Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Постанова Колегії Держатомрегулювання № 05 від 16 липня 2018 року
Опубліковано 16 липня 2018 року о 21:38

 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА КОЛЕГІЇ 

16 липня 2018 року м. Київ № 05

 

Про продовження експлуатації енергоблока № 3 Рівненської АЕС у понадпроектний термін за результатами періодичної переоцінки безпеки

 

Проектний термін експлуатації енергоблоку № 3 ВП «Рівненська АЕС» завершився 11 грудня 2017 року. Експлуатуючою організацією ДП «НАЕК «Енергоатом» прийнято рішення про довгострокову експлуатацію енергоблоку № 3 ВП «Рівненська АЕС», яке ґрунтується на положеннях наступних документів:

–  Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р;

    Комплексної програми робіт щодо продовження строку експлуатації діючих енергоблоків атомних електростанцій, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 263-р;

    Державної програми розвитку внутрішнього виробництва, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2011 р. № 1130.

Для переходу до довгострокової експлуатації, відповідно до Загальних вимог до управління старінням елементів і конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій (НП 306.2.210-2017), затверджених наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 13 квітня 2017 р. № 136, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 травня 2017 р. за № 578/30446, експлуатуючою організацією обрано варіант, згідно з яким енергоблок зупинено після завершення проектного строку експлуатації для здійснення організаційно-технічних заходів з підготовки до довгострокової експлуатації та поновлення експлуатації.

У рамках реалізації обраного варіанту ДП «НАЕК «Енергоатом» звернулось до Держатомрегулювання із Заявою від 08 грудня 2016 року за №17820/06 про внесення змін до ліцензії ЕО № 000944 з метою експлуатації енергоблоку № 3 ВП «Рівненська АЕС» у зупиненому стані з 11.12.2017 р. (проектний термін експлуатації) відповідно до технічного рішення «Про безпечну експлуатацію ядерної установки енергоблоку №3 ВП РАЕС після 28 паливної кампанії в період виконання модернізаційних робіт з метою продовження строку експлуатації» (ТР № 191-74-ТР-СНР та ПЕ від 05.04.2017).

На засіданні Колегії Держатомрегулювання 30 листопада 2017 року з розгляду питання «Про стан виконання робіт з продовження строку експлуатації енергоблока № 3 РАЕС» було прийняте рішення про внесення змін до ліцензії серія ЕО № 000944 щодо експлуатації енергоблоку № 3 ВП «Рівненська АЕС» у зупиненому стані з повним вивантаженням палива з активної зони реактора до приреакторного басейну витримки на період виконання експлуатуючою організацією (ДП «НАЕК «Енергоатом») необхідних організаційно-технічних заходів для забезпечення можливості його довгострокової експлуатації, а також визначені умови розгляду питання щодо експлуатації енергоблоку № 3 ВП «Рівненська АЕС» на енергетичних рівнях потужності у понадпроектний термін, а саме:

1. Завершення розробки/доопрацювання з урахуванням результатів державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки (далі - ЗППБ).

2. Виконання в узгоджених Держатомрегулюванням обсягах заходів:

-          із усунення або компенсації відступів від вимог норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки;

-         Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій;

-         оцінки сейсмічної стійкості елементів систем вентиляції;

-         продовження строку експлуатації резервних дизель-електростанцій.

Керуючись вимогами Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» ДП «НАЕК «Енергоатом» звернулось до Держатомрегулювання із Заявою від 25 травня 2017 року за №7356/06 про внесення змін до ліцензії на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерних установок Рівненської АЕС» у зв’язку із забезпеченням довгострокової експлуатації енергоблока №3 ВП «Рівненська АЕС» на енергетичних рівнях потужності після досягнення встановленого проектного строку служби.

Відповідно до положень статті 6 Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» рішення щодо продовження терміну експлуатації існуючих ядерних установок, які мають загальнодержавне значення, приймається органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на підставі висновку державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки шляхом внесення змін до ліцензії на експлуатацію ядерної установки.

Згідно з вимогами Загальних положень безпеки атомних станцій (НП 306.2.141-2008), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 19 листопада 2007 р. № 162 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747, рішення щодо можливості продовження терміну експлуатації енергоблоку у понад встановлений проектом термін приймається на основі результатів переоцінки його безпеки.

Підставою для прийняття рішення щодо внесення відповідних змін до ліцензії на право здійснення діяльності «експлуатація ядерної установки» є позитивний висновок державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки ЗППБ, що розробляється у відповідності до Загальних вимог до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки (НП 306.2.099-2004). Аналогічний підхід щодо розробки ЗППБ рекомендовано документом МАГАТЕ SSG-25 «Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants. Specific Safety Guide» та референтними рівнями Асоціації західноєвропейських ядерних регулюючих органів «WENRA Safety Reference Levels for Existing Reactors» (WENRA).

Основною метою ЗППБ є обґрунтування того, що поточний стан систем та елементів енергоблоку, рівень його безпеки з урахуванням виконаних модифікацій відповідають вимогам норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки, а також підтвердження можливості експлуатації енергоблока у понадпроектний термін.

Результати державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки матеріалів ЗППБ енергоблоку № 3 ВП «Рівненська АЕС» дозволяють зробити наступні узагальнюючі висновки:

-                  матеріали Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 3 Рівненської АЕС за складовими звіту та обсягом представленої інформації відповідають національним нормативним вимогам («Загальні положення безпеки атомних станцій» НП 306.2.141-2008, «Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки» НП 306.2.099-2004, «Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій» НП 306.2.162.2010, «Загальні вимоги до управління старінням елементів і конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій» НП 306.2.210-2017, «Вимоги до структури і змісту звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС» СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007), враховують рекомендації МАГАТЕ (SSG-25 «Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants») та референтні рівні Асоціації західноєвропейських ядерних регулюючих органів («WENRA Safety Reference Levels for Existing Reactors»);

-                  матеріалами ЗППБ підтверджено спроможність експлуатуючої організації забезпечити під час подальшої експлуатації енергоблоку № 3 РАЕС захист персоналу, населення та навколишнього природного середовища відповідно до вимог норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки.

 

У відповідності до вимог Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» комісією Держатомрегулювання із залученням фахівців Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії України, Державної екологічної інспекції у Рівненській області та ДНТЦ ЯРБ у період з 04.06.2018 по 08.06.2018  було проведене комплексне інспекційне обстеження готовності ДП «НАЕК «Енергоатом» до здійснення діяльності з довгострокової експлуатації енергоблоку № 3 ВП «Рівненська АЕС» на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки».

 

За результатами інспекційного обстеження було встановлено:

- умови ліцензії серії ЕО № 000944 на право провадження діяльності «експлуатація» ядерної установки енергоблоку № 3 ВП «Рівненської АЕС» та Окремого дозволу серія ОД №000944/17 на пуск енергоблоку №3 ВП «Рівненська АЕС» після проведення планово-попереджувального ремонту з перевантаженням активної зони виконуються у встановлені терміни;

- виконання запланованих заходів «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій» (КзППрБ) перебуває в завершальній стадії. Зазначені заходи будуть впроваджені до завершення ППР-2017 в узгоджених з Держатомрегулювання обсягах;

- виконання заходів, що визначені «Программой подготовки энергоблока №3 ОП «Ривненская АЭС» к продлению срока эксплуатации» 191-19-ПР-ПСЭ-13 перебуває в завершальній стадії. Зазначені заходи будуть впроваджені до завершення ППР-2017;

- виконання заходів, що визначені «Планом лицензирования энергоблока №3 ОП «Ривенская АЭС» для продления эксплуатации в сверхпроектный срок» 191-01-ПЛ-ПСЭ-14 перебуває в завершальній стадії;

- виконані в повному обсязі заходи, що визначені «Програмою робіт з кваліфікації обладнання енергоблоків ВП РАЕС» 191-108-ПР-СНРтаПЕ та «Планом мероприятий по оценке сейсмической опасности и проверке сейсмостойкости действующих АЭС»;

- вимоги регламентів та інструкцій з радіаційної безпеки, безпеки поводження з джерелами іонізуючого випромінювання та радіоактивними відходами дотримуються. Заходи, визначені «Комплексною програмою поводження з РАВ ДП «НАЕК «Енергоатом» ПМ-Д.0.18.174-16, виконуються у встановлені терміни;

- функціонування системи обліку, ідентифікації та реєстрації РАВ відповідає вимогам чинних нормативних документів. Стан радіаційної безпеки і радіаційного захисту людини, поводження з джерелами іонізуючого випромінювання та радіоактивними відходами у ВП «Рівненська АЕС» відповідає вимогам нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки;

- стан аварійної готовності і реагування ВП «Рівненська АЕС» відповідає вимогам законодавчих, інших нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

- виконання заходів з усунення/компенсації відхилень від вимог норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки виконується в узгоджених Держатомрегулюванням обсягах та у встановлені терміни;

- звіт з періодичної переоцінки безпеки розроблений та пройшов державну експертизу з ядерної та радіаційної безпеки. Держатомрегулювання підтверджено повне усунення зауважень державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки до ЗППБ;

- загальний стан системи фізичного захисту ВП «Рівненська АЕС» дозволяє зробити позитивний висновок про спроможність здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» із експлуатації енергоблоку №3 ВП «Рівненська АЕС» під час довгострокової експлуатації;

- стан забезпечення пожежної безпеки ВП РАЕС, утримання систем протипожежного захисту, територій, будівель, приміщень та споруд енергоблоку № 3 відповідає встановленим вимогам. Завершення виконання до кінця ППР запланованих протипожежних заходів відповідно до вимог норм, правил і стандартів дозволить зробити позитивний висновок про спроможність здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» із експлуатації енергоблоку № 3 Рівненської АЕС під час довгострокової експлуатації;

- стан виконання робіт з додержання норм та правил екологічної безпеки, пов’язаної з діяльністю АЕС, дозволяє зробити позитивний висновок про спроможність здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» з експлуатації енергоблоку №3 ВП РАЕС під час довгострокової експлуатації, за умов дотримання чинного природоохоронного законодавства.

З урахуванням висновків за напрямами комплексного інспекційного обстеження, Комісією Держатомрегулювання відзначено:

1.  Надані ДП «НАЕК «Енергоатом» (ВП «Рівненська АЕС») документи для внесення змін до (переоформлення) ліцензії серії ЕО № 000944 від 10 грудня 2010 року на право провадження діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» енергоблоку № 3 ВП Рівненської АЕС щодо готовності ДП «НАЕК «Енергоатом» до здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація» ядерної установки енергоблока № 3 ВП «Рівненська АЕС» під час довгострокової експлуатації є достовірними та відображають фактичний стан справ.

2.  На момент перевірки встановлено, що ДП «НАЕК «Енергоатом» (ВП «Рівненська АЕС») не завершено виконання усіх запланованих в ППР-2017 робіт, зокрема:

-                заходів КзППрБ;

-                заходів, направлених на усунення/компенсацію відхилень від вимог нормативно-правових актів;

-                заміну ИБН-9 (2 шт., позиції 3TV30Q01, 3TK30J01);

-                капітальних ремонтів та погодження рішень щодо продовження терміну експлуатації дизель-генераторів 3РДЕС31, 32 та іншого обладнання систем важливих для безпеки.

11-12 липня 2018 р. Комісією Держатомрегулювання проведено перевірку стану впровадження заходів, які на час проведення інспекційного обстеження були незавершені. За результатами перевірки встановлено:

1. Реалізація запланованих заходів «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій» (КзППрБ) на завершальній стадії. Зазначені заходи будуть впроваджені до завершення ППР-2017 в узгоджених з Держатомрегулювання обсягах.

2. Рішення з продовження терміну експлуатації обладнання систем важливих для безпеки розробляються та направляються до Держатомрегулювання у відповідності до встановлених термінів.

3. У зв’язку з неможливістю виконання заміни ИБН-9 (2 шт., позиції 3TV30Q01, 3TK30J01) ВП РАЕС виконано оцінку їх технічного стану, продовжено термін експлуатації до ППР-2019 та погоджено з Держатомрегулюванням терміни заміни.

4. Заходи з усунення/компенсації відхилень від вимог норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки реалізуються виконується в узгоджених Держатомрегулюванням обсягах та в установлені терміни.

З метою залучення громадськості до участі в управлінні державними справами, обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля, надання можливості для вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади Держатомрегулювання було проведено громадське обговорення питання про можливість продовження експлуатації ядерної установки - енергоблоку № 3 ВП «Рівненська АЕС».

03 липня 2018 року у м. Вараш, місті-супутнику ВП «Рівненської АЕС», Держатомрегулюванням проведено громадські слухання стосовно можливості продовження терміну експлуатації ядерної установки - енергоблоку №3 ВП Рівненської АЕС.

В заході взяли участь уповноважені представники Держатомрегулювання, ДП «ДНТЦ ЯРБ», ДП «НАЕК «Енергоатом», ВП Рівненської АЕС, представники громадських організацій та місцевих ЗМІ, міських та сільських рад, а також мешканці населених пунктів зони спостереження Рівненської АЕС. Всього зареєстрованих учасників громадських слухань - 190 осіб.

Колегія Держатомрегулювання констатує:

 

1. Умови розгляду питання щодо можливості продовження строку експлуатації енергоблоку № 3 ВП «Рівненська АЕС» виконані.

2. Результати державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки ЗППБ енергоблоку № 3 ВП «Рівненська АЕС» та інспекційного обстеження підтверджують можливість безпечної довгострокової експлуатації енергоблоку № 3 ВП «Рівненська АЕС».

3. Показники цільових критеріїв безпеки енергоблоку № 3 ВП «Рівненська АЕС» відповідають встановленим вимогам.

4. Держатомрегулюванням забезпечено проведення громадського обговорення питання про можливість продовження експлуатації ядерної установки - енергоблоку № 3 ВП «Рівненська АЕС».

 

Колегія Держатомрегулювання ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока №3 «Рівненська АЕС».

2. Ґрунтуючись на відомостях, наданих в ЗППБ щодо термінів експлуатації корпусу реактора, споруд, систем та елементів, важливих для безпеки, висновку державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки ЗППБ енергоблоку № 3 ВП «Рівненська АЕС», визнати обґрунтованою можливість безпечної експлуатації енергоблоку № 3 ВП «Рівненська АЕС» на визначених у проекті рівнях потужності до 11 грудня 2037 року.

3. Департаменту з питань безпеки ядерних установок забезпечити переоформлення ліцензії серії ЕО №000944, виданої ДП «НАЕК «Енергоатом» на право провадження діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки енергоблоку №3 Рівненська АЕС».

 

 

Голова Колегії Г. ПЛАЧКОВ

 

 

Секретар Колегії Т. Княжницька

 

 


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux