Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Постанова Колегії Держатомрегулювання від 04.07.2024 № 05
Опубліковано 09 липня 2024 року о 09:15

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА КОЛЕГІЇ

від 04 липня 2024 р. м. Київ №  05 

Про стан функціонування 

Центрального виробничого майданчика

ДСП «Об’єднання «Радон»

Наказом Державного агентства України з управління зоною відчуження (далі – ДАЗВ) від 19 червня 2019 року № 122-19 створено підприємство - ДСП «Об’єднання «Радон», до складу якого увійшли Харківська, Дніпровська, Львівська, Одеська міжобласні філії та Центральний виробничий майданчик (ЦВМ).

Основним завданням діяльності міжобласних філій та ЦВМ ДСП «Об’єднання «Радон» є збирання та тимчасове зберігання РАВ, що утворюються у результаті діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ), у тому числі відпрацьованих ДІВ, що переведені у категорію РАВ, у сховищах РАВ на майданчиках пунктів зберігання радіоактивних відходів (далі - ПЗРВ).

Сховища РАВ на майданчиках ПЗРВ споруджені у 60-х – 70-х роках минулого сторіччя за типовими проєктами. Більшість сховищ РАВ на ПЗРВ були повністю заповнені та законсервовані до прийняття у 1996 році рішення щодо переходу спеціалізованих підприємств ДК «УкрДО «Радон» на технологію тимчасового контейнерного зберігання РАВ. Для цих сховищ РАВ мають бути прийняті рішення щодо вилучення та подальшого поводження з вилученими РАВ.

ДСП «Об’єднання «Радон» з 1990-х років продовжує впроваджувати заходи щодо перепрофілювання та переоснащення спеціалізованих підприємств з метою переходу від технології захоронення РАВ до збирання та контейнерного зберігання РАВ.

У 90-х роках минулого сторіччя на майданчиках ПЗРВ були споруджені сховища РАВ ангарного типу, що забезпечило можливість контейнерного зберігання РАВ, подальшого безпечного вилучення РАВ з метою переміщення на довгострокове зберігання/захоронення до централізованих сховищ РАВ на комплексі виробництв

«Вектор» у зоні відчуження.

Також, типовими проектами сховищ РАВ на ПЗРВ були передбачені сховища колодязного типу для РАВ, у вигляді ампульованих відпрацьованих ДІВ. У 2009 році через відсутність технологій вилучення РАВ із цих сховищ, рішень щодо зняття їх з експлуатації тощо, Держатомрегулюванням було прийнято рішення щодо припинення подальшого розміщення відпрацьованих ДІВ у цих сховищах.

Крім цього на ЦВМ ДСП «Об’єднання «Радон» критичною є ситуація щодо стану безпеки зберігання рідких РАВ.

Стан безпеки поводження з РАВ на Центральному виробничому майданчику (ЦВМ) ДСП «Об’єднання «Радон»:

 

1. Аварійний стан сховищ для зберігання твердих РАВ № 5, 6, 7.

У 90-ті роки минулого сторіччя на законсервованих сховищах твердих РАВ №№ 5, 6, 7, заповнення яких здійснювалось за технологією захоронення, за результатами радіаційного контролю було виявлено підвищену концентрацію тритію (Н3) над сховищами № 5, 6, 7. Причиною було визнано порушення цілісності (розгерметизація) бар’єрів утримання та ізоляції РАВ законсервованих сховищ №№ 5, 6, 7 та, в результаті, потрапляння та накопичення води з атмосферних опадів у заповнених твердими РАВ сховищах. Цей факт було кваліфіковано як радіаційну аварію I групи, згодом як промислову аварію, наслідки якої не вийшли за межі майданчику ПЗРВ.

Першочергові заходи з ліквідації цієї аварії включали спорудження ангару-накриття над аварійними сховищами РАВ №№ 5, 6, 7 з метою захисту від потрапляння атмосферних опадів у ці сховища, що дозволило локалізувати джерело надходження забруднення підземних вод та стабілізувати ситуацію.

У 2011-2013 роках були проведені роботи з перекачування забрудненої рідини, що накопичилась у сховищах РАВ №№ 5, 6 до сховища рідких РАВ № 14.

У 2015 році був затверджений в установленому порядку «Проект мінімізації впливу радіаційної аварії на сховищах № 5, 6, 7 ПЗРВ КДМСК на навколишнє середовище», що залишився не реалізованим.

Існуюча на ПЗРВ ЦВМ система моніторингу підземних вод потребує оновлення та модернізації, повноцінний моніторинг ґрунтових вод на майданчику ПЗРВ унеможливлений.

Технічний стан ангару накриття над цими сховищами, потребує капітального ремонту, які не проводяться вже декілька років.

Виконання робіт з ліквідації наслідків радіаційної аварії на сховищах № 5, 6, 7 передбачено Загальнодержавною цільовою екологічною програмою поводження з РАВ, затвердженою Законом України від 17.09.2008 № 516-VI (завдання 5, захід 3).

Однак відповідні роботи з ліквідації наслідків радіаційної аварії на сховищах твердих РАВ №№ 5, 6, 7 останнім часом практично не ведуться.

2. Стосовно сховищ РАВ №№ 8, 9, 10, заповнення яких здійснювалось у попередній період за технологією захоронення, виконуються регламенті роботи із підтримки безпеки, моніторинг навколишнього природного середовища тощо. Щодо таких сховищ Загальнодержавною цільовою екологічною програмою поводження з РАВ передбачено вилучення РАВ, їх кондиціонування та переміщення до централізованих сховищ РАВ на комплексі виробництв «Вектор». В рамках міжнародного проєкту Європейської комісії U4/01/14 C було розроблено концептуальне Стандартне рішення для вилучення РАВ із типових законсервованих сховищ РАВ на ПЗРВ підприємств Радон. Однак детальне проектування та реалізація цього технічного рішення не здійснюється ні щодо сховищ РАВ на ЦВМ, ні на ПЗРВ інших філій ДСП «Об’єднання «Радон».

3. Стан зберігання «проблемних» РАВ у вигляді шламів, прийнятих від підприємств нафто-газової промисловості.

На плитах сховищ №№ 6, 7, під ангаром накриттям над аварійними сховищами РАВ №№ 5, 6, 7 тимчасово розміщені упаковки РАВ у вигляді шламів, забруднених радіонуклідами природного походження, прийнятих від Гнідинського газопереробного заводу.

33 партії цих РАВ були прийняті у період з 2003 по 2011 роки у сховище ангарного типу № 2 як «тверді радіоактивні відходи». Проте через відсутність належної характеризації за фізико-хімічними характеристиками у 2011 році було виявлено деградацію та розгерметизацію упаковок із шламами та протікання РАВ. Єдине технічне рішення, яке впроваджуються у цій ситуації перевантаження цих РАВ у інші пакувальні комплекти КТ-2.0.

Частина упаковок РАВ у вигляді шламів, розміщена у сховищі ангарного типу

№ 2, по мірі погіршення технічного стану упаковки переміщуються на плити перекриття сховищ № 6, 7.

Технічні рішення щодо подальшого поводження з цим «проблемним» потоком РАВ на сьогодні не визначені, відсутні технології їх переробки та іммобілізації для приведення їх у стабільний стан з огляду на їх фізико-хімічні характеристики.

У 2011 році Держатомрегуюванням було прийнято рішення про заборону приймання на ПЗРВ ДСП «Об’єднання «Радон» РАВ з вмістом або забруднених радіонуклідами природного походження.

4. Стан поводження з РАВ у вигляді відпрацьованих ДІВ, які зберігаються у сховищах колодязного типу №№ 1-6.

На ПЗРВ ЦВМ ДСП «Об’єднання «Радон» під ангаром-накриттям № 11розміщені сховища колодязного типу №№ 1-6 для РАВ у вигляді ампульованих відпрацьованих ДІВ. Конструкція сховищ споруджених за типовими проєктами, як сховища для захоронення, не передбачала вилучення РАВ та зняття сховищ з експлуатації.

У 2009 році Держатомрегулюванням у процесі ліцензування було прийнято рішення щодо припинення подальшого розміщення відпрацьованих ДІВ до сховищ колодязного типу, розміщених на ПЗРВ ДСП «Об’єднання «Радон».

На сьогодні у ЦВМ ДСП «Об’єднання «Радон» відсутні технічні рішення щодо вилучення РАВ у вигляді відпрацьованих ДІВ зі сховищ колодязного типу №№ 1-6.

Додаткові проблеми на сховищах колодязного типу №№ 1-6:

Ангар-накриття № 11, у якому розміщені сховища колодязного типу №№ 1-6, потребує проведення капітального ремонту покрівлі та стін накриття. Передбачені ремонтні роботи не виконуються.

5. Стан поводження з РАВ у сховищі ангарного типу № 2.

У 1996 році допоміжна споруда на майданчику ПЗРВ була перепрофільована у сховище РАВ ангарного типу № 2, у якому організовано контейнерне зберігання РАВ. Об’єм твердих РАВ, які зберігаються у сховищі № 2 - близько 230 м3 активністю 1,7х1015 Бк. «Проєктна» місткість сховища складає 328,2 м3.

Середнє значення ПЕД у контрольній точці радіаційного контролю на майданчику ПЗРВ біля сховища № 2 становить від 0,43 до 0,58 мкЗв/год, у контрольних точках у середині сховища значення ПЕД складає від 285 до 357 мкЗв/год.

Додаткові проблеми у сховищі ангарного типу № 2:

За результатами технічних оглядів споруд і об’єктів на ЦВМ, встановлено, що споруда сховища ангарного типу № 2, потребує поточного ремонту. Передбачені відповідні ремонтні роботи, практично не виконуються.

6. Стан безпеки сховищ для зберігання рідких РАВ № 3, 12, 13, 14.

Найбільш критичною є ситуація щодо зберігання рідких РАВ на ЦВМ. На ЦВМ зберігаються рідкі РАВ, розміщені у сховищах №№ 3, 12, 13, 14.

У 2016 році під час проведення щоквартальних регламентних вимірювань рівня рідких РАВ у сховищах рідких РАВ у сховищі № 14 було виявлено зниження рівня РАВ, що було кваліфіковано, як радіаційну аварію з витоком рідких РАВ з вмістом тритію за межі сховища, у межах промислової зони ПЗРВ. РАВ зі сховища № 14 були перекачані у резервне сховище № 3.

Останнім часом при вимірюваннях рівня рідких РАВ у сховищі № 3 було виявлено падіння показників рівня рідких РАВ, що свідчить про вірогідність щодо втрати герметичності бар’єрів сховища № 3.

Не реалізованим залишилось погоджене Держатомрегулюванням у 2021 р.

«Концептуальне технічне рішення поводження з рідкими РАВ на майданчиках підприємств ДСП «Об’єднання «Радон», в частині поводження з рідкими РАВ, вилученими з верхнього шару сховищ рідких РАВ, та характеризації рідких РАВ середнього та нижнього шарів.

На сьогодні у ЦВМ ДСП «Об’єднання «Радон» відсутні технічні рішення щодо подальшого поводження з рідкими РАВ.

7. Проведення комплексної оцінки безпеки майданчиків щодо поводження з РАВ.

Продовжується імплементація документів з комплексної оцінки безпеки сховищ РАВ, розроблених в рамках проєкту U4.01/14C у документацію підприємства.

За результатами регуляторного розгляду комплексної оцінки безпеки для ЦВМ відзначалось:

 • на сьогодні за межами майданчика ПЗРВ не спостерігається небезпечних рівнів забруднення, разом з цим, наявні високі ризики підвищення негативного впливу від

«історичних» сховищ РАВ на ПЗРВ в майбутньому;

 • оцінки безпеки містять певні недоліки, пов'язані із недостатнім урахуванням ймовірностей виникнення небезпечних впливів від об’єктів у майбутньому у разі відкладення прийняття та реалізації рішень із вилучення РАВ та зняття сховищ з експлуатації;
 • при цьому, існують суттєві невизначеності щодо складу РАВ, поточного стану і майбутньої поведінки інженерних бар'єрів;
 • прийняття рішень щодо пріоритетності вилучення РАВ із «історичних» сховищ РАВ на майданчику ПЗРВ має обґрунтовуватись із врахуванням ранжування об’єктів з точки зору безпеки та за результатами оцінених ризиків впливу на персонал, населення та навколишнє природнє середовище;
 • на поточний момент актуальним є уникнення подальшого накопичення РАВ, у тому числі «проблемних» потоків РАВ, оскільки це може призвести до погіршення рівня безпеки та умов експлуатації майданчика.

8. Розгляд заяви щодо внесення змін до ліцензії № ОВ 001082 на право провадження діяльності з переробки, зберігання РАВ, у частині продовження терміну дії цієї ліцензії.

Держатомрегулювання здійснює розгляд заяви (від 11.03.2024 №1.01-1.6/417-24) ДСП «Об’єднання «Радон» щодо продовження терміну дії ліцензії № ОВ 001082 на провадження на ЦВМ діяльності з переробки, зберігання РАВ.

Держатомрегулюванням з 20.05.2024 по 23.05.2024 було проведено інспекційне обстеження ЦВМ, за результатами якого підтверджено невирішеність вищезазначених питань та констатовано недостатність дій ліцензіата щодо їх вирішення та необхідність вжиття коригуючих заходів.

Висновок:

Держатомрегулювання, керуючись пріоритетом забезпечення ядерної та радіаційної безпеки та діючи в межах і в спосіб передбачені законодавством, вимушена констатувати, що ДСП «Об’єднання «Радон» тривалий час залишається невиконаним ряд завдань щодо безпечного поводження з РАВ на Центральному виробничому майданчику ДСП «Об’єднання «Радон».

Враховуючи представлену інформацію та обговорення під час засідання, Колегія Держатомрегулювання ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Запропонувати ДАЗВ та ДСП «Об’єднання «Радон» розробити, затвердити та погодити з Держатомрегулювання План заходів щодо підвищення безпеки «історичних» сховищ РАВ на майданчику ПЗРВ ЦВМ, реалізації завдань щодо вилучення РАВ з «історичних» сховищ РАВ та переробки проблемних потоків РАВ. 

Термін: 01.10.2024

2. Ліцензійній комісії Держатомрегулювання в рамках розгляду питання щодо продовження терміну дії ліцензії № ОВ 001082 на право провадження діяльності з переробки, зберігання РАВ, розглянути питання щодо доцільності обмеження діяльності ДСП «Об’єднання «Радон» у частині приймання на зберігання РАВ, а саме доповнити ліцензію додатковою умовою щодо дозволу приймання лише РАВ, які виявленні в рамках реагування на незаконний обіг радіоактивних матеріалів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.06.2003 № 813, а також від державних та комунальних закладів охорони здоров’я у зоні обслуговування ЦВМ.

3. Держатомрегулюванню при здійсненні наглядової діяльності стосовно ЦВМ ДСП «Об’єднання «Радон» застосовувати диференційований підхід та оптимізацію заходів державного нагляду.

Голова Колегії Олег КОРІКОВ

Секретар Колегії Ірина БАГЛАЙ


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux