Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Постанова Колегії Держатомрегулювання № 01 від 04 січня 2021 року
Опубліковано 05 лютого 2021 року о 14:00

  

 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

 ПОСТАНОВА КОЛЕГІЇ 

  

04 січня 2021 року                                м. Київ                                          № 01

  Про продовження експлуатації енергоблока № 5 Запорізької АЕС у понадпроєктний термін за результатами періодичної переоцінки безпеки

Проєктний термін експлуатації енергоблока № 5 ВП «Запорізька АЕС» завершився 27 травня 2020 року. Експлуатуючою організацією ДП «НАЕК «Енергоатом» прийнято рішення про довгострокову експлуатацію енергоблока № 5, яке ґрунтується на положеннях наступних документів:

 • Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р;
 • Комплексної програми робіт щодо продовження строку експлуатації діючих енергоблоків атомних електростанцій, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 263-р;
 • Державної програми розвитку внутрішнього виробництва, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2011 р. № 1130.

Для переходу до довгострокової експлуатації, відповідно до Загальних вимог до управління старінням елементів і конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій (НП 306.2.210-2017), затверджених наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 13 квітня 2017 р. № 136, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 травня 2017 р. за № 578/30446, експлуатуючою організацією обрано варіант, згідно з яким енергоблок зупинено після завершення проєктного строку експлуатації для здійснення організаційно-технічних заходів з підготовки до довгострокової експлуатації та поновлення експлуатації.

У рамках реалізації обраного варіанту 03 травня 2019 року ДП «НАЕК «Енергоатом» звернулося до Держатомрегулювання із Заявою про внесення змін до ліцензії ЕО № 000196 з метою експлуатації енергоблоку № 5 ЗАЕС у період з 27.05.2020 у зупиненому стані з повним вивантаженням палива з активної зони до приреакторного басейна витримки для виконання необхідних для продовження заходів відповідно до узгодженого Держатомрегулювання технічного рішення «О безопасной эксплуатации ядерной установки энергоблока № 5 ОП ЗАЭС после останова в 30 топливной кампании для выполнения модернизационных работ с целью продления срока эксплуатации» 05.МР.00.ТР.1057-18 від 07.12.2018.

На засіданні Колегії Держатомрегулювання, на якому розглядалося питання «Про стан виконання робіт з продовження строку експлуатації енергоблока № 5 ЗАЕС», 14 травня 2020 року було прийняте рішення про внесення змін до ліцензії серія ЕО № 000196 щодо експлуатації енергоблока № 5 ВП «Запорізька АЕС» у зупиненому стані з повним вивантаженням палива з активної зони реактора до приреакторного басейну витримки на період виконання експлуатуючою організацією (ДП «НАЕК «Енергоатом») необхідних організаційно-технічних заходів для забезпечення можливості його довгострокової експлуатації, а також визначені умови розгляду питання щодо експлуатації енергоблока № 5 ВП «Запорізька АЕС» на енергетичних рівнях потужності у понадпроєктний термін, а саме:

1. Завершення розробки, з урахуванням результатів державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки, Звіту з періодичної переоцінки безпеки (ЗППБ).

2. Продовження строку експлуатації обладнання: корпус реактора, обладнання 1-го контуру (ПГ, КД, ГЦН, ГЦТ, ГЄ САОЗ, ББ, трубопроводи 1-го контуру), обладнання АСД 5600 РДЕС, ТОАР і ТОР БВ, посудини та теплообмінники РВ, насосне обладнання РВ та РДЕС, корпуси арматур РВ та РДЕС, трубопроводи РВ та РДЕС, біологічний захист зони патрубків реактора, будівельні конструкції будівель та споруд, кран мостовий кругової дії і мостовий та кран вузла свіжого палива.

3. Виконання оцінки сейсмічної стійкості обладнання та трубопроводів: реакторного відділення, РДЕС, систем вентиляції та кондиціювання;

4. Виконання кваліфікації обладнання на «жорсткі» умови навколишнього середовища та сейсмічні впливи.

5. Виконання в узгоджених Держатомрегулюванням обсягах заходів:

 • із усунення або компенсації відступів від вимог норм, правил з ядерної та радіаційної безпеки;
 • Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій (КзППрБ).

Керуючись вимогами Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», ДП «НАЕК «Енергоатом» звернулось до Держатомрегулювання із Заявою від 17 січня 2020 року за № 791/06 про переоформлення/внесення змін до ліцензії на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерних установок Запорізької АЕС» у зв’язку із забезпеченням довгострокової експлуатації енергоблока № 5 ВП «Запорізька АЕС» на енергетичних рівнях потужності після досягнення встановленого проєктного строку служби (експлуатації).

У відповідності до положень статті 6 Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проєктування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» рішення щодо продовження терміну експлуатації існуючих ядерних установок, які мають загальнодержавне значення, приймається органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на підставі висновку державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки шляхом внесення змін до ліцензії на експлуатацію ядерної установки.

Згідно з вимогами Загальних положень безпеки атомних станцій (НП 306.2.141-2008), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 19 листопада 2007 р. № 162 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747, рішення щодо можливості продовження терміну експлуатації енергоблока у понад встановлений проєктом термін приймається Держатомрегулюванням на основі результатів переоцінки його безпеки.

Підставою для прийняття рішення щодо внесення відповідних змін до ліцензії на право здійснення діяльності «експлуатація ядерної установки» є позитивний висновок державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки, що розробляється у відповідності до Загальних вимог до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроєктний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки (НП 306.2.099-2004). Аналогічний підхід щодо розробки Звіту з періодичної переоцінки безпеки рекомендовано документом МАГАТЕ SSG-25 «Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants. Specific Safety Guide» та референтними рівнями Асоціації західноєвропейських ядерних регулюючих органів «WENRA Safety Reference Levels for Existing Reactors» (WENRA).

Основною метою Звіту з періодичної переоцінки безпеки є обґрунтування того, що поточний стан систем та елементів енергоблока, рівень його безпеки з урахуванням виконаних модифікацій відповідають вимогам норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки, а також підтвердження можливості експлуатації енергоблока у понадпроєктний термін.

Результати державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки матеріалів Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 5 ВП «Запорізька АЕС» дозволяють зробити наступні узагальнюючі висновки:

 • матеріали Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 5 ВП «Запорізька АЕС» за складовими звіту та обсягом представленої інформації відповідають нормативним вимогам Загальних положень безпеки атомних станцій (НП 306.2.141-2008), Загальних вимог до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроєктний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки (НП 306.2.099-2004), Вимог до оцінки безпеки атомних станцій (НП 306.2.162.2010), затверджені наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 22 вересня 2010 р. № 124, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2010 р. за № 964/18259), Загальних вимог до управління старінням елементів і конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій (НП 306.2.210-2017), Вимог до структури і змісту звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС (СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007), враховують рекомендації МАГАТЕ (SSG-25 «Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants. Specific Safety Guide») та референтні рівні Асоціації західноєвропейських ядерних регулюючих органів («WENRA Safety Reference Levels for Existing Reactors. Update in relation to lessons learned from TEPCO Fukushima Dai-ichi accident»).
 • матеріалами Звіту з періодичної переоцінки безпеки підтверджено спроможність експлуатуючої організації забезпечити під час подальшої експлуатації енергоблока № 5 ВП «Запорізька АЕС» захист персоналу, населення та навколишнього природного середовища відповідно до вимог норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки.

У відповідності до вимог Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» комісією Держатомрегулювання із залученням фахівців Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної екологічної інспекції у Запорізькій області та ДНТЦ ЯРБ 09-11 листопада 2020 року було проведене комплексне інспекційне обстеження готовності ДП «НАЕК «Енергоатом» здійснювати діяльність на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» із експлуатації енергоблока № 5 Запорізької АЕС під час довгострокової експлуатації.

За результатами інспекційного обстеження було встановлено наступне:

 • умови ліцензії серії ЕО № 000196 на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки «Запорізька АЕС» та Окремого дозволу серія ОД № 000196/80/15 на пуск енергоблока № 5 ВП «Запорізька АЕС» після проведення планово-попереджувального ремонту з перевантаженням активної зони виконуються. Не завершено виконання умов п.3.1 ліцензії серії ЕО № 000196 щодо поновлення експлуатації енергоблока № 5 на енергетичних рівнях потужності;
 • впровадження заходів «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій» на енергоблоці № 5 не завершено в узгоджених з Держатомрегулюванням та ДСНС України обсягах;
 • роботи з підготовки енергоблока № 5 до довгострокової експлуатації виконуються з відхиленням від встановлених «Програмою підготовки енергоблока № 5 ВП ЗАЕС до довгострокової експлуатації» 05.МР.00.ПМ.23-17 строків;
 • роботи з погодження рішення щодо продовження терміну експлуатації дизель-генератора та іншого обладнання систем важливих для безпеки не завершені. Роботи з кваліфікації обладнання та оцінки сейсмостійкості обладнання та трубопроводів будівель та споруд виконуються;
 • стан радіаційної безпеки та поводження з радіоактивними відходами ВП «Запорізька АЕС» відповідає вимогам нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії, регламенту радіаційного контролю та інструкціям з радіаційної безпеки;
 • стан аварійної готовності і реагування ВП «Запорізька АЕС» відповідає вимогам законодавчих, інших нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії, а також вимогам щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;
 • виконання заходів з усунення/компенсації відхилень від вимог норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки не завершено в узгоджених з Держатомрегулюванням обсягах;
 • 14 факторів безпеки та «Комплексний аналіз безпеки» Звіту з періодичної переоцінки безпеки розроблені та пройшли державну експертизу ЯРБ. Держатомрегулюванням підтверджено повне усунення зауважень державної експертизи ЯРБ до 12 факторів безпеки.
 • загальний стан системи фізичного захисту ВП ЗАЕС дозволяє зробити позитивний висновок про спроможність здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація» ядерної установки із експлуатації енергоблока № 5 ЗАЕС під час довгострокової експлуатації;
 • стан забезпечення пожежної безпеки ВП ЗАЕС, утримання систем протипожежного захисту, території, будівель, приміщень та споруд енергоблока № 5 відповідає встановленим вимогам. Завершення виконання до кінця планово-попереджувального ремонту запланованих протипожежних заходів дозволить зробити висновок про спроможність здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» із експлуатації енергоблока № 5 ВП ЗАЕС під час довгострокової експлуатації;
 • стан робіт з додержання норм та правил екологічної безпеки, пов’язаної з діяльністю АЕС, дозволяє зробити позитивний висновок про спроможність здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація» ядерної установки із експлуатації енергоблока № 5 ВП ЗАЕС під час довгострокової експлуатації, за умов дотримання чинного природоохоронного законодавства;
 • надані ДП «НАЕК «Енергоатом» (ВП «Запорізька АЕС») документи для внесення змін (переоформлення) ліцензії серії ЕО № 000196 від 10 серпня 2004 року на право провадження діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація» ядерної установки енергоблоку № 5 Запорізької АЕС щодо готовності ДП «НАЕК «Енергоатом» до здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація» ядерної установки енергоблока № 5 ВП «Запорізька АЕС» під час довгострокової експлуатації є достовірними та відображають фактичний стан справ;
 • на момент перевірки встановлено, що ДП «НАЕК «Енергоатом» (ВП «Запорізька АЕС») не завершено виконання запланованих «Програмою підготовки енергоблока № 5 ВП ЗАЕС до довгострокової експлуатації» 05.МР.00.ПМ.23-17 заходів, зокрема:

- заходів Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій;

- заходів, направлених на усунення/компенсацію відхилень від вимог НПА;

- погодження Звіту з періодичної переоцінки безпеки;

- погодження рішення щодо продовження терміну експлуатації дизель-генератора та іншого обладнання ситем важливих для безпеки;

- заходів з кваліфікації обладнання та оцінки сейсмостійкості обладнання трубопроводів, споруд та будівельних конструкцій;

- протипожежних заходів.

22-23 грудня 2020 року було проведено інспекційне обстеження щодо стану виконання заходів які на час проведення комплексного інспекційного обстеження Відокремленого підрозділу «Запорізька атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (Акт інспекційного обстеження АІО-112/15-19 від 13 листопада 2020 року) були незавершеними. За результатами перевірки встановлено, що виконання зазначених заходів станом на 23 грудня 2020 року не завершено.

Відповідно до окремого доручення Голови – Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Інспекцією з ядерної безпеки на Запорізькій АЕС (на правах самостійного відділу) була здійснена перевірка стану впровадження заходів, які були зазначені у Акті інспекційного обстеження як такі, що знаходяться у стадії виконання. За результатами перевірки встановлено, що всі зазначені заходи станом на 04.01.2021 виконані в узгоджених обсягах.

З метою залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля, надання можливості для вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, Державна інспекція ядерного регулювання України з 25 листопада по 25 грудня 2020 року провела публічне громадське обговорення проєкту рішення стосовно можливості продовження експлуатації ядерної установки - енергоблоку № 5 Запорізької АЕС.

У рамках публічного громадського обговорення Держатомрегулювання за участю замовника проєкту рішення ДП «НАЕК «Енергоатом» провело 17 грудня 2020 року громадські слухання, які відбулися у форматі онлайн-конференції. У заході взяли участь більше 60 осіб.

За результатами обговорення наданої ДП «НАЕК «Енергоатом» на засіданні інформації, Колегія відмічає: на поточний час ДП «НАЕК «Енергоатом» завершено виконання в узгоджених з Держатомрегулюванням обсягах заходів з підготовки енергоблока № 5 ВП «Запорізька АЕС» до довгострокової експлуатації.

Колегія констатує:

1. Результати державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 5 ВП «Запорізька АЕС» підтверджують можливість безпечної довгострокової експлуатації енергоблока № 5 ВП «Запорізька АЕС».

3. Енергоблок № 5 ВП «Запорізька АЕС» задовольняє вимоги з безпеки за показниками цільових критеріїв безпеки.

4. Держатомрегулюванням забезпечено проведення громадського обговорення питання про можливість продовження експлуатації ядерної установки - енергоблока № 5 ВП «Запорізька АЕС».

Колегія Держатомрегулювання ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 5 ВП «Запорізька АЕС».

2. Ґрунтуючись на відомостях, наданих в Звіті з періодичної переоцінки безпеки щодо термінів експлуатації корпусу реактора, споруд, систем та елементів, важливих для безпеки, висновку державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки № 5 ВП «Запорізька АЕС», визнати обґрунтованою можливість безпечної експлуатації енергоблока № 5 ВП «Запорізька АЕС» на визначених у проєкті рівнях потужності.

3. Встановити дату наступної періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 5 ВП «Запорізька АЕС» 27 травня 2030 року.

4. Департаменту з питань безпеки ядерних установок забезпечити організацію:

а) внесення змін до ліцензії серії ЕО № 000196, виданої ДП «НАЕК «Енергоатом» на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки «Запорізька АЕС».

б) видачі ліцензії ДП «НАЕК «Енергоатом» на право провадження діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки енергоблока № 5 ВП «Запорізька АЕС» у зв’язку з внесенням змін відповідно до пункту а).

5. Звернути увагу ДП «НАЕК «Енергоатом» на необхідність покращення якості діяльності пов’язаної з продовженням терміну експлуатації, зокрема: підготовкою до пуску енергоблоків після проведення планово-попереджувального ремонту; реалізації заходів, передбачених програмою підготовки до продовження строку експлуатації та своєчасним погодженням із Держатомрегулюванням об’ємів виконання цих заходів із урахуванням надання необхідних обґрунтувань безпеки.


Голова Колегії
  
Григорій ПЛАЧКОВ
Секретар Колегії
Тетяна КНЯЖНИЦЬКАOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux