Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Постанова Колегії Держатомрегулювання №5 від 13 вересня 2016 року
Опубліковано 14 вересня 2016 року о 15:26

 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА КОЛЕГІЇ

 

13 вересня 2016 року м. Київ № 05

 

Про продовження експлуатації енергоблоку № 1 Запорізької АЕС у понадпроектний термін за результатами періодичної переоцінки безпеки

 

Проектний термін експлуатації енергоблоку № 1 Запорізької АЕС завершився 23.12.2015 року. Експлуатуючою організацією ДП НАЕК «Енергоатом» прийнято рішення про довгострокову експлуатацію енергоблоку № 1, яке ґрунтується на положеннях наступних документів:

        Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 1071-р;

        Комплексної програми робіт щодо продовження строку експлуатації діючих енергоблоків атомних електростанцій, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 263-р;

        Державної програми розвитку внутрішнього виробництва, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2011 р. № 1130.

 

Для переходу до довгострокової експлуатації, відповідно до Загальних вимог до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки (НП 306.2.099-2004), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 26 листопада 2004 р. № 181, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2004 р. за № 1587/10186, експлуатуючою організацією обрано варіант, згідно з яким енергоблок зупинено після завершення проектного строку експлуатації для здійснення організаційно-технічних заходів з підготовки до довгострокової експлуатації та поновлення експлуатації.

У рамках реалізації обраного варіанту ДП «НАЕК «Енергоатом» звернувся до Держатомрегулювання із Заявою від 30 грудня 2014 року за №18708/06 про внесення змін до ліцензії ЕО № 000196 з метою експлуатації енергоблоку № 1 ЗАЕС у зупиненому стані з 23.12.2015р (проектний термін експлуатації) відповідно до технічного рішення «О безопасной эксплуатации ядерной установки энергоблока №1 ЗАЭС после 27 топливной кампании в период выполнения модернизационных работ с целью продления срока эксплуатации».

 

Рішенням Колегії Держатомрегулювання «Про стан виконання робіт з продовження строку експлуатації енергоблоку № 1 ЗАЕС» від 17 грудня 2015 року №19:

1.      Прийнято рішення щодо внесення змін до ліцензії серія ЕО №000196 від 10 серпня 2004 року на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки «Запорізька АЕС» щодо експлуатації енергоблоку №1 ЗАЕС у зупиненому стані з повним вивантаженням палива з активної зони реактора до приреакторного басейну витримки на період виконання необхідних заходів для продовження його терміну експлуатації.

2.      Визначено умови розгляду питання щодо експлуатації енергоблоку №1 ВП ЗАЕС на енергетичних рівнях потужності у понадпроектний термін, а саме:

2.1. Виконання в узгоджених Держатомрегулюванням обсягах заходів:

- кваліфікації обладнання на жорсткі умови навколишнього середовища та сейсмічні впливи;

- підтвердження стійкості до впливу землетрусу для обладнання, трубопроводів, будівель та споруд, що забезпечують виконання основних функцій безпеки;

- усунення або компенсації відступів від вимог норм, правил та стандартів з ЯРБ;

- Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій;

- продовження строку експлуатації корпуса реактора, внутрішньокорпусних пристроїв, захисної оболонки та розробки заходів щодо управління їх старінням.

2.2. Усунення зауважень державної експертизи до Звіту з періодичної переоцінки безпеки.

 

Відповідно до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» ДП НАЕК «Енергоатом» звернулось до Держатомрегулювання із Заявою від 08.05.2015р. за №6801/06 про внесення змін до ліцензії на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерних установок Запорізької АЕС» у зв’язку із забезпеченням довгострокової експлуатації енергоблоку №1 ВП ЗАЕС на енергетичних рівнях потужності після досягнення встановленого проектного строку служби.

Згідно статті 6 Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» рішення щодо продовження терміну експлуатації існуючих ядерних установок, які мають загальнодержавне значення, приймається органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на підставі висновку державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки шляхом внесення змін до ліцензії на експлуатацію ядерної установки.

У відповідності до вимог Загальних положень безпеки атомних станцій (НП 306.2.141-2008), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 19 листопада 2007 р. № 162, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747, рішення щодо можливості продовження терміну експлуатації енергоблоку у понад встановлений проектом термін приймається Держатомрегулюванням на основі результатів переоцінки його безпеки.

Підставою для прийняття рішення щодо внесення відповідних змін до ліцензії на право здійснення діяльності «експлуатація ядерної установки» є позитивний висновок державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоку (далі - ЗППБ), що розробляється у відповідності до Загальних вимог до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки (НП 306.2.099-2004). Аналогічний підхід щодо розробки ЗППБ рекомендовано документом МАГАТЕ SSG-25 «Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants. Specific Safety Guide» та референтними рівнями Асоціації західноєвропейських ядерних регулюючих органів (WENRA) «WENRA Safety Reference Levels for Existing Reactors».

Основною метою ЗППБ є обґрунтування того, що поточний стан систем та елементів енергоблоку, рівень його безпеки з урахуванням виконаних модифікацій відповідають вимогам норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки, в ЗППБ обґрунтовується можливість продовження терміну експлуатації енергоблоку у понадпроектний термін.

 

За результатами державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки матеріалів ЗППБ енергоблоку № 1 Запорізької АЕС зроблені наступні узагальнюючі висновки:

матеріали ЗППБ енергоблоку № 1 Запорізької АЕС за складовими звіту та обсягом представленої інформації відповідають нормативним вимогам (Загальні положення безпеки атомних станцій (НП 306.2.141-2008), Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки (НП 306.2.099-2004), Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій (НП 306.2.162.2010), затверджені наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 22 вересня 2010 р. № 124, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2010 р. за № 964/18259), враховують рекомендації МАГАТЕ (SSG-25 «Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants. Specific Safety Guide») та референтні рівні Асоціації західноєвропейських ядерних регулюючих органів («WENRA Safety Reference Levels for Existing Reactors»);

матеріалами ЗППБ підтверджено готовність та спроможність експлуатуючої організації забезпечити під час подальшої експлуатації енергоблоку № 1 ЗАЕС захист персоналу, населення та навколишнього природного середовища відповідно до вимог норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки з урахуванням уроків аварії на АЕС Фукусіма-Даічі.

 

Згідно вимог Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» комісією Держатомрегулювання із залученням експертів ДНТЦ ЯРБ в період з 25.07.2016 р. по 29.07.2016 р. було проведено інспекційне обстеження готовності ДП НАЕК «Енергоатом» до здійснення діяльності з довгострокової експлуатації енергоблоку № 1 ЗАЕС на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки».

 

За результатами інспекційного обстеження було встановлено:

- виконано роботи з кваліфікації обладнання на «жорсткі» умови навколишнього середовища та сейсмічні впливи. Підтверджена сейсмостійкість будівель та споруд, електротехнічного обладнання, обладнання інформаційної керуючої системи, а також вентиляційного обладнання та обладнання систем кондиціювання. Обґрунтована можливість їх довгострокової експлуатації. ВП ЗАЕС розроблені та направлені на узгодження до Держатомрегулювання рішення щодо експлуатації обладнання та трубопроводів реакторного відділення та резервна дизельна електростанція (далі – РДЕС), сейсмостійкість яких має бути підвищена.

-  стан робіт з усунення на енергоблоці №1 Запорізьської АЕС відхилень від вимог норм, правил та стандартів з ЯРБ свідчить про те, що роботи виконуються в обсягах та термінах, що визначені технічним рішенням «Об устранении отступлений от требований действующей НТД на энергоблоке №1 Запорожской АЭС» 01.АБ.00.ТР.11011 від 28.08.2014;

- стан виконання на енергоблоці № 1 Запорізької АЕС заходів «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій» дає підстави констатувати можливість їх впровадження у погоджених обсягах та у визначені терміни і дозволяє зробити позитивний висновок про спроможність здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» із експлуатації енергоблоку № 1 Запорізької АЕС під час довгострокової експлуатації;

- підтверджено відповідність параметрів технічного стану обстежених систем та елементів енергоблоку № 1 Запорізької АЕС вимогам нормативно-технічної документації за результатами оцінки технічного стану елементів систем важливих для безпеки, у тому числі критичних елементів. Заходи з підтримки в прийнятних межах деградації обладнання та трубопроводів, систем і елементів важливих для безпеки, включені в Програму управління старінням. Для АСД 5600 РДЕС та шпильок головного роз’єму корпусу реактора рішення з продовження строку їх експлуатації в стадії узгодження;

- Звіт з періодичної переоцінки безпеки енергоблока №1 ВП «Запорізька АЕС» (ЗППБ) пройшов державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки. По всім 14 факторам безпеки зауваження державної експертизи ЯРБ усунені в повному обсязі. ВП «Запорізька АЕС» доопрацьовано розділ «Комплексний аналіз безпеки», що дозволяє зробити позитивний висновок про спроможність здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» із експлуатацією енергоблока № 1 Запорізької АЕС під час довгострокової експлуатації;

- надані ДП «НАЕК «Енергоатом» (ВП «Запорізька АЕС») документи для внесення змін (переоформлення) до ліцензії серії ЕО №000196 від 10 серпня 2004 року на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки «Запорізька АЕС» щодо готовності ДП «НАЕК «Енергоатом» до здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» експлуатації енергоблоку №1 ВП «Запорізька АЕС» під час довгострокової експлуатації є достовірними та відображають фактичний стан справ;

- на момент перевірки, ДП НАЕК «Енергоатом» (ВП «Запорізька АЕС») має всі умови для провадження заявленої діяльності з експлуатації енергоблоку № 1 Запорізької АЕС під час довгострокової експлуатації.

 

Інспекцією з ядерної безпеки на майданчику ЗАЕС Держатомрегулювання була здійснена перевірка стану впровадження заходів, які були зазначені у Акті інспекційного обстеження як такі, що знаходяться у стадії виконання. За результатами перевірки можна констатувати, що всі зазначені заходи станом на 02.09.2016 виконані в узгоджених обсягах.

 

Колегія констатує:

 

 1. За результатами проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоку № 1 ЗАЕС, інспекційного обстеження та з урахуванням інформації, наданої Інспекцією з ядерної безпеки на майданчику ЗАЕС, підтверджена можливість безпечної експлуатації енергоблоку № 1 Запорізької АЕС на визначених у проекті рівнях потужності до 23 грудня 2025 року. Енергоблок № 1 задовольняє вимогам з безпеки за показниками цільових критеріїв безпеки.

2. Заходи з підвищення безпеки та усунення відхилень від норм, правил та стандартів, які були заплановані на 2015 рік, виконані в узгоджених обсягах з реалізацією, у разі необхідності, компенсуючих заходів.

При цьому відмічається, що стан виконання заходів, які визначені за результатами стрес-тестів для врахування уроків аварії на АЕС Фукусіма знаходиться на рівні європейських АЕС.

3. Умови розгляду питання щодо можливості продовження строку експлуатації енергоблоку № 1 Запорізької АЕС виконані.

4. З метою залучення громадськості до участі в управлінні державними справами, обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля, надання можливості для вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади Держатомрегулювання спільно із замовником проекту продовження експлуатації було проведено громадське обговорення питання про можливість продовження експлуатації ядерної установки - енергоблоку № 1 Запорізької АЕС.

Колегія Держатомрегулювання

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Визнати обґрунтованою можливість безпечної експлуатації енергоблоку № 1 Запорізької АЕС на визначених у проекті рівнях потужності до 23 грудня 2025 року.

2. Департаменту з питань безпеки ядерних установок підготувати та представити на розгляд Ліцензійної комісії зміни до ліцензії на провадження діяльності експлуатуючої організації ДП «НАЕК «Енергоатом» на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерних установок ВП «Запорізької АЕС» (в частині експлуатації енергоблоку №1) шляхом її переоформленням відповідно до пункту 1.

 

 

Голова Колегії С. Божко

 

Секретар Колегії Т. Княжницька

 

 


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux