завершальній стадії виконання.

З метою залучення громадськості до участі в управлінні державними справами, обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля, надання можливості для вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади Держатомрегулювання було проведено громадське обговорення питання про можливість продовження експлуатації ядерної установки - енергоблока № 4 ВП «Запорізька АЕС».

25 вересня 2018 року в Енергодарі, місті-супутнику Запорізької АЕС, були проведені громадські слухання стосовно можливості продовження терміну експлуатації ядерної установки - енергоблока №4 ВП «Запорізька АЕС». В заході взяли участь уповноважені представники Держатомрегулювання, ДП «ДНТЦ ЯРБ», ДП «НАЕК «Енергоатом», Запорізької АЕС, представники громадських організацій та місцевих ЗМІ, міських та сільських рад, а також мешканці населених пунктів зони спостереження Запорізької АЕС. Всього зареєстрованих учасників громадських слухань - 232 особи.

 

Колегія констатує:

1. Умови розгляду питання щодо можливості продовження строку експлуатації енергоблока № 4 ВП «Запорізька АЕС» виконані.

2. Результати державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки ЗППБ енергоблока № 4 ВП «Запорізька АЕС» та інспекційного обстеження підтверджують можливість безпечної довгострокової експлуатації енергоблока № 4 ВП «Запорізька АЕС».

3. Енергоблок № 4 ВП «Запорізька АЕС» задовольняє вимоги з безпеки за показниками цільових критеріїв безпеки.

4. Держатомрегулюванням забезпечено проведення громадського обговорення питання про можливість продовження експлуатації ядерної установки - енергоблока № 4 ВП «Запорізька АЕС».

 

Колегія Держатомрегулювання ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока №4 ВП «Запорізька АЕС».

2. Ґрунтуючись на відомостях, наданих у Звіті з періодичної переоцінки безпеки щодо термінів експлуатації корпусу реактора, споруд, систем та елементів, важливих для безпеки, висновку державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки № 4 ВП «Запорізька АЕС», визнати обґрунтованою можливість безпечної експлуатації енергоблока № 4 ВП «Запорізька АЕС» на визначених у проекті рівнях потужності.

3. Встановити дату наступної періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 4 ВП «Запорізька АЕС» 04 квітня 2028 року.

4. Департаменту з питань безпеки ядерних установок забезпечити організацію:

а) внесення змін до ліцензії серії ЕО № 000196, виданої ДП «НАЕК «Енергоатом» на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки «Запорізька АЕС».

б) видачі ліцензії ДП «НАЕК «Енергоатом» на право провадження діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки енергоблока № 4 ВП «Запорізька АЕС» у зв’язку з внесенням змін відповідно до пункту а).

 

 

Голова Колегії Г. ПЛАЧКОВ

 

Секретар Колегії Т. Княжницька


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux