Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Проєкти нормативно-правових актів
від 29 січня 2010 р.
Київ
Пропозиції щодо удосконалення системи радіаційного захисту при медичному застосуванні джерел іонізуючого випромінювання

Держатомрегулювання виносить на громадське та фахове обговорення “Пропозиції щодо удосконалення системи радіаційного захисту при медичному застосуванні джерел іонізуючого випромінювання” розроблені Державною установою “Інститут медичної радіології ім.С.П. Григор’єва Академії медичних наук України” (м. Харків).

Зазначені пропозиції розміщено у рубриці “Громадське обговорення” з метою всебічного розгляду фахівцями у галузі радіології, спеціалістами медичних закладів, науковцями, представниками громадськості та недержавних організацій.

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються до 15 березня 2010 року за адресою: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна 9/11; к. 103-104, тел. 254-34-51, факс. 254-33-11, e-mail: [email protected].

Контактна особа – Тріпайло Руслана Федорівна заступник начальника Управління безпеки радіаційних технологій – начальник відділу безпеки джерел іонізуючого випромінювання - державний інспектор.Пропозиції щодо удосконалення системи радіаційного захисту

при медичному застосуванні джерел іонізуючого випромінювання


Аспекти радіаційного захисту

Запропоновані заходи

Рекомендовані виконавці

1

2

3

1. Законодавча та нормативна база

Удосконалення законодавчої та нормативної бази з питань радіаційного захисту при медичному опроміненні

1.1 Внесення змін та доповнень в Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінення» (1998), видання нової редакції Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) та Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України (ОСПУ-2005).

МОЗ України,

Держатомрегулювання

1.2 Розробка Державних Санітарних правил і норм «Кабінети та відділення променевої терапії. Вимоги радіаційної безпеки»

МОЗ України, АМНУ,

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва АМНУ»,

ДУ «Національний Інститут раку МОЗ України»

1.3 Розробка Державних Санітарних правил і норм «Гігієнічні вимоги до забезпечення радіаційної безпеки при проведенні процедур ядерної медицини»

1.4 Розробка Державних стандартів України (ДСТУ) щодо загальних технічних вимог та вимог безпеки для апаратів променевої терапії:

- гамма-терапевтичних для дистанційного опромінення;

- гамма-терапевтичних для внутріпорожнинного опромінення (апарати брахітерапії);

- прискорювачів електронів медичних з енергією від 1 до 50 МеВ;

- медичних радіотерапевтичних симуляторів та інших.

з урахуванням вимог безпеки міжнародної електротехнічної комісії (МЕК)

Держспоживстандарт України,

НЦЦ «Інститут метрології»

1.5 Розробка Державних стандартів України (ДСТУ) щодо загальних технічних вимог та вимог безпеки для рентгенівських медичних апаратів:

- рентгенотерапії (ікс-терапії);

- діагностичних загального призначення;

- комп'ютерної томографії;

- мамографічних;

- з цифровими приймачами;

- дентальних.

Держспоживстандарт України,

НЦЦ «Інститут метрології


Продовження таблиці

2. Практичні заходи щодо забезпечення радіаційного захисту та підвищення якості при медичному опроміненні

2.1 Променева терапія

1

2

3

Технічний аспект

2.1.1 Розробка проекту Національної комплексної програми щодо модернізації матеріально-технічної бази відділень променевої терапії медичних закладів України, що має включати:

- переоснащення відділень сучасними апаратами променевої терапії протягом 5-10 років;

- виведення з експлуатації морально застарілого обладнання (стимулювання процесу шляхом обмеження терміну дії ліценції на роботу на обладнанні з терміном експлуатації більше 20 років);

- оснащення відділень променевої терапії сучасними клінічними дозиметрами поглинутої дози в повітрі або воді.

МОЗ України

Держатомрегулювання

Клінічний аспект

2.1.2 Створення робочої групи з експертів в галузі променевої терапії. Аналіз існуючих протоколів та методик променевої терапії, їх гармонізація або розробка національних протоколів променевої терапії.

МОЗ України

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва АМНУ»

ДУ «Національний Інститут раку МОЗ України»

Дозиметричний аспект

2.1.3 Розробка національних дозиметричних протоколів визначення поглинутої дози в воді згідно з вимогами МАГАТЕ

Держспоживстандарт України

НЦЦ «Інститут метрології»

2.1.4 Поновлення системи відомчих метрологічних лабораторії по повірці клінічних дозиметрів та атестації радіаційних пучків апаратів променевої терапії. Оснащення метрологічних лабораторій сучасним дозиметричним обладнанням.

Держспоживстандарт України

НЦЦ «Інститут метрології»

Держатомрегулювання

2.1.5 Сприяти входженню дозиметричних лабораторій України первинного та вторинного еталонів до міжнародної системи вимірювань в галузі метрології іонізуючих випромінювань(система створена МАГАТЕ/ВООЗ)

Держатомрегулювання

Держспоживстандарт України

Забезпечення та контроль якості променевої терапії

2.1.6 Розробка типової програми забезпечення якості в променевої терапії для радіологічних відділень медичних закладів України та методичних керівництв з контролю якості апаратів променевої терапії

Держатомрегулювання

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва АМНУ»

ДУ «Національний Інститут раку МОЗ України»

2.1.7 Створення Національного Центру ТЛД-аудиту якості калібрування гамма-терапевтичних струменів

МОЗ України

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва АМНУ»

2.1.8 Підготовка провідних радіологічних центрів України для визнання їх Центрами компетенції з боку МАГАТЕ

МОЗ України 

Держатомрегулювання

Продовження таблиці

1

2

3

Забезпечення та контроль якості променевої терапії

2.1.9 Створення експертної групи з провідних фахівців у галузі променевої терапії та клінічної дозиметрії (променевих терапевтів та медичних радіаційних фізиків) для проведення запланованих клінічних аудитів якості ПТ в медичних закладах України (за аналогією з програмою МАГ ATE - QUATRO) та для встановлення причин незадовільних результатів ТЛД-аудиту

МОЗ України

Держатомрегулювання

Кваліфікаційний аспект

2.1.10 Розробка пропозиції та їх подання до Міністерства освіти та науки щодо введення у вищих навчальних закладах спеціальності «медичний радіаційний фізик». Розробка та впровадження навчальних програм базової підготовки медичних фізиків.

Держатомрегулювання МОН України

2.1.11 Створення навчальних баз для підвищення кваліфікації променевих терапевтів та медичних фізиків з питань сучасних методів планування променевої терапії та радіаційного захисту пацієнтів (національні курси, стажування на базі ведучих онкологічних центрів)

МОЗ України Держатомрегулювання

2.1.12 Розробка навчальних програм базової підготовки середнього медичного персоналу відділень променевої терапії з питань радіаційного захисту пацієнтів та радіаційної безпеки. Організація курсів на базі провідних радіологічних центрів

МОЗ України

2.1.13 Створення Асоціації медичних радіаційних фізиків

МОЗ України

2.1.14 Видання та розповсюдження інформаційних матеріалів з питань радіаційної безпеки в медицині:

- переклад державною мовою та видання документів міжнародних організацій (МАГАТЕ, МКРЗ та інших);

- організація та підтримка Інтернет-сторінки з питань радіаційної безпеки в медицині на сайті Держатомрегулювання


Держатомрегулювання

2.2 Діагностична та інтервенційна радіологія

Технічний аспект

2.2.1 Розробка та впровадження національної програми технічної модернізації рентгенодіагностичних відділень (кабінетів) медичних закладів України, що має включати:

- переоснащення сучасними рентгенодіагностичними апаратами, цифровими низькодозними флюорографами;

- оснащення рентгенівських апаратів загального призначення плоскими прозорими іонізаційними камерами для вимірювання добутку дози на площу

МОЗ України

Держатомрегулювання

Клінічний аспект

2.2.2 Розробка стандартизованих протоколів (методик) діагностичних рентгенологічних досліджень та інтервенційних втручань з вказівкою оптимальних режимів досліджень

МОЗ України

2.2.3 Розробка керівництв для практикуючих лікарів-рентгенологів з питань обґрунтування та оптимізації радіаційного захисту пацієнтів при медичному діагностичному опроміненні

МОЗ України


Продовження таблиці

1

2

3

Дозиметричний аспект

2.2.4 Створення національного центру аудиту доз медичного діагностичного опромінення аспект пацієнтів, до якого мають належати такі функції:

- організація широкомасштабних вимірювань доз опромінення пацієнтів стандартних розмірів при рентгенодіагностичних дослідженнях в медичних закладах України;

- аналіз результатів вимірювань доз пацієнтів;

- встановлення національних рекомендованих рівнів;

- періодичний перегляд національних рекомендованих рівнів

МОЗ України

Держатомрегулювання
Кваліфікаційний аспект
2.2.5 Розробка учбових програм підготовки та підвищення кваліфікації рентгенологів та медичних фізиків з питань радіаційної безпеки та забезпечення якості променевої діагностики (якості зображення, контролю радіаційних параметрів апаратів, оптимізації дозових навантажень пацієнтів)
МОЗ України
МОН України
Забезпечення та контроль якості променевої діагностики
2.2.6 Розробка програм та стандартизованих методик щодо контролю якості в рентгенодіагностиці:
- контроль технічного стану рентгенівського обладнання (при введенні в експлуатацію та при періодичних перевірках);
- контроль якості зображення;
- контроль основних дозоформуючих параметрів та доз пацієнтів.
МОЗ України
Держатомрегулювання
2.2.7 Розробка керівництв із критеріїв якості променевої діагностики за окремими процедурами
МОЗ України
Держатомрегулювання
2.2.8 Створення служб із контролю якості рентгенодіагностичних досліджень на базі рентгено-радіологічних відділень обласних лікарень (РРВ ОКЛ) або груп медичних фізиків у провідних медичних закладах областей для проведення регулярного контролю дозоформуючих параметрів усіх рентгенодіагностичних апаратів України. Оснащення даних груп сучасною дозиметричною апаратурою, приборами для контролю якості зображення.
МОЗ України
Держатомрегулювання
2.2.9 Інвентаризація усіх наявних служб технічної підтримки та контролю стану рентгенодіагностичних апаратів в Україні та аналіз методик контролю апаратів, які використовуються даними службами з метою їх гармонізації
МОЗ України
Держатомрегулювання
2.3 Ядерна медицина 
Технічний аспект
2.3.1 Розробка та впровадження національної програми з переоснащення лабораторії та відділень сучасним обладнанням для проведення діагностичних досліджень:
- гамма-камери, гамма-томографи, бета-радіометри;
- дозкалібратори для вимірювань та контролю активності РФП як при поставці радіонуклідів в медичний заклад, так і при кожному введенні (видачі) РФП пацієнту
МОЗ України
Держатомрегулювання

Продовження таблиці

1

2

3

Клінічний аспект

2.3.2 Розробка стандартизованих протоколів (методик) діагностичних та променевих процедур з використанням відкритих радіоактивних речовин

МОЗ України


Кваліфікаційний аспект

2.3.3 Розробка навчальних програм підготовки та перепідготовки рентгенологів та спеціалістів з медичної фізики із питань радіаційної безпеки та забезпечення якості променевої діагностики (якості зображення, контролю радіаційних параметрів апаратів, оптимізації дозових навантажень пацієнтів)

МОЗ України

МОН України

Забезпечення та контроль якості ядерної медицини

2.3.4 Розробка програм та стандартизованих методик щодо контролю якості в ядерній медицині:

- контроль технічного стану обладнання (при введенні в експлуатацію та при періодичних перевірках);

- контроль якості зображення.

МОЗ України

Держатомрегулювання

2.3.5 Встановлення національних діагностичних рекомендованих рівнів для основних діагностичних процедур з використанням РФП

МОЗ України

ДержатомрегулюванняOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux