Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Постанова Колегії Держатомрегулювання №7 від 03 жовтня 2016 року
Опубліковано 04 жовтня 2016 року о 09:24

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА КОЛЕГІЇ

03 жовтня 2016 року м. Київ № 7

 

Про продовження експлуатації енергоблока № 2 Запорізької АЕС у понадпроектний термін за результатами періодичної переоцінки безпеки

 

Проектний термін експлуатації енергоблока № 2 Запорізької АЕС завершився 19.02.2016 року. Експлуатуючою організацією ДП НАЕК «Енергоатом» прийнято рішення про довгострокову експлуатацію енергоблока № 2, яке ґрунтується на положеннях наступних документів:

        Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 1071-р;

        Комплексної програми робіт щодо продовження строку експлуатації діючих енергоблоків атомних електростанцій, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 263-р;

        Державної програми розвитку внутрішнього виробництва, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2011 р. № 1130.

Для переходу до довгострокової експлуатації, відповідно до Загальних вимог до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки (НП 306.2.099-2004), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 26 листопада 2004 р. № 181, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2004 р. за № 1587/10186, експлуатуючою організацією обрано варіант, згідно з яким енергоблок зупинено після завершення проектного строку експлуатації для здійснення організаційно-технічних заходів з підготовки до довгострокової експлуатації та поновлення експлуатації.

В рамках реалізації обраного варіанту ДП «НАЕК «Енергоатом» звернулось до Держатомрегулювання із Заявою від 17 лютого 2015 року за №2388/06 про внесення змін до ліцензії ЕО № 000196 з метою експлуатації енергоблока № 2 ЗАЕС у зупиненому стані з 19.02.2016р (проектний термін експлуатації) відповідно до технічного рішення «О безопасной эксплуатации ядерной установки энергоблока №2 ЗАЭС после 28 топливной кампании в период выполнения модернизационных работ с целью продления срока эксплуатации».

Рішенням Колегії Держатомрегулювання «Про стан виконання робіт з продовження строку експлуатації енергоблока № 2 ЗАЕС» від 09 лютого 2016 року №1:

1.      Прийнято рішення щодо внесення змін до ліцензії серія ЕО №000196 від 10 серпня 2004 року на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки «Запорізька АЕС» щодо експлуатації енергоблока №2 ЗАЕС у зупиненому стані з повним вивантаженням палива з активної зони реактора до приреакторного басейну витримки на період виконання необхідних заходів для продовження його терміну експлуатації.

2.      Визначено умови розгляду питання щодо експлуатації енергоблока №2 ВП ЗАЕС на енергетичних рівнях потужності у понадпроектний термін, а саме:

2.1. Виконання в узгоджених Держатомрегулюванням обсягах заходів:

- кваліфікації обладнання на жорсткі умови навколишнього середовища та сейсмічні впливи;

- підтвердження стійкості до впливу землетрусу для обладнання, трубопроводів, будівель та споруд, що забезпечують виконання основних функцій безпеки;

- усунення або компенсації відступів від вимог норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки (ЯРБ);

- Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій;

- продовження строку експлуатації корпуса реактора, внутрішньокорпусних пристроїв, захисної оболонки та розробки заходів щодо управління їх старінням.

2.2. Усунення зауважень державної експертизи до Звіту з періодичної переоцінки безпеки.

Відповідно до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» ДП НАЕК «Енергоатом» звернулось до Держатомрегулювання із Заявою від 03.07.2015р. за №9607/06 про внесення змін до ліцензії на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерних установок Запорізької АЕС» у зв’язку із забезпеченням довгострокової експлуатації енергоблока №2 ВП ЗАЕС на енергетичних рівнях потужності після досягнення встановленого проектного строку служби.

Згідно статті 6 Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» рішення щодо продовження терміну експлуатації існуючих ядерних установок, які мають загальнодержавне значення, приймається органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на підставі висновку державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки шляхом внесення змін до ліцензії на експлуатацію ядерної установки.

У відповідності до вимог Загальних положень безпеки атомних станцій (НП 306.2.141-2008), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 19 листопада 2007 р. № 162, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747, рішення щодо можливості продовження терміну експлуатації енергоблока у понад встановлений проектом термін приймається Держатомрегулюванням на основі результатів переоцінки його безпеки.

Підставою для прийняття рішення щодо внесення відповідних змін до ліцензії на право здійснення діяльності «експлуатація ядерної установки» є позитивний висновок державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока (далі - ЗППБ), що розробляється у відповідності до Загальних вимог до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки (НП 306.2.099-2004). Аналогічний підхід щодо розробки ЗППБ рекомендовано документом МАГАТЕ SSG-25 «Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants. Specific Safety Guide» та референтними рівнями Асоціації західноєвропейських ядерних регулюючих органів (WENRA) «WENRA Safety Reference Levels for Existing Reactors».

Основною метою ЗППБ є обґрунтування того, що поточний стан систем та елементів енергоблока, рівень його безпеки з урахуванням виконаних модифікацій відповідають вимогам норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки, в ЗППБ обґрунтовується можливість продовження терміну експлуатації енергоблока у понадпроектний термін.

 

За результатами державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки матеріалів ЗППБ енергоблока № 2 Запорізької АЕС зроблені наступні узагальнюючі висновки:

матеріали ЗППБ енергоблока № 2 Запорізької АЕС за складовими звіту та обсягом представленої інформації відповідають нормативним вимогам (Загальні положення безпеки атомних станцій (НП 306.2.141-2008), Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки (НП 306.2.099-2004), Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій (НП 306.2.162.2010), затверджені наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 22 вересня 2010 р. № 124, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2010 р. за № 964/18259), враховують рекомендації МАГАТЕ (SSG-25 «Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants. Specific Safety Guide») та референтні рівні Асоціації західноєвропейських ядерних регулюючих органів («WENRA Safety Reference Levels for Existing Reactors»);

матеріалами ЗППБ підтверджено готовність та спроможність експлуатуючої організації забезпечити під час подальшої експлуатації енергоблока № 2 ЗАЕС захист персоналу, населення та навколишнього природного середовища відповідно до вимог норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки з урахуванням уроків аварії на АЕС Фукусіма-Даічі.

 

Згідно з вимогами Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» комісією Держатомрегулювання із залученням фахівців Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії України, Науково-дослідного інституту радіаційного захисту Академії технологічних наук України, Державної екологічної інспекції у Запорізької області, Запорізької облдержадміністрації, експертів ДНТЦ ЯРБ в період з 15.08.2016 р. по 19.08.2016 р. було проведено комплексне інспекційне обстеження готовності ДП НАЕК «Енергоатом» до здійснення діяльності з довгострокової експлуатації енергоблока № 2 на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки».

 

За результатами інспекційного обстеження було встановлено:

- виконано роботи з кваліфікації обладнання на «жорсткі» умови навколишнього середовища та сейсмічні впливи. Підтверджена сейсмостійкість будівель та споруд, електротехнічного обладнання, обладнання ІКС, а також вентиляційного обладнання та обладнання систем кондиціювання. Обґрунтована можливість їх довгострокової експлуатації. Роботи з оцінки сейсмостійкості трубопроводів та обладнання реакторного відділення та резервних дизель-електричних станцій (РДЕС) енергоблока № 2 ВП ЗАЕС в стадії виконання.

-  стан робіт з усунення на енергоблоці №2 Запорізьської АЕС відхилень від вимог норм, правил та стандартів з ЯРБ свідчить про те, що роботи виконуються в обсягах та термінах, що визначені у «Запорожская АЭС. Энергоблок №2. Отчет по анализу безопасности. Дополнительные материалы по анализу безопасности. Детерминистическая оценка уровня безопасности. Анализ отступлений от требований действующей НТД. 21.2.59.ОБ.01.07. Книга 8 Часть 5» відповідно до наказу ВП «Запорізька АЕС» від 17.08.2015 №1003 «Про організацію виконання заходів на енергоблоці №2»;

- стан виконання на енергоблоці № 2 Запорізької АЕС заходів «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій» дає підстави стверджувати про можливість їх впровадження у погоджених обсягах до кінця ППР-2016;

- Результати робіт з оцінки технічного стану обладнання та трубопроводів, що прийняті Держатомрегулювання, підтверджують відповідність параметрів технічного стану вимогам нормативно-технічної документації та можливість їх довгострокової експлуатації. Запорізька АЕС в ППР-2016 має завершити роботи з продовження строку експлуатації (ПСЕ) дизелів 78Г та обладнання АСД-5600 2РДЕС1,3, а також узгодити з Держатомрегулювання відповідні рішення з ПСЕ для 2РДЕС1,3 та шпильок головного роз’ємну корпусу реактора.

 

- Звіт з періодичної переоцінки безпеки енергоблока №2 ВП «Запорізьська АЕС» (ЗППБ) пройшов державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки. По всім 14 факторам безпеки зауваження державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки усунені в повному обсязі. ВП «Запорізька АЕС» доопрацьовано розділ «Комплексний аналіз безпеки», що дозволяє зробити позитивний висновок про спроможність здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» із експлуатацією енергоблока № 2 Запорізької АЕС під час довгострокової експлуатації;

- загальний стан системи фізичного захисту ВП «Запорізька АЕС» дозволяє зробити позитивний висновок про спроможність здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» із експлуатації енергоблока №2 ВП «Запорізька АЕС» під час довгострокової експлуатації;

- стан виконання заходів з питань пожежної безпеки ВП ЗАЕС, утримання систем протипожежного захисту, території, будівель, приміщень та споруд енергоблока № 2, рівень готовності 1-ДПРЗ до виконання дій за призначенням дозволяє зробити позитивний висновок про спроможність здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» із експлуатації енергоблока №2 Запорізької АЕС під час довгострокової експлуатації;

- стан робіт з додержання державних санітарних норм, правил та гігієнічних нормативів для забезпечення радіаційної безпеки і радіологічного захисту людини, дозволяє зробити позитивний висновок про спроможність здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» із експлуатації енергоблока №2 ВП «Запорізька АЕС» під час довгострокової експлуатації;

- енергоблоки ВП «Запорізька АЕС» (у тому числі енергоблок №2) експлуатуються у відповідності до вимог чинного природоохоронного законодавства та нормативних документів; нерадіаційні фактори, що характеризують роботу ВП «Запорізька АЕС», знаходяться в межах встановлених лімітів та нормативних показників. Порушень чинного законодавства України в сфері екологічної безпеки не виявлено;

- стан аварійної готовності і реагування ВП «Запорізька АЕС» відповідає вимогам законодавчих, інших нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

- стан радіаційної безпеки та безпеки поводження з радіоактивними відходами ВП «Запорізька АЕС» відповідає вимогам нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки. Заходи, визначені «Комплексною програмою поводження з РАВ ДП НАЕК «Енергоатом» на період 2012-2016 рр.» ПМ-Д.0.18.174-12, виконуються у встановлені терміни. Вимоги регламентів та інструкцій з радіаційної безпеки, безпеки поводження з РАВ дотримуються. Функціонування системи обліку, ідентифікації та реєстрації РАВ відповідає вимогам чинних нормативних документів.

- надані ДП «НАЕК «Енергоатом» (ВП «Запорізька АЕС») документи для внесення змін (переоформлення) ліцензії серії ЕО №000196 від 10 серпня 2004 року на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки «Запорізька АЕС» щодо готовності ДП «НАЕК «Енергоатом» до здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» із експлуатації енергоблока №2 ВП «Запорізька АЕС» під час довгострокової експлуатації є достовірними та відображають фактичний стан справ;

- на момент перевірки ДП «НАЕК «Енергоатом» (ВП «Запорізька АЕС») не виявлено факторів та обставин, які б свідчили про неможливість довгострокової експлуатації енергоблока №2 Запорізької АЕС.

Інспекцією з ядерної безпеки на Запорізькій АЕС була здійснена перевірка стану впровадження заходів, які були зазначені у Акті інспекційного обстеження як такі, що знаходяться у стадії виконання. За результатами перевірки можна констатувати, що всі зазначені заходи станом на 19.09.2016 виконані в узгоджених обсягах.

 

Колегія констатує:

 1. За результатами проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 2 ЗАЕС, інспекційного обстеження та з урахуванням інформації, наданої Інспекцією з ядерної безпеки на майданчику ЗАЕС, підтверджена можливість безпечної довгострокової експлуатації енергоблока№ 2 Запорізької АЕС до 19 лютого 2026 року. Енергоблок № 2 задовольняє вимогам з безпеки за показниками цільових критеріїв безпеки.

2. Заходи з підвищення безпеки та усунення відхилень від норм, правил та стандартів, які були заплановані на 2016 рік, виконані в узгоджених обсягах з реалізацією, у разі необхідності, компенсуючих заходів.

При цьому відмічається, що стан виконання заходів, які визначені за результатами стрес-тестів для врахування уроків аварії на АЕС Фукусіма знаходиться на рівні виконання таких заходів на європейських АЕС.

3. Умови розгляду питання щодо можливості продовження строку експлуатації енергоблока № 2 Запорізької АЕС виконані.

4. З метою залучення громадськості до участі в управлінні державними справами, обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля, надання можливості для вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади Держатомрегулювання спільно із замовником (ДП НАЕК «Енергоатом») проекту було проведено громадське обговорення питання про можливість продовження експлуатації ядерної установки - енергоблока № 2 Запорізької АЕС.

 

Колегія Держатомрегулювання

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Визнати обґрунтованою можливість безпечної експлуатації енергоблока № 2 Запорізької АЕС на визначених у проекті рівнях потужності до 19 лютого 2026 року.

2. Департаменту з питань безпеки ядерних установок підготувати:

а) зміни до ліцензії серії ЕО № 000196, виданої Державному підприємству «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (код за ЄДРПОУ 24584661, 01032, м. Київ, вул. Назарівська, 3) на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки «Запорізька АЕС».

б) ліцензію Державному підприємству «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (код за ЄДРПОУ 24584661, 01032, м. Київ, вул. Назарівська, 3) на право провадження діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки енергоблока № 2 ВП «Запорізької АЕС» у зв’язку з внесенням змін відповідно до пункту а).

 

 

 

Голова Колегії С. Божко

 

Секретар Колегії Т. Княжницька

 

 


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux