Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Постанова Колегії Держатомрегулювання від 23.12.2019 № 16
Опубліковано 26 грудня 2019 року о 16:12

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА КОЛЕГІЇ 

 

23 грудня 2019 року  м. Київ   № 16

 

Про продовження експлуатації енергоблока № 3  ВП ЮУАЕС у понадпроектний термін за результатами періодичної переоцінки безпеки

Проектний термін експлуатації енергоблока № 3 ВП «Южно-Українська АЕС» (далі – №3 ВП ЮУАЕСзавершується 10 лютого 2020 року. Експлуатуючою організацією ДП «НАЕК «Енергоатом» прийнято рішення про довгострокову експлуатацію енергоблока №3, яке ґрунтується на положеннях наступних документів:

– Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р;

– Комплексної програми робіт щодо продовження строку експлуатації діючих енергоблоків атомних електростанцій, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 263-р;

– Державної програми розвитку внутрішнього виробництва, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2011 р. № 1130.

Для переходу до довгострокової експлуатації, відповідно до Загальних вимог до управління старінням елементів і конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій (НП 306.2.210-2017), затверджених наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 13 квітня 2017 р. № 136, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 травня 2017 р. за № 578/30446, ДП «НАЕК «Енергоатом» здійснено протягом проектного строку експлуатації, організаційно-технічні заходи для продовження експлуатації та переходу до довгострокової експлуатації енергоблока №3 ВП ЮУАЕС

Відповідно до Загальних вимог до управління старінням елементів і конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій та з метою забезпечення підготовки енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС до довгострокової експлуатації ДП «НАЕК «Енергоатом» розроблено та затверджено «Програму підготовки енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС до експлуатації в понадпроектний термін» М.3.3812.0240 (далі – Програма), яка погоджена Держатомрегулюванням за результатами проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки.

Програмою визначені організаційно-технічні заходи щодо забезпечення безпечної довгострокової експлуатації енергоблока №3 ВП ЮУАЕС а саме:

-                                 заходи з обґрунтування строку служби елементів і конструкцій у період довгострокової експлуатації та їх заміни;

-                                 заходи з управління старінням;

-                                 заходи кваліфікація обладнання;

-                                 заходи з усунення або компенсація відступів від норм, правил і стандартів з ЯРБ;

-                                 заходи з переоцінки безпеки енергоблока.

Керуючись вимогами Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» ДП «НАЕК «Енергоатом» подано до Держатомрегулювання заяву від 08.02.2019 за №1896/06 про переоформлення/внесення змін до ліцензії серії ЕО №000064 від 19 липня 2002 року на право здійснення діяльності «Експлуатація ядерних установок Южно -Української АЕС» у зв’язку із забезпеченням довгострокової експлуатації енергоблока №3 ВП ЮУАЕС на енергетичних рівнях потужності після досягнення встановленого проектного строку служби (експлуатації).

Відповідно до положень статті 6 Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» рішення щодо продовження терміну експлуатації існуючих ядерних установок, які мають загальнодержавне значення, приймається органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на підставі висновку державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки шляхом внесення змін до ліцензії на експлуатацію ядерної установки.

Згідно з вимогами Загальних положень безпеки атомних станцій (НП 306.2.141-2008), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 19 листопада 2007 р. № 162 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747, рішення щодо можливості продовження терміну експлуатації енергоблока у понад встановлений проектом термін приймається Держатомрегулюванням на основі результатів переоцінки його безпеки. 

Підставою для прийняття рішення щодо внесення відповідних змін до ліцензії на право здійснення діяльності «експлуатація ядерної установки» є позитивний висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки звіту з періодичної переоцінки безпеки (далі - ЗППБ), що розробляється у відповідності до Загальних вимог до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки (НП 306.2.099-2004). Аналогічний підхід щодо розробки ЗППБ рекомендовано документом МАГАТЕ SSG-25 «Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants. Specific Safety Guide» та референтними рівнями Асоціації західноєвропейських ядерних регулюючих органів «WENRA Safety Reference Levels for Existing Reactors».

Основною метою ЗППБ є обґрунтування того, що поточний стан систем та елементів енергоблока, рівень його безпеки з урахуванням виконаних модифікацій відповідають вимогам норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки, а також підтвердження можливості експлуатації енергоблока у понадпроектний термін.

Результати державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки матеріалів ЗППБ енергоблока № 3 ВП ЮУАЕС дозволяють зробити наступні узагальнюючі висновки:

-                      матеріали Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 3 ВП ЮУАЕС за складовими звіту та обсягом представленої інформації відповідають національним нормативним вимогам (Загальні положення безпеки атомних станцій, Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки, Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій, Загальні вимоги до управління старінням елементів і конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій, Вимоги до структури і змісту звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС), враховують рекомендації МАГАТЕ (SSG-25 «Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants») та референтні рівні Асоціації західноєвропейських ядерних регулюючих органів («WENRA Safety Reference Levels for Existing Reactors»); 

-                      матеріалами ЗППБ підтверджено спроможність ДП «НАЕК «Енергоатом» забезпечити захист персоналу, населення та навколишнього природного середовища відповідно до вимог норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки під час довгострокової експлуатації енергоблока № 3 ВП ЮУАЕС.Відповідно до вимог Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» комісією Держатомрегулювання із залученням фахівців Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Миколаївської облдержадміністрації та ДНТЦ ЯРБ у період з 18 по 22 листопада 2019 року проведено комплексне інспекційне обстеження готовності ДП «НАЕК «Енергоатом» до здійснення діяльності з довгострокової експлуатації енергоблока № 3 ВП ЮУАЕС на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки».

За результатами інспекційного обстеження було встановлено наступне:

- Умови ліцензії серії ЕО №000064 від 19 липня 2002 року на право здійснення діяльності «Експлуатація ядерних установок Южно -Української АЕС» та окремого дозволу серії ОД № 000064/34/15 виконуються у повному обсязі.

- На час проведення інспекційного обстеження не завершено виконання заходів «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій» (далі - КзППБ) у погоджених обсягах. 

- На час проведення інспекційного обстеження виконана оцінка технічного стану елементів систем важливих для безпеки, у тому числі критичних елементів. Розроблені заходи з підтримки в прийнятних межах деградації обладнання, систем та елементів, важливих для безпеки. Ці заходи включені в Програму управління старінням елементів енергоблоку №3 Южно-Української АЕС, визначені терміни їх виконання. Розроблені технічні рішення з продовження терміну експлуатації для більшості елементів та конструкцій. Для низки обладнання тривають роботи продовження терміну експлуатації в ППР-2019. Виконано роботи з кваліфікації обладнання на «жорсткі» умови навколишнього середовища та сейсмічні впливи і оцінки сейсмостійкості трубопроводів, будівель та споруд в рамках заходів КзППБ № 10101 і № 18101. Робота з оцінки сейсмостійкості арматури, що встановлена на трубопроводах систем важливих для безпеки в стадії виконання. 

- Стан робіт з усунення на енергоблоці № 3 ВП ЮУАЕС відступів від вимог норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки свідчить про те, що роботи виконуються в обсягах та у терміни погоджені  Держатомрегулюванням.

- Звіт з періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 3 ВП ЮУАЕС розроблено у визначених обсягах та у встановлені терміни.

- Стан виконання організаційних заходів з питань пожежної безпеки ВП ЮУАЕС, утримання систем протипожежного захисту та території енергоблока № 3, проведення спеціального навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки та протипожежних тренувань, відповідає вимогам нормативно-правових актів.

- Завершення виконання протипожежних заходів КзППБ в узгоджені терміни та у відповідності з вимогами норм, правил і стандартів з питань пожежної безпеки дозволить зробити висновок про спроможність здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» із експлуатації енергоблока № 3 ВП ЮУАЕС під час довгострокової експлуатації.

- Стан аварійної готовності і реагування ВП ЮУАЕС відповідає вимогам законодавчих та нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

- Стан радіаційної безпеки та безпеки поводження з радіоактивними відходами ВП ЮУАЕС відповідає вимогам нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки. Заходи, визначені «Комплексною програмою поводження з РАВ ДП НАЕК «Енергоатом» на період 2012-2016 р.р.» ПМ-Д.0.18.174-12, виконуються у встановлені терміни. Вимоги регламентів й інструкцій з радіаційної безпеки та безпеки поводження з РАВ дотримуються. Функціонування системи обліку, ідентифікації та реєстрації РАВ відповідає вимогам чинних нормативних документів.

- Надані ДП «НАЕК «Енергоатом» ВП ЮУАЕС) документи для внесення змін (переоформлення) ліцензії серія ЕО № 000064 від 19 липня 2002 року на право здійснення діяльності «Експлуатація ядерних установок Южно-Української АЕС» щодо готовності ДП НАЕК «Енергоатом» до здійснення діяльності на етапі життєвого циклу “експлуатація ядерної установки» із експлуатації енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС під час довгострокової експлуатації є повними, достовірними та відображають фактичний стан справ.

Інспекцією з ядерної безпеки на Південно-Українській АЕС була здійснена перевірка стану впровадження заходів, визначених в Акті інспекційного обстеження від 22.11.2019 № АІО-306/15-25/03, що знаходяться у стадії виконання. За результатами перевірки встановлено, що всі зазначені в Акті заходи станом на 23.12.2019 виконуються в узгоджених обсягах та у заплановані терміни.

З метою залучення громадськості до участі в управлінні державними справами, обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля, надання можливості для вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади Держатомрегулювання 17 грудня 2019 року в м. Южноукраїнськ, були проведені громадські слухання стосовно можливості продовження терміну експлуатації ядерної установки - енергоблока №3 ВП ЮУАЕС.

В громадських слуханнях  взяли участь представники Держатомрегулювання, ДП «ДНТЦ ЯРБ», ДП «НАЕК «Енергоатом», ВП ЮУАЕС, представники громадських організацій та місцевих ЗМІ, міських та сільських рад, а також мешканці населених пунктів зони спостереження ВП ЮУАЕС. Кількість зареєстрованих учасників громадських слухань становила 874 особи. 

 Колегія Держатомрегулювання КОНСТАТУЄ:

1. Результати державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 3 ВП ЮУАЕС та результати інспекційних обстежень підтверджують можливість безпечної довгострокової експлуатації енергоблока № 3 ВП ЮУАЕС. 

2. Енергоблок № 3 ВП ЮУАЕС відповідає вимогам з безпеки за показниками цільових критеріїв безпеки. 

3. Держатомрегулюванням забезпечено проведення громадського обговорення питання про можливість продовження експлуатації ядерної установки - енергоблока № 3 ВП ЮУАЕС.

 

 За результатами обговорення та враховуючи результати розгляду матеріалів Колегія Держатомрегулювання ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 3 ВП ЮУАЕС.  

2. Ґрунтуючись на відомостях, наданих у Звіті з періодичної переоцінки безпеки енергоблока щодо термінів експлуатації корпусу реактора, споруд, систем та елементів, важливих для безпеки, висновку державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 3 ВП «Южно-Українська АЕС», визнати обґрунтованою можливість безпечної експлуатації енергоблока № 3 ВП ЮУАЕС на визначених у проекті рівнях потужності. 

 3. Встановити дату наступної періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 3 ВП ЮУАЕС 10 лютого 2030 року.

4. Департаменту з питань безпеки ядерних установок забезпечити здійснення дозвільних процедур для переоформлення ліцензії серії ЕО № 000064 на право здійснення діяльності «Експлуатація ядерних установок Южно-Української АЕС». 

5. Продовжити термін дії Окремого дозволу серії ОД № 000064/35/15 на пуск ядерної установки енергоблока № 3 ВП «Южно-Українська АЕС» після проведення планово-попереджувального ремонту з перевантаженням активної зони.

 

Голова Колегії  Григорій ПЛАЧКОВ

 

Секретар Колегії   Тетяна Княжницька

 


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux