Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Постанова Колегії Держатомрегулювання № 02 від 21 березня 2019 року
Опубліковано 25 березня 2019 року о 14:41

http://www.snrc.gov.ua/nuclear/img/publishing/?id=315308

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

 

П О С Т А Н О В А К О Л Е Г І Ї

 

21 березня 2019 р. м. Київ № 02

 

 

 

Про ефективність використання досвіду експлуатації (результати розслідування порушень та відхилень на АЕС та розрахунку показників безпеки за 2018 рік)

 

 

Систематичний аналіз досвіду експлуатації дозволяє визначати поточний стан експлуатаційної безпеки та виявляти проблемні області, які потребують належної уваги та вчасного реагування. Для виконання цього завдання впроваджена система врахування досвіду експлуатації, ефективне функціонування якої передбачає активне залучення експлуатуючої організації та Держатомрегулювання.

Експлуатуюча організація, відповідно до вимог «Загальних положень безпеки атомних станцій» (НП 306.2.141-2008), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 19.11.2007 № 162, деталізованих в частині розслідування та врахування порушень у роботі АЕС в «Положенні про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних станцій» (НП 306.2.100-2004), затвердженому наказом Державного комітету ядерного регулювання України 01.12.2004 № 184 (у редакції наказу Державної інспекції ядерного регулювання України від 20.04.2011 № 39) (далі - Положення):

-        створює систему накопичення, аналізу і використання досвіду експлуатації;

-        є відповідальною за повноту та якість розслідування, достовірність і своєчасність направлення результатів розслідування порушень у роботі АЕС до Держатомрегулювання;

-        здійснює діяльність, спрямовану на профілактику і запобігання подіям, які впливають на безпеку, включаючи відмови обладнання і помилки персоналу, на удосконалення експлуатаційних процедур, методів і засобів діагностики стану обладнання та систем і елементів, важливих для безпеки.

Держатомрегулювання, здійснюючи нагляд за дотриманням норм і правил безпеки під час розслідування та аналізу порушень у роботі АЕС, а також при плануванні та здійсненні інспекційної діяльності з врахуванням досвіду експлуатації, керується вимогами національних норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки, положеннями Директиви Ради 2014/87/Євратом та відповідними референтними рівнями WENRA.

Загальна кількість подій (порушень та відхилень у роботі АЕС)

У 2018 році сталося 22 порушення в роботі АЕС України, що є найбільшою кількістю за останні 7 років.

Аналіз статистичних даних щодо відхилень та порушень в роботі АЕС України свідчить про те, що тенденція в зміні показника кількості експлуатаційних подій (сума відхилень та порушень) також є негативною – показник за 2018 рік вище минулорічного, проте нижче середнього за останні 10 років.

Кількість порушень на окремих майданчиках АЕС

Аналіз розподілу порушень за майданчиками діючих АЕС свідчить, що загальне зростання кількості порушень у 2018 році зумовлене суттєвим збільшенням порушень на ХАЕС. На ЗАЕС та ЮУАЕС показник не змінився і залишається на сталому рівні. На РАЕС ситуація значно покращилась у порівнянні з минулим роком.

Кількість значущих для безпеки подій за шкалою ІНЕС

Міжнародна шкала ядерних та радіологічних подій (ІНЕС) використовується для оперативного та обґрунтованого інформування громадськості щодо значущості з точки зору безпеки подій, пов’язаних з джерелами випромінювання.

За період 2014-2017 рр. на АЕС України всі порушення були класифіковані рівнем, «нижче шкали/рівень "0"» (не суттєво для безпеки).

У 2018 році сталося одне порушення, класифіковане рівнем "1" за шкалою ІНЕС, відповідно до якої рівнем "1" класифікуються – "незначні проблеми з елементами забезпечення безпеки, якщо при цьому зберігається працездатною значна частина глибокоешелонованого захисту". Це порушення відбулось 23.10.2018 на енергоблоці № 4 ЗАЕС (звіт № 4ЗАП‑П10‑07-10-18д «Нарушение условий безопасной эксплуатации энергоблока, вызванное невыполнением проверок работоспособности 1, 3 КСБ после выявления неработоспособности 2 КСБ во время планового опробования»). Держатомрегулювання своїм рішенням (лист від 14.02.2019 №15‑33/06/2017-2617) встановила для цього порушення рівень «1» за шкалою ІНЕС.

Інші порушення та відхилення в 2018 році були класифіковані рівнем, «нижче шкали/рівень "0"» (не суттєво для безпеки).

Наслідки порушень у роботі АЕС

Протягом 2014-2018 років на АЕС України не було зафіксовано експлуатаційних подій, що призвели до опромінення персоналу чи викиду/скиду радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище вище регламентованих значень. АЕС України експлуатувалися без порушень меж безпечної експлуатації. Також не було подій, що призвели б до падіння та/або пошкодження тепловиділяючих збірок (ТВЗ). Вперше з 2004 року відбулося порушення умов безпечної експлуатації енергоблока (звіт №4ЗАП‑П10‑07-10-18д «Нарушение условий безопасной эксплуатации энергоблока, вызванное невыполнением проверок работоспособности 1, 3 КСБ после выявления неработоспособности 2 КСБ во время планового опробования»).

Переважна більшість (81 %) експлуатаційних подій, що сталися протягом 2018 року, призвели до зупинення реакторної установки, розвантаження або відключення енергоблока від мережі (категорії П05/1, П05/2, П08, О04/2). Два порушення було пов’язано зі спрацьовуванням систем безпеки (далі- СБ) (категорія П09), по одному порушенню – з непрацездатністю каналу СБ протягом терміну, що не перевищує дозволеного ТРБЕ (П10) та з порушенням умов безпечної експлуатації енергоблока (П02/2). Ще протягом 2018 року сталося одне відхилення, наслідком якого було пошкодження основного обладнання енергоблока (категорія О13).

Якість розслідування порушень

За результатами оцінки попередніх повідомлень про експлуатаційні події, необхідно відзначити загальне покращення якості їх розробки в 2018 році. Разом з тим, у 2018 році одна подія, яка мала ознаки порушення, відповідно до вимог НП 306.2.100-2004, була некоректно класифікована як відхилення. Крім того, при розгляді одного повідомлення про порушення було надано зауваження щодо встановлення категорії порушення, та при розгляді двох повідомлень про порушення були надані зауваження щодо їх невідповідності вимогам п. 6.3 НП 306.2.100-2004 та вимогам листа Держатомрегулювання від 11.08.2016 № 15-28/5362.

Що стосується безпосередньо якості розслідування експлуатаційних подій, необхідно відзначити, що за результатами аналізу 26 звітів з розслідування порушень та відхилень, які сталися в 2018 році, звіти по 7 порушеннях та 1 відхиленню Держатомрегулюванням були направлені на дорозслідування. Також 4 звіти з розслідування порушень були доопрацьовані: 1 звіт за зауваженнями Держатомрегулювання; 2 звіти за зауваженнями ДП «НАЕК «Енергоатом», до того ж 1 звіт було відізвано після надходження до Держатомрегулювання; та 1 звіт було доопрацьовано ЗАЕС за результатами проведеного в ППР капітального ремонту обладнання, яке відмовило.

Тобто, до 50 % звітів з розслідування порушень та 25 % з розслідування відхилень, які відбулись протягом 2018 року, були надані зауваження до якості розслідування та/або складання відповідних звітів.

Також необхідно відзначити, що не всі вимоги Держатомрегулювання щодо проведення дорозслідування або доопрацювання виконувались ДП «НАЕК «Енергоатом» та АЕС, що зумовлювало необхідність проведення повторних дорозслідувань порушень та доопрацювання звітів.

Вплив терміну розслідування на якість розслідування подій

Протягом 2018 року було продовжено термін розслідування 12 порушень, при цьому, звіти про розслідування 5 порушень із зазначених, були направлені на дорозслідування і один звіт на доопрацювання. Слід зазначити, що 5 з 6 порушень, термін розслідування яких було подовжено та при розгляді звітів щодо яких були виявлені зауваження до якості розслідування та складання звітів, відбулись на енергоблоках ХАЕС.

 

За період з 2015 року по 2018 рік було продовжено у встановленому порядку терміни розслідування 32 порушень в роботі АЕС (49 % від загальної кількості порушень). При цьому не було випадків відмови Держатомрегулювання на пропозиції експлуатуючої організації щодо продовження терміну розслідування. З 32-х порушень, терміни розслідування яких було продовжено, матеріали щодо 14 порушень (44 %) було направлено на дорозслідування, 3 (9 %) звіти - на доопрацювання. Тобто, 53 % порушень, термін розслідування яких було продовжено, розслідувані неякісно.

Таким чином, можливо констатувати, що продовження терміну розслідування порушень не має суттєвого позитивного впливу на якість розслідування.

Виконання рішень Колегії Держатомрегулювання.

Протягом 2017-2018 років було проведено три засідання Колегії Держатомрегулювання (30 листопада 2017 року, 30 березня 2018 року та 9 серпня 2018 року), в ході яких були розглянуті питання ефективності використання досвіду експлуатації, зростання кількості порушень у роботі АЕС. За результатами оцінки виконання рішень зазначених засідань Колегії слід відзначити, що залишається не виконаним рішення щодо необхідності виконання експлуатуючою організацією узагальненого системного аналізу порушень та відхилень з урахуванням усіх факторів, що впливають на ці події (згідно узгодженого Держатомрегулюванням технічного завдання на виконання цього аналізу). Невиконання зазначеного рішення Колегії, безумовно, негативно впливає на загальну ситуацію з якістю розслідування експлуатаційних подій на АЕС України та забезпечення ефективного зворотного зв’язку від досвіду експлуатації.

Беручи до уваги рівень якості розслідування та недоліки з класифікації порушень, у березні 2018 року Колегією було прийнято рішення про необхідність виконання аналізу відхилень у роботі АЕС, які відбулись протягом 2017 року, в рамках виконання НДР «Оперативний та технологічний аналіз порушень у роботі АЕС за 2017 рік».

 

Заслухавши доповідь та враховуючи результати обговорення Колегія Держатомрегулювання ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1.        Зауважити на недостатню якість розслідування експлуатаційних подій у роботі АЕС України в 2018 році та на неефективне використання додаткового часу і ресурсів у разі збільшення періоду розслідування.

2.        Запропонувати ДП «НАЕК «Енергоатом»:

­         забезпечити з боку керівництва ДП «НАЕК «Енергоатом» належний нагляд та контроль за якістю розслідування експлуатаційних подій;

­         виконати узагальнений системний аналіз порушень та відхилень з урахуванням усіх факторів, що впливають на ці події (згідно узгодженого Держатомрегулювання технічного завдання на виконання цього аналізу) за період з 2014 року. На підставі результатів аналізу розробити детальний план заходів щодо підвищення якості розслідування експлуатаційних подій у роботі АЕС. В термін до 31.12.2019 надати на розгляд до Держатомрегулювання результати аналізу та відповідний план заходів;

­         надати аналіз експлуатаційних подій, що мали місце на ХАЕС, на розгляд Держатомрегулювання в термін до 22.04.2019 та пропозиції щодо покращення ситуації;

­         провести аналіз актуальності коригувальних заходів, призначених за результатами розслідування порушень та відхилень, термін впровадження яких перевищує 2 роки. У разі прийняття рішення щодо актуальності цих заходів, встановити остаточний термін їх впровадження. У разі зняття цих заходів з виконання запропонувати компенсуючі заходи з метою мінімізації ризику повторення події. Представити результати проведеного аналізу до Держатомрегулювання в термін до 22.05.2019.

3.        Поновити роботу робочої групи, за участю Держатомрегулювання, ДП «НАЕК «Енергоатом» та ДНТЦ ЯРБ, з гармонізації підходів до застосування регулюючих вимог до процесу проведення розслідування експлуатаційних подій у роботі АЕС та врахування здобутих уроків та досвіду. Напрацювати пропозиції до першої редакції оновленого документа «Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних станцій» (НП 306.2.100‑2004) в термін до 31.12.2019.

4.        ДНТЦ ЯРБ:

­         продовжити роботи з виконання аналізу порушень та відхилень, які відбуваються на АЕС України. Надати на розгляд Держатомрегулювання результати зазначеного аналізу за 2018 рік в термін до 15.04.2019;

­         виконати розрахунок показників безпеки за 2018 рік та надати рекомендації щодо організації і проведення інспекційних перевірок енергоблоків АЕС України в 2020 році в термін до 30.09.2019.

5.        Департаменту з питань безпеки ядерних установок Держатомрегулювання протягом 2019-2020 років, в рамках проведення планових щорічних інспекційних перевірок усіх АЕС України провести перевірку системи використання досвіду експлуатації (організацію розслідування експлуатаційних подій, впровадження заходів з покращення якості розслідування, врахування вітчизняного та міжнародного досвіду, тощо).

6.        Інспекціям з ядерної безпеки на майданчиках АЕС посилити контроль за дотриманням порядку розслідування та обліку експлуатаційних подій у роботі АЕС, виконанням коригувальних заходів, призначених за результатами розслідування, та заходів з покращення якості розслідування.

 

 

 

Голова Колегії

 

 

Г. ПЛАЧКОВ

 

Секретар Колегії

Т. КНЯЖНИЦЬКА

 

 


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux