Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Постанова Колегії Держатомрегулювання № 01 від 13 лютого 2020 року
Опубліковано 25 лютого 2020 року о 16:35

 

 

 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА КОЛЕГІЇ

 

 

13 лютого 2020 р.  м. Київ  № 01


Про підсумки діяльності з регулювання ядерної та радіаційної безпеки за 2019 рік. Пріоритетні напрями діяльності Держатомрегулювання на 2020 рік

  

Безпечне використання ядерної енергії створює сприятливі умови для забезпечення розвитку суспільства та економічного процвітання України. Один з найважливіших аспектів діяльності у сфері використання ядерної енергії є ядерна та радіаційна безпека та захищеність ядерних установок, джерел іонізуючого випромінювання, радіоактивних відходів, ядерних матеріалів та інших матеріалів з вмістом радіонуклідів. 

Формування та реалізацію державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії покладено на Державну інспекцію ядерного регулювання України, центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. 

Виконання покладених функцій забезпечується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 363 «Про затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України». 

Підсумки діяльності з регулювання ядерної та радіаційної безпеки викладено у Звіті про діяльність Державної інспекції ядерного регулювання України у 2019 році, що підготовлено структурними підрозділами центрального апарату, територіальними органами з ядерної та радіаційної безпеки, на майданчиках АЕС та підприємством, що належить до сфери управління Держатомрегулювання. Звіт охоплює усі напрями, це зміни у структурі органу, використання бюджету, кадрове забезпечення, нормативне регулювання, міжнародне співробітництво, дотримання антикорупційного законодавства, результати заходів внутрішнього аудиту, взаємодія з громадськістю, робота зі ЗМІ, впровадження електронного урядування, документальне забезпечення та контроль виконання, регулювання безпеки ядерних установок, інспекційна діяльність, штрафні санкції та їх дієвість, аварійна готовність та реагування, регулювання у сфері поводження з радіоактивними відходами, зняття з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, регулювання безпеки поводження з ДІВ та діяльності з переробки уранових руд та її припинення, регулювання безпеки перевезень радіоактивних матеріалів, регулювання ядерної захищеності, гарантії нерозповсюдження ядерної зброї, звітна інформація про підсумки роботи державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки, звітна інформація про підсумки роботи підприємства, що належить до сфери управління Держатомрегулювання.

У 2019 році Держатомрегулюванням було забезпечено виконання пріоритетних завдань, визначених законами, актами і дорученнями Президента України, Уряду України, спрямованих на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки і захищеності, у тому числі Планом заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016 – 2020 роки; Стратегією розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року; Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року; Планом дій Уряду на 2019 рік; міжнародними стандартами безпеки; виконання зобов’язань, які випливають з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Забезпечувалась реалізація положень Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони; планів гармонізації національних норм і правил з безпеки з референтними рівнями WENRA.

Протягом 2019 року забезпечено виконання пріоритетних завдань Держатомрегулювання у сфері регулювання ядерної, радіаційної безпеки та захищеності, а саме:

Висвітлення та інформаційний супровід подій, у тому числі таких, що не мають безпосереднього впливу на стан безпеки ядерних установок та діяльності у сфері використання ядерної енергії, однак викликають підвищену увагу ЗМІ та стурбованість громадськості.

Забезпечення функціонування державної системи фізичного захисту (у межах компетенції Держатомрегулювання) в умовах підвищеної готовності.

Оцінка безпеки та ліцензування:


 • в рамках будівництва та введення в експлуатацію І пускового комплексу нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття» (ПК-1 НБК);
 • об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, у складі ІІ черги комплексу «Вектор», у тому числі: експлуатації Централізованого сховища для довгострокового зберігання відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ), будівництва сховища для довгострокового зберігання осклованих високоактивних відходів (ВАВ), проєктування Технологічної будівлі для переробки радіоактивних відходів;
 • оцінка безпеки експлуатації сховищ для захоронення радіоактивних відходів І черги комплексу «Вектор» та спеціально обладнаного приповерхневого сховища для захоронення радіоактивних відходів (СОПСТРВ).

Впровадження сучасних систем оптимізації радіаційного захисту персоналу та населення, зокрема, шляхом запровадження єдиних підходів індивідуального дозиметричного моніторингу та компетенції в сфері радіаційної безпеки, а саме, встановлення порядку реєстрації доз професійного опромінення, встановлення критеріїв та порядку визнання експертів з питань радіаційного захисту.

Приведення рівня радіаційного захисту при медичному опроміненні у відповідність до міжнародної системи радіаційного захисту шляхом імплементації в національне законодавство Міжнародного стандарту безпеки «Радіаційний захист та безпека радіаційних джерел» (Radiation Protection and Safety of Radiation SourcesInternational Basic Safety StandardsGSR Part 3, 2014 ) та Директиви Ради 2013/59/ЄВРАТОМ від 5 грудня 2013 р.

Впровадження ризик-орієнтованих підходів в регулюючій діяльності.

Забезпечення регулюючого супроводу:

 • реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС та переоцінки безпеки діючих енергоблоків та ядерних установок, включаючи продовження термінів експлуатації АЕС;
 • проєктів  нових ядерних установок (ЦСВЯП, СВЯП-2 ЧАЕС, «Джерела нейтронів»);
 • проєктів  диверсифікації постачання ядерного палива в Україну в цілях забезпечення енергетичної безпеки держави.

Разом з тим, у 2019 року Держатомрегулюванням забезпечено оперативне реагування на події, що не мали безпосереднього впливу на стан безпеки ядерних установок та діяльності у сфері використання ядерної енергії (лісових пожеж у зоні відчуження, фіксації системами радіаційного моніторингу європейських країн, у тому числі України, підвищених концентрацій у атмосферному повітрі ізотопів йоду-131 та рутенію-106), однак викликали підвищену увагу засобів масової інформації та стурбованість громадськості і потребували відповідного інформаційного супроводу.

В рамках визначених пріоритетів та покладених на Держатомрегулювання завдань серед визначних досягнень 2019 року можна виділити:

·         Прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України у сфері використання ядерної енергії» (імплементація Директиви Ради 2013/59/Євратом;

·         Державна інспекція ядерного регулювання України видала ННЦ ХФТІ Окремий дозвіл на перше завезення ядерного палива для ЯПУ «Джерело нейтронів»;

·         Прийняття рішення щодо продовження терміну експлуатації енергоблоку №1 ВП «Хмельницька АЕС»;

·         Прийняття рішення щодо продовження терміну експлуатації енергоблоку №3 ВП «Южно-Українська АЕС»;

·         Підписання Угоди між Європейським банком реконструкції та розвитку (як Розпорядником коштів Гранту з Рахунка ядерної безпеки), Кабінетом Міністрів України та Державною інспекцією ядерного регулювання України (як Одержувачем) про внесення змін № 2 до Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку (як Розпорядником коштів Гранту з Рахунка ядерної безпеки), Кабінетом Міністрів України та Державним комітетом ядерного регулювання України (як Одержувачем) від 8 липня 2009 р.;

·         Представлення України під час 63-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ, засідань Західноєвропейської асоціації регулюючих органів (WENRA), 26-му щорічному Форумі органів регулювання країн, що експлуатують АЕС з реакторами типу ВВЕР (Форум ВВЕР), 31-ої щорічної Інформаційної конференції Комісії ядерного регулювання США. 


За результатами розгляду та обговорення основних результатів діяльності з регулювання ядерної та радіаційної безпеки за 2019 рік та пріоритетних завдань на 2020 рік, Колегія Державної інспекції ядерного регулювання України ПОСТАНОВИЛА:

Визнати діяльність Державної інспекції ядерного регулювання України спрямовану на реалізацію пріоритетних завдань, визначених на 2019 рік, належною.

Затвердити Звіт про діяльність Державної інспекції ядерного регулювання України за 2019 рік, що додається. 

Затвердити пріоритетні напрями діяльності Державної інспекції ядерного регулювання України на 2020 рік, що додаються.
 

 

Голова Колегії
Григорій ПЛАЧКОВ
 
 
Секретар Колегії
Тетяна КНЯЖНИЦЬКА

 

 


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux