Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Постанова Колегії Держатомрегулювання № 09 від 10 грудня 2020 року
Опубліковано 14 грудня 2020 року о 16:05


ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА КОЛЕГІЇ

  

10 грудня 2020 р.                                  м. Київ                                  № 09Про ефективність використання досвіду експлуатації (результати розслідування порушень та відхилень на АЕС та розрахунку показників безпеки за 2019 рік)


Систематичний аналіз досвіду експлуатації дозволяє визначати поточний стан експлуатаційної безпеки та виявляти проблемні області, які потребують належної уваги та вчасного реагування. Для виконання цього завдання впроваджена система врахування досвіду експлуатації, ефективне функціонування якої передбачає активне залучення експлуатуючої організації та Держатомрегулювання.

Експлуатуюча організація, відповідно до вимог Зальних положень безпеки атомних станцій (НП 306.2.141-2008), затверджених наказом Держатомрегулювання №162 від 19.11.2007, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за №56/14747 (із змінами, внесеними згідно з наказом Держатомрегулювання №133 від 20.09.2011), деталізованих в частині розслідування та врахування порушень у роботі АЕС в Положенні про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних станцій (НП 306.2.100-2004), затвердженому наказом Держатомрегулювання №184 01.12.2004, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2004 р. за №1594/10193 (із змінами, внесеними згідно з наказом Держатомрегулювання №39 від 20.04.2011):

 • створює систему накопичення, аналізу і використання досвіду експлуатації;
 • є відповідальною за повноту та якість розслідування, достовірність і своєчасність направлення результатів розслідування порушень у роботі АЕС до Держатомрегулювання;
 • здійснює діяльність, спрямовану на профілактику і запобігання подіям, які впливають на безпеку, включаючи відмови обладнання і помилки персоналу, на удосконалення експлуатаційних процедур, методів і засобів діагностики стану обладнання та систем і елементів, важливих для безпеки.

Держатомрегулювання, із залученням ДНТЦ ЯРБ, здійснює нагляд за дотриманням норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки під час розслідування та аналізу експлуатаційних подій на АЕС, а також планування та проведення інспекційної діяльності з урахуванням досвіду експлуатації, керуючись вимогами національних стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, положеннями Директиви Ради 2014/87/Євратом та відповідними референтними рівнями Асоціації західноєвропейських органів регулювання ядерної безпеки (WENRA), рекомендаціями Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ (зокрема, наведеними в документі SSG-50 «Operating Experience Feedback for Nuclear Installations. IAEA Safety Standards. Specific Safety Guide»).

Загальна кількість подій (порушень та відхилень у роботі АЕС)

У 2019 році на АЕС України сталося 23 експлуатаційні події – 13 порушень та 10 відхилень у роботі енергоблоків АЕС. Цей показник за десять місяців 2020 року склав 18 експлуатаційних подій, а саме – 12 порушень та 6 відхилень.

Загальний показник кількості експлуатаційних подій (сума відхилень та порушень) в 2019 році дещо зменшився (на 3 події) у порівнянні з 2018 роком.

Кількість порушень на окремих майданчиках АЕС

Порівняно з попередніми роками, у 2019 та за 10 місяців 2020 року:

 • кількість експлуатаційних подій зменшилася на ЮУАЕС (з 5 у 2018 р. до 4 подій у 2019 р. та 2 подій у 2020 році) та ХАЕС, де цей показник знизився в 3 рази в порівнянні з 2018 роком (з 9 до 3 подій);
 • на РАЕС кількість експлуатаційних подій дещо зросла в 2019 р., а в 2020 р. залишається на рівні 2018 р. – 5 подій. До того ж необхідно відзначити той факт, що всі порушення на РАЕС в 2019 році та 3 з 4-х порушень в 2020 р. відбулись на енергоблоці №3. Загалом за 2019 рік та десять місяців 2020 року в роботі енергоблока №3 РАЕС відбулось 8 порушень;
 • на ЗАЕС кількість експлуатаційних подій в 2020 р. (8 подій) нижче показника 2019 р. (9 подій), але дещо зросла у порівнянні з 2017 та 2018 роками (7 подій).

Кількість значущих для безпеки подій за шкалою INES

За період 2015-2020 рр. було зафіксовано 3 експлуатаційні події (по одній у 2018, 2019 та 2020 роках), які були класифіковані рівнем “1” за шкалою INES, та відбулися на енергоблоці № 1 та двічі на енергоблоці №4 ЗАЕС і були пов’язані з відмовами дизель генераторів. Слід відзначити, що починаючи з 2015 року на енергоблоках АЕС України відбулось 9 експлуатаційних подій з відмовами дизель генераторів, з них 8 на енергоблоках ЗАЕС. Корінні причини експлуатаційних подій на ЗАЕС пов’язані з організаційними недоліками планування і забезпечення ремонтів дизель генераторів та неврахуванням досвіду розслідування попередніх подій з відмовами обладнання дизель генераторів з подовженим терміном експлуатації.

Решту експлуатаційних подій було класифіковано рівнем «нижче шкали/рівень “0”» (не суттєво для безпеки) або «не класифікувалися за шкалою».

Наслідки порушень у роботі АЕС

Протягом 2019-2020 рр. АЕС України експлуатувалися без порушень меж або умов безпечної експлуатації, не відбулося експлуатаційних подій, що призвели б до падіння та/або пошкодження тепловиділяючих збірок. Водночас, вперше з 2000 року на діючих енергоблоках відбулися порушення категорії П03 «Непрацездатність систем безпеки або каналів систем безпеки в кількості, що вичерпує їх резерв»:

 • звіт №1ЗАП-П03-05-10-19д «Неуспешный запуск дизель-генератора 1ДГ-1 при обесточивании секции 1ВV и нахождении РУ в состоянии “перегрузка топлива”»;
 • звіт №4ЗАП-П03-05-09-20 «Неуспешный запуск дизель-генератора 4ДГ-3 при выполнении регламентных работ по проверке разрывных защит второго контура при нахождении РУ в состоянии “Холодный останов” и 4ДГ-1 в состоянии “ремонт”».

Якість розслідування порушень

Що стосується якості розслідування експлуатаційних подій, необхідно відзначити:

 • до 11 звітів з розслідування експлуатаційних подій, які відбулись у 2019 році, були надані зауваження (до 3 звітів з розслідування порушень та 8 звітів з розслідування відхилень), тобто до половини (48 %) звітів з розслідування експлуатаційних подій були надані зауваження щодо якості розслідування та/або складання відповідних звітів.
 • до 11 звітів з розслідування експлуатаційних подій, які відбулись у 2020 році (розслідування відхилень, які відбулись 22.10.2020 на енергоблоці №4 ЗАЕС та 26.10.2020 на енергоблоці №1 ХАЕС, ще тривали), були надані зауваження (до 8 звітів з розслідування порушень та 3 звітів з розслідування відхилень), що становить 69 % від загальної кількості експлуатаційних подій.

Слід зауважити про значне погіршення якості розслідування експлуатаційних подій у 2020 році.

Окремо необхідно відзначити, що 1 порушення та 1 відхилення, які відбулись у 2019 році на енергоблоках №3 РАЕС та №6 ЗАЕС, виникли через не проведення своєчасного аналізу причин виникнення малозначущих подій та невжиття заходів щодо запобігання виникнення події з більш значимими наслідками. Крім того, низка подій, які відбулись у 2020 році на енергоблоках №4 і №6 ЗАЕС, №2 РАЕС та інші, виникли внаслідок невикористання здобутих уроків з досвіду експлуатації від подібних подій на цих же або інших енергоблоках АЕС України.

Вплив терміну розслідування на якість розслідування подій

Протягом 2019 та 2020 років було продовжено строк розслідування 15 порушень, що складає 60 % від загальної кількості порушень, при чому строк розслідування порушень, які відбулися 15.04.2019 на енергоблоці №3 РАЕС та 04.01.2020 на енергоблоці №3 ЮУАЕС, було продовжено двічі. До звітів з розслідування 6 порушень з подовженим терміном розслідування (40 %) були виявлені зауваження до якості розслідування.

Загалом за період з 2015 року по 2020 рік було продовжено строк розслідування 47 порушень у роботі АЕС (52 % від загальної кількості порушень). При цьому з боку Держатомрегулювання не було випадків відхилення пропозицій експлуатуючої організації щодо продовження строку розслідування. З 47 порушень з продовженим строком розслідування 18 порушень (38 %) було направлено на дорозслідування та 5 звітів (11 %) направлено на доопрацювання. Тобто, майже половина (49 %) порушень із продовженим терміном було розслідувано неякісно.

Виконання рішень Колегії Держатомрегулювання.

Протягом 2017-2019 років було проведено чотири засідання Колегії Держатомрегулювання, в ході яких були розглянуті питання ефективності використання досвіду експлуатації. За результатами оцінки стану реалізації рішень зазначених засідань Колегії Держатомрегулювання слід зауважити, що залишаються невиконаними два рішення Колегії Держатомрегулювання від 21.03.2019 №02 щодо:

 • необхідності виконання експлуатуючою організацією узагальненого системного аналізу порушень та відхилень з урахуванням усіх факторів, що впливають на ці події;
 • необхідності проведення аналізу актуальності коригувальних заходів, призначених за результатами розслідування порушень і відхилень, термін впровадження яких перевищує 2 роки та, у разі прийняття рішення щодо актуальності цих заходів, встановлення остаточних термінів їх впровадження.

У квітні 2019 року Держатомрегулюванням було погоджене технічне завдання на виконання узагальненого системного аналізу. Аналіз мав бути виконаний до 31.12.2019, однак 11.12.2019 експлуатуюча організація звернулась до Держатомрегулювання з проханням перенесення терміну його виконання до 31.03.2020.

26.03.2020 експлуатуючою організацією на адресу Держатомрегулювання було надано звіт «Виконання узагальненого системного аналізу порушень та відхилень в роботі АЕС, які сталися в 2014-2018 роках, з урахуванням усіх факторів, що вплинули на ці події» (далі – Звіт) та «План заходів щодо підвищення якості розслідування експлуатаційних подій у роботі АЕС» (далі – План заходів). За результатами аналізу наведених матеріалів було виявлено низку зауважень, які стосуються:

 • повноти та коректності виконаного аналізу системи врахування досвіду експлуатації;
 • обґрунтованості наведених висновків за результатами аналізу;
 • повноти врахування рекомендацій Звіту щодо покращення системи врахування досвіду експлуатації у фінальному переліку рекомендацій та розробленому Плані заходів;
 • повноти врахування факторів, що впливають на виникнення експлуатаційних подій. Виявлено низку неврахованих факторів, врахування яких є важливим для покращення системи врахування досвіду експлуатації;
 • коректності та повноти наведеної у Звіті інформації;
 • необхідності доповнення, взаємоузгодження та деталізації наведених заходів.

Відповідно до вимог листа Держатомрегулювання експлуатуюча організація мала доопрацювати Звіт та План заходів і представити їх на розгляд. Однак, наразі доопрацьовані матеріали до Держатомрегулювання не надходили.

Експлуатуюча організація провела аналіз актуальності коригувальних заходів, призначених за результатами розслідування порушень і відхилень, та представила наприкінці травня 2019 року результати аналізу актуальності коригувальних заходів, призначених за результатами розслідування порушень та відхилень, термін впровадження яких перевищує 2 роки. Однак, представлені результати були неповними та містили лише інформацію щодо двох коригувальних заходів з перенесеним терміном їх реалізації і одного заходу, який було знято з виконання. Крім того, представлений аналіз не містив переліку всіх проаналізованих коригувальних заходів з визначеними остаточними термінами їх впровадження, що не відповідало вимогам п. 2 постанови Колегії Держатомрегулювання від 21.03.2019 за №02. Відповідно до вимог Держатомрегулювання, експлуатуючою організацією було проведено додатковий аналіз актуальності коригувальних заходів та в грудні 2019 року було направлено на розгляд до Держатомрегулювання «Перелік коригуючих заходів, термін впровадження яких перевищує 2 роки з дати їх призначення, з остаточно визначеними датами виконання». За результатами аналізу інформації зі звітів про виконання коригувальних заходів з терміном виконання в 2020 році встановлено, що існує низка заходів, термін впровадження яких перевищує 2 роки, які не були включені в зазначений перелік. Також слід зауважити, що експлуатуюча організація не завжди дотримується встановлених у зазначеному переліку остаточних термінів виконання коригувальних заходів.

На основі вищезазначеного можна зробити висновок, що п. 2 постанови Колегії Держатомрегулювання від 21.03.2019 за №02 не виконано.

Роботи з удосконалення національної регуляторної бази

Уроки, отримані за результатами розслідування та аналізу експлуатаційних подій (порушень, відхилень та малозначущих подій), які відбуваються на енергоблоках АЕС, є важливим джерелом знань, а врахування зворотного зв’язку від досвіду експлуатації є ефективним інструментом підвищення безпеки експлуатації енергоблоків. Тому, в рамках одного з проектів міжнародної підтримки Держатомрегулювання з посилення національної регуляторної бази та відповідних регуляторних можливостей, наприкінці 2019 року, на основі найкращої світової практики та із залученням європейських експертів, було розпочато роботу з удосконалення основного регулюючого документа з розслідування та обліку експлуатаційних подій на АЕС України НП 306.2.100-2004 «Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних станцій» (далі - Положення).

Відповідно до технічного завдання, розробленого ДНТЦ ЯРБ і погодженого Держатомрегулювання, на основі міжнародного досвіду, наданого європейськими експертами з Франції та Німеччини, рекомендацій МАГАТЕ, підходів Західноєвропейської асоціації регулюючих органів (WENRA), сучасних міжнародних підходів до врахування досвіду експлуатації та розслідування експлуатаційних подій, а також багаторічного галузевого досвіду застосування існуючої редакції Положення, ДНТЦ ЯРБ завершено розробку першої редакції проєкту оновленого нормативного документа «Положення про порядок розслідування та обліку експлуатаційних подій у роботі атомних станцій», в якому, зокрема, представлені наступні нововведення:

 • змінено поріг звітності про експлуатаційні події на АЕС України, а саме – поширено дію нормативного документа і на відхилення;
 • уточнено та приведено у відповідність із сучасними міжнародними вимогами основні визначення;
 • уточнено ознаки категорій експлуатаційних подій;
 • встановлено більш чіткі вимоги до оцінки експлуатаційних подій за впливом на безпеку та за міжнародною шкалою ядерних та радіаційних подій INES;
 • встановлені загальні вимоги та представлено (у вигляді додатку до нормативного документа) методику виконання кількісної імовірнісної оцінки експлуатаційних подій;
 • переглянуто вимоги до аналізу експлуатаційних подій, що повторюються;
 • деталізовано та уточнено вимоги до звіту з розслідування експлуатаційної події та впровадження коригувальних заходів;
 • переглянуто та доповнено словник кодів (зокрема, розширено коди корінних причин).

Перша редакція проєкту НПА була погоджена Держатомрегулювання та направлена на розгляд до Міністерства енергетики України, Міністерства охорони здоров’я України, експлуатуючої організації ДП «НАЕК «Енергоатом» та її відокремлених підрозділів.

Протягом жовтня-листопада 2020 року було проведено 3 погоджувальні наради (20.10.2020, 29.10.2020 та 17.11.2020), за участю Держатомрегулювання, ДНТЦ ЯРБ та вищезазначених організацій, з розгляду і обговорення відкритих питань до окремих пунктів проєкту нормативного документа, внесених змін до нього, а також розглянуто та обговорено додаткові пропозиції та коментарі з експлуатуючою організацією.

За результатами обговорення, майже за всіма дискусійними питаннями досягнуто порозуміння, і в процесі погоджувальних нарад сформульовані остаточні рішення по кожному з розглянутих питань. Разом з тим, на цей час залишається відкритим питання щодо проведення кількісної оцінки експлуатаційних подій за допомогою імовірнісного методу під час розслідування.

Виконання кількісної оцінки експлуатаційних подій є загальноприйнятою світовою практикою, використання якої рекомендується МАГАТЕ та проводиться в багатьох країнах світу. Кількісна оцінка експлуатаційних подій з використанням імовірнісних підходів під час розслідування дозволяє більш детально оцінити вплив конкретної події на безпеку, а саме:

 • оцінити величину умовної імовірності пошкодження активної зони при експлуатаційній події та її значимість на основі кількісних критеріїв;
 • виявити аварійні сценарії, відмови обладнання та/або помилки персоналу, внесок яких у погіршення перебігу експлуатаційної події є найбільш значимим, з метою визначення необхідності розробки коригувальних заходів для запобігання виникненню подібних експлуатаційних подій із аналогічними чи гіршими наслідками.

Крім того використання кількісної імовірнісної оцінки:

 • сприяє кращому виявленню та розумінню слабких місць енергоблока, характерних для випадку виникнення конкретної експлуатаційної події, що позитивно впливає на ефективність розробки коригувальних заходів;
 • дозволяє, за потреби, оцінити ефективність окремих коригувальних заходів та провести їх пріоретизацію.

З метою збалансованого розподілу ресурсів на виконання кількісної оцінки експлуатаційних подій у проєкті нормативного документа глибина необхідної оцінки (попередня чи детальна) визначається поетапно. Зокрема, виконання попередньої кількісної оцінки експлуатаційної події передбачається у разі, якщо вона задовольняє низці критеріїв, які вказують на те, що подія може бути потенційно-важливою для безпеки.

Попередня кількісна оцінка виконується під час розслідування експлуатаційної події, відповідно до детально описаних у проєкті нормативного документа підходів, та потребує мінімальних часових та аналітичних затрат. Проведення детальної кількісної оцінки передбачається тільки для експлуатаційних подій, визначених як події‑попередники або значимі події-попередники, та виконується в окремому порядку в рамках підготовки щорічного звіту експлуатуючої організації з досвіду експлуатації.

Представлена у проєкті нормативного документа методика виконання кількісної оцінки розроблена на основі загальноприйнятого міжнародного досвіду та рекомендацій МАГАТЕ. Ця методика:

 • була апробована під час виконання НДР з кількісної оцінки порушень, що відбулися на АЕС України за період з 2000 по 2010 рік в рамках співробітництва з Брукхевенською національною лабораторією США;
 • застосовується ДНТЦ ЯРБ з 2009 року в рамках виконання поглиблених оцінок експлуатаційних подій;
 • була удосконалена відповідно до рекомендацій міжнародних експертів з Франції (IRSN), Німеччини (GRS), Словацької Республіки (VUJE) в рамках вдосконалення підходів до розслідування та обліку експлуатаційних подій.

Крім того, слід зазначити, що у звіті ДП «НАЕК «Енергоатом» «Виконання узагальненого системного аналізу порушень та відхилень в роботі АЕС, які сталися в 2014-2018 роках» було наголошено на важливості впровадження інструменту кількісної ї оцінки експлуатаційних подій в практику експлуатуючої організації.

З урахуванням зазначеного, можна підсумувати, що застосування кількісної оцінки на основі імовірнісних методів забезпечить необхідну ступінь диверсифікації підходів до аналізу експлуатаційних подій з точки зору їх впливу на безпеку, що в свою чергу дозволить визначати за результатами розслідування більш ефективні та ґрунтовні коригувальні заходи, спрямовані на уникнення повторення подій у майбутньому.

З урахуванням результатів погоджувальних нарад і прийнятих рішень, фахівцями ДНТЦ ЯРБ було сформовано остаточну редакцію проєкту оновленого нормативного документа «Положення про порядок розслідування та обліку експлуатаційних подій у роботі атомних станцій» та 27.11.2020 направлено його до Держатомрегулювання.

Заслухавши доповідь та враховуючи результати обговорення Колегія Держатомрегулювання КОНСТАТУЄ:

 • низьку якість розслідування порушень у 2020 році, систематичні недоліки розслідування відхилень у 2019 та 2020 роках, збільшення кількості експлуатаційних подій корінні причини яких, за результатами розслідування, не було визначено та на неефективне використання додаткового часу і ресурсів у разі збільшення періоду розслідування;
 • незадовільну ситуацію із забезпечення надійної роботи дизель-генераторів та причинами, що призводять до порушень у їх роботі;
 • виникнення протягом 2019-2020 рр. низки експлуатаційних подій, які відбулись внаслідок невикористання здобутих уроків з досвіду експлуатації;
 • необхідність проведення кількісної оцінки під час розслідування експлуатаційних подій у роботі АЕС, відповідно до методології, яка представлена у проєкті оновленого нормативного документа «Положення про порядок розслідування та обліку експлуатаційних подій у роботі атомних станцій».

та ПОСТАНОВЛЯЄ:

 • ДП «НАЕК «Енергоатом»:
 • виконати, під час найближчих ППР, дорозслідування експлуатаційних подій, корінні причини яких за результатами розслідувань не були встановлені, та надати на розгляд до Держатомрегулювання і ДНТЦ ЯРБ звіти з дорозслідувань;
 • в термін до 30.01.2021 визначити перелік заходів, направлених на зниження кількості експлуатаційних подій в роботі АЕС, а також якості їх розслідувань та врахування досвіду експлуатації, та направити зазначений перелік до Держатомрегулювання;
 • в термін до 01.05.2021, надати до Департаменту з питань безпеки ядерних установок Держатомрегулювання та ДНТЦ ЯРБ річний звіт з аналізу використання досвіду експлуатації за 2020 рік. Склад зазначеного звіту погодити з Держатомрегулювання. У подальшому надавати його щорічно у термін до 01 травня;
 • проаналізувати ситуацію, яка склалась на РАЕС щодо збільшення кількості порушень на енергоблоці №3, та надати на розгляд Держатомрегулювання, в термін до 15.01.2021, результати аналізу та пропозиції щодо виправлення ситуації;
 • проаналізувати ситуацію з відмовами дизель генераторів та/або систем, які забезпечують його працездатність (з урахуванням подій на діючих енергоблоках), та надати на розгляд Держатомрегулювання в термін до 30.01.2021 результати аналізу та перелік заходів по забезпеченню необхідного технічного стану дизель генераторів з урахуванням встановлених термінів Технічного обслуговування і ремонтів та недопущення відмов дизель генераторів;
 • в термін до 30.01.2021 завершити виконання п. 2 постанови Колегії Держатомрегулювання від 21.03.2019 за №02.
 • ДНТЦ ЯРБ (Шевченку І.А.):
 • продовжити роботи з виконання аналізу експлуатаційних подій, які відбуваються на АЕС України;
 • продовжити роботи з виконання розрахунку показників безпеки та надання рекомендацій з організації і проведення інспекційних перевірок енергоблоків АЕС України;
 • протягом року, з моменту набуття чинності оновленого нормативного документа «Положення про порядок розслідування та обліку експлуатаційних подій у роботі атомних станцій», виявлені під час аналізу звітів з розслідування експлуатаційних подій, зауваження та коментарі до кількісної оцінки не враховувати під час визначення необхідності доопрацювання звіту з розслідування та направляти їх до ДП «НАЕК «Енергоатом» в окремому порядку;
 • на встановлений вище період розробити та узгодити з Держатомрегулюванням порядок направлення зауважень та коментарів до кількісної оцінки експлуатаційних подій до ДП «НАЕК «Енергоатом» та отримання зворотного зв’язку.
 • Департаменту з питань безпеки ядерних установок Держатомрегулювання (Столярчуку Б.В.) продовжити в 2021 році проведення перевірки системи використання досвіду експлуатації (організацію розслідування експлуатаційних подій, впровадження заходів з покращення якості розслідування, врахування вітчизняного та міжнародного досвіду, тощо), в рамках проведення планових щорічних комплексних інспекційних перевірок АЕС України.
 • Інспекціям з ядерної безпеки на АЕС посилити контроль за дотриманням порядку складання попередніх повідомлень, розслідування та обліку експлуатаційних подій у роботі АЕС, виконанням коригувальних заходів, призначених за результатами розслідування, та заходів з покращення якості розслідування.Голова Колегії 

  

Григорій ПЛАЧКОВ

Секретар Колегії 

Тетяна КНЯЖНИЦЬКАOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux