Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Звіт про виконання плану наглядової діяльності Державної інспекції ядерного регулювання України за 2016 рік
Опубліковано 28 березня 2017 року о 15:13

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державної інспекції ядерного

регулювання України

_______________________С.Г. Божко

 

«_____» _______________ 2017 року

 

 

 

 

ЗВІТ

про виконання Плану наглядової діяльності

Державної інспекції ядерного регулювання

за 2016 рік

 

1. Державний нагляд за виконанням умов ліцензій та окремих дозволів, норм, правил і стандартів з ядерної безпеки, виконанням вимог приписів.

1.1 Нагляд за виконанням умов ліцензій та окремих дозволів, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, виконанням вимог приписів здійснювався:

- під час щоденних обходів робочих місць та обладнання АЕС;

- при розгляді звітної документації, що надавалася експлуатуючою організацією перед пусками енергоблоків АЕС після проведення ППР із перевантаженням активної зони;

- при аналізі звітів, що надавалися ліцензіатами до Держатомрегулювання, стосовно дотримання умов ліцензій та окремих дозволів;

- щоквартально за звітами, наданими ліцензіатами за результатами виконання заходів на виконання вимог приписів;

- при виконанні планових інспекційних перевірок ліцензіатів відповідно до Додатків 1-2 «Плану наглядової діяльності Державної інспекції ядерного регулювання України на 2016 рік».

ДБЯУ. Проведено 3 планових, 1 позапланова інспекційні перевірки та 6 інспекційних обстежень. Надано 4 актів інспекційних перевірок та 6 актів інспекційних обстежень. Нагляд за виконанням вимог приписів проводився постійно згідно щомісячних планів, а також при аналізі звітів про виконання заходів.

І на ЗАЕС. Проведено 4 планових та 1 позапланова інспекційні перевірки. Надано 1 припис (в якому виявлено 1 порушення норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки) та 4 акта інспекційних перевірок. Перевірені та узгоджені заходи по усуненню зауважень за даними приписами, проконтрольовано виконання заходів. Нагляд за виконанням вимог приписів проводився постійно згідно щомісячних планів, а також при аналізі звітів про виконання заходів. Проведено розгляд документів та видано 21 окремий дозвіл на проведення не передбачених проектом на ядерну установку та технологічним регламентом ядерно-небезпечних робіт та приймальних випробувань, які не передбачені технологічним регламентом, інструкціями з експлуатації реакторної установки, її систем та обладнання.

І на ЧАЕС. Проведено 8 планових та 2 позапланові інспекційні перевірки. Надано 10 приписів (в яких виявлено 92 порушення норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки). Планова інспекційна перевірка дотримання нормативних вимог, умов ліцензії та експлуатаційно-технічної документації при поводженні з відпрацьованим ядерним паливом відмінена з дозволу Директора Департаменту з питань безпеки ядерних установок – заступника Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України. Перевірені та узгоджені заходи по усуненню зауважень за даними приписами, проконтрольовано виконання заходів. Нагляд за виконанням вимог приписів проводився постійно згідно щомісячних планів, а також при аналізі звітів про виконання заходів.

І на РАЕС. Проведено 4 планових та 1 позапланова інспекційні перевірки. Надано 4 припису (в яких виявлено 11 порушення норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки) та 1 акт інспекційної перевірки. Перевірені та узгоджені заходи по усуненню зауважень за даними приписами, проконтрольовано виконання заходів. Нагляд за виконанням вимог приписів проводився постійно згідно щомісячних планів, а також при аналізі звітів про виконання заходів. Проведено аналіз 3 звітів про виконання умов ліцензій та окремих дозволів на експлуатацію енергоблоків №№ 1, 2, 4 у комплектах документів на пуск енергоблоків після ППР. Перевірені 7 звітів про виконання заходів з усунення зауважень приписів (щоквартальні за 4 квартал 2015 року, за 1, 2, 3 квартали 2016 року та перед пуском енергоблоків №№ 1, 2, 4 після ППР).

І на ХАЕС. Проведено 6 планових та 3 позапланові інспекційні перевірки. Надано 3 приписів (в яких виявлено 10 порушення норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки) та 5 актів інспекційних перевірок. Перевірені та узгоджені заходи по усуненню зауважень за даними приписами, проконтрольовано виконання заходів. Нагляд за виконанням вимог приписів проводився постійно згідно щомісячних планів, а також при аналізі звітів про виконання заходів.

І на ПУАЕС. Проведено 5 планових інспекційних перевірок. Надано 5 приписів (в яких виявлено 27 порушень норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки). Перевірені та узгоджені заходи по усуненню зауважень за даними приписами, проконтрольовано виконання заходів. Нагляд за виконанням вимог приписів проводився постійно згідно щомісячних планів, а також при аналізі звітів про виконання заходів. Проведено розгляд звітів: про виконання заходів за приписами І на ПУАЕС за грудень 2015 року та за січень-листопад 2016 року, про виконання заходів за приписами Держатомрегулювання, строк виконання яких закінчився у 4 кварталі 2015 року та 1-3 кварталах 2016 року. Розглянуті та узгоджені заходи щодо усунення 27 порушень за 5 приписами, що видавалися І на ПУАЕС протягом 2016 року. Перевірена організація роботи із забезпечення ядерної безпеки при проведенні операцій з ядерними матеріалами та ведення обліку та контролю ядерних матеріалів. Проведено розгляд: звіту з аналізу стану ядерного палива в активній зоні реактору енергоблоку № 3 за 4 квартал 2015 року, «Отчета по анализу изменений механических свойств металла сосудов турбинного отделения энергоблока № 1». Проведено розгляд документів та видано 12 окремих дозволів на проведення не передбачених проектом на ядерну установку та технологічним регламентом ядерно-небезпечних робіт та приймальних випробувань, які не передбачені технологічним регламентом, інструкціями з експлуатації реакторної установки, її систем та обладнання.

1.2 Нагляд за дотриманням умов ліцензій, норм і правил з радіаційної безпеки, виконанням вимог приписів в частині поводження з РАВ та використання ДІВ на АЕС.

І на АЕС. Нагляд здійснювався:

- при розгляді звітної документації, що надавалася ЕО перед виходом у ремонт, а також перед пусками енергоблоків АЕС після проведення ППР;

- під час перевірки інформації, наданої ЕО, фактичному стану справ у період проведення інспекції;

- при виконанні інспекційних перевірок Ліцензіатів;

- при розгляді щоквартальних звітів щодо виконання діючих програм з поводження з РАВ, та звітів щодо обсягів надходження, переробки та зберігання РАВ.

І на РАЕС. Проведено розгляд 3 довідок щодо фактичних обсягів утворення та зберігання РАВ, а також 2 звітів щодо поводження з РАВ (за 2015 рік та за 1-е півріччя 2016 року).

І на ХАЕС. Проведено розгляд щоквартальних та щорічних звітів, щодо виконання діючих програм з поводження з РАВ, та звіти щодо обсягів надходження, переробки та зберігання РАВ, розглянуто 23 звітів щодо реалізації програм поводження з РАВ. З 3-х програм, запланованих для реалізації, 1-а програма не виконана: програма з впровадження комплексу переробки РАВ на ХАЕС, термін виконання перенесено на 2021 рік (Комплексна програма поводження з радіоактивними відходами у ДП НАЕК «Енергоатом» на період 2017-2021 рр.»).

І на ЧАЕС. Проведено контроль за реалізацією програми поводження з РАВ на ЧАЕС, 2ПР-С. Станом на 30.12.2016 року: 1. Нормативно-правова і експлуатаційна документація: 1 захід поточне. 2. Удосконалення системи поводження з РРВ: 2 заходи поточні. 3. Удосконалення системи поводження з ТРО: з 13 заходів: не забезпечено фінансуванням 1 (Створення додаткової лінії подрібнення високоактивних довгомірів для блоку № 3), по 1 заходу роботи припинені (Модернізація лінії подрібнення високоактивних довгомірів), 11 поточних. 4. Удосконалення системи контролю та обліку РАВ: 1 захід виконується постійно. 5. Удосконалення системи якості та підготовки персоналу: з 8 заходів: 7 виконуються постійно, по 1 заходу роботи не проводилися (створення галузевого центру). 6. Аналіз системи поводження з РАВ: 1 захід виконується постійно.

Проведена планова інспекційна перевірка дотримання вимог безпеки при поводженні з радіоактивними матеріалами (РМ, РРВ, ТРВ). За результатами надано припис.

І на ПУАЕС. Проведено розгляд: звітів з радіаційної безпеки за 4 квартал 2015 року та за 1-3 квартали 2016 року, «Отчета по дозовым нагрузкам персонала при проведении ППР на энергоблоке № 3 в 2016 году», «Отчет по дозовым нагрузкам персонала при проведении ППР на энергоблоке № 1 в 2016 году». Перевірена організація роботи із забезпечення радіаційної безпеки при проведенні операцій з радіоактивними матеріалами. Проведено розгляд: звіту з поводження з РАВ та з реалізації заходів «Комплексної програми поводження з радіоактивними відходами» за 1 півріччя 2016 року. Розглянута звітність за 4 квартал 2015 року та 1-3 квартали 2016 року про фактичні обсяги утворення та зберігання РАВ.

1.3 Нагляд за дотриманням умов ліцензій і окремих дозволів, норм і правил з радіаційної безпеки, виконанням вимог приписів в частині поводження з РАВ, виробництва та використання ДІВ, з переробки уранових руд.

Нагляд здійснювався інспекторами центрального апарату та Інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки:

- при розгляді звітної документації, що надавалася ліцензіатами на виконання вимог ліцензій та присів;

- під час перевірки інформації, наданої ліцензіатами, фактичному стану справ у період проведення інспекції;

- при виконанні інспекційних перевірок Ліцензіатів.

В тому числі фахівцями центрального апарату виконано наступне.

УРАВ. Проведено:

- інспекційне обстеження ДСП «Харківський ДМСК» щодо стану забезпечення вимог ядерної та радіаційної безпеки при провадженні ДСП «Харківський ДМСК» діяльності з переробки та зберігання радіоактивних відходів. За результатами надано акт інспекційного обстеження;

- інспекційне обстеження ТОВ «Монтаж Енергобуд» щодо обстеження стану забезпечення вимог ядерної та радіаційної безпеки при провадженні ТОВ «Монтаж Енергобуд» діяльності з переробки радіоактивних відходів За результатами надано акт інспекційного обстеження;

- планову інспекційну перевірку ДСП «Львівський ДМСК» щодо обстеження стану забезпечення вимог ядерної та радіаційної безпеки при провадженні підприємством діяльності з переробки і зберігання радіоактивних відходів. За результатами надано акт інспекційної перевірки

- позапланову інспекційну перевірку ДСП «Київський ДМСК» у зв’язку із виникненням радіаційної аварії на сховищі рідких РАВ № 14 ПЗРВ. За результатами надано припис.

- інспекційне обстеження ТОВ «ВІВА» щодо обстеження стану забезпечення вимог ядерної та радіаційної безпеки при провадженні підприємством діяльності з переробки радіоактивних відходів. За результатами надано акт інспекційного обстеження;

- позапланову інспекційну перевірку ТОВ «НТ-Інжиніринг» в рамках провадження діяльності з переробки РАВ на майданчику сховища «Вакуленчук». За результатами надано акт інспекційної перевірки.

Проведено:

- аналіз звіту про стан безпеки об’єкту «Укриття» за перше півріччя 2015 року та перше півріччя 2016 року;

- аналіз періодичних звітів ДСП ЧАЕС про поводження з РАВ на ДСП ЧАЕС;

- аналіз періодичних звітів ліцензіатів, що здійснюють діяльність з поводження з РАВ.

УРБ. Проведено:

- інспекційне обстеження Київського міського клінічного онкологічного центру та його спроможності дотримання вимог норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки при здійсненні діяльності з виробництва ДІВ. За результатами надано акт інспекційного обстеження;

- на підставі листа Управління служби безпеки України в Донецькій області проведено позапланову інспекційну перевірку ПАТ «МК «Азовсталь» з метою визначення стану дотримання вимог радіаційної безпеки при поводженні з джерелами іонізуючого випромінювання. За результатами надано акт;

- на підставі листа Управління служби безпеки України в Донецькій області проведено позапланову інспекційну перевірку ПАТ «ММК ім. Ілліча» з метою визначення стану дотримання вимог радіаційної безпеки при поводженні з джерелами іонізуючого випромінювання. За результатами надано акт;

- інспекційне обстеження ДП «Бар’єр» з метою прийняття рішення щодо можливості внесення змін до ліцензії ДП «Бар’єр» № ОВ 000927 від 19.06.2013 року на право провадження діяльності з переробки уранових руд в частині її припинення, у зв’язку з наміром ліцензіата продовжити строк дії ліцензії. За результатами надано акт інспекційного обстеження та припис;

- спільно з Північною ІЯРБ інспекційне обстеження рівня радіаційної безпеки при виробництві та використанні джерел іонізуючого випромінювання в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство Інститут аналітичних методів контролю». За результатами надано акт інспекційного обстеження;

- інспекційне обстеження ТДВ «КВО «Медапаратура» з метою перевірки стану радіаційної безпеки в ТДВ «КВО «Медапаратура», в частині виконання вимог ядерного законодавства, норм та правил з радіаційної безпеки при виробництві ДІВ, перевірки наявності умов для здійснення заявленого виду діяльності (виробництво ДІВ), встановлення відповідності інформації, що наведена у ліцензійних документах ТДВ «КВО «Медапаратура», фактичному стану справ на підприємстві. За результатами надано акт інспекційного обстеження.

Нагляд за виконанням вимог приписів проводився постійно згідно щомісячних планів, а також при аналізі звітів про виконання заходів.

Проведено нараду за участю представників Міненерговугілля України, ДП «Бар’єр» та ДП «38 ВІТЧ», на якій було розглянуто та обговорено стан виконання Плану заходів щодо усунення зауважень, викладених в акті інспекційної перевірки Держатомрегулювання ДП «Бар’єр» від 24.09.2015 року № 21-64. Здійснюється постійний контроль за виконанням ДП «Бар'єр» Плану заходів.

Проведено розгляд звітної інформації ліцензіатів ДП «Бар’єр», «СхідГЗК» при здійсненні діяльності з переробки уранових руд.

Здійснено аналіз щорічних звітів про аналіз безпеки провадження діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання.

1.4 Нагляд за дотриманням умов ліцензій і окремих дозволів, норм і правил з безпеки перевезень ядерних матеріалів, виконанням вимог приписів.

Здійснювався постійно: при аналізі звітів про виконання заходів, при проведенні планових та позапланових перевірок.

І на РАЕС. Проводився контроль за виконанням заходів по усуненню зауважень припису № 19-43/131 від 18.08.2011 року.

І на ЧАЕС. Проведена планова інспекційна перевірка дотримання вимог безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів. За результатами надано припис.

1.5 Нагляд за дотриманням умов ліцензій і окремих дозволів з фізичного захисту, виконанням вимог приписів.

І на АЕС. Здійснювався постійно: під час щоденних обходів робочих місць та обладнання, при проведенні планових та позапланових перевірок.

УЯЗГ. Нагляд за виконанням вимог приписів проводився постійно: при аналізі звітів про виконання заходів, при проведенні планових та позапланових перевірок.

Розглянуто та погоджено планів взаємодії у разі вчинення диверсії та об’єктових проектних загроз 8 підприємств.

Розглянуто та повернуто на доопрацювання планів взаємодії у разі вчинення диверсії та об’єктових проектних загроз 4 підприємств.

Розглянуто та погоджено переліки посад, для призначення на які фізичні особи повинні мати допуск до особливих робіт 97 підприємств.

Розглянуто та не погоджено переліки посад, для призначення на які фізичні особи повинні мати допуск до особливих робіт 31 підприємства.

Проведено аналіз наявності допуску до особливих робіт керівників підприємств, що здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії 32 підприємств (внесено до бази даних).

Оформлено пакет документів для проведення спеціальної перевірки 22 працівникам Держатомрегулювання.

Надано допуск до виконання особливих робіт 26 працівникам Держатомрегулювання

Надано допуск до виконання особливих робіт 26 керівникам підприємств приватної форми власності, де виконуються особливі роботи.

Розглянуто та погоджено актів визначення рівня фізичного захисту 25 підприємств.

Розглянуто та не погоджено актів визначення рівня фізичного захисту 9 підприємств.

1.6 Контроль за додержанням встановленого порядку розслідування та обліку порушень у роботі АЕС. Участь у роботі комісій з розслідування причин порушень, контроль за виконанням корегуючих заходів. Аналіз звітів з розслідування порушень у роботі ЯУ.

Порушення на АЕС України з 01.01 по 31.12.2016 року

Назва АЕС

Кількість порушень

Запорізька АЕС

6

Рівненська АЕС

1

Хмельницька АЕС

0

Чорнобильська АЕС

0

Южно – Українська АЕС

5

Разом порушень

12

І на ЗАЕС. Сталося 6 порушень в роботі ВП ЗАЕС. Взято участь в роботі 1-єї комісій з розслідування порушень. Проконтрольовано надання ВП ЗАЕС у встановлені терміни звітів з розслідування порушень, виконання 147 коригувальних заходів, передбачених звітами з розслідування порушень.

І на ХАЕС. Здійснено контроль за порядком розслідування та обліком порушень у роботі ХАЕС: 1 повідомлення віднесено до станційних порушень; 5 звітів з станційних порушень. Прийнято участь у роботі 1 комісії з розслідування причин порушень. Проведено аналіз 3 звітів.

І на ПУАЕС. Розглянуті попередні повідомлення про порушення в роботі ВП ЮУАЕС, контроль проведення розслідування порушення в роботі ВП ЮУАЕС та розглянуті звіти про розслідування порушення в роботі ВП ЮУАЕС, що відбулися 26.01.2016 року на енергоблоці № 2, 22.02.2016 року на енергоблоці № 3, 25.02.2016 року на енергоблоці № 2, 21.03.2016 року на енергоблоці № 2, 20.05.2016 року на енергоблоці № 2, 27.11.2016 року на енергоблоці № 3. Проведено розгляд звітів: про виконання коригувальних заходів, призначених за результатами розслідування відхилень в роботі ВП ЮУАЕС, термін виконання яких закінчився у 4 кварталі 2015 року та 1-3 кварталах 2016 року, про виконання коригувальних заходів, призначених за результатами розслідування порушень в роботі ВП ЮУАЕС, термін виконання яких закінчився у 4 кварталі 2015 року та 1-3 кварталах 2016 року.

І на РАЕС. Зафіксовано одне порушення (рівень подій за шкалою INES: «ниже шкалы/уровень 0»), три відхилення та три технологічних порушення.

І на ЧАЕС. Зафіксовано 1 цехове відхилення. Облікових порушень не було.

1.7 Щоденний контроль, аналіз і документування поточного стану основних параметрів роботи АЕС та СВБ блоків, згідно з вимогами безпеки.

І на АЕС. Здійснювався щоденний оперативний контроль і аналіз поточного стану виконання вимог технологічного регламенту безпечної експлуатації енергоблоків, основних параметрів та стану обладнання СВБ шляхом:

- здійснення щоденних обходів блочних щитів керування АЕС;

- здійснення один раз на тиждень обходів резервних щитів керування АЕС;

- ознайомлення із записами, які ведуться оперативним персоналом;

- бесід з оперативним персоналом;

- ознайомлення на місцях із поточним станом експлуатації обладнання та трубопроводів СВБ.

Результати оперативного контролю державні інспектори І на АЕС відображають у:

- приписах, які надаються керівництву АЕС;

- журналах систематичного нагляду на робочому місці начальника зміни станції у вигляді приписів;

- звітах про виконання контролю (перевірок);

- у вигляді письмових зауважень в оперативних журналах персоналу АЕС;

- щоденниках ведення оперативних записів державних інспекторів.

1.8 Розгляд документів та оцінка готовності енергоблоків АЕС до планового та позапланового ремонтів.

ДБЯУ. Розглянуто 14 комплектів звітних документів перед виведенням в ППР – 2016 енергоблоків, зауваження надані експлуатуючій організації.

І на АЕС. Розглянуто та узгоджено графіки проведення технічного обслуговування та ремонту обладнання, трубопроводів та арматури.

І на РАЕС. Проведено розгляд документів та оцінку готовності до ППР-2016 енергоблоків №№ 1, 2, 4, а також інформацію про заплановані роботи у період позапланового ремонту блоку № 3.

І на ЗАЕС. Проведено розгляд 5 комплектів документів перед виведенням енергоблоків у планово-попереджувальні ремонти.

І на ХАЕС. Проведено розгляд документів та оцінка готовності до ППР-2016 енергоблоків №№ 1, 2.

І на ПУАЕС. Проведено розгляд документів та оцінку готовності до ППР-2016 енергоблоків №№ 1, 2, 3.

І на ЧАЕС. Розглянуто та узгоджено графіки проведення технічного обслуговування та ремонту обладнання, трубопроводів та арматури, а також звіти з виконання ТОіР цехами-власниками обладнання.

1.9 Перевірка готовності до пуску енергоблоків АЕС та надання дозволів на пуски енергоблоків атомних станцій після проведення планових і позапланових ремонтів.

ДБЯУ. За результатами розгляду комплектів звітних документів стосовно проведення в ППР-2016 ремонтних робіт, реконструкції і випробувань обладнання та трубопроводів Державна інспекція ядерного регулювання України видала 13 окремих дозволів на пуск енергоблоків після проведення планово-попереджувального ремонту з перевантаженням активної зони. Видано окремий дозвіл на звільнення енергоблоків №№ 1, 2 ДСП ЧАЕС від пошкодженого ядерного палива.

І на АЕС виконували:

- перевірку звітної документації після ремонту обладнання систем важливих для безпеки в ППР-2015/2016;

- перевірку комплектів документів, що надавала АЕС до виводу реакторних установок блоків на максимально критичний рівень потужності після планово-профілактичного ремонту;

- перевірку готовності енергоблоків АЕС до пуску після планово-профілактичного ремонту.

І на РАЕС. Проведено перевірку звітних документів щодо отримання дозволів на пуск енергоблоку № 1 після ППР-2015 та енергоблоків №№ 2, 4 після ППР-2016.

І на ПУАЕС. Проконтрольоване виконання планово-попереджувальних та поточних ремонтів енергоблоків №№ 1, 2, 3 протягом 2016 року. Проводився контроль виконання ядерно-небезпечних та радіаційно-небезпечних робіт, ремонтних робіт на СВБ та відомості обсягів робіт, що виконувалися на енергоблоках №№ 1, 2, 3 у ППР-2016. Перевірялись зміни до Відомостей обсягів робіт на енергоблоках №№ 1, 2, 3 у ППР-2016. Перевірялись звітні документи з ремонту обладнання СБ та СВБ енергоблоків №№ 1, 3 за графіком ППР-2016. Проведено перевірку документів та готовність до виводу енергоблоків №№ 1, 3 на МКР потужності після ППР-2016. Проведена перевірка порядку виводу енергоблоків №№ 1, 3 на МКР потужності та ввімкнення в електромережу після ППР-2016.

І на ЗАЕС. Проведено 4 перевірки готовності до пуску енергоблоків ЗАЕС після проведення планово-попереджувальних ремонтів та 2 перевірки готовності до першого пуску енергоблоків ЗАЕС після виконання заходів щодо продовження терміну експлуатації. За результатами перевірок надано: 10 окремих дозволів на пуск енергоблоку після проведення планово-попереджувальних ремонтів з перевантаженням активної зони, 2 окремих дозволи на перший пуск ядерної установки енергоблоку після виконання заходів щодо продовження терміну її експлуатації. Проведено 3 перевірки готовності до пуску енергоблоків ЗАЕС після позапланових зупинок. За результатами перевірок погоджено 3 рішення щодо можливості, режиму та умов подальшої експлуатації енергоблоку, обладнання СВБ, систем та елементів РУ.

І на ХАЕС. Проведено розгляд комплектів документів перед пуском енергоблоку № 1 після проведення ППР-2016 з перевантаженням активної зони, надано 1 окремий дозвіл на пуск енергоблоку № 1 після проведення ППР-2016 з перевантаженням активної зони.

1.10 Розгляд та погодження рішень та звітів щодо впровадження реконструкцій та модернізацій.

Фахівцями ДБЯУ розглянуто:

 

 

ЗАЕС

РАЕС

ХАЕС

ЮУАЕС

НАЕК «Енергоатом», ІЯД НАНУ, СНУЯЕіП, «Джерело нейтронів» тощо

узгоджено

повернуто

узгоджено

повернуто

узгоджено

повернуто

узгоджено

повернуто

узгоджено

повернуто

Технічні рішення

136

18

20

11

6

2

33

13

12

3

Технічні специфікації, технічні умови, технічні завдання

1

-

-

-

-

2

-

-

28

29

Програми, графіки, інші документи

38

14

10

1

-

-

26

3

44

7

Звіти про виконання заходів Концепції

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Звіти про виконання заходів КзППБ

40

-

4

-

4

-

7

3

-

1

 

 

ЧАЕС

узгоджено

повернуто

Технічні рішення

16

-

Технічні специфікації, технічні умови, технічні завдання, технічні проекти

2

-

Програми, графіки, інші документи

19

-

Звіти про виконання заходів

-

-

Інші документи

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11 Реєстрація (зняття з реєстрації) та участь у технічному опосвідченні обладнання та трубопроводів АЕС.

 

Інспекції на АЕС

ЗАЕС

РАЕС

ХАЕС

ЧАЕС

ЮУАЕС

Реєстрація обладнання/трубопроводів

0/2

-

-

-

-

Перереєстрація обладнання/трубопроводів

-

-

-

-

-

Зняття з реєстрації обладнання/трубопроводів

-

-

-

-

-

Технічне опосвідчення обладнання/ трубопроводів/ арматури

156/

110/

771

896/774/

965

385/380/0

25/9/29

1383/873/0

Контроль роботи комісії (участь в роботі комісії) з атестації технологій зварювання

-

-

-

3

1

Контроль роботи комісії (участь в роботі комісії) з атестації зварників

-

-

-

-

-

1.12 Розгляд та погодження технічних рішень щодо продовження терміну експлуатації систем (елементів), важливих для безпеки ядерних установок.

Фахівцями ДБЯУ:

Розглянуто та узгоджено – 40;

Направляємо на перевірку повноти усунення зауважень – 32;

Розглянуто та направлено на доопрацювання – 17;

Розглянуто та направлено до ДНТЦ ЯРБ на державну експертизу – 26;

Розглянуто та направлено на оцінку – 16;

Розглянуто та узгоджено з умовами – 3;

Повернуто без розгляду – 2.

1.12.1 Розгляд ТУ та технічних завдань.

Фахівцями ДБЯУ:

Розглянуто та узгоджено – 80;

Розглянуто та направлено на доопрацювання – 8;

Розглянуто та направлено до ДНТЦ ЯРБ на державну експертизу – 41;

Розглянуто та направлено до ДНТЦ ЯРБ на оцінку доопрацювання – 16.

1.12.2 Кваліфікація обладнання.

Фахівцями ДБЯУ:

Розглянуто та узгоджено – 67;

Розглянуто та направлено до ДНТЦ ЯРБ на державну експертизу – 66;

Розглянуто та направлено до ДНТЦ ЯРБ на оцінку доопрацювань – 39;

Розглянуто та направлено документи на доопрацювання – 65;

Розглянуто та узгоджено за умови усунення зауважень – 1;

Повернуто без розгляду – 6.

1.13 Розгляд та погодження рішень щодо зміни термінів технічного опосвідчення обладнання та трубопроводів, регламентних випробувань і перевірок на працездатність СВБ ядерних установок.

 

ЗАЕС

РАЕС

ЮУ АЕС

ХАЕС

ЧАЕС

Розглянуто рішень

4

-

1

-

3

Погоджено рішень

3

-

1

-

3

Повернуто рішень на доопрацювання

1

-

-

-

-

1.14 Розгляд та погодження технічних рішень щодо продовження терміну експлуатації систем (елементів), важливих для безпеки ядерних установок.

 

ЗАЕС

РАЕС

ЮУАЕС

ХАЕС

ЧАЕС

Розглянуто ТР

174

147

117

125

16

Погоджено ТР

172

139

114

122

14

Повернуто ТР на доопрацювання

2

8

3

3

2

Розглянуто програм (інших документів) проведення обстеження технічного стану обладнання

46

26

8

4

-

1.15 Реєстрація і технічне опосвідчення обладнання і трубопроводів Інституту ядерних досліджень НАН України.

Проведено технічне опосвідчення обладнання та трубопроводів.

1.16 Участь представників Держатомрегулювання у роботі екзаменаційних комісій з перевірки знань норм, правил та стандартів з безпеки у керівного складу АЕС та посадових осіб ліцензіатів.

Найменування заходу

ДБЯУ

Інспекції на АЕС

ЗАЕС

РАЕС

ХАЕС

ЧАЕС

ЮУАЕС

Перевірка знань норм, правил та стандартів із безпеки у осіб керівного складу, які забезпечують ядерну та радіаційну безпеку АЕС

-

915

126

41

161

266

Контроль та участь в роботі комісій з перевірки знань у посадових осіб Ліцензіатів (МЕВПУ, МНСУ, НАЕК «Енергоатом» та інші)

73

-

-

-

23

-

Контроль та участь в роботі комісій з перевірки знань норм, правил та стандартів з безпеки у працівників ВП АЕС, підрядних організацій

49

335

225

135

19

162

1.17 Розгляд положень про перевірку знань правил, норм та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

ДБЯУ. Проведено розгляд та узгодження у встановленому порядку Положень про перевірку знань правил, норм та стандартів з ядерної і радіаційної безпеки у керівників та фахівців, а також переліків контрольних питань 40 організацій – постачальників послуг Міненерговугілля України.

Розглянуто та погоджено:

- «Технический проект «Автоматизированная система компьютерного обучения и контроля знаний в области ядерной и радиационной безопасности» ДП «НАЕК «Енергоатом»;

- зміни № 4 і продовження терміну дії стандарту СТП 0.18.023-2003 «Система підготовки персонала НАЭК «Энергоатом». Требования к техническим средствам обучения персонала АЭС» до 22.08.2021 року;

- звіти за І-ІІІ квартали 2016 року про виконання «Концептуального галузевого технічного рішення…» № ОТР-М. 1234.18-225-13;

- зміни № 2 до «Положения о порядке проверки знаний правил, норм и стандартов по ядерной и радиационной безопасности и технической эксплуатации АЕС у персонала ОП «Запорожская АЭС» ОО.ВН.ПЛ.18-15;

- «Положення про порядок перевірки знань персоналу ВП «Рівненська АЕС» 052-4-П-НТЦ;

- зміни №№ 6-7 до «Положения о проверке знаний законодательства, норм, правил и стандартов по ядерной и радиационной безопасности у персонала ГСП «Чернобыльская АЭС» 101П-С.

І на ЧАЕС. Проведено розгляд сповіщення про зміни до «Положення про перевірку знань правил, норм та стандартів з ядерної, радіаційної безпеки у керівників, професіоналів, спеціалістів державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС», 101П-С.

1.17.1 Розгляд та погодження типових програм підготовки персоналу, посадових осіб та документів ЕО, які встановлюють вимоги до підготовки персоналу.

ДБЯУ. Розглянуто та погоджено:

- зміни № 1 до «Типовой программы подготовки на должность ведущего инженера управления турбиной для АЭС с блоками ВВЭР-1000» ПП-К.0.18.004-13 та продовження терміну дії до 06.11.2019 року;

- зміни № 1 до «Типовой программы подготовки на должность начальника смены турбинного отделения (цеха) для АЭС с блоками ВВЭР-1000» ПП-К.0.18.013-13 та продовження терміну дії до 06.11.2019 року;

- звіти ДП «НАЕК «Енергоатом» за IV квартал 2015 року, І-ІІІ квартали 2016 року про стан виконання «Програми модернізації ПМТ енергоблоків АЭС на 2016-2020 роки»
ПМ – Д.0.18.344-15;

- зміни № 2 до «Типовой программы подготовки на должность начальника смены блока для АЭС с блоками ВВЭР-1000» ПП-К.0.18.014-12 та продовження терміну дії до 20.03.2019 року;

- зміни № 1 до «Типовой программы подготовки на должность начальника смены цеха тепловой автоматики и измерений для АЭС с блоками ВВЭР-1000» ПП-К.0.18.016-12 та продовження терміну дії до 20.03.2019 року;

- «Отчёт о лицензируемой подготовке персонала ГСП «Чернобыльская АЭС» за період з 03.12.2015 року по 02.12.2016 рік»;

- «Звіт про ліцензовану підготовку персоналу визначених посад у навчально-тренувальних центрах ВП АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» за період з 19.07.2015 року по 19.07.2016 рік».

1.18 Розгляд заяви та комплекту документів до неї щодо отримання (продовження) ліцензій оперативному персоналу на право безпосереднього управління РУ.

Найменування заходу

ДБЯУ

Перевірено Інспекціями на АЕС

ЗАЕС

РАЕС

ХАЕС

ЧАЕС

ЮУАЕС

Розглянуто заяв та комплектів документів

177

71

31

38

-

41

Видано ліцензій Держатомрегулювання

20

-

-

-

-

-

Продовжена дія ліцензії у новій посаді

35

-

-

-

-

-

Продовжена дія ліцензії (чергове)

86

-

-

-

-

-

Зупинена дія ліцензії

14

-

-

-

-

-

Анульовано ліцензій

21

-

-

-

-

-

Оновлено ліцензій

1

-

-

-

-

-

1.18.1 Розгляд заяви та комплекту документів до неї щодо отримання (продовження) ліцензій на провадження діяльності посадових осіб ЕО.

Найменування заходу

ДБЯУ

Розглянуто заяв та комплектів документів

52

 

Видано ліцензій Держатомрегулювання

6

Продовжена дія ліцензії у новій посаді

3

 

Продовжена дія ліцензії (чергове)

42

 

Зупинена дія ліцензії

4

 

Анульовано ліцензій

4

 

Внесено зміни

1

 

Оновлено ліцензій

0

 

1.18.2 Розгляд заяви та комплекту документів до неї на отримання (продовження) ліцензії на підготовку персоналу в УТЦ для експлуатації ЯУ, відповідно до переліку посад.

ДБЯУ. Розглянуто та продовжено дію ліцензії серії ЕО № 000946 Державному спеціалізованому підприємству «Чорнобильська АЕС» на право здійснення виду діяльності «підготовка персоналу для експлуатації ядерної установки Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» в навчально-тренувальному центрі ДСП «ЧАЕС».

1.19 Розробка інспекційних процедур (програм, планів) за напрямками діяльності ліцензіатів.

Усіма інспекційними підрозділами розроблялись інспекційні плани перед кожним проведенням інспекційної перевірки та обстеження. Розроблено інспекційних планів (обстежень): ДБЯУ – 10; УЯЗГ – 8; УРБ – 6; УРАВ – 9; І на ЗАЕС – 5; І на РАЕС – 5;
І на ХАЕС – 9; І на ЧАЕС – 10; І на ЮУАЕС – 5; Північна ІЯРБ – 119; Північно-західна ІЯРБ – 84; Західна ІЯРБ – 80; Південна ІЯРБ – 60; Південно-східна ІЯРБ – 25; Центральна ІЯРБ – 36; Східна ІЯРБ – 167; Кримська ІЯРБ – 0.

 

 

 

1.20 Контроль реалізації заходів, спрямованих на запобігання аваріям на ядерних установках та забезпечення готовності до ліквідації наслідків таких аварій.

Найменування заходу

Інспекції на АЕС

ЗАЕС

РАЕС

ХАЕС

ЧАЕС

ЮУАЕС

Перевірка стану аварійної готовності АЕС, включаючи функціонування внутрішнього та зовнішнього кризових центрів АЕС

-

-

-

-

-

Участь у загально-станційному протиаварійному тренуванні з активізацією ІКЦ

-

1

-

-

-

Участь у загально-станційних тренуваннях на АЕС з метою регулюючої оцінки (без ІКЦ)

1

6

1

4

7

Контроль за проведенням протиаварійних тренувань оперативного персоналу:

- блочні

- цехові

 

 

-

12

 

 

4

1

 

 

34

-

 

 

62

16

 

 

22

5

І на ПУАЕС. Взято участь у проведені тактико-спеціальних навчань, які були проведені антитерористичним підрозділом служби безпеки України сумісно з Національною поліцією України, Державною службою з надзвичайних ситуацій України, Національною гвардією України, представниками державної та міської влади. Метою навчань стало підвищення рівня взаємодії учасників по упередженню умовного теракту на стратегічно-важливому об’єкті.

1.21 Виконання доручень керівництва Держатомрегулювання з питань наглядової діяльності, підготовка та надання матеріалів органам законодавчої та виконавчої влади щодо наглядової діяльності.

І на ЗАЕС. За дорученням керівництва Держатомрегулювання з питань наглядової та інших видів діяльності виконано 24 доручення. Усі дорученням виконувались у встановлені терміни.

І на ЧАЕС. Усі дорученням керівництва Держатомрегулювання виконувались у встановлені терміни. За дорученням керівництва Держатомрегулювання проведена позапланова інспекційна перевірка забезпечення функціонування систем теплопостачання ДСП ЧАЕС на етапі зняття з експлуатації в обсязі, передбаченому проектом. За результатами складено припис.

І на ХАЕС. За дорученням керівництва Держатомрегулювання з питань наглядової та інших видів діяльності:

- надані зауваження і пропозиції щодо перегляду НП 306.2.106-2005 «Вимоги до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їх безпеки»;

- взято участь у приймальних випробуваннях вимірювальних каналів АСРК СК з блоками детектування потужності γ – випромінювання типу БДБГ-09 з перетворювачами інтерфейсу ПІ-09 виробництва «НВПП «Спаринг-Віст Центр», перед введенням в промислову експлуатацію;

- надані зауваження та пропозиції до «Положення про порядок одержання окремого дозволу Держатомрегулювання на випробування ї на проведення ЯНР, які не передбачені проектом та експлуатаційною документацією» ПЛ-Д.0.06.357-13;

- надані зауваження та пропозиції до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» в частині його поширення на нагляд у сфері ЯРБ;

- надані пропозиції у проект змін до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»;

- надані пропозиції у проект «Вимоги до внутрішнього та зовнішнього кризових центрів АЕС». Усі дорученням виконувались у встановлені терміни.

І на РАЕС. За дорученням керівництва Держатомрегулювання з питань наглядової та інших видів діяльності виконано:

- взято участь в технічній нараді по результатам виконання ППР-2015 енергоблоку № 1 та можливості виводу реакторної установки на мінімально-контрольований рівень потужності;

- взято участь в приймальних випробуваннях випрямлячів ВУ-ДГ-11 енергоблоку № 1;

- взято участь в приймальних випробуваннях обладнання ПТК АРМ РОМ енергоблоку № 1;

- взято участь в приймально-здавальних випробуваннях обладнання МЩ БОУ-3, МЩ БОУ-4 енергоблоку № 2;

- взято участь в перевірці щеплення ТВЗ касет АРК з промштангами при збиранні реактора ВВЕР-440 енергоблоку № 2 та перевірці зусилля затирання касет АРК;

- взято участь в технічній нараді по результатам виконання ППР-2016 енергоблоку № 2 та можливості виводу реакторної установки на мінімально-контрольований рівень потужності;

- взято участь у роботі комісії на приймальних випробуваннях установок автоматичного газового пожежогасіння в приміщеннях електрощитових РДЕС-21, 22, 23 на енергоблоці
№ 2
;

- відповідно до листа ДІЯРУ № 20-21/32 від 13.07.2016 року, листа начальника Управління СБУ в Рівненській області № 25/343 від 30.06.2016 року проведено позапланову інспекційну перевірку «Щодо можливих порушень посадовими особами ВП РАЕС норм і правил ядерної та радіаційної безпеки, відповідно листа начальника Управління СБУ в Рівненській області від 30.06.2016 року № 25/343». За результатами складено акт інспекційної перевірки;

- відповідно до звернення ВП РАЕС «Про проведення випробувань» державні інспектори І на РАЕС були присутніми на приймально-здавальних випробуваннях ДГ-42 після проведеного йому капітального ремонту в ППР-2016 енергоблоку № 4;

- взято участь в технічній нараді по результатам виконання ППР-2016 енергоблоку № 4 та можливості виводу реакторної установки на мінімально-контрольований рівень потужності;

- взято участь в загально станційному протиаварійному тренуванні з активізацією внутрішнього кризового центра (з умовним оповіщенням);

- взято участь в проведеному ДНТЦ ЯРБ семінарі на тему «Подходы к использованию риск-информированных подходов в инспекционной деятельности. Презентация технического пособия для энергоблока № 1 РАЭС»;

- взято участь в якості спостерігача за проведенням інвентаризації свіжого ядерного палива у вузлах свіжого палива ВП РАЕС;

- проведено аналіз документу СОУ НАЕК 064:2016 «Поводження з ядерним паливом. Перевантаження палива в реакторі ВВЕР-1000. Номенклатура нейтронно-фізичних розрахунків та експериментів». Усі дорученням виконувались у встановлені терміни.

І на ПУАЕС. За дорученням керівництва Держатомрегулювання з питань наглядової та інших видів діяльності:

- надані зауваження і пропозиції щодо перегляду НП 306.2.106-2005 «Вимоги до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їх безпеки»;

- надані зауваження та пропозиції до «Положення про порядок одержання окремого дозволу Держатомрегулювання на випробування ї на проведення ядерно-небезпечних робіт, які не передбачені проектом та експлуатаційною документацією» ПЛ-Д.0.06.357-13;

- надані пропозиції у проект «Вимоги до внутрішнього та зовнішнього кризових центрів АЕС»;

- надані пропозиції у проект змін до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»;

- підготовлені та направлені відомості щодо прогнозних значень на 2017-2019 роки показника «Видано дозволів на виконання певних робіт чи операцій на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки», які видаватимуться І на ПУАЕС у 2017-2019 роках;

- взято участь у приймальних випробуваннях установок неавтоматичного газового пожежогасіння (УНГП) у приміщеннях АКНП 1-го комплекту (1ДО830/2), АКНП 2-го комплекту (1УБ902) та РЩУ (1ДО807) енергоблоку № 1;

- взято участь, в якості незалежного спостерігача, в роботі комісії з інвентаризації СЯП на вузлі свіжого палива;

- надані зауваження і пропозиції до проектів нормативних документів СОУ НАЕК 064:2016 «Поводження з ядерним паливом. Перевантаження палива в реакторі ВВЕР-1000. Номенклатура експлуатаційних нейтронно-фізичних розрахунків та експериментів» та СОУ НАЕК 003:2016 «Управління документацією. Порядок розроблення, реєстрації, обліку та впровадження технічних рішень»;

- надані зауваження і пропозиції до проектів документів щодо планування та здійснення нагляду за безпекою на атомних станціях, що підготовлені ДНТЦ ЯРБ у рамках міжнародного проекту UK/TS/42 («Концепція з нагляду за безпекою атомних станцій на етапі життєвого циклу «експлуатація», «Методика планування інспекційної діяльності. Інтегральної системи нагляду за безпекою», «Методика розрахунку показників безпеки. Інтегральної системи нагляду за безпекою», «Про інтегральну систему нагляду за безпекою в Держатомрегулюванні». Усі дорученням виконувались у встановлені терміни.

1.22 Нагляд за дотриманням вимог законодавства, норм та правил у частині обліку та контролю ядерних матеріалів організаціями, підприємствами, установами, що мають ядерні матеріали.

УЯЗГ. Проведені планові інспекційні перевірки функціонування системи обліку та контролю ядерних матеріалів УДВП «ІЗОТОП» м. Київ, ДСП «Одеський ДМСК». За результатами надані акти інспекційних перевірок. Взято участь у складі додаткового доступу МАГАТЕ Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України м. Київ, УДВП «ІЗОТОП» м. Київ.

І на ПУАЕС. Проведена планова інспекційна перевірка щодо функціонування системи обліку та контролю ядерних матеріалів. За результатами надано припис.

І на РАЕС. Проведена планова інспекційна перевірка щодо функціонування системи обліку та контролю ядерних матеріалів. За результатами надано припис.

1.23 Постановка на державний облік ядерних матеріалів на підприємствах, що не є установками.

УЯЗГ. Не проводилась.

1.24 Організація постановки на облік ядерних матеріалів (ЯМ), вилучених із незаконного обігу.

УЯЗГ. Матеріалів, вилучених із незаконного обігу не було.

1.25 Організація погодження Україною кандидатур інспекторів МАГАТЕ для здійснення інспекційної діяльності на установках України.

УЯЗГ. Не проводилось.

1.26 Одержання та обробка звітів про зміни інвентарної кількості та переміщення ЯМ на підприємствах.

УЯЗГ. Одержано та оброблено 253 звітів.

1.27 Ведення інформаційної системи з обліку ЯМ.

УЯЗГ. Інформаційна система з обліку ЯМ велась постійно.

1.28 Надання до МАГАТЕ.

УЯЗГ:

- зміни до інформації про конструкцію ядерних установок – 22 DIQ: RKH0, RKH1, RKH2, RKQ0, RKZ0, RKZ1, RKZ2, RKZ3, RKZS, RKH2, RKK1, RKQ5, RKH2, RKZ5, RKCA, RKH2, RKQ0, RKH2, RKQ0, RKZ0, RKZS, RKK1;

- попередніх повідомлень про експорт і імпорт ЯМ – 13 повідомлень про імпорт ЯМ та 3 повідомлення про експорт ЯМ;

- звітів про зміни інвентарної кількості ЯМ (ICR) – 79 звітів;

- звітів за результатами інвентаризації ЯМ (PIL+MBR) – 48 звітів;

- графіків отримання та відправлення ЯМ – направлено графіки на 3, 4 квартали 2016 року та 2017 рік;

- графіків проведення ремонтів основного обладнання при відкритті активної зони – направлено графіки на 3, 4 квартали 2016 року та 2017 рік;

- графіків проведення фізичної інвентаризації у кожній зоні балансу ЯМ - направлено графіки на 3, 4 квартали 2016 року та 2017 рік.

Направлено до МАГАТЕ електронною поштою поновлення інформації, яка надається в рамках Додаткового протоколу до Угоди (52 декларації).

1.29 Надання до міністерств та відомств узагальнених результатів інспекцій МАГАТЕ на ядерних установках України.

УЯЗГ. Не запитувались.

1.30 Надання інформації про радіаційні дози інспекторів МАГАТЕ.

УЯЗГ. Надана до МАГАТЕ інформація про радіаційні дози інспекторів МАГАТЕ отримані на установках України за 4 квартал 2015 року, за 1, 2, 3 квартали 2016 року.

2. Інспекційна діяльність.

2.1 Проведення інспекційних перевірок діяльності територіальних органів Держатомрегулювання.

Комісією Держатомрегулювання проведені дистанційні перевірки І на РАЕС, І на ЮУАЕС, Південної ІЯРБ за 2015-2016 роки, за напрямами основної діяльності. За результатами перевірок складені звіти та розроблені плани заходів щодо усунення недоліків і виконання рекомендацій, виявлених в результаті перевірок.

2.2 Проведення інспекційних перевірок та обстежень.

Структурні підрозділи

Інспекційні перевірки

Інспекційні обстеження план/проведено

заплановано

проведено

ДБЯУ

5

4

3/6

УЯЗГ

14

7

0/1

УРБ

1

3

3/3

УРАВ

3

9

4/3

Інспекція на ЗАЕС

4

5

0

Інспекція на РАЕС

4

5

0

Інспекція на ХАЕС

6

9

0

Інспекція на ЧАЕС

9

10

0

Інспекція на ЮУАЕС

5

5

0

Північна інспекція

12

51

70/68

Північно-західна інспекція

28

30

44/54

Західна інспекція

57

61

20/19

Південна інспекція

36

50

30/10

Південно-східна інспекція

13

8

24/17

Центральна інспекція

27

18

23/18

Східна інспекція

123

121

1/46

Кримська інспекція

0

0

0

Разом

347

396

222/245

2.3 За результатами інспекційної діяльності структурних інспекційних підрозділів Держатомрегулювання ліцензіатам було надано:

Структурний підрозділ

Приписи/ виявлено порушень

Акт

Акти інспекційних обстежень

ДБЯУ

0

4

6

УЯЗГ

1/14

2

0

УРБ

1/11

0

3

УРАВ

8/47

1

3

Інспекція на ЗАЕС

1/1

4

0

Інспекція на РАЕС

4/11

1

0

Інспекція на ХАЕС

3/10

6

0

Інспекція на ЧАЕС

10/92

0

0

Інспекція на ЮУАЕС

5/27

0

0

Північна інспекція

5/22

47

67

Північно-західна інспекція

68/148

7

9

Західна інспекція

45/113

23

12

Південна інспекція

28/59

24

8

Південно-східна інспекція

14/58

3

8

Центральна інспекція

17/61

5

14

Східна інспекція

118/273

32

16

Кримська інспекція

0

0

0

Разом

328/947

159

146

2.4 Проведення позапланових інспекційних перевірок (обстежень).

Проведені позапланові перевірки: ДБЯУ – 4; УЯЗГ – 1; УРБ – 4; УРАВ – 3; І на ПУАЕС – 0; І на ЧАЕС – 2; І на ХАЕС – 3; І на РАЕС – 1; І на ЗАЕС – 1; Північна ІЯРБ – 52; Північно-західна ІЯРБ – 22; Західна ІЯРБ – 12; Південна ІЯРБ – 6; Південно-східна ІЯРБ – 6; Центральна ІЯРБ – 12; Східна ІЯРБ – 41; Кримська ІЯРБ – 0.

2.5 Інспекційні перевірки (обстеження) стану фізичного захисту ЯУ, ЯМ, РАВ, ДІВ та умов ліцензій щодо забезпечення фізичного захисту.

І на ХАЕС. Проведена планова інспекційна перевірка системи фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання. За результатами надано акт інспекційної перевірки.

І на ПУАЕС. Проведена планова інспекційна перевірка функціонування системи фізичного захисту. За результатами надано припис.

І на ЧАЕС. Проведена планова інспекційна перевірка функціонування системи фізичного захисту. За результатами надано припис.

УЯЗГ. Взято участь: в спільному командно-штабному тренуванні на ВП «ХАЕС», в спільному командно-штабному тренуванні на ВП «ХАЕС» з перевірки Плану взаємодії на випадок вчинення диверсії щодо ядерних об’єктів та ядерних матеріалів з Планом аварійного реагування. У складі комісії УРБ проведено планове інспекційне обстеження стану забезпечення фізичного захисту на ДП «Бар'єр». За результатами надано припис. Проведена позапланова інспекційна перевірка ДСП «Київський ДМСК» щодо вимог акту-припису Держатомрегулювання від 10.10.2013 року № 13-27/735, стану фізичного захисту та причин, що призвели до виникнення ситуації, викладеної в листі ГУ СБ України в м. Києві та Київській області від 02.09.2016 року № 51/4/3-7849 «Щодо результатів проведення оперативного експерименту на ДСП «Київський ДМСК». За результатами надано акт-припис.

2.6 Проведення перевірок ліцензіатів у 30-км зоні відчуження, які здійснюють діяльність щодо поводження з РАВ і використовують ДІВ, а також виконують проектування та будівництво сховищ для захоронення РАВ.

УРАВ. Проведено:

- позапланова інспекційна перевірка підприємств зони відчуження ДСП «ЦППРВ», ДСП «Чорнобильська АЕС» та підрядних підприємств, які залучаються до робіт з демонтажу обладнання і металоконструкцій ЧАЕС і звільнення їх від регулюючого контролю, ПП «Промметбуд» і ТОВ «Метал-Сервіс Плюс». За результатами перевірки: ДСП «Чорнобильська АЕС» надано припис, ДСП «ЦППРВ» надано припис, ПП «Промметбуд» надано припис, з метою припинення порушень законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки видано розпорядження № 128-24-10П від 05.08.2016 року та складено протокол про адміністративне правопорушення № 03/16 від 05.08.2016 року на директора ПП «Промметбуд» Резніченка В.А., ТОВ «Метал-Сервіс Плюс» надано припис, з метою припинення порушень законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки видано розпорядження №130-24-10П від 05.08.2016 року та складено протокол про адміністративне правопорушення № 04/16 від 05.08.2016 року на директора ТОВ «Метал-Сервіс Плюс» Орловського А.В.;

- планову інспекційну перевірку ДСП «ЦППРВ» в рамках провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами. За результатами надано припис.

2.7 Перевірка здійснення комплексу робіт при знятті з експлуатації енергоблоків 1-3 ДСП ЧАЕС та виконання ПЗЗ на об’єкті «Укриття».

УРАВ. Планову інспекційну перевірку ДСП «Чорнобильська АЕС» щодо стану та безпеки виконання робіт в рамках перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та зняття з експлуатації ДСП ЧАЕС. З результатами надано припис.

І на ЧАЕС. Проведено 10 перевірок здійснення комплексу робіт при знятті з експлуатації енергоблоків №№ 1, 2, 3 ДСП ЧАЕС та з них 2 перевірка виконання ПЗУ на об’єкті «Укриття»

 

2.8 Застосування примусових заходів до фізичних осіб у разі порушення ними правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

Структурні підрозділи

95 КУпАП

ст. 188-18 КУпАП

Усього

Кількість справ/ притягнуто до відповідальності осіб

Сума штрафу (грн.)

Кількість справ/ притягнуто до відповідальності осіб

Сума штрафу (грн.)

Кількість справ/ притягнуто до відповідальності осіб

Сума штрафу (грн.)

ДБЯУ

1/1

1190/

1190

0

0

1/1

1190/

1190

УРАВ**

4/3

4760/

4760

0

0

4/3

4760/

4760

УРБ

0

0

0

0

0

0

УЯЗГ

0

0

0

0

0

0

Інспекція на ХАЕС

0

0

0

0

0

0

Інспекція на ЗАЕС

5/5

8670/

8670

0

0

5/5

8670/

8670

Інспекція на РАЕС

0

0

0

0

0

0

Інспекція на ЮУАЕС

0

0

0

0

0

0

Інспекція на ЧАЕС*

1/0

0

0

0

1/0

0

Північна інспекція

0

0

0

0

0

0

Північно-західна інспекція

0

0

0

0

0

0

Західна інспекція

11/11

3740/

3740

0

0

11/11

3740/

3740

Південна інспекція

0

0

3/3

1530/

1530

3/3

1530/

1530

Південно-східна інспекція

0

0

0

0

0

0

Центральна інспекція

19/19

7140/

7140

4/4

1700/

1700

23/23

8840/8840

Східна інспекція

3/3

2550/

2550

1/1

680/680

4/4

3230/3230

Кримська інспекція

0

0

0

0

0

0

Разом

44/42

28050/

28050

8/8

3910/

3910

52/50

31960/

31960

* І на ЧАЕС – постанова оскаржена у Славутицькому міському суді Київської області. Славутицький міський суд Київської області, постановив: адміністративний позов задовольнити, визнати протиправною та скасувати постанову заступника головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Мазуренка Володимира Климентійовича № 01 від 09.03.2016 року у справі про адміністративне правопорушення про накладення на Білика Андрія Олександровича адміністративного стягнення за вчинення правопорушення, передбаченого ч. І ст. 188-18 КУпАП, у вигляді штрафу в розмірі 1190 гривень.

** УРАВ – Директор Департаменту з питань безпеки ядерних установок – заступник Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України керуючись статтею 25 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», а також статтями 247 та 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення, постановив: закрити справу про вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з порушеннями законодавства у сфері використання ядерної енергії, норм і правил ядерної та радіаційної безпеки, документів дозвільного характеру та приписів, щодо Ходорівського Михайла Степановича.

 

 

 

 


2.9 Застосування примусових заходів до юридичних осіб у разі порушення ними правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

Структурні підрозділи

Кількість справ/ притягнуто до відповідальності суб’єкту діяльності

Сума штрафу (грн.)

Інспекція на ЧАЕС*

1/0

0/0

ДБЯУ

1/1

170000/170000

Північно-західна інспекція

1/1

25000/25000

Західна інспекція**

4/2

17000/17000

Разом

7/4

212000/212000

* І на ЧАЕС – начальник Інспекції з ядерної безпеки на ЧАЕС – заступник Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України постановив закрити провадження у справі за порушення, відповідальність за яке передбачена статтею 171 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії».

** Західна інспекція – начальник Західної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки – заступник Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України постановив закрити два провадження у справах за порушення, відповідальність за які передбачена статтею 171 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії».

2.10 Проведення інспекційних перевірок системи підготовки персоналу АЕС.

І на ПУАЕС. Проведена планова інспекційна перевірка організації роботи з ліцензованим персоналом. За результатами надано припис.

І на ХАЕС. Проведена планова інспекційна перевірка організації роботи з персоналом. За результатами надано акт.

2.11 Інспекційні перевірки СВЯП.

ДБЯУ. Проведено інспекційне обстеження ДСП «Чорнобильська АЕС» перед видачою окремого письмового дозволу на початок робіт зі звільнення та перевезення пошкодженого відпрацьованого ядерного палива з блоків №№ 1, 2 в СВЯП-1. За результатами надано акт інспекційного обстеження.

2.12 Участь в інспекціях МАГАТЕ.

Інспекційний підрозділ

Участь в інспекціях МАГАТЕ

УЯЗГ

3

Інспекція на ЗАЕС

14

Інспекція на РАЕС

8

Інспекція на ХАЕС

4

Інспекція на ЧАЕС

10

Інспекція на ПУАЕС

3

Разом

42

За результатами участі у роботі комісій МАГАТЕ Інспекції на АЕС надавали відповідні звіти до УЯЗГ.

УЯЗГ. Організація інспекцій МАГАТЕ у суб’єктів діяльності.

Організовано 44 інспекції МАГАТЕ на установках України та 3 додаткових доступи: ЗАЕС – 19 інспекції (з них 2 неоголошені інспекції), РАЕС – 8 інспекцій (з них 2 неоголошені інспекції), ХАЕС – 3 інспекції, ЮУАЕС – 4 інспекції (з них 2 неоголошені інспекції), ЧАЕС – 6 інспекцій та 1 додатковий доступ, ХФТІ – 2 інспекції (з них 1 неоголошена інспекція) та 1 додатковий доступ, КІЯД – 2 інспекції (з них 1 неоголошена інспекція) та 1 додатковий доступ та 3 інспекції на підприємствах України, які підпадають під вимоги Додаткового протоколу до Угоди про гарантії: ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ПАТ Дніпроважмаш, ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова м. Дніпро і додатковий доступ на ПАТ «Енергомашспецсталь» м. Краматорськ.

 

Директор Департаменту з питань безпеки ядерних

установок – заступник Головного державного інспектора

з ядерної та радіаційної безпеки України Б.В. Столярчук

 

Зубов О.П.

2922107

 


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux