Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Оновлена інформація щодо радіаційної обстановки у Зоні відчуження
Опубліковано 06 червня 2018 року о 17:55

Відповідно до інформації Державної служби України з надзвичайних ситуацій cтаном на 14:00 6 червня 2018 р., у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення продовжуються заходи щодо ліквідації окремих осередків пожежі на загальній площі близько 2 га.

Ситуація контрольована. Відкритого вогню немає, спостерігається тління трьох осередків лісової підстилки, трави, повалених дерев та пеньків.

До гасіння пожежі залучено 35 одиниць техніки та 150 осіб, з них від ДСНС 22 одиниць техніки та 130 осіб.

Авіацією ДСНС з початку робіт здійснено 53 скиди (244 тонн) з них літаками АН-32П здійснено 23 скиди води (184 тонн), вертольотом Мі-8 здійснено 30 скидів води (60 тонни).

Інформація оновлюється на сайті ДСНС за посиланням http://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/78347.html

За даними Державного агентства України з управління зоною відчуження на території зони відчуження посилено контроль за радіаційною ситуацією. В оперативному режимі аналізуються дані щодо потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання (ПЕД) та вмісту радіонуклідів у повітрі в районі пожежі.

Потужність еквівалентної дози гамма-випромінювання за даними пунктів АСКРС в районі пожежі істотно не змінилася, коливання поточних значень знаходяться в межах звичних значень для кожного пункту (таблиця 1).

Контрольні рівні потужності еквівалентної дози не перевищені.

 

Таблиця 1. Значення потужності еквівалентної дози (ПЕД) в районі пожежі на 14-00 год. 06.06.2018

№ п/п

Назва поста АСКРС

ПЕД, нЗв/год

Контрольні рівні, нЗв/год

мінімум

середня

максимум

1.                   

АПК-1

495

508

526

1400

2.                   

СВЯП-1

2224

2389

2504

9200

3.                   

Копачі

730

744

768

1900

4.                   

Чистогалівка

910

929

960

2300

5.                   

СРТВ

3520

3619

3696

18400

6.                   

Старосілля

204

207

215

460

7.                   

Корогод

150

180

210

260

 

В період пожежі задіяні мобільні оперативні групи ДСП «Екоцентр» з аспіраційним та дозиметричним обладнанням.

За даними радіаційної розвідки, потужність еквівалентної дози поблизу лінії вогню на відстані 1 м від поверхні ґрунту – 1,8-5,5мкЗв/год, значення щільності потоку бета-часток – від 120 до 900 част/(хв×см2).

За допомогою мобільної аспіраційної установки відібрана проба повітря безпосередньо на лінії вогню у кварталі 16 Корогодського лісництва. Вміст 137Cs у цій пробі становить 9,8Е-02 Бк3, що у 9,8 рази перевищує контрольний рівень, а вміст 90Sr – 1,6Е-01 Бк3, що у 53 рази перевищує контрольний рівень, встановлений гігієнічними нормативами «Основні контрольні рівні, рівні звільнення та рівні дії щодо радіоактивного забруднення об’єктів зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення».

На межі зони відчуження (пункт АСКРС Дитятки) об’ємна активність 137Cs у повітрі становить 2,7Е-05Бк/м3, що не перевищує КР.

 

Довідково: Радіаційний фон в зоні відчуження контролюється за допомогою автоматизованої системи контролю радіаційного стану (АСКРС) у безперервному режимі на 39 пунктах. Дані надходять до диспетчерського центру раз на годину, в умовах надзвичайної ситуації – раз на 2 хвилини.

Радіоекологічні дані по місту Київ (потужність дози) представлені на мапі європейської інформаційної платформи з обміну радіологічними даними у режимі реального часу – EURDEP   https://remap.jrc.ec.europa.eu/GammaDoseRates.aspx

Фахівцями Державного науково технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання виконано прогнозні експертні оцінки радіаційних наслідків пожежі за допомогою системи прийняття рішень РОДОС та проведено оперативні вимірювання показників радіаційного фону та питомої активності повітря у м.Київ із застосуванням мобільної лабораторії RanidSonni.

Отримані експертні висновки свідчать про наступне:

-        в м. Київ можливе епізодичне незначне зростання питомої активності 137Cs в повітрі до рівнів кількох мілібеккерелів на кубічний метр (мБк3) при допустимому середньорічному рівні цього показника 800 мБк3 ;

-        радіаційний фон у м. Київ не змінився (від 0,1 до 0,15 мкЗв/год, що знаходиться в межах норми);

-        отримані киянами дози опромінення за рахунок пожежі у зоні відчуження в 10 000 000 разів менше допустимого рівня (1 мЗв/рік).

 

Радіаційна ситуація знаходиться під контролем, подальша інформація буде оперативно уточнюватися та надаватися.

 

Updated Information on Radiation Situation in Exclusion Zone

 

According to the State Emergency Service of Ukraine (SESU), as of 2:00 PM 06 June 2018, measures are ongoing to eliminate certain fire fronts on a total area of 2 hectares in the exclusion zone and zone of unconditional (obligatory) resettlement.

The situation is under control. There is no open fire for now, but there is smoldering of three fronts of forest litter, grass, fallen trees and stumps.

35 units of equipment and 150 people, out of which 22 units of equipment and 130 people of the SESU, were involved into fire extinguishing.

Since the beginning of activities, SESU aviation made 53 discharges of water (244 tons), out of which AN-32P planes made 23 water discharges (184 tons), Mi-8 helicopters made 30 water discharges (60 tons).

The information is updated on SESU website http://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/78347.html

According to the information provided by the State Agency of Ukraine on Exclusion Zone Management, there is reinforced control of the radiological situation in the exclusion zone. The data of equivalent radiation gamma dose and the level of radionuclides in the air has been under processing.

Gamma radiation dose rate according to the automated radiation monitoring system (ARMS) at the fire area has not changed significantly. Current fluctuations in values are within normal indicators for each point (Table 1).

Reference levels for equivalent doses are not exceeded.

 

Table 1. Equivalent dose rate in the fire area as of 02:00 PM 06 June 2018

No.

ARMS observation point

EDR, nSv/h

Reference levels, nSv/h

min

average

max

1.                  

Administrative building-1

495

508

526

1400

2.                  

ISF-1

2224

2389

2504

9200

3.                  

Kopachi

730

744

768

1900

4.                  

Chystohalivka

910

929

960

2300

5.                  

SLWF

3520

3619

3696

18400

6.                  

Starosillia

204

207

215

460

7.                  

Korohod

150

180

210

260

 

During the fire, SSE Ecocenter mobile groups with aspiration and radiation detection equipment has been involved in the firefight.

According to the radiation survey, equivalent dose rate near the line of fire at a distance of 01 m from the ground surface is 1.8-5.5 µSv/h, value of beta particles density is from 120 to 900 part/(min×cm2).

The mobile aspiration facility was used to take air sample at the fire line in the 16th quarter of the Korohod forestry. Content of 137Cs in this sample is 9.8Е-02 Bq/m3 that exceeds the reference level by 9.8 times, and content of 90Sr is 1.6Е-01 Bq/m3 that by 53 times exceeds the reference level established by health and safety standards “Basic Reference Levels, Clearance Levels and Levels of Action in Relation to Radioactive Contamination of the Objects in the Exclusion Zone and Zone of Unconditional (Obligatory) Resettlement”.

At the exclusion zone border (Dytiatky point), 137Cs volumetric activity in the air is 2.7Е-05Bq/m3 which does not exceed reference levels.

Reference: The radiation background in the exclusion zone is monitored by the automated radiation monitoring system (ARMS) in a continuous mode at 39 points. The data comes to the control center once per hour, in an emergency – once in 2 minutes.

Radioecological data for the city of Kyiv (dose rate) are presented on the map of the European Real-Time Exchange of Radiology Data Platform - EURDEP https://remap.jrc.ec.europa.eu/GammaDoseRates.aspx

Experts of the State Scientific and Technical Center for Nuclear and Radiation Safety made expert assessments of radiation consequences of fire using RODOS system and measured the radiation background and specific activity of the air in Kyiv using mobile reconnaissance vehicle RanidSonni.

Expert conclusions area as follows:

-  episodic insignificant increase of 137Cs specific activity in the air to several milli Becquerels per cubic meter (mBq/m3) at an acceptable average annual level of this indicator of 800 mBq/m3;

-  radiation background in Kyiv remained unchanged (from 0.1 to 0.15 µSv/h within normal limits);

-  radiation doses received by Kyiv citizens due to the fire in the exclusion zone are 10 000 000 times lower than the permissible level (1 mSv/year).

 

The radiation situation is under control. Further information will be specified and immediately published.

 

 

 

 

 


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux