Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 28 лютого 2017 р.
Київ
Аналіз регуляторного впливу

Аналіз регуляторного впливу

 

до проекту наказу Держатомрегулювання

«Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів та визнання таким, що втратив чинність, наказу з питань поводження з радіоактивними відходами»

 

І. Визначення проблеми

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства, зокрема, виконання підпункту 2 пункту 2 статті 6, пункту 11 статті 9, статті 11 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» і частини п’ятої статті 6 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», виникає необхідність у внесенні змін до деяких нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії. Зокрема необхідно внести зміни до Умов і вимог безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 22 жовтня 2002 року № 110 (у редакції наказу Державної інспекції ядерного регулювання України від 20 серпня 2014 року № 118), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 листопада 2002 року за № 874/7162, в частині встановлення організаційних засад дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії, зокрема, у сфері поводження з радіоактивними відходами. А також необхідно виключити розділи IV та V додатку 2 до Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затвердженого наказом Держатомрегулювання від 06 серпня 2012 року № 153, зареєстрованого у Мін’юсті України 29 серпня 2012 року за № 1453/2176 та визнати таким, що втратив чинність наказ Мінекоресурсів від 15.08.2000 № 109 «Про затвердження Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що надаються експлуатуючою організацією для отримання ліцензій на здійснення діяльності на конкретному етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів», зареєстрований у Мін’юсті 12.09.2000 за № 601/4822.

З огляду на зазначене, Держатомрегулюванням підготовлено проект наказу «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів та визнання таким, що втратив чинність, наказу з питань поводження з радіоактивними відходами» (далі – НПА).

НПА спрямований на встановлення організаційних засад дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії, зокрема, у сфері поводження з радіоактивними відходами.

НПА встановлюються зміст та форма документів, що додаються до заяви про одержання ліцензії, що подаються:

- експлуатуючою організацією (оператором) сховища для захоронення радіоактивних відходів, для отримання (внесення змін, переоформлення або видачі дубліката) ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів. При цьому, згідно із законодавством, експлуатуючою організацією (оператором) сховища для захоронення радіоактивних відходів може бути лише юридична особа, призначена на відповідну діяльність державою;

- суб’єктом діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами на провадження окремого виду діяльності – переробка, зберігання радіоактивних відходів для отримання (внесення змін, переоформлення або видачі дубліката) ліцензії на провадження діяльності з переробки та/або зберігання радіоактивних відходів на об’єктах з переробки радіоактивних відходів і на сховищах для зберігання радіоактивних відходів.

НПА також скасовуються норми, які дублюють положення, викладені у ліцензійних умовах.

На сьогодні кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання Держатомрегулювання у сфері поводження з радіоактивними відходами, становить: 2 експлуатуючих організації (оператори), яким видано ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів; 5 суб’єктів діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами (спеціалізовані підприємства з поводження з радіоактивними відходами), яким видано ліцензії на провадження окремого виду діяльності: переробка і зберігання радіоактивних відходів; 9 суб’єктів діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами (підрядні організації), яким видано ліцензії на провадження окремого виду діяльності: переробка радіоактивних відходів.

Згідно зі Стратегією поводження з радіоактивними відходами в Україні, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 № 990-р, та Загальнодержавною цільовою екологічною програмою поводження з радіоактивними відходами, затвердженою Законом України від 17.09.2008 № 516-VI, на майданчику комплексу «Вектор», розташованого у зоні відчуження, планується будівництво низки приповерхневих сховищ для довгострокового зберігання довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів, сховищ для захоронення низько- та середньоактивних радіоактивних відходів і об’єктів з переробки радіоактивних відходів, які очікуються в ході робіт із вилучення радіоактивних відходів та паливовміщуючих матеріалів із об’єкта "Укриття", при знятті з експлуатації Чорнобильської АЕС, при експлуатації діючих АЕС України.

Водночас, потребують впорядкування деякі питання державного регулювання безпеки у сфері поводження з радіоактивними відходами, зокрема, щодо ліцензування у сфері поводження з радіоактивними відходами, та приведення їх у відповідність до вимог Законів України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та «Про поводження з радіоактивними відходами». Враховуючи вимоги вищезазначених законів України, ядерні установки, а саме: енергоблоки № 1, 2, 3 ДСП «Чорнобильська АЕС», які знаходяться в процесі зняття з експлуатації, визнано установками для поводження з радіоактивними відходами.

Крім того, потребують впорядкування роботи з реалізації низки проектів з переведення «історичних» сховищ, які містять радіоактивні відходи і були утворені в результаті військових програм колишнього СРСР, у екологічно безпечний стан (на сьогодні реалізовано проект з вилучення та подальшого поводження з радіоактивними відходами зі сховища «Вакуленчук» Житомирської області).

У запропонованому НПА Держатомрегулюванням визначається процедура встановлення відповідних вимог до переліку документів для отримання ліцензії у сфері поводження з радіоактивними відходами та передбачено поширення вимог НПА на діяльність з поводження з РАВ, які розміщені на майданчику Чорнобильської АЕС і які утворились унаслідок виконання військових програм СРСР.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

+

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки встановлення організаційних засад дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії, зокрема, у сфері поводження з радіоактивними відходами, можливе лише шляхом державного регулювання.

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки з виходом Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» визнаються такими, що втратили чинність наступні нормативно-правові акти:

- Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що надаються експлуатуючою організацією для отримання ліцензій на здійснення діяльності на конкретному етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів, затверджене наказом Мінекоресурсів від 15.08.2000 № 109, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 12.09.2000 за № 601/4822;

- Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затверджене наказом Держатомрегулювання від 06.08.2012 № 153, зареєстроване в Мін’юсті України 29.08.2012за № 1453/2176, в частині поводження з РАВ.

НПА розробляється на заміну вищенаведених нормативно-правових актів та з метою актуалізації і приведення документу до діючих норм і правил у сфері використання ядерної енергії.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Основною ціллю прийняття запропонованого НПА є встановлення організаційних засад дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії шляхом визначення переліку документів, що подаються експлуатуючою організацією (оператором) сховища для захоронення радіоактивних відходів для отримання ліцензії на право провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів та суб’єктом діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами для отримання ліцензії на право провадження окремого виду діяльності – переробка та/або зберігання радіоактивних відходів та поширення вимог НПА на діяльність з поводження з РАВ, які розміщені на майданчику Чорнобильської АЕС.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

1.     Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

На сьогодні в Умовах і вимогах безпеки (ліцензійних умовах) провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами, затверджених наказом Держатомрегулювання від 22.10.2002 № 110 та зареєстрованих у Мін’юсті України 06.11.2002 за № 874/7162 (у редакції, затвердженій наказом Держатомрегулювання від 20.08.2014 № 118 і зареєстрованій у Мін’юсті України 09.09.2014 за № 1102/25879), не встановлені вимоги до переліку документів, що подаються: експлуатуючою організацією (оператором) сховища для захоронення радіоактивних відходів для отримання ліцензії на право провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів, та суб’єктом діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами для отримання ліцензії на право провадження окремого виду діяльності – переробка та/або зберігання радіоактивних відходів.
Тобто, чинні Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами не відповідають вимогам Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Альтернатива 2.

Прийняття проекту НПА

Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами будуть відповідати вимогам Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», що забезпечить досягнення зазначеної цілі.

Це також сприятиме проведенню актуалізації і приведення дозвільних документів, які засвідчують рівень безпеки сховищ для зберігання і захоронення радіоактивних відходів, об’єктів з переробки радіоактивних відходів, а також підтверджують спроможність заявника - експлуатуючої організації (оператора) та суб’єкта діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, у відповідність до вимог Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» та ряду інших нормативно-правових актів у сфері поводження з радіоактивними відходами.

 

 

2. Оцінка обраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

Додаткові витрати із Державного бюджету України не вимагаються.

Зміни надходжень до Державного бюджету України за сплату адміністративних послуг за дозвільну діяльність не передбачаються.

Кількість суб’єктів господарювання, що проводять діяльність у сфері поводження з радіоактивними відходами, не зміниться.

Альтернатива 2.

Прийняття проекту НПА

Прийняття НПА забезпечить приведення чинних Ліцензійний умов провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами до вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», у тому числі, забезпечить актуалізацію у НПА вимог нормативно-правових актів Держатомрегулювання, розроблених після внесення відповідних змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії».

На основі встановленого переліку та вимог щодо форми та змісту документів НПА дасть можливість приймати Держатомрегулюванням обґрунтовані рішення щодо видачі (внесення змін, переоформлення, видачі дублікатів) ліцензії у сфері поводження з радіоактивними відходами.

Додаткові витрати із Державного бюджету України не вимагаються.

Зміни надходжень до Державного бюджету України за сплату адміністративних послуг за дозвільну діяльність не передбачаються.

Кількість суб’єктів господарювання, що проводять діяльність у сфері поводження з радіоактивними відходами, не зміниться.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2.

Прийняття проекту НПА

Призведе до приведення дозвільних документів у відповідність до вимог законодавства у сфері поводження з радіоактивними відходами в частині засвідчення рівня безпеки сховищ для зберігання і захоронення радіоактивних відходів, об’єктів з переробки радіоактивних відходів, а також підтвердження спроможності заявника - експлуатуючої організації (оператора), суб’єкта діяльності у сфері поводження з

радіоактивними відходами дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності.

І як наслідок, сприятиме

забезпеченню радіаційної безпеки населення, персоналу, навколишнього природного середовища.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання (одиниць)

-

15

1

-

16

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

94

6

-

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

Додаткові витрати із бюджету суб’єктів господарювання не вимагаються.

Альтернатива 2.

Прийняття проекту НПА

Дасть можливість встановлення суб’єкту господарювання чіткого переліку та вимог щодо форми та змісту документів для подачі заявних документів на отримання (внесення змін, переоформлення, видачі дублікатів) ліцензії у сфері поводження з радіоактивними відходами.

Додаткові витрати із бюджету суб’єктів господарювання не вимагаються.

 

Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Поряд-ковий номер

Витрати

 

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

-

-

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

-

-

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

-

-

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

-

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (ліцензій), гривень:

- для експлуатуючої організації (оператора);

- для суб’єкта діяльності

 

 

38400*

12000*

 

 

38400**

12000**

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень:

- для експлуатуючої організації (оператора);

- для суб’єкта діяльності

 

 

200

100

 

 

200

100

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

-

-

8

Інше, гривень

-

-

9

Разом, гривень:

- для експлуатуючої організації (оператора);

- для суб’єкта діяльності

 

38600

12100

 

38600

12100

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць:

- експлуатуюча організація (оператор);

- суб’єкт діяльності

 

 

 

2

13

 

 

 

2

13

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (пункт 9 х пункт 10), гривень:

- для експлуатуючих організацій (операторів);

- для суб’єктів діяльності

 

 

 

 

77200

157300

 

 

 

 

77200

157300

* Згідно зі статтею 12 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» розмір плати за проведення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії та порядок її справляння встановлюється Кабінетом Міністрів України, зокрема, постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 591 «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, і розміру плати за їх надання та визнання такими, що втратили чинність розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії».

Розмір плати за проведення дозвільних процедур залежить від послуги, яка надається:

- експлуатуючій організації (оператору) на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів;

- суб’єкту діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами на провадження окремого виду діяльності: переробка, зберігання радіоактивних відходів.

Для отримання адміністративної послуги у вигляді ліцензії сплачується разова виплата.

** Витрати виникають у випадку наміру суб’єкта господарювання внести зміни або переоформити ліцензію.

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

 Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо),

днів

Витрати безпосередньо на ліцензії, (за рік – стартовий), грн.

Разом за рік (стартовий), грн. і термін

Витрати за п’ять років, грн.

Витрати на отримання адміністративних послуг (ліцензій):

Витрати часу потребуються на:

- ознайомлення з процедурою отримання ліцензії;

- підготовкою заяви і документів, які підтверджують спроможність заявника

дотримуватися умов і правил провадження заявленого виду діяльності;

 

 

 

 

 

- подання заявних документів;

- отримання ліцензії (у випадку прийняття відповідного рішення).

В середньому витрати часу складають:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- для експлуатуючої організації (оператора);

- для суб’єкта діяльності

 

6 місяців

2 місяці

 

38400

12000

 

38400; 6 міс.

12000; 2 міс.

 

38400*

12000*

* Витрати виникають у випадку наміру суб’єкта господарювання внести зміни або переоформити ліцензію.

 

 Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень:

- для експлуатуючої організації (оператора);

- для суб’єкта діяльності

 

 

200

100

 

-

 

 

200

100

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 (Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін). Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва:

- для експлуатуючих організацій (операторів);

- для суб’єктів діяльності

 

 

 

77200

157300

Альтернатива 2 (Прийняття проекту НПА). Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва:

- для експлуатуючих організацій (операторів);

- для суб’єктів діяльності

 

 

 

77200

157300

 

Для впровадження та виконання вимог НПА суб'єкти господарювання не будуть нести додаткові витрати.

 

IV.           Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

1

 

Чинні на сьогодні Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері поводження з

радіоактивними відходами не

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відповідають вимогам Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», оскільки не встановлюють вимоги щодо переліку документів для отримання відповідної ліцензії.

Цілі не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).


 

Альтернатива 2.

Прийняття проекту НПА

4

Прийняття НПА забезпечить повною мірою досягнення поставлених цілей, тобто, Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами будуть відповідати вимогам Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Це також сприятиме проведенню актуалізації і приведення дозвільних документів у відповідність вимогам Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» та ряду інших

нормативно-правових актів у сфері поводження з радіоактивними відходами.

Проблема більше існувати не буде.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

Додаткові витрати із Державного бюджету України і бюджету суб’єктів господарювання не вимагаються.

Кількість суб’єктів господарювання, що проводять діяльність у сфері поводження з радіоактивними відходами, не зміниться.

Не буде забезпечено виконання вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Продовжуватиме існувати проблема щодо

актуалізації і приведення дозвільних документів у відповідність вимогам Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» та ряду інших нормативно-правових актів у сфері поводження з радіоактивними відходами.


 

Альтернатива 2.

Прийняття проекту НПА

Вигода сприятиме встановленню організаційних засад дозвільної діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами.

 

Додаткові витрати із Державного бюджету України і бюджету суб’єктів господарювання не вимагаються.

Кількість суб’єктів господарювання, що проводять діяльність у сфері поводження з радіоактивними відходами, не зміниться.

Прийняття НПА забезпечить приведення Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами у відповідність до вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», сприятиме проведенню актуалізації і приведення дозвільних документів у відповідність вимогам Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» та ряду інших нормативно-правових актів у сфері поводження з радіоактивними відходами.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/ причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

У зв’язку із внесеними до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» та ряду інших нормативно-правових актів у сфері поводження з радіоактивними відходами

змінами є потреба в актуалізації і приведенні організаційних засад дозвільної діяльності з поводження з радіоактивними відходами у відповідність до діючих норм і правил у сфері використання ядерної енергії.


 

Альтернатива 2.

Прийняття проекту НПА

Прийняття даного НПА сприятиме встановленню організаційних засад дозвільної діяльності в частині поводження з радіоактивними відходами.

Вплив зовнішніх факторів на дію НПА не очікується, оскільки з виходом Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» на сьогодні діючі нормативно-правові акти, які встановлюють вимоги до переліку документів для отримання ліцензії у сфері використання ядерної енергії, підлягають скасуванню.

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми, є внесення запропонованим НПА змін до Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами в частині встановлення організаційних засад дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії.

НПА пропонується встановити вичерпний перелік документів, які подаються заявником (експлуатуючою організацією (оператором) сховища для захоронення радіоактивних відходів, суб’єктом діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами) на отримання ліцензії на провадження діяльності щодо поводження з радіоактивними відходами, та вимоги щодо форми та змісту цих документів.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємства.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання: центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії.

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру,

днів

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата), грн./год*.

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміні-стрування регулювава-ння (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

1

35

1

15

525

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання,

у тому числі:

 

 

 

 

 

камеральні (шляхом перевірки повноти і достовірності наданих заявних документів на отримання ліцензії):

- для експлуатуючих організацій (операторів);

- для суб’єктів діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125**

 

15**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8750

 

6825

виїзні

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

1

35

1

15

525

7. Інші адміністративні послуги

-

-

-

-

-

Разом за рік:

- для експлуатуючих організацій (операторів);

- для суб’єктів діяльності

 

 

 

 

х

 

х

 

 

 

 

х

 

х

 

 

 

 

х

 

х

 

 

 

 

х

 

х

 

 

 

 

9800

 

7875

Сумарно за п’ять років:

- для експлуатуючих організацій (операторів);

- для суб’єктів діяльності

 

 

 

 

 

х

 

х

 

 

 

 

 

х

 

х

 

 

 

 

 

х

 

х

 

 

 

 

 

х

 

х

 

 

 

 

 

9800***

 

7875***

* Вартість часу посадового окладу головного спеціаліста 7 групи оплати праці, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», складає 5900,00 грн./ 21 робочий день/8 год. = 35 грн./год.

** Згідно зі статтею 12 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» строки проведення перевірки повноти і достовірності відомостей, що містяться в поданих заявних документах, та їх оцінки, не повинні перевищувати:

- двох років - на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів. З них, на перевірку повноти і достовірності наданих заявних документів на отримання ліцензії, підготовки відповідних експертних висновків, проекту ліцензії тощо, витрачається, в середньому, 125 робочих днів;

- двох місяців - на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії. З них, на перевірку повноти і достовірності наданих заявних документів на отримання ліцензії, підготовки відповідних експертних висновків, проекту ліцензії тощо, витрачається, в середньому, 15 робочих днів.

*** Сумарні витрати на адміністрування регулювання діяльності щодо видачі ліцензії за п’ять років не змінюються у порівнянні з витратами за стартовий рік, оскільки наступне регулювання наступає лище після наміру суб’єкта господарювання внести зміни або переоформити ліцензію.

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

 Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п’ять років, гривень

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва:

центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії

 

 

- для експлуатуючих організацій (операторів);

- для суб’єктів діяльності

 

 

 

9800

7875

 

9800

7875

 

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта центральний орган виконавчої влади не буде нести додаткові бюджетні витрати.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії запропонованого НПА пропонується встановити – постійний.

НПА набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

VIIІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

З прийняттям цього НПА будуть удосконалені регулюючі вимоги щодо умов і вимог безпеки провадження діяльності експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів і та суб’єктом діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами для отримання ліцензії на право провадження окремого виду діяльності – переробка та/або зберігання радіоактивних відходів.

Конкретні показники результативності регуляторного акта:

- зміни надходжень до державного бюджету за сплату адміністративних послуг за дозвільну діяльність не передбачаються.

- кількість суб’єктів господарювання, що проводять діяльність у сфері поводження з радіоактивними відходами, не зміниться;

- додаткових витрат коштів суб’єктами господарювання не передбачається.

Очікується:

- підвищення ефективності діяльності та відповідальності суб’єктів господарювання за забезпечення безпеки під час здійснення діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами;

- зменшення часу суб’єктами господарювання на підготовку персоналу, створення системи управління діяльністю, підготовку ліцензійної та звітної документації, завдяки наявності актуалізованих і систематизованих в одному документі вимог;

- дасть можливість встановлення суб’єкту господарювання чіткого переліку та вимог щодо форми та змісту документів для подачі заявних документів на отримання (внесення змін, переоформлення, видачі дублікатів) ліцензії у сфері поводження з радіоактивними відходами;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта: інформування здійснюватиметься шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання та проведення “гарячої лінії” тощо.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом базового, повторного та періодичного відстеження показників результативності цього НПА, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання ним чинності за результатами аналізу статистичних даних, які містяться у дозвільних документах суб’єктів господарювання на отримання (внесення змін, переоформлення, видачі дублікатів) ліцензії у сфері поводження з радіоактивними відходами.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання чинності НПА.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюється один раз кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з дня його повторного відстеження.

 

 

 

Виконуючий обов’язки Голови Б.В. Столярчук

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux