Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 01 серпня 2017 р.
Київ
Проект постанови

 

Проект

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від 2017 р. N

 

Київ

 

Про внесення змін до Технічного регламенту щодо контейнерів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів і плану заходів з його застосування

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Внести зміни до Технічного регламенту щодо контейнерів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів і плану заходів з його застосування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 939 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 53, ст. 2162; 2011 р., № 71, ст.268,2012, № 91, ст. 369), виклавши їх в редакції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

 

 

Прем'єр-міністр України 

 

В. ГРОЙСМАН 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 18 липня 2007 р. № 939

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від ________ № ______)

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

щодо пакувальних комплектів для зберігання

та захоронення радіоактивних відходів

Загальні положення

1. Цей Технічний регламент визначає суттєві вимоги до пакувальних комплектів для зберігання та/або захоронення радіоактивних відходів, що утворюються в результаті діяльності у сфері використання ядерної енергії, та встановлює процедуру проведення оцінки їх відповідності зазначеним суттєвим вимогам.

 

2. Дотримання вимог цього Технічного регламенту обов'язкове для:

суб'єктів господарювання незалежно від їх форми власності, які провадять діяльність з проектування та/або вироблення або використання продукції, на яку поширюється дія цього Технічного регламенту;

призначених органів з оцінки відповідності, порядок призначення яких встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 р. № 96 «Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі рішення про призначення, його переоформлення та видачі його дубліката, розширення та обмеження сфери призначення, тимчасового припинення і поновлення дії рішення про призначення та анулювання такого рішення та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (Офіційний вісник України, від 04.03.2016 р., № 16, ст. 186, стаття 631) (далі - призначені органи);

центрального органу виконавчої влади, на який покладено функції з технічного регулювання у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки.

 

3. Терміни, що вживаються у цьому Технічному регламенті, мають таке значення:

експлуатація - стадія життєвого циклу продукції, на якій реалізується, підтримується і відновлюється її якість;

заявник – розробник, виробник , уповноважений представник, або особа, що відповідає за введення пакувальних комплектів в обіг, експлуатацію, надання на ринку, що подав заявку на проведення оцінки відповідності пакувальних комплектів вимогам цього Технічного регламенту;

збірник-контейнер - ємність, яка розміщується в місцях утворення радіоактивних відходів, призначена для збирання радіоактивних відходів з метою їх подальшої переробки та/або кондиціонування;

пакувальний комплект для зберігання та/або захоронення твердих і рідких радіоактивних відходів - сукупність елементів для розміщення та утримання радіоактивного вмісту, які виконують функцію зовнішнього бар'єра для його локалізації та захисту. Він може включати одну або кілька приймальних ємностей, матеріали-поглиначі, конструкції, що забезпечують дистанцію, засоби захисту від випромінювання і сервісне обладнання для заповнення, спостереження, вентилювання та скиду тиску, пристрої для охолодження, амортизації механічних ударів, обробки вантажу і кріплення, теплової ізоляції, а також сервісні пристрої, що становлять одне ціле з пакувальним комплектом. Пакувальний комплект може бути контейнером, ящиком, коробкою, бочкою чи аналогічною приймальною ємністю, але може бути і вантажним контейнером, резервуаром або контейнером середньої вантажопідйомності для масових вантажів.

Строк служби – строк, протягом якого пакувальний комплект виконує функції, передбачені проектом, відповідного об’єкту, призначеного для поводженням з радіоактивними відходами, на якому передбачається застосування пакувального комплекту, або діяльності поводження з радіоактивними відходами.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”, “Про стандартизацію”, “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”, “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, “Про поводження з радіоактивними відходами”, “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”, “Про загальну безпечність нехарчової продукції” та нормах, правилах і стандартах з ядерної та радіаційної безпеки.

 

4. Під дію цього Технічного регламенту підпадає така продукція вітчизняного та іноземного виробництва:

збірники-контейнери для збирання твердих та рідких радіоактивних відходів;

пакувальні комплекти для твердих та рідких радіоактивних відходів для зберігання (у складі упаковок радіоактивних відходів) у відповідних сховищах;

пакувальні комплекти для твердих радіоактивних відходів, що підлягають захороненню (у складі упаковок радіоактивних відходів) у сховищах поверхневих, приповерхневих або геологічних відповідно до критеріїв допустимості (недопустимості) їх захоронення у сховищах різних типів згідно з Нормами радіаційної безпеки України;

транспортні пакувальні комплекти, що після етапу транспортування призначені для зберігання та/чи захоронення радіоактивних відходів у сховищах різних типів згідно з Нормами радіаційної безпеки України.

Надалі терміном «пакувальний комплект» позначається вся продукція, на яку поширюється Технічний регламент.

 

Введення в обіг та експлуатація

 

5. Забороняється введення в обіг та експлуатація пакувальних комплектів без документа про відповідність та знаку відповідності, нанесеного згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1184 «Про затвердження форми, опису знаку відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення».

 

 

Суттєві вимоги

 

6. При розробці, придбаванні, введенні в експлуатацію та експлуатації пакувального комплекту враховується сумісність його:

конструкції і конструктивних матеріалів - з характеристиками радіоактивних відходів, що у них вміщуються;

конфігурації і розмірів - з транспортними та технологічними системами, які використовуються під час зберігання та захоронення радіоактивних відходів, а також з конструктивними елементами сховища, у якому передбачається розміщення упаковок з радіоактивними відходами.

 

7. Строк служби пакувальних комплектів, протягом якого забезпечується їх експлуатація, встановлюється у технічній документації.

Строк служби пакувальних комплектів для захоронення радіоактивних відходів у поверхневих та приповерхневих сховищах, протягом якого забезпечується їх використання як інженерного бар'єра, встановлюється згідно з технічною документацією на конкретний пакувальний комплект з урахуванням проектних рішень сховища для захоронення радіоактивних відходів.

Строк служби пакувальних комплектів для захоронення високоактивних та довгоіснуючих радіоактивних відходів у геологічному сховищі встановлюється з урахуванням комплексу інженерних та природних бар'єрів.

 

8. Якщо у конструкції пакувального комплекту передбачене або додається під час експлуатації, включаючи перевезення, спеціальне додаткове оснащення воно не повинно робити менш безпечним його використання за призначенням.

 

9. Конструкція пакувального комплекту забезпечує можливість його дезактивації.

В технічній документації встановлюються допустимі методи дезактивації.

При дезактивації дезактивуючими розчинами, встановлюються вимоги до допустимих дезактивуючих розчинів, стійкості до їх дії та значення коефіцієнта дезактивації.

 

10. Пакувальний комплект повинен відповідати вимогам щодо пожежо- та вибухобезпеки. Вимоги щодо пожежо- та вибухобезпеки визначаються в технічній документації (залежно від призначення пакувального комплекту).

 

11. Пакувальний комплект повинен бути придатним до застосування за призначенням та таким, щоб під час експлуатації (включаючи обслуговування) згідно з умовами, визначеними в технічній документації, він не створював небезпеки та обмежував вплив радіоактивних відходів на персонал, населення та навколишнє природне середовище.

 

12. Матеріали, що використовуються для виготовлення пакувальних комплектів, не повинні становити загрозу для здоров'я та безпеки персоналу під час експлуатації. За необхідності використання небезпечних матеріалів вживаються всі можливі заходи до забезпечення безпеки під час експлуатації.

 

13. Вимоги до матеріалів, що використовуються для виготовлення пакувальних комплектів, визначаються в технічній документації на пакувальний комплект.

Залежно від призначення та умов експлуатації пакувального комплекту характеристики таких матеріалів включають (не обмежуючись цим переліком):

радіаційну стійкість;

міцність;

корозійну стійкість до радіоактивного вмісту, дезактивуючих розчинів, впливу навколишнього природного середовища;

хімічну стійкість (до вилуговування);

морозостійкість;

фізичну та хімічну сумісність один з одним та з радіоактивними відходами;

водо- та газонепроникність;

стійкість до мікроорганізмів, плісені.

 

14. Якщо якась з суттєвих вимог до пакувальних комплектів не застосовується, це обґрунтовується в технічній документації.

 

15. На зовнішній поверхні кожного пакувального комплекту наноситься чітке маркування, що не змивається протягом усього строку служби, яке містить такі відомості:

умовне позначення пакувального комплекту (скорочена назва, корисний об'єм, максимально допустима маса брутто, заводський номер, рік виготовлення тощо);

знак радіаційної небезпеки;

товарний знак або стисле найменування підприємства-виробника;

дата виготовлення пакувального комплекту;

маса порожнього пакувального комплекту.

 

16. Вимоги до умов транспортування та зберігання до введення в експлуатацію пакувальних комплектів встановлюються в технічній документації.

 

17. Пакувальні комплекти, які використовуються для перевезення радіоактивних відходів, також повинні відповідати вимогам правил ядерної та радіаційної безпеки під час перевезення радіоактивних матеріалів.

 

 

 

Обов’язки суб’єктів господарювання

 

18. Суб’єкти господарювання, що відповідають за введення в обіг, надання на ринку, введення в експлуатацію, експлуатацію пакувальних комплектів несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність пакувальних комплектів вимогам цього Технічного регламенту.

 

19. У разі виявлення фактів порушення встановлених законодавством вимог щодо застосування декларації про відповідність та маркування знаком відповідності суб’єкти господарювання, вживають заходів для усунення таких фактів.

 

20. Результати оцінки відповідності (сертифікати відповідності, знаки відповідності, сертифікати про затвердження конструкції пакувального комплекту, протоколи випробувань тощо), проведеної за межами України, визнаються відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».

 

Презумпція відповідності пакувальних комплектів

 

21. Відповідність пакувальних комплектів стандартам, які включені до переліку національних стандартів, або їх частинам, а також нормативно-правовим актам, галузевим стандартам та/або стандартам підприємства, надає презумпцію відповідності таких пакувальних комплектів суттєвим вимогам, визначеним у регламенті. У разі часткового застосування нормативно-правових актів, національних стандартів, галузевих стандартів та/або стандартів підприємства, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції суттєвим вимогам, у технічній документації повинні зазначатися їх частини, які були застосовані. У разі, коли зазначені стандарти не були застосовані, надаються описи рішень, прийняті з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам технічного регламенту.

 

 

Процедура оцінки відповідності

 

22. Вибір процедури оцінки відповідності пакувальних комплектів здійснюється Заявником з переліку встановлених модулів оцінки відповідності згідно додатку 1, опис та правила застосування яких встановлені згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 95 «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності.

23. Заявник готує та подає призначеному органу заявку на виконання робіт з оцінки відповідності пакувальних комплектів згідно з обґрунтовано обраним модулем оцінки відповідності.

 

24. Документація, що надається заявником призначеному органу, повинна бути достатньою для проведення оцінки відповідності згідно з обраним модулем. Надана документація вважається конфіденційною.

У технічній документації повинні зазначатися застосовні вимоги та пов’язані з проведенням оцінки відповідності питання проектування, виробництва і функціонування продукції.

Технічна документація у відповідних випадках також включає такі елементи:

загальний опис продукції;

ескізний проект, виробничі креслення та схеми компонентів, складальних вузлів тощо;

описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень і схем та функціонування продукції;

список застосованих повністю чи частково нормативно-правових актів, національних стандартів, галузевих стандартів та/або стандартів підприємства, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції суттєвим вимогам, а в разі, коли зазначені стандарти не були застосовані, - описи рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам технічного регламенту;

методи випробувань пакувальних комплектів з урахуванням їх призначення;

протоколи випробувань;

результати виконаних проектних розрахунків, проведених досліджень, тощо.

Визначені в технічній документації методи перевірки відповідності характеристик пакувальних комплектів, мають враховувати їх призначення (збирання, зберігання, захоронення та характеристики радіоактивних відходів для яких призначені пакувальні комплекти).

Технічні вимоги для пакувальних комплектів визначаються в технічній документації, до складу якої входять технічні умови (або технічне завдання), експлуатаційна документація, план якості виготовлення, інші документи, необхідні для оцінки відповідності та обґрунтування безпеки їх використання на відповідному об’єкті, призначеному для поводження з РАВ, або при поводженні з РАВ у місцях їх утворення.

Технічні умови (або технічне завдання) на пакувальні комплекти визначають технічні характеристики та конкретні вимоги до параметрів пакувальних комплектів, відповідно до їх призначення та умов використання, конструкцію пакувальних комплектів, строк служби пакувальних комплектів.

Технічні умови (або технічне завдання) на пакувальні комплекти підлягають узгодженню з Держатомрегулюванням за результатами проведення оцінки відповідності.

Експлуатаційна документація для пакувальних комплектів визначає, експлуатаційні обмеження, режими експлуатації, конкретні вказівки щодо виконання операцій з пакувальними комплектами та упаковками РАВ під час нормальної експлуатації, порушень нормальної експлуатації і аварійних ситуацій.

План якості виготовлення пакувальних комплектів визначає процедури, які застосовуються при виготовленні пакувальних комплектів, для забезпечення відповідності їх характеристик встановленим при розробці вимогам.

 

25. За позитивних результатів оцінки відповідності вимогам технічного регламенту заявник проставляє знак відповідності на продукцію, та складає письмову декларацію (якщо заявником був виробник чи уповноважений представник), або отримує сертифікат відповідності, яким засвідчує відповідність вимогам технічного регламенту при введенні в обіг, експлуатацію, надання на ринку, якщо заявником була особа, що відповідає за введення пакувальних комплектів в обіг, експлуатацію, надання на ринку.

 

26. Спірні питання, що виникають у процесі проведення оцінки відповідності, вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

 

Вимоги до призначених органів

 

27. Органи з оцінки відповідності призначаються відповідно до закону для виконання ними як третіми сторонами певних завдань з оцінки відповідності згідно з цим Технічним регламентом.

 

28. Орган з оцінки відповідності повинен бути третьою стороною - особою, яка є незалежною від особи, що надає об’єкт оцінки відповідності, та від особи, що заінтересована в такому об’єкті як споживач (користувач).

 

29. Орган з оцінки відповідності, його керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинні бути проектувальниками, виробниками, імпортерами, розповсюджувачами, монтажниками, покупцями, власниками, користувачами чи відповідальними за обслуговування пакувальних комплектів, які вони оцінюють, або представниками будь-якої з таких сторін. У провадженні такої діяльності, не повинні провадити діяльність, яка суперечить незалежності їх суджень або їх доброчесності стосовно діяльності з оцінки відповідності, на провадження якої вони призначаються чи призначені. Зазначена вимога, зокрема, стосується надання консультаційних послуг.

Зазначені вимоги не виключають можливості обміну технічною інформацією між виробником та призначеним органом для проведення оцінки відповідності.

Органи з оцінки відповідності повинні забезпечувати, щоб діяльність субпідрядників або дочірніх підприємств, які ними залучаються до виконання робіт з оцінки відповідності, не впливала на конфіденційність інформації, об’єктивність і неупередженість діяльності з оцінки відповідності цих органів.

 

30. Органи з оцінки відповідності та їх персонал повинні провадити діяльність з оцінки відповідності з необхідною добросовісністю та технічною компетентністю у визначеній галузі та бути вільними від будь-якого тиску та спонукання, зокрема фінансового характеру, які могли б впливати на їх судження або результати їх діяльності з оцінки відповідності, насамперед з боку осіб або груп осіб, заінтересованих у результатах такої діяльності.

 

31. Орган з оцінки відповідності повинен бути здатний виконувати всі завдання з оцінки відповідності, щодо яких він призначається чи призначений, незалежно від того, чи такі завдання виконуються органом з оцінки відповідності, чи від його імені та під його відповідальність.

Орган з оцінки відповідності у будь-який час і для кожної процедури оцінки відповідності повинен:

мати персонал, що має технічні знання та достатній і відповідний досвід для виконання завдань з оцінки відповідності;

мати описи процедур, згідно з якими проводиться оцінка відповідності, що забезпечують прозорість і відтворюваність таких процедур. Орган з оцінки відповідності повинен застосовувати відповідні політики (правила, методики, настанови тощо) та процедури, що дають змогу розрізняти діяльність з виконання завдань як призначеним органом та іншу діяльність;

застосовувати процедури для провадження діяльності з оцінки відповідності з урахуванням величини підприємства, що замовляє виконання робіт з оцінки відповідності, галузі, в якій таке підприємство діє, його структури, ступеня складності технології виробництва та масового чи серійного характеру виробничого процесу.

Орган з оцінки відповідності повинен мати засоби, необхідні для виконання в належний спосіб технічних та адміністративних завдань з оцінки відповідності, а також доступ до необхідного обладнання чи матеріально-технічної бази.

 

32. Персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, повинен мати:

1) ґрунтовну технічну і професійну підготовку з питань проведення оцінки відповідності, стосовно якої орган з оцінки відповідності призначений;

2) достатній рівень знань вимог щодо проведення робіт з оцінки відповідності, а також відповідні повноваження для їх проведення;

3) знання суттєвих вимог, установлених у Технічному регламенті, та вимог, установлених у відповідних, національних стандартів з переліку національних стандартів;

4) навички складення сертифікатів, протоколів та звітів, які підтверджують проведення робіт з оцінки відповідності.

 

33. Персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, не рідше одного разу на три роки проходить підвищення кваліфікації з ядерної та радіаційної безпеки.

 

34. Органи з оцінки відповідності, їх керівники, заступники керівників та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, повинні бути неупередженими.

Оплата праці керівника, заступників керівника органу з оцінки відповідності та його персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинна залежати від кількості проведених робіт з оцінки відповідності чи їх результатів.

 

35. Персонал органу з оцінки відповідності повинен зберігати комерційну таємницю стосовно інформації, одержаної під час виконання своїх завдань з, крім подання її у визначених законом випадках відповідним уповноваженим органам або у випадках, передбачених у цьому Технічному регламенті та визначених процедурами оцінки відповідності.

 

36. Призначені органи повинні проводити оцінку відповідності згідно з процедурами оцінки відповідності, визначеними в додатку 1.

 

37. Оцінка відповідності повинна проводитися у пропорційний спосіб без покладення зайвого навантаження на суб’єктів господарювання. Призначені органи повинні провадити свою діяльність з урахуванням величини підприємства, що замовляє роботи з оцінки відповідності, галузі, в якій воно діє, його структури, ступеня складності технології виробництва відповідних пакувальних комплектів та масового чи серійного характеру виробничого процесу.

 

38. У разі коли призначений орган вважає, що виробником не були дотримані суттєві вимоги, установлені у Технічному регламенті або вимоги відповідних національних стандартів з переліку національних стандартів, чи інших технічних специфікаціях, такий орган повинен вимагати від виробника вжиття відповідних коригувальних заходів і не видавати документ про відповідність.

 

39. У разі коли після видачі документа про відповідність призначений орган під час проведення моніторингу відповідності виявить, що пакувальний комплект не відповідає вимогам, зазначений орган повинен вимагати від виробника вжиття відповідних коригувальних заходів і в разі потреби зупинити дію документа про відповідність або скасувати його.

 

40. У разі коли коригувальних заходів не вжито або вони не дали необхідних результатів, призначений орган залежно від обставин повинен обмежити сферу призначення, зупинити дію документа про відповідність або скасувати його.

 

Декларація про відповідність

 

41. Декларація про відповідність складається згідно додатку 2 державною мовою, а у разі, коли вона була складена іншою мовою, перекладається на державну мову. Виробник (або уповноважений представник) складає письмову декларацію про відповідність для кожної модифікації (типу) пакувального комплекту.

Копія декларації про відповідність поставляється виробником з кожною партією (одиничним виробом) пакувальних комплектів, що ним постачається.

 

42. Виробник чи його уповноважений представник шляхом складення декларації про відповідність бере на себе відповідальність за те, що відповідність пакувальних комплектів вимогам, установленим у цьому Технічному регламенті, було доведено.

 

43. Зберігання декларації про відповідність, іншої технічної документації, що підтверджує відповідність пакувального комплекту вимогам цього Технічного регламенту, здійснюється виробником протягом 10 років після виготовлення останнього зразка та/або суб’єктом, який ввів пакувальний комплект в обіг та у експлуатацію протягом строку служби пакувального комплекту.

 

Правила та умови нанесення знаку відповідності

 

44. Знак відповідності технічним регламентам застосовується згідно із загальними принципами маркування зазначеним знаком, установленими законом.

 

45. Забороняється маркування пакувальних комплектів будь-яким іншим знаком, подібним до знаку відповідності технічним регламентам.

Пакувальний комплект може мати маркування кількома знаками, наприклад такими, що вказують на відповідність національним чи міжнародним (європейським) стандартам тощо, за умови, що знак відповідності залишається добре видимим і зрозумілим.

Місце нанесення знаку відповідності зазначається у технічній документації на конкретний пакувальний комплект.

 

46. Знак відповідності технічним регламентам наноситься перед введенням пакувальних комплектів в обіг, експлуатацію, надання на ринку.

 

47. Обмежувальні (коригувальні) заходи в разі неналежного застосування знаку відповідності технічному регламенту вживаються в установленому законом порядку.


Додаток 1

до Технічного регламенту

 

ПЕРЕЛІК

модулів оцінки відповідності пакувальних комплектів

вимогам Технічного регламенту

 

Для здійснення оцінки відповідності пакувальних комплектів використовуються такі модулі:

B+F; В+D

Крім того, заявник не обмежений у виборі більш складних модулів з метою проведення оцінки відповідності.

Опис та правила застосування модулів оцінки відповідності встановлені згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 95 «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності».

 


Додаток 2

до Технічного регламенту

 

ДЕКЛАРАЦІЯ

ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

 

____________________________________________________________________

(повне найменування виробника або постачальника;

____________________________________________________________________

їх місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (за наявності)

в особі _____________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)

підтверджує, що _____________________________________________________,

(повна назва пакувального комплекту, тип, марка, модель)

який виготовляється згідно з __________________________________________,

(назва та позначення документації)

відповідає Технічному регламенту щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів, а також __________________

 

____________________________________________________________________

(назва та позначення нормативних документів,

____________________________________________________________________

які в разі їх добровільного застосування є доказом

____________________________________________________________________

відповідності пакувальних комплектів вимогам Технічного регламенту)

 

і процедура оцінки відповідності проведена згідно з Технічним регламентом.

Сертифікат відповідності* _________________________________________

(номер сертифіката, дата його реєстрації,

____________________________________________________________________

строк дії та назва, місцезнаходження

____________________________________________________________________

призначеного органу з оцінки відповідності)

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника/уповноваженої особи/постачальника.

(непотрібне викреслити)

 

_____________________

(посада)

_____________________

(підпис)

_____________________

(ініціали та прізвище)

М.П.

_____________________

(дата)

 

 

__________

* За умови використання виробником

модуля, в якому процедура оцінки

відповідності пакувального комплекту

здійснюється призначеним органом


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 18 липня 2007 р. № 939

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від № 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо застосування Технічного регламенту щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів

 

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання, роки

 

1. Формування та публікування в офіційному виданні переліку національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту.

Мінекономрозвитку

Держатомрегулювання

Міненерговугілля

ДАЗВ

постійно

2. Розроблення та перегляд національних стандартів, гармонізованих з європейськими, на обладнання, на яке поширюються вимоги Технічного регламенту.

Держатомрегулювання

Міненерговугілля

ДАЗВ

Мінекономрозвитку

 

постійно

3. Приведення у разі потреби власних нормативно-правових актів у відповідність з положеннями Технічного регламенту.

Держатомрегулювання

Міненерговугілля

ДАЗВ

Мінекономрозвитку

 

2017-2022

4. Призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам Технічного регламенту

Мінекономрозвитку

Держатомрегулювання

 

постійно

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux