Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Постанова Колегії Держатомрегулювання №6 від 29 вересня 2016 року
Опубліковано 04 жовтня 2016 року о 08:36

 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА КОЛЕГІЇ

 

 

 

«2 вересня 2016 р. м. Київ 6

 

 

Про результати роботи державних підприємств,

що належать до сфери управління

Держатомрегулювання, за 2015 рік

та 1 півріччя 2016 року

 

Для забезпечення виконання завдань, покладених на Державну інспекцію ядерного регулювання України, щодо реалізації державної політики у сфері використання ядерної енергії, контролю додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки, а також з метою надання експертно-аналітичної, науково-технічної та інформаційної підтримки під час здійснення зазначеної діяльності, до сфери управління Держатомрегулювання належать три державні комерційні підприємства, а саме: ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» (має 2 філії (в м. Славутич, м. Харків), ДП «Державний центр регулювання якості поставок та послуг», ДП «Центр інформаційних технологій використання ядерної енергії».

Державною інспекцією ядерного регулювання України проведений аналіз стану ефективності фінансово-господарської діяльності та використання державного майна двох державних підприємств, а саме: ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» (ДНТЦ ЯРБ) та ДП «Державний центр регулювання якості поставок та послуг» (ДП «Держцентрякості») за 2015 рік та за 1 півріччя 2016 року.

ДП «Центр інформаційних технологій використання ядерної енергії» на даний час знаходиться в процесі реорганізації, шляхом приєднання до ДНТЦ ЯРБ. Господарська діяльність не здійснюється починаючи з середини 2013 року.

Колегія відзначає, що питання про ефективність роботи держпідприємств розглядається на підставі інформації, що міститься у фінансових звітах, наданих керівниками підприємств.

 

Колегія, розглянувши та обговоривши звіти ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» та ДП «Державний центр регулювання якості поставок та послуг», що належать до сфери управління Держатомрегулювання,

констатує:

 

щодо діяльності ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки».

У 2015 році та 1 півріччі 2016 року ДНТЦ ЯРБ в цілому успішно та ефективно здійснював функції організації науково-технічної підтримки органу державного регулювання у сфері безпеки використання ядерної енергії відповідно до Стратегічного плану розвитку ДНТЦ ЯРБ. Підприємством вжито низку заходів, направлених на розвиток системи науково-технічної підтримки державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Фінансово-господарська діяльність ДНТЦ ЯРБ за 2015 рік була ефективною, про що свідчить коефіцієнтний аналіз. Показник поточної ліквідності свідчить про високий рівень ресурсів, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Коефіцієнти заборгованості за період, який аналізується вказують на достатній ступінь незалежності від зовнішніх джерел та можливостей підприємства виконувати зовнішні зобов’язання за рахунок власних коштів.

Затверджений підприємству фінансовий план на 2015 рік виконаний у повному обсязі. Дохід від реалізації продукції, чистий прибуток підприємства, собівартість реалізованої продукції, обсяг сплачених до бюджету податків та обов’язкових платежів за результатами 2015 року є вищими за заплановані та в основному є вищими у порівнянні з фактом 2014 року.

Згідно з пунктом 13 постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 року № 1673 “Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів” ДНТЦ ЯРБ перевиконано порівняно з планом граничні обсяги витрат, а саме:

-           витрати, пов’язані з використання власних службових автомобілів;

-           витрати на страхові послуги (перевищують установлені граничні межі, не більше 1,5% обсягу чистого прибутку попереднього звітного року).

Однак, витрати на благодійну допомогу, витрати на рекламу, недовиконано порівняно з планом, (не перевищують установлені граничні межі, не більше 1,0% та 0,5% обсягу чистого прибутку попереднього звітного року, відповідно).

 

Фінансово-господарська діяльність ДНТЦ ЯРБ за 1 півріччя 2016 року оцінена, як задовільна. Дана ситуація склалась внаслідок збільшення витрат по відношенню до відповідного періоду минулого року (тобто, у звітному періоді порівняно з 1 півріччям 2015 року питома вага адміністративних витрат та собівартості реалізованої продукції у складі витрат збільшилась з 28,04% до 30,5% та становить 2,1% та з 50,7% до 61,8% та становить 11,1% відповідно), що й призвело до зменшення чистого прибутку підприємства порівняно з 1 півріччям минулого року. Поряд з тим, відрахування частини чистого прибутку, що сплачується державними підприємствами до державного бюджету, за 1 півріччя 2016 року відсутні у зв’язку з тим, що відповідно до статті 1 Закону України «Про науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 року № 848-VIII ДНТЦ ЯРБ належить до наукової установи та враховуючи вимоги статті 11-1 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 року № 185-V та з 01.01.2016 року не повинно здійснювати відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку.

Відповідно до критеріїв ефективності застосованих показників видно, що дохід від реалізації продукції, собівартість реалізованої продукції, фінансовий результат до оподаткування за результатами 1 півріччя 2016 року по відношенню до 1 півріччя 2015 року є вищими. Однак, чистий фінансовий результат підприємства, сплачені до бюджету податки, збори та інші обов’язкові платежі за результатами 1 півріччя 2016 року по відношенню до 1 півріччя 2015 року є нижчими.

У звітному періоді середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника порівняно з минулим періодом зросли.

Коефіцієнти рентабельності активів, власного капіталу та діяльності становлять 4,8; 7,6; 6,6 відповідно, що характеризує ефективність господарської діяльності підприємства. Коефіцієнт фінансової стійкості становить 1,8, що свідчить про достатність співвідношення власних коштів від зовнішніх фінансових джерел. Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) становить 2,4 та показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань.

Згідно з пунктом 13 постанови Кабінету Міністрів України “Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів” від 29 листопада 2006 року № 1673 ДНТЦ ЯРБ порівняно з планом граничні обсяги витрат недовиконано.

Заборгованості з виплати заробітної плати підприємство не має.

Простроченої заборгованості перед держбюджетом підприємство не має.

Підготовка та подання фінансових планів, звітів про їх виконання, інших документів підприємством здійснюється у встановлені терміни.

 

 

щодо діяльності ДП «Державний центр регулювання якості поставок та послуг».

У 2015 році та 1 півріччі 2016 року діяльність ДП «Держцентрякості» була спрямована на виконання функцій органу з оцінки відповідності згідно з діючими технічними регламентами, акредитації, метрологічного забезпечення діяльності Держатомрегулювання та функцій секретаріату Технічного комітету ТК 79 «Атомна енергія». У звітному періоді підприємство виконувало методичні та організаційні роботи, спрямовані на вдосконалення існуючого рівня технічного регулювання в сфері використання ядерної енергії за напрямами: оцінка відповідності продукції, гармонізація національних стандартів. Аналіз ринку послуг, пов’язаних із здійсненням статутних функцій підприємства, показує низьку потребу і дохідність в їх виконанні.

Фінансово-господарська діяльність ДП «Держцентрякості» за 2015 рік оцінена, як задовільна. У 2015 році ДП «Держцентрякості» заборгованості з заробітної плати не має, середньомісячна заробітна плата штатного працівника порівняно з минулим періодом зросла. План з отримання чистого прибутку виконано в повному обсязі, за рахунок зменшення витрат та в результаті, частина прибутку, що сплачується державними підприємствами до державного бюджету, за 2015 рік перевиконана.

Фактичні капітальні інвестиції за звітний період перевиконано.

Згідно з пунктом 13 постанови Кабінету Міністрів України “Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів” від 29 листопада 2006 року № 1673 ДП «Держцентрякості» у 2015 році перевиконано порівняно з планом граничні обсяги витрат, а саме витрат, пов’язаних з використанням власних службових автомобілів.

Значення коефіцієнтів покриття та фінансової стійкості підприємства більше 1 та коефіцієнт платоспроможності більше оптимального значення 0,5. Зношеність основних фондів підприємства складає 88,2%. В останні роки підприємством інвестувались незначні кошти у розвиток виробництва у зв’язку з нестабільною фінансовою ситуацією, пов’язаною зі звуженням ринку послуг.

 

Фінансово-господарська діяльність ДП «Держцентрякості» за 1 півріччя 2016 року була задовільною, про що свідчать показники застосованих критеріїв щодо ефективності діяльності підприємства у звітному періоді.

Середньооблікова кількість штатних працівників ДП «Держцентрякості» складає 14 осіб, яка порівняно з 1 півріччям 2015 року не змінилась.

Фінансовий план за чистим доходом та собівартістю реалізованої продукції за 1 півріччя 2016 року ДП «Держцентрякості» недовиконано. Однак, підприємством отримано чистий фінансовий результат на рівні плану – у розмірі 10,0 тис. грн. Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету перевиконано, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до.1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями» від 30.12.2015 р. № 1156, яка набрала чинності з 01.01.2016 року.

Фактичні капітальні інвестиції у 1 півріччі 2016 року не здійснювались.

Показники фінансово-господарської діяльності порівняно з 1 півріччям 2015 року знизились: чистий дохід, собівартість реалізованої продукції, чистий фінансовий результат та сплачені до бюджету податки, збори та інші обов’язкові платежі. Однак, валовий прибуток збільшився.

Значення коефіцієнтів покриття та фінансової стійкості підприємства більше 1 та коефіцієнт платоспроможності більше оптимального значення 0,5.

Зношеність основних фондів підприємства складає 89,1%. В останні роки підприємством інвестувались незначні кошти у розвиток виробництва у зв’язку з нестабільною фінансовою ситуацією, пов’язаною зі звуженням ринку послуг.

Дебіторська та кредиторська заборгованості, що рахуються за державним підприємством у періоді, який аналізується, є поточними.

Заборгованості з виплати заробітної плати підприємство не має.

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника порівняно з 1 півріччям 2015 року збільшилась.

Вартість активів, оборотні активи та власний капітал підприємства протягом звітного періоду знизились, а знос основних засобів – збільшився. Поряд з тим первісна вартість основних засобів залишається сталою.

Згідно з пунктом 13 постанови Кабінету Міністрів України “Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів” від 29 листопада 2006 року № 1673 ДП «Держцентрякості» у 1 півріччі 2016 року перевиконано порівняно з планом граничні обсяги витрат, а саме витрат, пов’язаних з використанням власних службових автомобілів.

Простроченої заборгованості перед бюджетом підприємство не має.

Підготовка та подання фінансових планів, звітів про їх виконання, інших документів підприємством здійснюється у встановлені терміни.

 

За результатами розгляду звітів та обговорення результатів роботи державних підприємств, що належать до сфери управління Держатомрегулювання, за 2015 рік та 1 півріччя 2016 року, Колегія Державної інспекції ядерного регулювання України

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1.        Визнати роботу ДНТЦ ЯРБ протягом 2015 року та 1 півріччя 2016 року такою, що відповідає оцінці «добре».

2.        Визнати роботу ДП «Держценрякості» протягом 2015 року та 1 півріччя 2016 року такою, що відповідає оцінці «добре».

3.        Директорам ДП «Держцентрякості» та ДНТЦ ЯРБ:

-                вживати дієвих заходів для покращення фінансового становища підприємства;

-                забезпечити ефективне функціонування підприємства;

-                неухильно дотримуватись затверджених показників фінансового плану у розрізі витрат в граничних межах, установлених п.13 постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 року № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів».

4.        Рекомендувати керівникам державних підприємств, що належать до сфери управління Держатомрегулювання:

-                відслідковувати та вчасно реагувати на появу простроченої дебіторської та кредиторської заборгованостей, інформувати про її наявність Держатомрегулювання;

термін - постійно.

 

-                відпрацьовувати претензійно-позовну роботу щодо боргових зобов’язань;

термін – постійно.

 

-                здійснювати постійний контроль за дотриманням підприємствами обґрунтованого рівня витрат, у тому числі передбачених пунктом 13 постанови Кабінету Міністрів України «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів» від 29.11.2006 року № 1673;

термін – постійно.

 

-                вживати дієвих заходів щодо недопущення фінансових порушень, шляхом посиленого контролю за збереженням та ефективним використанням державного майна і коштів, неухильного виконання вимог нормативно-правових актів законодавства України;

термін – постійно.

 

-                вживати дієвих заходів для покращення виконавчої дисципліни та якості підготовки документів державними підприємствами, що подаються на розгляд до Держатомрегулювання.

5.        Управлінню економіки, фінансів та обліку:

-                узагальнювати інформацію державних підприємств, що належать до сфери управління Держатомрегулювання про ефективність управління об’єктами державної власності та надавати її до Мінекономрозвитку, згідно встановлених термінів;

термін – щокварталу.

 

-                здійснювати контроль за виконанням Постанови колегії Держатомрегулювання та вчасно вносити на розгляд Голові необхідні пропозиції для забезпечення її безумовного виконання.

термін – впродовж 2016 року.

 

6.   Визнати доцільним участь ДП «Держцентрякості» у роботі атестаційних комісій з виробничої атестації технології зварювання обладнання та трубопроводів для АЕС та у оцінці відповідності  ядерного палива.

термін – постійно.

 

7.   Секретарю Колегії ознайомити головного спеціаліста з питань безпеки Сектору організаційної роботи та забезпечення діяльності керівництва Держатомрегулювання В.В. Юр’єва з виступом директора ДП «Держцентрякості» О.Кутового.

 

термін – 07 жовтня 2016 року.

 

 

 

Заступник Голови Т.П. Кілочицька

 

 

Секретар Колегії Т.В. КНЯЖНИЦЬКА

 


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux