Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Постанова Колегії Держатомрегулювання № 08 від 27 вересня 2018 року
Опубліковано 17 жовтня 2018 року о 14:02

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА КОЛЕГІЇ

 

 

«27» вересня 2018 р. м. Київ № 08

 

 

Про результати роботи державних підприємств,

що належать до сфери управління

Держатомрегулювання, за 2017 рік

та 1 півріччя 2018 року

 

До сфери управління Державної інспекції ядерного регулювання України (далі – Держатомрегулювання) належать два державні комерційні підприємства, а саме: ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» (має 2 філії (в м. Славутич, м. Харків), ДП «Державний центр регулювання якості поставок та послуг».

Держатомрегулювання проведений аналіз стану ефективності фінансово-господарської діяльності та використання державного майна державних підприємств, а саме: ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» та ДП «Державний центр регулювання якості поставок та послуг» за 2017 рік та за 1 півріччя 2018 року.

Колегія відзначає, що питання про ефективність роботи державних підприємств розглядається на підставі інформації, що міститься у фінансових звітах, наданих керівниками підприємств.

Колегія, розглянувши та обговоривши звіти ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» та ДП «Державний центр регулювання якості поставок та послуг», констатує:

 

щодо діяльності ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» (ДНТЦ ЯРБ).

У 2017 році та 1 півріччі 2018 року основними видами діяльності ДНТЦ ЯРБ є: дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук та технічні випробування і дослідження.

Відповідно до Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності, затверджених наказом Мінекономрозвитку від 15.03.2013 року № 253 зі змінами (далі – Критерії ефективності) фінансово-господарська діяльність ДНТЦ ЯРБ за 2017 рік оцінена як ефективна, що підтверджується коефіцієнтним аналізом: досягнутий рівень показника поточної ліквідності свідчить про достатність ресурсів, які можуть бути використані для погашення поточних зобов’язань; рівень коефіцієнтів фінансової стійкості та відношення боргу до ЕBITDA вказує на достатній ступінь незалежності від зовнішніх джерел та можливість підприємства виконувати зовнішні зобов’язання за рахунок власних коштів; рентабельність активів та рентабельність діяльності вказують на ефективність використання активів та ефективність господарської діяльності підприємства відповідно.

Затверджений підприємству фінансовий план на 2017 рік виконаний у повному обсязі. Чистий дохід від реалізації продукції, чистий фінансовий результат підприємства, собівартість реалізованої продукції, обсяг сплачених до бюджету податків та обов’язкових платежів за результатами 2017 року є вищими за заплановані. Однак в порівнянні з 2016 роком вищезазначені показники є меншими, що пов’язано зі зменшенням доходів від реалізації продукції.

 

Показники, що характеризують діяльність ДНТЦ ЯРБ у 2017 році

Назва показника

Факт 2016 року

(тис. грн.)

План 2017 року

(тис. грн.)

Факт 2017 року

(тис. грн.)

Факт 2017 року до плану 2017 року, %

Факт 2017 року до факту 2016 року, %

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

95 444

72 070

92 538

128,4

97,0

Собівартість реалізованої продукції

58 054

46 040

57 816

125,6

99,6

Фінансовий результат до оподаткування

6 525

6 065

6 092

100,4

93,4

Чистий фінансовий результат

5 155

5 206

5 699

109,5

110,6

Сплачені до бюджету податки, збори та інші обов’язкові платежі

35 394

26 637

34 049

127,8

96,2

 

Відповідно до Критеріїв ефективності фінансово-господарська діяльність ДНТЦ ЯРБ за 1 півріччя 2018 року оцінюється, як задовільна через те, що:

-             збільшення адміністративних витрат по відношенню до відповідного періоду минулого року призвело до зменшення чистого прибутку підприємства у звітному періоді порівняно з 1 півріччям минулого року;

-             відбулось зменшення капітальних інвестицій у порівнянні з 1 півріччям 2017 року.

Підприємством перевиконано фінансовий план за 1 півріччя 2018 року за показниками: дохід від реалізації продукції, собівартість реалізованої продукції, фінансовий результат до оподаткування, чистий фінансовий результат підприємства, сплачені до бюджету податки, збори та інші обов’язкові платежі.

 

Показники, що характеризують діяльність ДНТЦ ЯРБ у 1 півріччі 2018 року

 

Назва показника

Факт 1 півріччя 2017 року

(тис. грн.)

План 1 півріччя 2018 року

(тис. грн.)

Факт 1 півріччя 2018 року

(тис. грн.)

Факт 1 півріччя 2018 року до плану 1 півріччя 2018 року, %

Факт 1 півріччя 2018 року до факту 1 півріччя 2017 року, %

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

44 665

34 313

49 472

144,2

110,8

Собівартість реалізованої продукції

27 867

21 195

26 123

123,3

93,7

Фінансовий результат до оподаткування

2 944

1 248

2 164

173,4

73,5

Чистий фінансовий результат

2 528

1 110

1 689

152,2

66,8

Сплачені до бюджету податки, збори та інші обов’язкові платежі

13 304

13 953

20 718

148,5

155,7

У I півріччі 2018 року коефіцієнти рентабельності активів, власного капіталу та діяльності становлять 2,5; 4,1; 3,4, відповідно, що позитивно характеризує ефективність господарської діяльності підприємства. Коефіцієнт фінансової стійкості становить 1,6, що свідчить про достатнє співвідношення власних коштів до зовнішніх фінансових джерел. Коефіцієнт поточної ліквідності становить 1,9 та показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Коефіцієнт зносу основних засобів складає 0,5, що позитивно характеризує інвестиційну політику підприємства.

Спостерігається зменшення основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства:

- у 2017 році порівняно з 2016 роком нижчими є показники ліквідності, фінансової стійкості, чистий дохід від реалізації продукції, чистий фінансовий результат, обсяг сплачених до бюджету податків та обов’язкових платежів;

- у I півріччі 2018 року порівняно з I півріччям 2017 року нижчими є показники вартості активів, первісної вартості основних засобів, оборотних активів та власного капіталу, а відтак – і показник рентабельності активів, власного капіталу та діяльності, чистий фінансовий результат, фінансовий результат до оподаткування. Відбулось збільшення боргового навантаження підприємства (показник «чиста заборгованість» підприємства зріс).

Заборгованості з виплати заробітної плати ДНТЦ ЯРБ не має.

Простроченої заборгованості перед державним бюджетом підприємство не має.

Підготовка та подання фінансових планів, звітів про їх виконання, інших документів підприємством здійснюється у встановлені терміни.

 

щодо діяльності ДП «Державний центр регулювання якості поставок та послуг» (ДП «Держцентрякості»).

У 2017 році та 1 півріччі 2018 року діяльність ДП «Держцентрякості» була спрямована на виконання функцій органу з оцінки відповідності згідно з діючими технічними регламентами, акредитації, метрологічного забезпечення діяльності Держатомрегулювання та функцій секретаріату Технічного комітету ТК 79 «Атомна енергія».

Аналіз ринку послуг, пов’язаних із здійсненням статутних функцій підприємства, показує низьку потребу і дохідність в їх виконанні.

Середньооблікова кількість штатних працівників ДП «Держцентрякості» складає 9 осіб, яка порівняно з початком 2018 року зменшилась на 2 особи.

Відповідно до Критеріїв ефективності фінансово-господарська діяльність ДП «Держцентрякості» за 2017 рік оцінена, як ефективна.

План з отримання чистого прибутку виконано в повному обсязі за рахунок зменшення витрат. В результаті частина прибутку, що сплачується державними підприємствами до державного бюджету, за 2017 рік перевиконана.

Фактичні капітальні інвестиції за звітний період недовиконано.

Значення коефіцієнтів покриття та фінансової стійкості підприємства більше 1 та коефіцієнт платоспроможності більше оптимального значення 0,5, що позитивно характеризує фінансову діяльність підприємства.

Порівняно з фактом 2016 року доходи, але й витрати підприємства, є нижчими, що забезпечило ріст чистого фінансового результату.

 

 

Показники, що характеризують діяльність ДП «Держцентрякості» у 2017 році

 

Назва показника

Факт 2016 року

(тис. грн.)

План 2017 року

(тис. грн.)

Факт 2017 року

(тис. грн.)

Факт 2017 року до плану 2017 року, %

Факт 2017 року до факту 2016 року, %

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1 275

1 714

1 739

101,5

79,0

Собівартість реалізованої продукції

661

1 106

1 005

90,9

62,9

Фінансовий результат до оподаткування

26

27

27

100,0

103,8

Чистий фінансовий результат

21

22

22

100,0

104,8

Сплачені до бюджету податки, збори та інші обов’язкові платежі

826

920

810

88,0

98,1

 

Фінансово-господарська діяльність ДП «Держцентрякості» за 1 півріччя 2018 року оцінюється як ефективна, про що свідчать показники застосованих Критеріїв ефективності.

Фінансовий план за чистим доходом та собівартістю реалізованої продукції перевиконано. Сплачені до бюджету податки, збори та інші обов’язкові платежі за 1 півріччя 2018 року ДП «Держцентрякості» недовиконано. В результаті, підприємством виконано фінансовий план з отримання чистого фінансового результату. Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету виконано у повному обсязі.

Фактичні капітальні інвестиції за 1 півріччя 2018 року перевиконані.

Показники фінансово-господарської діяльності порівняно з 1 півріччям 2017 року збільшились, а саме: чистий дохід, собівартість реалізованої продукції та валовий прибуток, сплачені до бюджету податки, збори та інші обов’язкові платежі.

Значення коефіцієнтів покриття та фінансової стійкості підприємства більше 1 та коефіцієнт платоспроможності більше оптимального значення 0,5.

Зношеність основних фондів підприємства складає 88,6%. У останні роки підприємством інвестувались незначні кошти у розвиток виробництва у зв’язку з нестабільною фінансовою ситуацією, пов’язаною зі звуженням ринку послуг.

Дебіторська та кредиторська заборгованості, що рахуються за державним підприємством у періоді, який аналізується, є поточними.

Заборгованості з виплати заробітної плати підприємство не має. Середньомісячна заробітна плата штатного працівника має тенденцію до зростання.

Протягом I півріччя 2018 року вартість активів знизилась за рахунок зменшення оборотних активів (зменшення незавершеного виробництва, грошей та їх еквіваленту) та власного капіталу (зменшення нерозподіленого прибутку), а первісна вартість основних засобів та знос основних засобів – зросли.

Заборгованості перед державним бюджетом підприємство не має.

Підготовка та подання фінансових планів, звітів про їх виконання, інших документів підприємством здійснюється у встановлені терміни.

 

 

 

 

 

Показники, що характеризують діяльність ДП «Держцентрякості»

у I півріччі 2018 року

 

Назва показника

Факт 1 півріччя 2017 року

(тис. грн.)

План 1 півріччя 2018 року

(тис. грн.)

Факт 1 півріччя 2018 року

(тис. грн.)

Факт 1 півріччя 2018 року до плану 1 півріччя 2018 року, %

Факт 1 півріччя 2018 року до факту 1 півріччя 2017 року, %

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт послуг)

755

856

947

110,6

125,4

Собівартість реалізованої продукції

463

555

569

102,5

122,9

Фінансовий результат до оподаткування

-83

10

10

100

х

Чистий фінансовий результат

-83

10

10

100

х

Сплачені до бюджету податки, збори та інші обов’язкові платежі

374

467

426

91,2

113,9

 

Поряд з цим, на даний час існує ряд питань, які потребують негайного вирішення: ДП «Держцентрякості» у 2018 році не вдалось продовжити термін дії атестата акредитації Національного агентства з акредитації України, як органу оцінки відповідності, та, відповідно, ним втрачено функцію органу оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання та Технічного регламенту щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів (наказ Мінекономрозвитку від 27.07.2018 року № 1041 «Про тимчасове припинення дії рішення про призначення ДП «Держцентрякості» органом з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів»).

Поновлення дії атестата на акредитацію потребує значних фінансових вкладень, які не покриваються доходами підприємства в сфері оцінки відповідності.

 

За результатами розгляду звітів та обговорення результатів роботи державних підприємств, що належать до сфери управління Держатомрегулювання, за 2017 рік та 1 півріччя 2018 року, Колегія Державної інспекції ядерного регулювання України ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1.               Визнати роботу ДП «Держценрякості» протягом 2017 року та 1 півріччя 2018 року такою, що відповідає оцінці «добре».

2.               Визнати роботу ДНТЦ ЯРБ протягом 2017 року та 1 півріччя 2018 року такою, що відповідає оцінці «добре».

3.               Директору ДП «Держцентрякості»:

-            розробити план заходів щодо відновлення спроможності підприємства виконувати покладені функції з оцінки відповідності, сертифікації, стандартизації та функції метрологічної служби Держатомрегулювання або надати обґрунтування щодо недоцільності виконання цих функцій;

-       провести аналіз законодавства  в сфері сертифікації та оцінки відповідності та надати пропозиції Держатомрегулювання щодо внесення змін до законодавства, направлених на вдосконалення  сертифікації та оцінки відповідності у сфері використання ядерної енергії.

 термін – 29.10.2018.

4.               Директорам ДП «Держцентрякості» та ДНТЦ ЯРБ:

-           вживати дієвих заходів для покращення фінансового становища підприємства;

-           забезпечити ефективне функціонування підприємства;

-           неухильно дотримуватись затверджених показників фінансового плану у розрізі витрат в граничних межах, установлених п.13 постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 року № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів».

5.               Рекомендувати керівникам ДП «Держцентрякості» та ДНТЦ ЯРБ:

-           відслідковувати та вчасно реагувати на появу простроченої дебіторської та кредиторської заборгованостей, інформувати про її наявність Держатомрегулювання;

-           відпрацьовувати претензійно-позовну роботу щодо боргових зобов’язань;

-           вживати дієвих заходів щодо недопущення фінансових порушень шляхом посиленого контролю за збереженням та ефективним використанням державного майна і коштів, неухильного виконання вимог нормативно-правових актів України;

-           вживати дієвих заходів для покращення виконавчої дисципліни та якості підготовки документів.

6.               Управлінню економіки, фінансів та обліку:

-           узагальнювати інформацію державних підприємств, що належать до сфери управління Держатомрегулювання про ефективність управління об’єктами державної власності та надавати її до Мінекономрозвитку, згідно встановлених термінів;

термін – щокварталу.

 

-           здійснювати контроль за виконанням постанови Колегії Держатомрегулювання та вчасно вносити на розгляд Голові необхідні пропозиції для забезпечення її безумовного виконання.

термін – впродовж 2018 року

І півріччя 2019 року.

 

 

Заступник Голови Колегії Р. ТРІПАЙЛО

 

 

Секретар Колегії Т. КНЯЖНИЦЬКА

 


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux