Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Постанова Колегії Держатомрегулювання № 02 від 14 травня 2020 року
Опубліковано 20 травня 2020 року о 22:32

 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА КОЛЕГІЇ

 

14 травня 2020 р.                         м. Київ                                                                        № 02  

 

Про стан виконання робіт з продовження 

строку експлуатації енергоблока № 5 ЗАЕС

 

Експлуатація енергоблока  № 5 ВП «Запорізька АЕС» (далі – ЗАЕС) здійснюється у відповідності до умов ліцензії серії ЕО №000196 на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки «Запорізька АЕС» (далі – ліцензія ЕО № 000196). Проектний термін експлуатації енергоблоку № 5 ЗАЕС вичерпується 27 травня 2020 року.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» рішення щодо продовження терміну експлуатації існуючих ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, приймається органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на підставі висновку державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки шляхом внесення змін до ліцензії на експлуатацію ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами.

У відповідності до Загальних положень безпеки атомних станцій (НП 306.2.141-2008), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 19 листопада 2007 р. № 162, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747, рішення щодо можливості довгострокової експлуатації енергоблоку у понад встановлений проектом термін приймається Держатомрегулюванням на основі результатів переоцінки його безпеки.

Підставою для прийняття рішення щодо внесення відповідних змін до ліцензії на право здійснення діяльності «експлуатація ядерної установки» є позитивний висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки (далі – ЯРБ) Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоку (далі - ЗППБ), що розроблюється у відповідності до Загальних вимог до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки (НП 306.2.099-2004), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 26 листопада 2004 р. № 181, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2004 р. за № 1587/10186.

Окрім цього, експлуатуюча організація (далі – ЕО) з метою підготовки енергоблоку АЕС до довгострокової експлуатації повинна виконати заходи:

-     щодо усунення або компенсації відступів від вимог чинних норм та правил з ЯРБ;

-     щодо оцінки поточного технічного стану систем та елементів і строку їх експлуатації, кваліфікації обладнання, підтвердження сейсмічної стійкості обладнання, трубопроводів, будівель та споруд, управління старінням та стримування деградації, інших заходів, розроблених за результатами виконання програми управління старінням;

-     «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 року за № 1270 (далі – КзПБ).

Результати аналізу Держатомрегулюванням виконання вищезазначених вимог свідчать про наступне.

1. Стосовно ЗППБ

Роботи з розробки та погодження Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 5 ВП «Запорізька АЕС» виконуються відповідно до документів, погоджених Держатомрегулюванням:

-     «Зведений графік виконання робіт з розробки Звітів з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків АЕС України»;

-     «Программа подготовки энергоблока № 5 ОП ЗАЭС к эксплуатации в сверхпроектный срок» 05.МР.00.ПМ.23-17/Н.

Відповідно до зазначених документів, передбачається поетапна розробка та погодження окремих факторів безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 5 ВП «Запорiзька АЕС».

Відповідно до «Программы подготовки энергоблока № 5 ОП ЗАЭС к эксплуатации в сверхпроектный срок» 05.МР.00.ПМ.23-17/Н визначені терміни розробки та узгодження Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 5 ВП «Запорiзька АЕС».

Розроблені звітні матеріали за результатами оцінки всіх 14 факторів безпеки та розділу «Комплексний аналіз безпеки».

За результатам оцінки чотирьох факторів безпеки Держатомрегулювання підтверджено повне усунення зауважень державної експертизи ЯРБ, зокрема:

-     «використання досвіду інших АЕС і результатів наукових досліджень»;

-     «організація і управління»;

-     «експлуатаційна документація»;

-     «вплив на навколишнє середовище».

Результати оцінки десяти факторів безпеки («проект енергоблоку», «поточний технічний стан систем і елементів», «старіння», «детерміністичний аналіз безпеки», «імовірнісний аналіз безпеки», «аналіз внутрішніх і зовнішніх впливів», «експлуатаційна безпека», «людський фактор», «аварійна готовність і планування», «кваліфікація обладнання») та розділ «Комплексний аналіз безпеки» доопрацьовуються експлуатуючою організацією за результатами державної експертизи ЯРБ.

2.  Стосовно усунення або компенсації відступів від вимог норм та правил з ЯРБ

Роботи на енергоблоці №5 ВП «Запорізька АЕС» з усунення відступів від вимог норм, правил з ядерної та радіаційної безпеки виконуються у обсягах та в терміни, що визначені у документах «Запорожская АЭС. Энергоблок № 5. Отчет по анализу безопасности. Детерминистическая оценка уровня безопасности. Анализ отступлений от требований действующей НТД. Книга 8. Часть 5. 21.5.59.ОБ.01.07».

 Із 22 відступів:

-     заходи, направлені на усунення 3-х відступів виконані у фізичному обсязі, тривають роботи з оформлення звітів ВП «Запорізька АЕС»;

-     заходи, направлені на усунення 14 відступів, заплановані до реалізації в період ППР-2020;

-     5 відступів мають бути усунені під час довготермінової експлуатації енергоблока № 5 ВП «Запорізька АЕС», відповідно до технічних рішень та програм.

3. Стосовно оцінки поточного технічного стану систем та елементів і строку їх експлуатації, кваліфікації обладнання, підтвердження сейсмічної стійкості обладнання, трубопроводів, будівель та споруд, управління старінням.

3.1 Для забезпечення можливості довгострокової експлуатації розроблено та погоджено з Держатомрегулюванням 65 (із запланованих 66) робочих програм з оцінки технічного стану та продовження терміну експлуатації обладнання, трубопроводів, будівель та споруд енергоблока № 5 ВП ЗАЕС.

На поточний час з 61 рішення про продовження строку експлуатації  (ПСЕ) обладнання, трубопроводів, будівель та споруд:

1)  Погоджено 32 рішення про ПСЕ для 25 груп обладнання, трубопроводів, будівель та споруд.

2)  Тривають роботи з підготовки та погодження 29 рішень про ПСЕ таких елементів:

-     корпус реактора (включаючи ВБ, ДГУ, ВКП, ОЕ) – 3 рішення;

-     обладнання 1-го контуру (ПГ, КД, ГЦН, ГЦТ, ГЄ САОЗ, ББ, трубопроводи 1-го контуру) – 6 рішень;

-     обладнання АСД 5600 РДЕС – 1 рішення;

-     ТОАР і ТОР БВ – 1 рішення;

-     посудини та теплообмінники РВ – 1 рішення;

-     насосне обладнання РВ та РДЕС – 3 рішення.

-     корпуси арматур РВ та РДЕС – 1 рішення;

-     трубопроводи РВ та РДЕС – 1 рішення;

-     біологічний захист зони патрубків реактора – 1 рішення;

-     будівельні конструкції будівель та споруд – 10 рішень;

-     кран мостовий кругової дії та кран вузла свіжого палива – 1 рішення.

Діяльність з управління старінням у ВП ЗАЕС виконується відповідно до «Программы управления старением элементов и конструкций энергоблока № 1-6 ОП ЗАЭС» 123456.1020.00.МР.ПМ.23-16, яка погоджена Держатомрегулюванням (лист від 07.11.2016 вих. № 15-33/5-1/7401).

На ВП ЗАЕС введена в промислову експлуатацію «Автоматизированная система управления старением» (АСУС).

3.2 Кваліфікація обладнання енергоблока № 5 ВП «Запорізька АЕС» проводиться відповідно до «Программы выполнения работ по квалификации оборудования энергоблоков № 1÷6 ОП «Запорожская АЭС. 123456.МР.00.ПМ.01-14» (погоджена Держатомрегулюванням зі зміною № 2 листом від 16.03.2017 № 15-33/5-1/1603).

Роботи виконуються у межах заходу КзПБ № 10101 «Розробка матеріалів та виконання кваліфікації елементів енергоблока» для обладнання, що входить до «Развернутого перечня оборудования энергоблока № 5 ОП ЗАЭС, подлежащего квалификации. 05.МР.00.Пр.18-14/Н» (погоджений листом Держатомрегулювання від 05.01.2015 № 18-31/4-5/19).

3.2.1 Кваліфікація обладнання на «жорсткі» умови навколишнього середовища.

На поточний час роботи з кваліфікації тривають:

1)  виконана оцінка початкового стану кваліфікації. Звітні документи погоджені листом Держатомрегулювання від 17.07.2019 № 15-46/04-5/8866-9229;

2)  виконана оцінка поточного стану кваліфікації. Звіт про поточний стан доопрацьовується за зауваженнями державної експертизи ЯРБ;

3)  в стадії виконання етап з групування та підвищення кваліфікації обладнання. Звітні документи про групування, вибір типопредставників та методи підвищення кваліфікації, доопрацьовуються за зауваженнями державної експертизи ЯРБ;

4)  розроблена методика підвищення кваліфікації арматури на «жорсткі» умови. Методика погоджена листом Держатомрегулювання від 26.11.2019 вих. № 15-46/04-5/13849. Методика підвищення кваліфікації кабелів доопрацьовується за зауваженнями державної експертизи ЯРБ.

3.2.2 Кваліфікація обладнання на сейсмічні впливи (СВ)

На поточний час:

1)  Виконана кваліфікація обладнання інформаційних керуючих систем (ІКС), електротехнічного обладнання (ЕТО), обладнання систем вентиляції та кондиціювання (СВтаК) на сейсмічні впливи. Звітні матеріали погоджені Держатомрегулюванням: для ІКС – листом від 16.10.2019 вих. № 15-46/04-5/12177-12698; для ЕТО – листом від 31.10.2019 вих. № 15-46/04-5/12794-13589; СВтаК – листом від 15.07.2019 вих. № 15-46/04-5/8801-9180;

2)  В стадії виконання кваліфікація на сейсмічні впливи тепломеханічного обладнання РВ та РДЕС (баки, посудини, теплообмінники, насосне обладнання, арматура та вимикаючі пристрої, ТМО РДЕС, ТМО РВ, системи TQ).

Термін завершення робіт з кваліфікації обладнання згідно з план-графіком виконання заходу КзПБ № 10101 на енергоблоці № 5 ВП ЗАЕС – 31.12.2020.

3.3 Оцінка сейсмостійкості обладнання, трубопроводів, будівель та споруд.

Оцінка сейсмічної стійкості елементів та конструкцій енергоблока № 5 ВП ЗАЕС проводиться відповідно до «Плана мероприятий по оценке сейсмической опасности и проверке сейсмостойкости действующих АЭС» зі зміною № 5 (погоджена Держатомрегулюванням листом від 25.01.2019 № 15-46/947-84).

Роботи виконуються у межах заходу КзПБ № 18101 «Обеспечение сейсмостойкости систем и строительных конструкций» для обладнання, що входить до «Перечня оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений энергоблока № 5 Запорожской АЭС, для которых необходимо выполнить обоснование к сейсмическим воздействиям» (погоджений Держатомрегулюванням 30.01.2015).

1)  На поточний час виконано:

-     оцінку сейсмостійкості будівель та споруд, обладнання та трубопроводів систем вентиляції та кондиціювання, кабелів та кабельних конструкцій. Звітні матеріали погоджені Держатомрегулюванням. Технічне рішення про виконання компенсуючих заходів з підсилення кабельних металоконструкцій доопрацьовується за зауваженнями державної експертизи ЯРБ;

-     оцінку сейсмостійкості електротехнічного обладнання та обладнання інформаційних керуючих систем виконано у межах заходів з кваліфікації обладнання.

2)  В стадії виконання оцінка сейсмостійкості обладнання та трубопроводів реакторного відділення.

 Термін завершення робіт з оцінки сейсмостійкості згідно з план-графіком виконання заходу КзПБ № 18101 на енергоблоці № 5 ВП ЗАЕС – 31.12.2020.

4. Стосовно реалізації заходів Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій КзПБ

Перелік заходів КзПБ, які необхідно впровадити до прийняття рішення щодо довготермінової експлуатації енергоблока № 5 ВП ЗАЕС, визначено «Програмою підготовки енергоблока №5  ВП ЗАЕС до довгострокової експлуатації» 05.МР.00.ПМ.23-17/Н, яка погоджена Держатомрегулювання листом від 24.05.2018   № 15-33/5-6/3367.

На поточний час Держатомрегулюванням та ДСНС України (у частині  протипожежних заходів) погоджено 55 звітів щодо виконання заходів КзПБ.

З 42 заходів КзПБ, що залишилися:

-     до завершення продовження строку експлуатації має бути виконано – 34 заходи (у повному обсязі);

-     після продовження строку експлуатації має бути завершено виконання – 8 заходів.

Враховуючи такий стан виконання заходів, спрямованих на подовження терміну експлуатації енергоблоку № 5 ЗАЕС, експлуатуючою організацією заздалегідь був обраний варіант підготовки до продовження експлуатації, який передбачає зупинку енергоблоку після завершення проектного строку експлуатації, здійснення організаційно-технічних заходів для продовження експлуатації та поновлення експлуатації відповідно до Загальних вимог до управління старінням елементів і конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій (НП 306.2.210-2017), затверджених наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 13 квітня 2017 р. № 136, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 травня 2017 р. за № 578/30446.

У рамках реалізації обраного варіанту 03 травня 2019 року ДП «НАЕК «Енергоатом» звернулося до Держатомрегулювання із Заявою про внесення змін до ліцензії ЕО № 000196 з метою експлуатації енергоблоку № 5 ЗАЕС в період з 27.05.2020 у зупиненому стані з повним вивантаженням палива з активної зони до приреакторного басейна витримки для виконання необхідних для продовження заходів відповідно до узгодженого Держатомрегулювання технічного рішення «О безопасной эксплуатации ядерной установки энергоблока № 5 ОП ЗАЭС после останова в 30 топливной кампании для выполнения модернизационных работ с целью продления срока эксплуатации» 05.МР.00.ТР.1057-18 від 07.12.2018.

Згідно з вимогами Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» з 06 по 10 квітня 2020 року комісією Держатомрегулювання, із залученням Державної служби України з надзвичайних ситуацій,  проведене інспекційне обстеження готовності експлуатуючої організації до експлуатації реакторної установки енергоблоку № 5 ЗАЕС в зупиненому стані по завершенню проектного строку експлуатації.

За результатами інспекційного обстеження встановлено:

1.   Умови ліцензії серії ЕО № 000196 на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки «Запорізька АЕС» та Окремого дозволу серія ОД № 000196/84/15 на пуск енергоблока № 5 ВП «Запорізька АЕС» після проведення планово-попереджувального ремонту з перевантаженням активної зони виконуються з відхиленнями від встановлених термінів.

2.   Умови, визначенні технічним рішенням № 05.МР.00.ТР.1057-18 «О безопасной эксплуатации ядерной установки энергоблока № 5 ОП ЗАЭС после останова в 30 топливной кампании для выполнения модернизационных работ с целью продления срока эксплуатации», виконані не у повному обсязі.

3.   Впровадження заходів «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій» на енергоблоці №5 триває.

4.   Роботи з підготовки енергоблока № 5 до довгострокової експлуатації виконуються з відхиленням від встановлених «Програмою підготовки енергоблока №5 ВП ЗАЕС до довгострокової експлуатації» 05.МР.00.ПМ.23-17/Н строків.

5.   Роботи з кваліфікації обладнання та оцінки сейсмостійкості обладнання та трубопроводів будівель та споруд знаходяться в стадії виконання.

6.   Стан радіаційної безпеки та поводження з радіоактивними відходами ВП «Запорізька АЕС» відповідає вимогам нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії, регламенту радіаційного контролю та інструкціям з радіаційної безпеки.

7.   Періодична переоцінка безпеки енергоблоку № 5 ВП «Запорізька АЕС» не завершена. Роботи з розробки звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоку №5 ВП «Запорізька АЕС» виконуються у визначених обсягах та встановлені терміни.

8.   Роботи з усунення на енергоблоці № 5 ВП «Запорізька АЕС» відступів від вимог норм, правил і стандартів з ЯРБ виконуються в узгоджених обсягах.

9.   Стан виконання експлуатаційно-організаційних заходів з питань пожежної безпеки ВП ЗАЕС, загалом відповідає вимогам нормативно-правових актів. Вжиття невідкладних заходів щодо належної організації виконання протипожежних заходів передбачених КзПБ та приписами органів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, забезпечення експлуатаційної придатності та продовження строку експлуатації вогнезахисних покриттів кабельної продукції, а також покращення стану матеріально-технічного забезпечення 31 ДПРЧ по охороні ВП «ЗАЕС», дозволить зробити висновок щодо можливості безпечного (з точки зору пожежної безпеки) провадження заявленої діяльності.

Для забезпечення безпеки блоку № 5 ЗАЕС під час виконання організаційно-технічних заходів та відповідно до технічного рішення № 05.МР.00.ТР.1057-18 експлуатуючою організацією було вирішено:

1. До 27.05.2020 р. для обладнання та трубопроводів, що забезпечують безпечну експлуатацію РУ після зупинки під час 30 паливної кампанії повинні бути виконані роботи з оцінки технічного стану та узгоджені з Держатомрегулювання рішення щодо продовження строку їх експлуатації. На поточний час для всього обладнання визначеного в п.1 технічного рішення № 05.МР.00.ТР.1057-18 забезпечено продовження терміну експлуатації.

2. ДП «НАЕК «Енергоатом» перевести реакторну установку енергоблоку № 5 ЗАЕС в стан «Холодный останов» та в термін до 27.05.2020 вивантажити паливо з активної зони до приреакторного басейну витримки.

З урахуванням зазначеного Колегія констатує: 

1.  Експлуатуючою організацією представлено комплект документів, у яких надана необхідна для внесення змін до ліцензії ЕО № 00196 інформація щодо експлуатації енергоблоку № 5 ЗАЕС у зупиненому стані з повним вивантаженням палива з активної зони реактора до приреакторного басейна витримки на період виконання необхідних організаційно-технічних заходів для обґрунтування можливості його довгострокової експлуатації.

2. На даний момент не завершенні роботи щодо:    

-     розробки та погодження з Держатомрегулювання ЗППБ.

-     усунення або компенсації  відступів від вимог норм, правил та стандартів з ЯРБ;

-     виконання заходів Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій;

-     оцінки сейсмічної стійкості обладнання та трубопроводів реакторного відділення;

-     кваліфікації обладнання на «жорсткі» умови навколишнього середовища та сейсмічні впливи;

-     продовження строку експлуатації: корпус реактора, обладнання 1-го контуру (ПГ, КД, ГЦН, ГЦТ, ГЄ САОЗ, ББ, трубопроводи 1-го контуру), обладнання АСД 5600 РДЕС, ТОАР і ТОР БВ, посудини та теплообмінники РВ, насосне обладнання РВ та РДЕС, корпуси арматур РВ та РДЕС, трубопроводи РВ та РДЕС, біологічний захист зони патрубків реактора, будівельні конструкції будівель та споруд, кран кругової дії і мостовий та кран вузла свіжого палива.

3. На поточний час обґрунтована можливість експлуатації енергоблоку № 5 ЗАЕС лише в зупиненому стані з вивантаженим із активної зони реактора ядерним паливом. Можливість експлуатації енергоблоку № 5 ЗАЕС на енергетичних рівнях потужності в даний час залишається необґрунтованою.

Беручи до уваги вищенаведене та з урахуванням результатів обговорення

КОЛЕГІЯ ДЕРЖАТОМРЕГУЛЮВАННЯ П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Доручити Департаменту з питань безпеки ядерних установок забезпечити внесення змін до ліцензії серія ЕО № 000196 на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки «Запорізька АЕС» щодо експлуатації енергоблоку № 5 ЗАЕС у зупиненому стані з повним вивантаженням палива з активної зони реактора до приреакторного басейна витримки на період виконання експлуатуючою організацією необхідних організаційно-технічних заходів для забезпечення можливості його довгострокової експлуатації.

2. Вважати можливим розгляд питання щодо поновлення експлуатації енергоблоку № 5 ЗАЕС на енергетичних рівнях потужності за умов:

2.1.  Завершення розробки, з урахуванням результатів державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки, Звіту з періодичної переоцінки безпеки.

2.2. Продовження строку експлуатації: корпус реактора, обладнання 1-го контуру (ПГ, КД, ГЦН, ГЦТ, ГЄ САОЗ, ББ, трубопроводи 1-го контуру), обладнання АСД 5600 РДЕС, ТОАР і ТОР БВ, посудини та теплообмінники РВ, насосне обладнання РВ та РДЕС, корпуси арматур РВ та РДЕС, трубопроводи РВ та РДЕС, біологічний захист зони патрубків реактора, будівельні конструкції будівель та споруд, кран мостовий кругової дії та кран вузла свіжого палива.

2.3 Виконання оцінки сейсмічної стійкості обладнання та трубопроводів: реакторного відділення, РДЕС, систем вентиляції та кондиціювання;

2.4. Виконання кваліфікації обладнання на «жорсткі» умови навколишнього середовища та сейсмічні впливи.

2.5. Виконання в узгоджених Держатомрегулюванням обсягах заходів:

-     із усунення або компенсації  відступів від вимог норм, правил з ядерної та радіаційної безпеки;

-     Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій.

 

Голова Колегії                                                                            Григорій ПЛАЧКОВ

   

Секретар Колегії                                                                        Тетяна КНЯЖНИЦЬКА


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux