Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Відомості про регуляторну діяльність
Опубліковано 05 лютого 2021 року о 00:00

Повноваження з організації та координації діяльності з питань реалізації державної регуляторної політики покладені на Управління правового забезпечення контактний телефон: (044) 277 -12- 07


                                                  Перелік регуляторних актів Держатомрегулювання

 п/п

Назва акта

Строк проведення відстеження результативності

базове

повторне

періодичне

1.

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. № 1718 “Деякі питання Державного регулювання діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання”

 

2006 р.

2009 р.

2012р.

2015 р.

2018 р.

 

2.

“Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання”, затверджені наказом Держатомрегулювання 02.12.02 р. за № 125, зареєстровані Мін’юстом 17.12.02 р. за № 978/7266

 

2005 р.

2008 р.

2011р.

2014р.

2017р.

2020 р. 

 

3.

“Порядок проведення державної інвентаризації радіоактивних відходів”, затверджено наказом Держатомрегулювання України від 11.02.03 р. № 27, зареєстровано Мін’юстом 25.02.03 р. за N 160/7481

 

2005 р.

2008 р.

2011р.

2014р.

2017р.

2020р. 

 

4.

“Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів”, затверджені наказом Держатомрегулювання від 31.08.04 р. № 141, зареєстровані Мін’юстом 09.09.04 р. за № 1125/9724

 

2005 р.

2008 р.

2011р.

2014р.

2017р.

2020р. 

 

5.

“Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів”, затверджені наказом Держатомрегулювання від 31.08.04 р. № 141, зареєстровані Мін’юстом 09.09.04 р. за № 1127/9726

 

2005 р.

2008 р.

2011р.

2014р.

2017р.

2020р. 

 

6.

“Правила ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС”, затверджені наказом Держатомрегулювання від 13.12.04 р. № 185, зареєстровані Мін’юстом 04.01.05 р. за № 4/10284

2005 р.

2006 р.

2009 р.

2012р.

2015 р.

2018 р.

 

7.

“Правила ліцензування підготовки персоналу для експлуатації ядерної установки”, затверджені наказом Держатомрегулювання України від 13.12.04 р. № 186, зареєстровані в Мін´юсті за № 2/10282 від 04.01.05 р

2005 р.

2006 р.

2009 р.

2012р.

2015 р.

2018 р.

 

8.

«Вимоги до програм забезпечення якості при перевезенні радіоактивних матеріалів», затверджений наказом Держатомрегулювання від 25.07.06 р. № 110, зареєстрований Мін’юстом 05.10.06 р. за № 1092/12966.

2006 р.

2007 р.

2010 р.

2013р.

2016р.

2019 р.

 

9

«Про затвердження вимог до періодичності та змісту звітів, що надаються ліцензіатам у сфері використання ядерної енергії», затверджений наказом Держатомрегулювання від 16.10.06 р. №162, зареєстрований Мін’юстом 06.12.06 р. за № 1268/13142.

2006 р.

2007 р.

2010 р.

2013р.

2016р.

2019 р.

 

10

Постанова КМУ від 24.10.2007 № 1253 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання»

2008 р.

2009 р.

2012 р.

2015 р.

2018 р.

 

11

«Порядок видачі сертифікатів щодо безпечного перевезення радіоактивних матеріалів», затверджений наказом Держатомрегулювання від 06.09.2007 р. № 119, зареєстровано в Мін’юсті від 20.09.2007 за 1079/14346

2007 р.

2008 р.

2011 р.

2014р.

2017р.

2020 р. 

 

 

12

«Умови та порядок видачі окремих письмових дозволів на види робіт чи операцій на етапах експлуатації та закриття сховищ для захоронення радіоактивних відходів» затверджені наказом Держатомрегулювання від 19.11.2007 № 161, зареєстровано в Мін’юсті від в06.12.2007 за № 1352/14619

2007 р

2008 р.

2011 р.

2014р.

2017р.

2020 р. 

 

 

13

«Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у променевій терапії», затверджено наказом Держатомрегулювання від 28.12. 2007р.  N 193, зареєстровано в Мін’юсті 18.01. 2008 р. за N 31/14722

2008 р

2009 р

2012 р

2015 р.

2018 р.

 

14

“Про затвердження форми дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів та форми заяви про видачу дозволу на перевезення радіоактивних матеріалів”, затвердженого наказом Держатомрегулювання від 17.12. 2008 № 198, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.01.2009 за № 3/16019.

2009 р.

2010р.

2013 р.

2016р.

2019 р. 

 

15

“Вимоги до упаковок для довгострокового зберігання та захоронення високоактивних радіоактивних відходів від переробки відпрацьованого ядерного палива”, затвердженого наказом Держатомрегулювання України від 16.02.2009 № 34, зареєстрованого в Мін’юсті 11.03.2009 за № 229/16245.

2009р.

2010р.

2013р.

2016р.

2019 р.

 

16

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.10 № 414 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  від 02.06.03 № 813»

2010р.

2011 р.

2014 р.

2017 р.

2020 р. 

 

17

«Порядок звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю у рамках практичної діяльності», затвердженого наказом Держатомрегулювання від 01.07.10 № 84 , зареєстровано Мінюстом від 20.08.10 за №718/18013

2010р.

2011р.

2014р.

2017 р.

2020 р. 

 

 

18

Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) під час провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у радіоізотопній дефектоскопії», затверджені наказом Держатомрегулювання від 21.09.10 № 121, зареєстровані в Мін’юсті від 20.10.10 за № 950/18245

2010р.

2011р.

2014 р.

2017 р.

2020 р. 

 

 

19

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року N 591 ”Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, і розміру плати за їх надання та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року N 440”

2011р.

2012р.

2015р.

2018 р.

 

20

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1174 «Про  затвердження критеріїв, за якими діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування»;

2012р.

2013р.

2016

2019 р. 

 

21

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку функціонування державної системи фізичного захисту” від 21.12.11 № 1337

2012р.

2013р.

2016

2019 р. 

 

22

Загальні вимоги до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії, затверджені наказом Держатомрегулювання України від 19.12.11 №190, зареєстровано в Мін’юсті 10 січня 2012 р. за N 17/20330

2012 р.

2013р.

2016р.

2019р.

 

23

Умови та порядок видачі ліцензій на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації затверджені наказом Держатомрегулювання України від 28.12.11 №195, зареєстровано в Мін’юсті 25 січня 2012 р. за N 113/20426

2012 р.

2013 р.

2016 р.

2019 р. 

 

24

Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затверджено наказом Держатомрегулювання України від 06.08.2012 № 153, зареєстровано в Мін’юсті 29 серпня 2012 р. за N 1453/21765

2012 р.

2013р.

2016 р.

2019 р.

 

25

Порядок проведення  навчання і перевірки знань з питань ядерної та радіаційної  безпеки у персоналу експлуатуючої організації (оператора) та  юридичних осіб, які залучаються експлуатуючими організаціями як підрядники, затверджений наказом Держатомрегулювання України від 18.10.2012 №188 зареєстровано в Мін’юсті від 31.10.2012 №1817/22129

2012 р.

2013р.

2016 р.

2019 р.

 

26

Порядок розгляду справ про порушення вимог законодавства та застосування санкцій до суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії затверджений наказом Держатомрегулювання України від 28.12.2012  № 256 зареєстровано в Мін’юсті від 22.01.2013 №170/22702

2013 р.

2014 р.

2017 р.

 

 

 

27

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 453 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. №1382» (Технічний регламент закритих джерел іонізуючого випромінювання)

2014 р.

2015 р.

2018 р.

 

28

Правила з радіаційної безпеки прискорювачів електронів затверджені наказом Держатомрегулювання України від 05.08.2013 N 83 зареєстровано в Мін’юсті від 21 серпня 2013 р. за N 1442/23974

2013 р.

2014р.

2017 р.

2020 р. 

 

 

29

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. N 639 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії»

 2013 р.

2014 р.

2017 р.

 

 

30

Порядок формування та розвитку культури захищеності ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, Інструкція з проведення оцінки стану культури захищеності ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, затверджені наказом Держатомрегулювання України від 25.07.2013 №76, зареєстровано в Мінюсті 06 вересня 2013 року за №№1543/24075, 1544/24076

 2013 р.

2014 р.

2017 р.

2020 р. 

 

 

 

31

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р. N 824 «Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки»

 2013 р.

2014 р.

2017 р.

 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. N 903 «Про внесення змін до Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки»

2019

 

 

 

32

«Про затвердження переліку джерел іонізуючого випромінювання, діяльність по використанню яких звільняється від ліцензування» затверджено наказом Держатомрегулювання України від  03.12.2013 № 138, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2013 р. за N 2148/24680;

2014 р.

2015 р.

2018 р.

 

33

«Про затвердження Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів  окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії» затверджено наказом Держатомрегулювання від 02.10.2014 № 143 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.12.2014 за №1549/26326

2014 р.

2017 р.

2020 р. 

 

34

Про затвердження Положення про перелік документів, що подаються експлуатуючою організацією для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки, затверджено наказом Держатомрегулювання від 28.01.2015 № 12, зареєстровано в Мін’юсті 12 лютого 2015 р. за № 152/26597

2015 р.

2016 р.

2019 р.

 

35

Про затвердження Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з переробки уранових руд, затверджені наказом Держатомрегулювання від 27 травня 2015 р. №101, зареєстровано в Мін’юсті 12 червня 2015 р. за №700/27145.  (набирає чинності з 01.09.2015)

2015 р.

2016 р.

2019 р.

 

 

36

Про затвердження Порядку користування Державним регістром джерел іонізуючого випромінювання, затверджено наказом Держатомрегулювання від 16.04.2015 №70, зареєстровано в Мін‘юсті 18.06.2015 за №717/27162

2015 р.

2016 р.

2019 р.

 

37

Про затвердження форм реєстраційних карток джерел іонізуючого випромінювання, затверджено наказом Держатомрегулювання від 16.04.2015 №69, зареєстровано в Мін‘юсті 18.06.2015 за №716/27161

2015 р.

2016 р.

2019 р.

 

 

38

Про затвердження Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з виробництва ДІВ, затверджено наказом Держатомрегулювання від 13.08.2015 № 148  зареєстровано в Мінюсті від 03.09.2015 за № 1054/27499

2015 р.

2016 р.

2019 р.

 

 

39

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів та визнання таким, що втратив чинність, наказу з питань поводження з радіоактивними відходами від 12.10.2017 № 372 зареєстровано в Мін'юсті від 02.11.2017 за № 1340/31208

2018 р.

2019 р.

 

 

40

«Про вдосконалення  нормативно-правових актів щодо діяльності з переробки уранових руд», наказ Держатомрегулювання від 01.10.2018 № 391 зареєстрованого у Мін’юсті України  26.12.2018 за № 1461/32913

2019 р.

2020 р.

 

 

41

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 р. N 884 «Про затвердження Технічного регламенту щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів» Дата набрання чинності: 07.11.2019

2019 р.

2020 р. 

 

 

42

Наказ Держатомрегулювання від 02.12.2019 № 520 «Про затвердження Вимог до структури та змісту звіту з аналізу безпеки  поверхневих та приповерхневих сховищ  для захоронення радіоактивних відходів», зареєстрований в Мін'юсті України  від 21.01.2020 за № 64/34347

2020 р.


 


 

43

Наказ Держатомрегулювання від 14.02.2020  № 57 «Про затвердження Положення про функціональну підсистему ядерної та радіаційної безпеки єдиної державної системи цивільного захисту,  зареєстрований  у Мін'юсті  13 квітня 2020 р. за № 340/34623

2020 р.

 

 

 

 

44

наказ Державної інспекції ядерного регулювання України від 04 серпня 2020 року № 319 «Про затвердження Загальних вимог безпеки до улаштування та експлуатації обладнання й трубопроводів атомних станцій»,  зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 вересня 2020 року за № 955/35238

2020 р.


 


 

45

наказ Державної інспекції ядерного регулювання України від 04.08.2020 № 320 «Про затвердження форми стандартного документу», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2020 року за № 968/35251.

2020 р.

 

 

 

 

46

 Постанова Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2020 р. № 1141 «Деякі питання створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення»

2020 р.

 

 
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux