Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Проєкти нормативно-правових актів
від 10 жовтня 2011 р.
Київ
Проект нормативно-правового акта “Порядок звільнення майданчиків атомних електростанцій від регулюючого контролю після завершення робіт із зняття з експлуатації”

Держатомрегулювання України виносить на громадське обговорення проект нормативно-правового акта “Порядок звільнення майданчиків атомних електростанцій від регулюючого контролю після завершення робіт із зняття з експлуатації”.

Зауваження та пропозиції до проекту нормативно-правового акта приймаються до 31 жовтня 2011 року за адресою: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, каб. 110.

Контактна особа:

Кілочицька Тетяна Петрівна – начальник Управління безпеки поводження з РАВ та зняття з експлуатації, e‑mail: [email protected], тел.: 254‑34‑15.

Будемо вдячні за співпрацю щодо надання зауважень та пропозицій.П Р О Е К ТЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Державної інспекції ядерного регулювання України
від “___”__________ 2011 р. №___ 
Порядок звільнення майданчиків атомних електростанцій від регулюючого контролю після завершення робіт із зняття з експлуатації

 

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює основні критерії, вимоги та порядок звільнення майданчиків атомних електростанцій від регулюючого контролю після завершення робіт, що передбачені проектом зняття з експлуатації АЕС (далі – звільнення АЕС від регулюючого контролю), а також вимоги до видів та обсягів регулюючого контролю під час планування, реалізації та завершення робіт, пов’язаних зі звільненням майданчиків АЕС від регулюючого контролю.

1.2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

- втручання – такий вид людської діяльності, що завжди спрямований на зниження та відвернення неконтрольованого та непередбачуваного опромінення або імовірності опромінення в ситуаціях:

- аварійного опромінення (гострого, короткочасного або хронічного);

- хронічного опромінення від техногенно - підсилених джерел природного походження;

- інших ситуаціях опромінення, визначених регулюючім органом, як таких, що вимагають втручання.

- дозові критерії звільнення майданчиків АЕС від регулюючого контролю після завершення робіт із зняття з експлуатації (далі – дозові критерії) - очікувані ефективні дози опромінення для критичної групи населення після завершення робі із зняття з експлуатації та звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю, які перевищують фонові значення рівнів опромінення;

- завершення робіт із зняття з експлуатації – завершення робіт, передбачених проектом зняття з експлуатації АЕС або проектом зняття з експлуатації окремого енергоблоку (енергоблоків) АЕС;

- звільнення від регулюючого контролю шляхом припинення регулюючого контролю (далі – звільнення шляхом припинення) – рішення про відсутність необхідності продовження здійснення регулюючого контролю щодо майданчика АЕС, яке приймається на етапі практичної діяльності, пов’язаної із завершенням зняття з експлуатації АЕС;

- критична група населення – це частина населення, яка за своїми статево-віковими, соціально-професійними умовами, місцем проживання та іншими ознаками отримує або може отримувати найбільші рівні опромінення від майданчика АЕС, звільненого від регулюючого контролю після завершення робіт із зняття з експлуатації;

- майданчик АЕС, що звільняється від регулюючого контролю – майданчик АЕС (або його частина), на якому проведено роботи, що передбачені проектом зняття з експлуатації і до складу якого входять споруди, будівлі та земля, на якій вони розміщені;

- обмежене звільнення від регулюючого контролю – звільнення майданчиків АЕС від певних видів регулюючого контролю;

- повне звільнення від регулюючого контролю – звільнення майданчиків АЕС від усіх видів регулюючого контролю;

- похідний рівень звільнення – величина, що використовується як критерій при проведенні безпосередніх вимірів радіаційних характеристик майданчика АЕС після завершення робіт із зняття з експлуатації і визначається з урахуванням застосованого методичного і апаратного забезпечення, а також встановленого дозового критерію звільнення;

- суб’єкт діяльності – оператор АЕС, що здійснює діяльність згідно з проектом зняття з експлуатації АЕС та в рамках ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України у встановленому законодавством порядку на етапі «зняття з експлуатації АЕС»;

- фонові рівні випромінювання майданчика АЕС – радіаційні характеристики майданчика за результатами базового обстеження до початку будівництва АЕС;

- регулюючий контроль – діяльність органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, що включає нормування, дозвільну діяльність та нагляд за дотриманням норм, правил і стандартів ядерної та радіаційної безпеки під час практичної діяльності на етапі зняття з експлуатації АЕС.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки», Основних санітарних правилах забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2005 № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.05.2005 за № 552/10832 (далі – ОСПУ-2005), «Основних положень безпеки атомних станцій», затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 19.11.2007 за № 162, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.01.2008 за № 56/14747, Нормах радіаційної безпеки України (далі - НРБУ-97), Державні гігієнічні нормативи ДГН 6.6.1.-6.5.001-98, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.97 №62.

1.3. Цей Порядок базується на вимогах законодавства України та враховує рекомендації Міжнародного Агентства з Атомної Енергії (МАГАТЕ), зокрема керівництва з безпеки WS-G-5.1 «Звільнення майданчиків від регулюючого контролю після завершення практичної діяльності».

1.4. Мета цього Порядку полягає в тому, щоб максимально:

- обмежити радіаційний вплив на населення, яке в подальшому може мешкати безпосередньо на території майданчиків АЕС, звільненої від регулюючого контролю після завершення робіт із зняття з експлуатації;

- обмежити радіаційний вплив на робітників (розглядаються як категорія В), які в подальшому можуть працювати на території майданчиків АЕС, що будуть звільнятися від регулюючого контролю після завершення зняття з експлуатації АЕС.

1.5. Порядок поширюється на діяльність, яка пов’язана з плануванням, здійсненням та завершенням робіт із зняття з експлуатації АЕС, остаточною метою яких є повне або обмежене звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю.

1.6. Порядок не поширюється на звільнення майданчиків АЕС, які було забруднено внаслідок аварії або внаслідок діяльності, яка здійснювалась всупереч вимогам НРБУ-97, ОСПУ-2005, а також на майданчики АЕС, де здійснюється або здійснювалось втручання з метою проведенням заходів щодо реабілітації територій, забруднених внаслідок радіаційно-ядерних аварій.

1.7. Дозові критерії, які наведено у цьому Порядку, не застосовуються до майданчиків тих АЕС, на яких здійснювалось втручання, та у випадках, коли на майданчиках АЕС має місце радіоактивне забруднення, що не є наслідком здіснення запланованої практичної діяльності у відповідності з вимогами НРБУ-97 та ОСПУ-2005.

1.8. Порядок не поширюється на звільнення від регулюючого контролю майданчика Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська» АЕС, майданчиків об’єктів по поводженню з РАВ та об’єктів, пов’язаних з видобутком та переробкою уранової руди, а також майданчиків, на яких використовувались джерела іонізуючого випромінювання.

Звільнення майданчиків АЕС від регулюючого контролю здійснюється лише у формі звільнення від регулюючого контролю шляхом припинення.

1.10. Звільнення майданчиків АЕС від регулюючого контролю може бути повним або обмеженим.

1.11. Звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю після завершення робіт із зняття з експлуатації здійснюється Державною інспекцією ядерного регулювання України за погодження з Міністерством охорони здоров’я України.

2. Вимоги до звільнення майданчиків АЕС від регулюючого контролю після завершення робіт із зняття з експлуатації

2.1 Майданчик АЕС, який повністю звільнений від регулюючого контролю, не може бути об‘єктом будь-яких обмежень або подальшого регулюючого контролю з боку органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

2.2. Майданчик АЕС після завершення робіт із зняття з експлуатації може бути повністю звільнений від подальшого регулюючого контролю, якщо:

а) у результаті діяльності із зняття АЕС з експлуатації на майданчику цієї АЕС досягнуто радіаційні характеристики, які відповідають значенням фонових рівнів випромінювання майданчика АЕС;

б) будь-які прийнятні заходи з оптимізації протирадіаційного захисту не призводять до економічно виправданого зменшення індивідуальних доз опромінення (реалізація заходів з оптимізації протирадіаційного захисту не вимагається, якщо доведено, що річної індивідуальна доза опромінення ) будь-якої із осіб з критичної групи населення не перевищує 10 мкЗв·рік-1);

в) індивідуальні дози опромінення (радіаційні ризики) будь-якої із осіб з критичної групи населення, пов’язані з використанням звільненого майданчика АЕС, є достатньо низькими, щоб здійснювати їх регулювання. При цьому, ймовірність реалізації несприятливих сценаріїв є настільки низькою, що не порушує відповідність зазначеному критерію.

2.4. Майданчик АЕС після завершення робіт із зняття АЕС з експлуатації може бути повністю звільнений від регулюючого контролю відповідно до п.2.2 цього Порядку за умови, що одночасно задовольняються такі критерії:

а) очікувана річна ефективна доза опромінення для будь-якої особи з критичної групи населення при всіх прогнозованих ситуаціях, ймовірність реалізації яких більша 1·10-2 рік-1, не перевищує 0,01 мЗв·рік-1;

б) очікувана річна ефективна доза опромінення для будь-якої особи з критичної групи населення при малоймовірних сценаріях, ймовірність реалізації яких менша 1·10-2 рік-1, не перевищує 1 мЗв·рік-1, а річна ефективна доза опромінення внаслідок забруднення шкіри – 50 мЗв·рік-1;

в) колективна річна ефективна доза опромінення в результаті звільнення майданчика АЕС після завершення робіт із зняття АЕС з експлуатації не перевищує 1 люд.-Зв, або доведено, що звільнення є найкращим рішенням щодо оптимізації протирадіаційного захисту.

2.5. Встановлюються такі критерії звільнення від регулюючого контролю:

2.5.1. Повне звільнення майданчика АЕС шляхом припинення застосовується, коли відповідно до проекту зняття з експлуатації АЕС та за результатами радіаційного контролю кінцевого стану, майданчик АЕС має радіаційні характеристики, які формують очікувану сумарну річну ефективну дозу опромінення на будь-яку із осіб, що входять до критичної групи населення, яка не перевищує 0,01 мЗв·рік-1.

2.5.2. Обмежене звільнення шляхом припинення застосовується, коли за результатами радіаційного контролю кінцевого стану майданчика та, (або всупереч/або) відповідно до проекту зняття з експлуатації АЕС, майданчик АЕС має радіаційні характеристики, які формують очікувану сумарну річну ефективну дозу опромінення на будь-яку із осіб, що входять до критичної групи населення, яка не перевищує 0,08 мЗв·рік-1.

2.6. Обмежене звільнення застосовується у випадках, коли немає можливості забезпечити дозові критерії відповідно до вимог підпункту 2.5.1 цього Порядку, або коли доведено, що обмежене звільнення є більш оптимальним з точки зору повторного використання майданчика.

2.7. При визначенні очікуваних сумарних річних ефективних доз опромінення на будь-яку із осіб, які входять до критичної групи населення, враховуються усі можливі шляхи і реалістичні сценарії опромінення, які властиві майданчику АЕС. При розробленні сценаріїв має бути належним чином враховано всі потенційні види землекористування та діяльності людини з урахуванням змін умов майданчика у майбутньому (наприклад, розміщення промислових підприємств, постійне проживання населення, ведення сільськогосподарської діяльності, створення рекреаційних зон, тощо).

Шляхи і сценарії опромінення для майданчика АЕС, який планується звільнити від регулюючого контролю, обґрунтовуються в стандарті підприємства, галузевій або міжгалузевій методиці, які погоджується Міністерством охорони здоров’я України, Державною інспекцією України з питань захисту прав споживачів та Державною інспекцією ядерного регулювання України .

2.8. Радіоактивні матеріали, що утворюються під час проведення діяльності із зняття з експлуатації звільняються від регулюючого контролю відповідно до „Порядку звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю у рамках практичної діяльності” (затверджений наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 01.07.2010 р. № 84, зареєстрований в Мін’юсті України 20.08.2010 за № 718/18013).

2.9. Майданчик АЕС на території якого є будівлі, споруди та обладнання на яких є поверхневе радіоактивне забруднення, яке знімається, звільненню від регулюючого контролю не підлягає.

2.10. При обґрунтуванні відповідності вимогам звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю мають бути виконані:

- радіологічне обстеження майданчика АЕС з метою отримання відомостей про рівень радіоактивного забруднення цього майданчика (споруд, будівель та землі, на якій вони знаходяться), радіонуклідний спектр та потужність дози опромінення;

- поділ окремих ділянок майданчика відповідно до джерела походження забруднення та однорідності забруднення;

- оцінка спектрального складу радіоактивного забруднення (перелік радіонуклідів та процентне співвідношення між ними);

- перерахунок результатів вимірювань у радіонуклідний спектр та оцінка невизначеностей;

- реалізація програми калібрування устаткування, що використовується в процесі вимірювань для звільнення.

При обґрунтуванні відповідності вимогам звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю суб’єкт діяльності враховує особливості конкретного майданчика.

2.11. У випадку, якщо для існуючих АЕС відсутні записи про радіаційні характеристики навколишнього природного середовища до будівництва АЕС (фонові рівні випромінювання), суб’єкт діяльності використовує радіаційні характеристика майданчиків, які за своїми фізичними, хімічними, радіаційними та біологічними характеристиками є подібними до майданчика, де розміщено АЕС. При цьому, на таких майданчиках мають бути відсутні об’єкти, що використовують ядерні та радіаційні технологій у своїй діяльності;

2.12. З метою демонстрації критеріїв звільнення майданчика АЕС, що звільняється від регулюючого контролю, суб’єкт діяльності, за погодженням з Міністерством охорони здоров’я України, та Державною інспекцією ядерного регулювання України, може встановити похідні рівні від зазначених у цьому Порядку дозових критеріїв звільнення для конкретних майданчиків АЕС та конкретних умов їх повторного використання, зокрема: рівні поверхневого радіоактивного забруднення, потужність дози зовнішнього випромінювання тощо. При обґрунтуванні таких похідних рівнів має бути доведено, що за всіх умов не будуть перевищені значення дозових критеріїв звільнення, встановлених цим Порядком.

3. Порядок звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю після завершення робіт із зняття з експлуатації

3.1. Суб‘єкт діяльності обґрунтовує відповідність майданчика АЕС після завершення робіт із зняття АЕС з експлуатації, який звільняється від регулюючого контролю, вимогам цього Порядку.

Для обґрунтування звільнення від регулюючого контролю майданчиків АЕС, що відповідають рівням звільнення шляхом припинення, застосовуються розрахунки, вимірювання та лабораторні дослідження відповідно до стандарту підприємства, галузевої або міжгалузевої методики, які погоджені Міністерством охорони здоров’я України, Державною інспекцією України з питань захисту прав споживачів та Державною інспекцією ядерного регулювання України.

Вимірювання проводяться тільки повіреними (каліброваними) в установленому порядку засобами вимірювальної техніки у атестованих (акредитованих) лабораторіях відповідно до чинного законодавства.

3.2. Для отримання рішення про звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю після завершення робіт із зняття з експлуатації суб’єкт діяльності подає до Державної інспекції ядерного регулювання України заяву та документи, що обґрунтовують відповідність майданчика АЕС критеріям та умовам звільнення, встановленими цим Порядком.

У заяві зазначаються відомості про:

- заявника (для юридичної особи – найменування, код ЄДРПУ, юридична адреса, місце фактичного розташування, прізвище, ім'я та по батькові керівника;

- географічні координати місця розташування майданчика АЕС; радіаційні характеристики;

- дозові критерії та похідні рівні, за якими планується звільнення від регулюючого контролю.

3.3. Документи з обґрунтування звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю (далі – документи обґрунтування) мають містити інформацію про:

- діяльність, яка була виконана на майданчику АЕС згідно з проектом зняття з експлуатації в частині звільнення цього майданчика від регулюючого контролю;

- перелік радіаційних характеристик, що характеризують майданчик АЕС (потужність експозиційної дози (далі – ПЕД), щільність поверхневого радіоактивного забруднення, концентрація радіоактивних аерозолів у повітрі тощо);

- результати вимірювань та розрахунків, що підтверджують відповідність радіаційних характеристик майданчика АЕС критеріям звільнення;

- методики відбору проб та проведених вимірювань і розрахунків із зазначенням відомостей про їх затвердження, атестацію та апробацію;

- перелік контрольно-вимірювальних приладів, що застосовувались для визначення потужності експозиційної дози, активності, щільності поверхневого забруднення, концентрації радіоактивних аерозолів у повітрі із зазначенням відомостей про атестацію та повірку цих приладів, акредитацію лабораторій на проведення таких вимірювань;

- подальше використання майданчика АЕС (обґрунтовані варіанти подальшого безпечного використання майданчика із зазначенням технологічних, технічних, матеріальних умов та галузей використання: повторне використання Заявником або іншою юридичною чи фізичною особою з передачею прав власності).

3.4 До документів обґрунтування суб’єктом діяльності додаються:

- копії документів дозвільного характеру на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії (ліцензія, санітарний паспорт);

- програма забезпечення якості або витяги з неї, які характеризують заходи і методи, що забезпечують впевненість у тому, що майданчик АЕС може бути звільнено від регулюючого контролю з дотриманням норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки;

- стандарти підприємства, галузеві або міжгалузеві методики, які погоджені Міністерством охорони здоров’я України, Державною інспекцією України з питань захисту прав споживачів та Державною інспекцією ядерного регулювання України відповідно до пункту 3.1 цього розділу.

3.5. Відповідальність за обґрунтування можливості звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю після завершення робіт із зняття АЕС з експлуатації покладається на суб’єкта діяльності.

3.6. Рішення про звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю надається на підставі висновків:

- державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки заяви та документів обґрунтування;

- санітарно-епідеміологічної експертизи заяви та документів обґрунтування, яка виконується згідно з Тимчасовим порядком проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи, затвердженим наказом МОЗ України від 09.10.2000 № 247 та зареєстрованим у Мін’юсті 10.01.2001 № 4/5195;

- результатів інспекційних перевірок та обстеження, незалежних лабораторних досліджень (у разі їх проведення).

3.7. Термін розгляду заяви та документів на звільнення від регулюючого контролю не має перевищувати 30 робочих днів від дня отримання Державною інспекцією ядерного регулювання України повного комплекту документів включно з терміном на проведення інспекційної перевірки або інспекційного обстеження. Про необхідність та дату проведення інспекційного обстеження/перевірки заявникові повідомляється не пізніше, як протягом 5 робочих днів з дати надання заяви.

У разі необхідності перевірки застосованих методик термін розгляду може бути продовжений до 90 робочих днів, включно з часом на проведення інспекційної перевірки. Надання висновків санітарно-епідеміологічної експертизи допускається не пізніше, ніж за 3 дні до дати прийняття рішення про звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю.

3.8. За результатами розгляду заяви та документів обґрунтування безпеки Державною інспекцією ядерного регулювання України приймається рішення, у якому зазначаються:

- дозові критерії звільнення з урахуванням запланованого майбутнього використання майданчика АЕС, що звільняється від регулюючого контролю;

- похідні рівні, які відображають кінцевий стан майданчика АЕС, що звільняється від регулюючого контролю;

- шляхи подальшого використання майданчика АЕС;

- дата звільнення;

- у випадку обмеженого звільнення майданчика АЕС зазначаються умови відповідно до вимог пункту 4.8 цього Порядку.

3.9. В разі негативного рішення щодо повного або обмеженого звільнення, Державна інспекція ядерного регулювання України надає Заявнику лист з обґрунтуванням цього рішення.

4. Регулюючий контроль за звільненням майданчиків АЕС

4.1 Суб’єкт діяльності планує та демонструє діяльність, пов’язану зі звільненням майданчика АЕС, в Концепції зняття з експлуатації АЕС у розділі щодо планів майбутнього використання її обладнання, споруд, будівель , а також території, яку вона займає.

Концепція зняття з експлуатації АЕС повинна містити таку інформацію в частині звільнення майданчика від регулюючого контролю:

- варіант звільнення від регулюючого контролю – повне або обмежене звільнення та обґрунтування, що обраний варіант звільнення є найбільш оптимальним з точки зору оптимізації протирадіаційного захисту при повторному використанні майданчика АЕС;

- дозові критерії, що характеризують кінцевий стан майданчика АЕС після завершення робіт із зняття з експлуатації;

- похідні рівні звільнення;

- наявність або стан розробки стандартів підприємства, галузевих або міжгалузевих методик, які будуть застосовані в процесі звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю;

- перелік робіт, які плануються до реалізації в рамках зняття з експлуатації з метою приведення майданчику АЕС у відповідність до обраних дозових критеріїв та похідних рівнів.

Під час періодичних переглядів Концепції зняття з експлуатації інформація щодо звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю деталізується та уточнюється.

4.2. На стадії розробки проекту зняття з експлуатації має бути розроблений план звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю з розширеною та уточненою інформацією згідно з п. 4.1.

Вимоги до структури та змісту плану звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю розробляється оператором АЕС та узгоджуються з Державною інспекцією ядерного регулювання України та Міністерством охорони здоров’я України.

4.3. Під час розгляду заяви про звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю Державна інспекція ядерного регулювання України із залученням Міністерства охорони здоров’я України може проводити інспекційні перевірки.

4.4. Під час розгляду заяви про звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю Державна інспекція ядерного регулювання України може проводити із залученням експертних організацій незалежні дослідження.

4.5. При повному або обмеженому звільненні майданчика АЕС від регулюючого контролю ліцензія провадження діяльності «зняття з експлуатації», видана оператору АЕС, анулюється у порядку, встановленому законодавством.

4.6. Якщо за результатами реалізації плану звільнення майданчику АЕС від регулюючого контролю не досягнуто запланованих дозових критеріїв (похідних рівнів) щодо повного або обмеженого звільнення майданчика АЕС, суб’єкт діяльності забезпечує безпеку цього майданчика в рамках ліцензії на право провадження діяльності «зняття з експлуатації АЕС» доки не будуть прийняті інші регулюючі рішення (розробка та впровадження додаткових заходів з метою досягнення критеріїв для повного або обмеженого звільнення, обґрунтування критеріїв для обмеженого звільнення, якщо неможливо досягти дозові критерії для повного звільнення).

4.7. При обмеженому звільненні майданчика АЕС від регулюючого контролю, рішення про таке звільнення приймає Державна інспекція ядерного регулювання України з урахуванням висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи документів, що обґрунтовують даній варіанту звільнення.

Залежно від характеристик діяльності, пов‘язаної з повторним використанням майданчика АЕС, величини та ймовірності радіаційного опромінення персоналу, населення та довкілля, Державна інспекція ядерного регулювання України та Міністерство охорони здоров’я України визначають обсяг регулюючих вимог до повторного використання майданчика АЕС, який обмежено звільняється від регулюючого контролю.

Залежно від ступеня ризику, пов‘язаного із повторним використанням майданчика АЕС, та відповідно до Закону України від 11.01.2000 № 1370-XIV «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», Державна інспекція ядерного регулювання України ухвалює рішення щодо необхідності застосування певних видів регулюючого контролю та визначає обсяг такого контролю до юридичної особи, яка планує повторне використання майданчика АЕС, що обмежено звільняється від регулюючого контролю (наприклад, необхідність отримання ліцензії у сфері використання ядерної енергії, надання періодичних звітів про стан радіаційної безпеки, види та обсяг радіаційного контролю тощо);

4.8. У випадку, якщо від регулюючого контролю звільняється частина майданчику АЕС (енергоблок чи енергоблоки), а на іншій частині майданчику АЕС знаходяться енергоблоки на етапах введення в експлуатацію, експлуатації чи зняття з експлуатації, то звільнений від регулюючого контролю майданчик залишається в межах санітарно-захисної зони цієї АЕС.

Повторне використання звільненого майданчику (частини майданчику АЕС) забезпечується у відповідності до вимог ОСПУ-2005.

4.9. При обмеженому звільненні Державна інспекція ядерного регулювання України з періодичністю, зазначеною у рішенні, але не рідше одного разу на 3 роки, здійснює перевірку виконання зазначених умов звільнення.

4.10. Суб’єкт діяльності забезпечує збір, обробку, документування та збереження інформації, що стосується підготовки, реалізації та завершення робіт, пов’язаних зі звільненням майданчика АЕС від регулюючого контролю та отриманням рішення Державної інспекції ядерного регулювання України.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux