Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Проєкти нормативно-правових актів
від 12 серпня 2011 р.
Київ
Проект Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Комплексного плану заходів з удосконалення фізичного захисту ядерних установок,ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Явід ________________ N ______


Київ

 

 

 

Про затвердження Комплексного плану заходів з удосконалення 

фізичного захисту ядерних установок,ядерних матеріалів, 

радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання

 

 

1. Затвердити Комплексний план заходів з удосконалення фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, що додається.

2. Центральним органам виконавчої влади, iншим державним органам, вiдповiдальним за виконання плану заходiв, подавати щороку до 15 березня Державній інспекції ядерного регулювання iнформацiю про стан його виконання для узагальнення та подання до 15 квiтня Кабiнетовi Мiнiстрiв України.

3. Центральним органам виконавчої влади, iншим державним органам забезпечити виконання плану заходiв, затвердженого цим розпорядженням, у межах бюджетних призначень на вiдповiдний рiк.

  

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від _____________ N_____________

 

 

Комплексний план заходів з удосконалення фізичного захисту ядерних установок,

ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання


№ 

з/п

Назва заходу 

Відповідальні виконавці

Джерела фінансування заходів

Термін виконання

Обґрунтування

1

2

3

4

5

6

1.  Впровадження державної системи фізичного захисту та Проектної загрози

1.1

Розроблення Правил фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання

Держатомрегулювання


2012-2013


1.2

Розроблення нормативно-правового акту, що визначає порядок та вимоги впровадження Проектної загрози у системи фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання

Держатомрегулювання


2012


1.3

Забезпечення здійснення заходів щодо розроблення методики оцінки загроз та їх опис для кожного конкретного об'єкта, Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості (СНУЯЕтаП)

Міненерговугілля,

підприємства, що належать до сфери управління Міненерговугілля, НАНУ

Державний бюджет, інші джерела та/або міжнародна технічна допомога

2012


1.4

Визначення об’єктової оцінки загрози об’єктів, що провадять свою діяльність у сфері використання ядерної енергії та здійснюють забезпечення фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання

Міненерговугілля,

підприємства, що належать до сфери управління Міненерго вугілля, НАНУ, ДАЗВ


Державний бюджет, інші джерела та/або міжнародна технічна допомога

2012


1.5

Визначення об’єктової оцінки загрози об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами

ДАЗВ, УкрДО «Радон», ДСП «ЦППРВ»


2012-2013


1.6

Здійснення оцінки стану систем фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів атомних електростанцій та науково-дослідних установ України

Міненерговугілля, ДАЗВ, НАНУ, ДП «НАЕК «Енергоатом», ДСП «ЧАЕС», СНУЯЕтаП, ІЯД, ХФТІ

Державний бюджет, інші джерела та/або міжнародна технічна допомога

2012


1.7

Здійснення оцінки стану систем фізичного захисту об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами

ДАЗВ, УкрДО «Радон», ДСП «ЦППРВ»


2012


1.8

Проведення оцінки вразливості ядерних установок та ядерних матеріалів атомних електростанцій та науково-дослідних установ України

Міненерговугілля, ДАЗВ, НАНУ, ДП «НАЕК «Енергоатом», ДСП «ЧАЕС», СНУЯЕтаП, ІЯД, ХФТІ


2012


1.9

Проведення оцінки вразливості об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами

ДАЗВ, УкрДО «Радон», ДСП «ЦППРВ»


2012


1.10

Здійснення заходів щодо створення та забезпечення функціонування єдиної системи захищеного (конфіденційного) зв'язку між органами державної влади і юридичними особами, до повноважень яких належать облік, контроль, фізичний захист та протидія нападу на ядерні установки, об’єкти, призначенні для поводження з радіоактивними відходами, інші джерела іонізуючого випромінювання

Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації,

СБУ, Міненерговугілля, ДАЗВ, МВС, Держатомрегулювання, НАНУ


2012-2015


1.11

Цільове державне фінансування фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання

Мінфін, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, ДАЗВ, НАНУ


Постійно


1.12

Кадрове забезпечення, професійна підготовка та оснащення технічними засобами радіаційного контролю державних інспекторів, що здійснюють нагляд у сфері забезпечення фізичного захисту

Держатомрегулювання, Мінфін

Державний бюджет, інші джерела та/або міжнародна технічна допомога

20122. Покращення стану систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання


Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості (СНУЯЕтаП)

2.1

Розроблення плану взаємодії адміністрації СНУЯЕтаП, спеціальної комендатури в/ч 3042 ГУ ВВ МВС України та підрозділу ВВО № 2 ДП «38 ВІТЧ» з органами виконавчої влади м. Севастополя, Служби безпеки України, МВС України, МНС України на випадок вчинення диверсії

Міненерговугілля, СНУЯЕтаП

Державний бюджет, інші джерела та/або міжнародна технічна допомога

2012


2.2

Підтримання в належному стані ІТЗ системи фізичного захисту СНУЯЕтаП.

Здійснення інвентаризації та паспортизації уразливих об’єктів СНУЯЕтаП

Міненерговугілля, СНУЯЕтаП

Державний бюджет, інші джерела та/або міжнародна технічна допомога

2012


2.3

Відновлення та реконструкція інженерно-технічних засобів фізичного захисту та охорони ядерних та радіаційних об'єктів СНУЯЕтаП

Міненерговугілля, СНУЯЕтаП

Державний бюджет, інші джерела та/або міжнародна технічна допомога

2012-2014
Уранові об’єкти

 ДП «Схід ГЗК»
2.4

Підготовка та проведення реконструкції конструктивних елементів системи фізичного захисту Гідрометалургійного заводу: розробка технічного завдання робочого проекту, проведення експертизи та його реалізація

Міненерговугілля,

ДП «Схід ГЗК»

Власні кошти

2012


2.5

Проведення заходів щодо впровадження проекту реконструкції охоронної сигналізації та обладнання оглядового майданчика базисного складу вибухових матеріалів шахти «Смолінська»

Міненерговугілля,

ДП «Схід ГЗК»

Власні кошти

2012


2.6

Проведення реконструкції контрольно-пропускних пунктів на Інгульській та Смолінській шахтах, обладнання їх протитаранними пристроями, системами контролю доступу та запобігання незаконному переміщенню вибухових матеріалів, зброї, радіоактивних матеріалів тощо, забезпечення підрозділів відомчої воєнізованої охорони спецзасобами індивідуального захисту та активної оборони

Міненерговугілля,

ДП «Схід ГЗК»

Власні кошти

2012Уранові об’єкти ДП «Бар’єр»


ДП «38 ВІТЧ»

2.7

Проведення реконструкції інженерно-технічних комплексів охорони хвостосховищ згідно розроблених проектів («Центральний Яр», «Південно-східне», «Західне», «Дніпровське»)

Міненерговугілля,

ДП «38 ВІТЧ», ДП «Бар’єр»


Державний бюджет, інші джерела та/або міжнародна технічна допомога

2012-2013


2.8

Розроблення проекту на реконструкцію та модернізацію інженерно-технічного комплексу охорони периметру північної частини Придніпровського проммайданчика та підприємств колишнього ВО «ПХЗ»


Міненерговугілля,

ДП «38 ВІТЧ»

ДП «Бар’єр»

Державний бюджет, інші джерела та/або міжнародна технічна допомога

2012


2.9

Реконструкції огородження периметру хвостосховища «Сухачівське 1-2 секція»

Міненерговугілля,

ДП «38 ВІТЧ», ДП «Бар’єр»

Державний бюджет, інші джерела та/або міжнародна технічна допомога

2012-2013ДП «НАЕК «Енергоатом» 

ВП «Запорізька АЕС»

2.10

Створення комплексу інженерно-технічних засобів фізичного захисту сховища радіоактивних відходів в рамках виконання заходу «Будівництво сховища для розміщення устаткування з переробки радіоактивних відходів»

Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»

Власні кошти

2012-2013


2.11

Створення комплексу інженерно-технічних засобів фізичного захисту сухого сховища відпрацьованого ядерного палива в рамках виконання заходу «Закінчення будівництва ССВЯП»

Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»

Власні кошти

2012


2.12

Спорудження залізобетонної огорожі навколо вартового приміщення військової частини 3042 на ВП «Запорізька АЕС»

Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»

Власні кошти

2012


2.13

Реконструкція інженерно-технічних засобів фізичного захисту забороненої зони, в тому числі водних акваторій ВП «Запорізька АЕС»

Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»

Власні кошти

2012-2015


2.14

Реконструкція інженерно-технічних засобів охорони відкритого розподільчого пристрою 750 кВ (ВРП-750) ВП «Запорізька АЕС»

Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»

Власні кошти

2012


2.15

Технічне переоснащення автоматизованої системи контролю та управління доступом в реакторні відділення енергоблоків №№ 1-6 ВП «Запорізька АЕС»

Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»

Власні кошти

2012-2015


2.16

Створення системи контролю та управління доступом у турбінні відділення енергоблоків №№ 1-6 ВП «Запорізька АЕС»

Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»

Власні кошти

2012-2015


2.17

Обладнання системою зв’язку фізичного захисту на енергоблоках, спеціальних корпусах, резервних дизельних електростанціях та контрольно-пропускних пунктах ВП «Запорізька АЕС»

Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»

Власні кошти

2012-2015ДП «НАЕК «Енергоатом» 

ВП «Рівненська АЕС»

2.18

Технічне переоснащення автоматизованого комплексу інженерно-технічних засобів фізичного захисту енергоблоків № 1-2 ВП «Рівненська АЕС»

Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»

Власні кошти

2013


2.19

Реконструкція приміщень зовнішнього кризового центру для розташування штабу антитерористичних дій та резервного пульту управління комплексом інженерно-технічних засобів фізичного захисту ВП «Рівненська АЕС»

Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»

Власні кошти

2012


2.20

Технічне переоснащення автоматизованого комплексу інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту енергоблоку № 3 ВП «Рівненська АЕС»

Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»

Власні кошти

2012-2013


2.21

Реконструкція та технічне переоснащення інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту контрольно-пропускних пунктів № 1 та № 4 ВП «Рівненська АЕС»

Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»

Власні кошти

2012-2014


2.22

Технічне переоснащення інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту спецкорпусу № 2 ВП «Рівненська АЕС»

«Рівненська АЕС»

Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»

Власні кошти

2012-2013


2.23

Технічне переоснащення інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту сховища твердих радіоактивних відходів ВП «Рівненська АЕС»

Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»

Власні кошти

2012-2013


2.24

Технічне переоснащення інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту площадки відстою спецпотягів ВП «Рівненська АЕС»

Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»

Власні кошти

2013


2.25

Реконструкція та технічне переоснащення інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту блочних насосних станцій №№1-3 ВП «Рівненська АЕС»

Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»


Власні кошти


2013-2015
2.26

Реконструкція будівлі та технічне переоснащення інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту контрольно-пропускного пункту №2 ВП «Рівненська АЕС»

Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»


Власні кошти


2014-2017
2.27

Технічне переоснащення інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту забороненої зони енергоблоків №№ 1-4 та периметру насосної станції добав очної води ВП «Рівненська АЕС»

Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»


Власні кошти


2014-2015

ДП «НАЕК «Енергоатом»

 ВП «Хмельницька АЕС»

2.28

Будівництво системи фізичного захисту енергоблоків №№ 3,4 (центральний пункт управління системою фізичного захисту, контрольно-пропускні пункти №3 та №7, постійна заборонена зона, блок-пости) на ВП «Хмельницька АЕС»


Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»


Власні кошти


2012-2015
2.29

Реконструкція комплексу інженерно-технічних засобів фізичного захисту реакторного відділення енергоблоку №1 ВП «Хмельницька АЕС»


Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»


Власні кошти


2012-2014
2.30

Реконструкція інженерно-технічних засобів фізичного захисту машзалів №№1,2 ВП «Хмельницька АЕС»


Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»


Власні кошти


2012-2013
2.31

Реконструкція забороненої зони тимчасового периметру між енергоблоками №2 та №3 з майданчиком відстою вагонів ВП «Хмельницька АЕС»


Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»


Власні кошти


2012-2013
2.32

Реконструкція інженерно-технічних засобів фізичного захисту спецкорпусу ВП «Хмельницька АЕС»

Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»


Власні кошти


2012-2014
2.33

Реконструкція забороненої зони периметру енергоблоків №№ 1, 2 ВП «Хмельницька АЕС»

Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»

Власні кошти

2012


2.34

Технічне переоснащення всіх діючих контрольно-пропускних пунктів з пропуску персоналу та проїзду транспортних засобів ВП «Хмельницька АЕС»


Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»

Власні кошти.

2012-2015


2.35

Реконструкція залізобетонної огорожі периметру енергоблоків №№ 1, 2 та відводів дощової води ВП «Хмельницька АЕС»

Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»

Власні кошти

2012-2013


2.36

Реконструкція інженерно-технічних засобів фізичного захисту бризкальних басейнів відповідальних споживачів ВП «Хмельницька АЕС»

Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»

Власні кошти

2012-2014ВП «Южно-Українська АЕС»

ДП «НАЕК «Енергоатом»

2.37

Створення, побудова та обладнання центрального пульту управління фізичним захистом ВП «Южно-Українська АЕС»

Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»


Власні кошти

2012


2.38

Технічне переоснащення інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту забороненої зони енергоблоків №№ 1-3 (залізобетонна огорожа, два рубежі виявлення, система відеоспостереження, освітлення) ВП «Южно-Українська АЕС»

Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»

Власні кошти

2012-2017


2.39

Створення системи контролю та управління доступом в особливо-важливі зони енергоблоку № 1 ВП «Южно-Українська АЕС»

Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»

Власні кошти

2013


2.40

Створення системи контролю та управління доступом в особливо-важливі зони енергоблоку № 2 ВП «Южно-Українська АЕС»

Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»

Власні кошти

2014


2.41

Створення системи контролю та управління доступом в особливо-важливі зони енергоблоку № 3 ВП «Южно-Українська АЕС»

Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»

Власні кошти

2012


2.42

Технічне переоснащення всіх діючих контрольно-пропускних пунктів з пропуску персоналу та проїзду транспортних засобів ВП «Южно-Українська АЕС»

Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»

Власні кошти

2012-2016


2.43

Створення системи контролю та управління доступом у турбінні відділення енергоблоків №№ 1-3 ВП «Южно-Українська АЕС»

Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»

Власні кошти

2014-2016


2.44

Створення системи контролю та управління доступом у спецкорпуси ВП «Южно-Українська АЕС»

Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»

Власні кошти

2014-2016


2.45

Оснащення інженерно-технічними засобами системи фізичного захисту резервних дизельних електростанцій ВП «Южно-Українська АЕС»

Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»

Власні кошти

2014-2015


2.46

Оснащення інженерно-технічними засобами системи фізичного захисту сховища твердих радіоактивних відходів ВП «Южно-Українська АЕС»


Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»

Власні кошти

2014-2016ДСП «Чорнобильська АЕС»

2.47

Реконструкція інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту за проектом «Автоматизований комплекс інженерно-технічних засобів фізичного захисту периметру контрольованої зони ЧАЕС»

ДАЗВ,

ДСП «ЧАЕС»

Державний бюджет, інші джерела та/або міжнародна технічна допомога

2012-2015


2.48

Прибудова входу з боку проммайданчика для несення служби вартовими на КПП-1


ДАЗВ,

ДСП «ЧАЕС»

Державний бюджет, інші джерела та/або міжнародна технічна допомога

2012


2.49

Охорона і оборона ДСП «ЧАЕС»

МВС


Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про передачу в 2011 році деяких бюджетних призначень Міністерству внутрішніх справ" від 09.06.2011 № 505-Р КПКВ 1003030

2012-2015Спеціалізовані комбінати Державної корпорації «Українське державне об'єднання «Радон»

2.50

Розробка проектів (робочої документації) реконструкції та модернізації інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту ПЗРВ ДК «УкрДО «Радон»

МНС, ДАЗВ,

ДК «УкрДО «Радон»

Державний бюджет, інші джерела та/або міжнародна технічна допомога

2012-2015


2.51

Реконструкція та модернізація інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту ПЗРВ ДК «УкрДО «Радон»

МНС, ДАЗВ,

ДК «УкрДО «Радон»

Державний бюджет, інші джерела та/або міжнародна технічна допомога

2012-2015


2.52

Здійснення охоронної діяльності та технічного обслуговування, утримання інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту ПЗРВ спец підприємств «УкрДО «Радон»

МНС, ДАЗВ, Спецкомбінати

ДК «УкрДО «Радон»

Державний бюджет, інші джерела та/або міжнародна технічна допомога

2012- 2015


2.53

Створення комплексу раннього виявлення та оповіщення персоналу підприємства та населення про надзвичайні ситуації на ПЗРВ

МНС, ДАЗВ, Спецкомбінати

ДК «УкрДО «Радон»

Державний бюджет, інші джерела та/або міжнародна технічна допомога

2012-2015ДСП «Централізоване підприємство з поводження з радіоактивними відходами»

2.54

Експлуатація системи фізичного захисту комплексу виробництв «Вектор»

ДАЗВ,

ДСП «ЦППРВ»

(в частині ДСП «Техноцентр»)

Державна бюджетна програма «Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідація радіаційних аварій»

2012 - 20152.55

Завершення робіт за проектом створення інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту ПЗРВ «Підлісний»

ДАЗВ,

ДСП «ЦППРВ»

(в частині ДСП «Комплекс»)

Державна бюджетна програма «Підтримка екологічного безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення»

2012Експлуатація системи фізичного захисту ПЗРВ «Підлісний»

2012-2015


2.56

Створення інженерно-технічних засобів та експлуатація системи фізичного захисту ПЗРВ «Буряківка»

2013-2015


2.57

Створення інженерно-технічних засобів та експлуатація системи фізичного захисту ПЗРВ «ІІІ черга ЧАЕС»

2013-2015


3. Запобігання та протидія ядерному тероризму

3.1

Організація та проведення у взаємодії із заінтересованими міністерствами і відомствами командно-штабних, різнорівневих тактико-спеціальних навчань та тренувань із залученням сил і засобів підрозділів внутрішніх військ, суб’єктів охоронної діяльності різної відомчої належності, що виконують завдання з охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання

Міненерговугілля, СНУЯЕтаП


2012


3.2

Обмін передовим досвідом в сфері забезпечення фізичного захисту та охорони об’єктів ядерної енергетики, та діяльності з запобігання і припинення актів тероризму, використання його у роботі підприємств

 


2012

 

4. Професійна підготовка з фізичного захисту

4.1

Створення державної системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту


Міненерговугілля

Не передбачено

2012


4.2

Розроблення нормативно-правового акту «Умови та порядок ліцензування провадження діяльності з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання»


Держатомрегулювання, ІЯД НАНУ


2012


4.3

Створення учбово-тренувального комплексу при Навчальному центрі з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів Інституту ядерних досліджень НАН України


ІЯД НАНУ

Державний бюджет, інші джерела та/або міжнародна технічна допомога

2012


4.4

Розроблення навчального курсу з питань запобігання, протидії та ліквідації наслідків вірогідних терористичних загроз, небезпек та їх диверсійних проявів

Міненерговугілля,

СНУЯЕтаП

Державний бюджет, інші джерела та/або міжнародна технічна допомога

2012


4.5

Створення на базі СНУЯЕтаП галузевого Центру професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, який включає спеціалізований учбовий полігон

Міненерговугілля,

СНУЯЕтаП

Державний бюджет, інші джерела та/або міжнародна технічна допомога

2012-2014


4.6

Будівництво центру для навчання та підготовки персоналу підрозділів охорони ВП «Запорізька АЕС»

Міненерговугілля, ДП «НАЕК «Енергоатом»

Власні кошти

2012-2015


4.7

Будівництво учбового центру підготовки персоналу підрозділів фізичного захисту ВП «Хмельницька АЕС»

ДП НАЕК «Енергоатом», Міненерговугілля

Власні кошти

2012-2015


4.8

Організація роботи навчального центру ДП «38 ВІТЧ» з підготовки персоналу підрозділів охорони техногенно-небезпечних та стратегічних об’єктів ПЕК

Міненерговугілля

ДП «38 ВІТЧ»
Державний бюджет, інші джерела та/або міжнародна технічна допомога

2012


4.9

Організація підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту та особового складу підрозділів внутрішніх військ з охорони ядерних установок та ядерних матеріалів на учбових курсах на базі Навчального центру з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів Інституту ядерних досліджень НАН України

Держатомрегулювання, НАН України,

ГУВВ МВС, ДАЗВ,

МНС, Міненерговугілля


Державний бюджет, інші джерела та/або міжнародна технічна допомога

2012-2015


4.10

Розвиток матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення Навчального центру з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів Інституту ядерних досліджень НАН України

НАН України

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux